Enzym wątrobowy

Alat (aminotransferaza alaninowa, ALT)

.. ...jeden z bardzo istotnych enzymów wątrobowych. Występuje niemal wyłącznie w komórkach tego narządu ( hepatocytach, hepar - łac. wątroba ), każde wahanie stężenia tego enzymu, zwłaszcza jego wzrost, dostarcza nam więc istotnych informacji na temat stanu głównego laboratorium chemicznego..