DSSc

Zespół CREST (lSSc)

Zespół CREST (lSSc)

.. ...od kolan w dół i od łokci w dół. Jest to choroba ciężka, rokowanie przy zajęciu narządów wewnętrznych jest niepomyślne. W przypadku postaci lSSc rokowanie jest lepsze niż w postaci uogólnionej ( dSSc )...