Blok AV drugiego stopnia

Rozrusznik serca (stymulator serca)

Rozrusznik serca (stymulator serca)

.. ...stałą kontrola lekarską. Blok AV drugiego stopnia niezależnie od tego czy jest to blok typu Mobitz I czy II, epizodami czasowej bradykardii. Blok dwu - lub trójwiązkowy z udokumentowaną utratą przytomności w wywiadzie lub udokumentowaną przejściową niewydolnością pozostałej wiązki...