Skrzepy

Powikłania zawału serca

.. ...niedomykalność mitralna Skrzepliny w lewej komorze, zakrzepica żył głębokich, zatory tt. obwodowych Pęknięcie wolnej ściany serca występuje u mniej niż 1% chorych z zawałem. Występuje zwykle w ciągu pierwszych 5 dni po zawale. Pęknięcie ściany powoduje powstanie tamponady worka..

Udar mózgu

Udar mózgu

.. ...zawał serca z obecnością skrzeplin w uszku lewego przedsionka mogą być źródłem materiału zatorowego powodującego udar mózgu. Krwotok mózgowy ( 15% ). ponad 60% przypadków wywołane jest pęknięciem tętniaka naczynia mózgowego; w ok. 30% w przebiegu nadciśnienia tętniczego z rozległą..

Leki kardiologiczne (leki stosowane w chorobach serca)

Leki kardiologiczne (leki stosowane w chorobach serca)

.. ...dochodziło do powstawania skrzeplin. Może to doprowadzić do zamknięcia się światła naczynia i w rezultacie do zawału mięśnia sercowego lub innego narządu. Dlatego w strategii leczenia dławicy piersiowej wykorzystuje się również leki hamujące agregację płytek, takie jak kwas..

Sztuczne zastawki serca

.. ...- metalowa konstrukcja ). Wszczepienie sztucznej zastawki wymaga doustnego leczenia antykoagulacyjnego do końca życia. Ma to zapewnić zabezpieczenie przed powstawaniem skrzeplin na elementach zastawki...

Powstawanie blaszki miażdżycowej

Powstawanie blaszki miażdżycowej

.. ...dochodzi do wytworzenia skrzepu. Może to spowodować całkowite zamkniecie światła naczynia, właśnie w tym mechanizmie dochodzi najczęściej do zamknięcia tętnicy wieńcowej i w konsekwencji zawału serca. Blaszka miażdżycowa uszkadza również głębsze warstwy ściany tętnicy, przyczyniając się..

ECHO serca (USG serca)

ECHO serca (USG serca)

.. ...skrzeplin w jamach serca. Badanie trwa ok. 30 - 60 minut, jest nieinwazyjne i bezbolesne dla pacjenta. Zwykłe badanie echo nie wymaga żadnego przygotowania. Przed ECHO przezprzełykowym należy być na czczo...

Kardiowersja

.. ...sprzyjać powstawaniu skrzeplin. Po przywróceniu rytmu zatokowego, powraca prawidłowa funkcja skurczowa przedsionków. Ewentualna skrzeplina może w takiej sytuacji zostać wypchnięta do naczyń krwionośnych i zadziałać jak korek, wywołując udar mózgu lub zator tętnicy płucnej. Aby uniknąć..

Chwilowa utrata wzroku

Chwilowa utrata wzroku

.. ...przedsionków. Powstające w sercu skrzepliny stanowią materiał zatorowy szczególnie niebezpieczny dla naczyń mózgu ( zator i udar niedokrwienny ) oraz pnia płucnego ( zator płucny ). Może się jednak także zdarzyć, że drobna skrzeplina będzie za mała, by zatkać duże naczynia, ale..

Zwężenie zastawki trójdzielnej (stenoza zastawki trójdzielnej)

.. ...przedsionku ( śluzak, skrzeplina ). Atrezja ( zarośniecie ) zastawki trójdzielnej występuje także jako wada wrodzona, konsekwencja nieprawidłowego rozwoju serca w życiu płodowym. Zwężenie zastawki trójdzielnej rzadko jest wadą izolowaną, zwykle towarzyszy jej także niedomykalność ( tak..

Zator

.. ...Materiałem zatorowym może być skrzeplina, powstała na skutek zaburzeń przypływu krwi, na przykład w jamach serca ( migotanie przedsionków ) czy w zmienionych miażdżycowa tętnicach ( skrzepliny przyścienne, skrzepliny powstające na pękniętych blaszkach miażdżycowych ). Materiał zatorowy..

Zakrzepowe zapalenie żył

.. ...Altacetu bądź maści heparynowych. Operacyjne leczenie jest konieczne, jeśli istnieje zagrożenie przedostania się skrzepliny z żył powierzchownych do układu żył głębokich ( ryzyko zatorowości płucnej )...

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa (zakrzepica żył głębokich)

.. ...powstaje przyścienna skrzeplina. Twór ten może zwiększać swój obwód aż do zamknięcia żyły, może także wydłużać się i przechodzić do sąsiednich naczyń. Może wreszcie oderwać się od ściany i z prądem krwi przedostać się do naczyń płucnych ( zator tętnicy płucnej ). Jeśli w trakcie choroby..

Czynniki ryzyka zakrzepicy żył głębokich

.. ...sprzyja powstawaniu skrzeplin i rozwoju zakrzepicy żył głębokich. W wymienionych stanach należy więc zawsze rozważyć profilaktykę choroby zakrzepowo - zatorowej. Inne czynniki, które zwiększają krzepliwość krwi, to palenie papierosów, hormonalne środki antykoncepcyjne, otyłość, żylaki..

Choroba Kawasaki

.. ...powstawania tętniaków i skrzeplin. Może dojść do zawału serca. Zapalenie mięśnia sercowego sprzyja z kolei wystąpieniu zaburzeń rytmu. Odległym powikłaniem choroby, na skutek włóknienia pozapalnego, mogą być także zaburzenia rytmu serca oraz niewydolność mięśnia sercowego i nabyte wady..

Leczenie zachowawcze niedokrwienia kończyn dolnych

.. ...zmniejszają ryzyko powstawania skrzeplin ) oraz preparaty z grupy statyn. Statyny nie tylko obniżają poziom cholesterolu, ale także stabilizują blaszkę miażdżycową, pośrednio wpływając na zwolnienie jej wzrostu...

Migotanie przedsionków u ciężarnych

Migotanie przedsionków u ciężarnych

.. ...zapobieganie powstawaniu skrzeplin w migoczących przedsionkach. Skrzepliny mogą być potencjalnym materiałem zatorowym. Stosuje się kwas acetylosalicylowy ( aspiryna w odpowiedniej dawce ) oraz acenokumarol. W pierwszym trymestrze ciąży i w ostatnim miesiącu przed planowanym rozwiązaniem..

Wegetacja (skupisko bakterii i komórek zapalnych)

.. ...krwi do krzepnięcia. Skrzepliny mogą odrywać się od wegetacji i siać na obwód, zatykając odległe naczynia i wywołując objawy zależne od lokalizacji oraz kalibru zatkanego naczynia. Same fragmenty wegetacji również mogą stanowić materiał zatorowy ( czopy bakteryjne ). Obecność wegetacji..

Kwas acetylosalicylowy (aspiryna)

Kwas acetylosalicylowy (aspiryna)

.. ...ogranicza powstawanie skrzeplin na blaszkach miażdżycowych ( prewencja mikrozatorowości ). Kwas acetylosalicylowy ma ponadto, podobnie jak wszystkie leki z grupy NLPZ, działanie przeciwgorączkowe, przeciwzapalne i przeciwbólowe. Działanie leku jest zależne od dawki. Leku nie wolno..

D-dimery

.. ...wewnątrznaczyniowego i powstawania skrzepliny. Czop fibrynowy jest fizjologicznie rozkładany przez układ fibrynolityczny krwi, głównie przez plazminę. Pod wpływem plazminy powstają D - dimery. U zdrowego człowieka poziom D - dimerów zawiera się w zakresie kilka - kilkaset mikrogram/ml...

Clopidogrel (Klopidogrel, Aprelex, Plavix, Zyllt)

.. ...trombocytów ) do tworzenia skrzeplin. Clopidogrel blokuje mechanizm agregacyjny zależny od ADP, modyfikując strukturę receptora dla tej substancji znajdującego się na powierzchni trombocytów ( receptor GPIIb/IIIa ). Po okresie około tygodnia stosowania leku, aktywność płytek spada do..

Leczenie przeciwkrzepliwe

.. ...uniemożliwiające powstawanie skrzeplin w naczyniach krwionośnych lub też rozpuszczające takie, które już powstały, ma zastosowanie w wielu dziedzinach medycyny. Zdolność krwi do krzepnięcia zależy od chwiejnej równowagi pomiędzy dwoma układami - układem krzepnięcia i układem trombolizy,..

Polskie masło z kwasami omega-3 obniża ryzyko zawału serca

.. ...możliwość tworzenia skrzepów krwi. Obniżają także poziom złego cholesterolu tj. LDL a podwyższają zawartość dobrego, tj. HDL. W ten sposób ograniczają zmiany miażdżycowe w naczyniach krwionośnych. Kwasy te wspomagają także proces widzenia - są ważnym składnikiem siatkówki oka. Korzystnie..

Metoda OCT na zawał serca

.. ...techniki wyłapujące skrzeplinę. Jak dodał Dudka, obecnie ultrasonografia jest obecnie dostępna we wszystkich ośrodkach akademickich zaś OCT w Instytucie Kardiologii w Krakowie i Warszawie. Metody te mogą być stosowane w Polsce, ale nie są finansowe jako metody obrazowe przez NFZ. Na..

Żylna choroba zakrzepowo - zatorowa nóg cichym zabójcą

.. ...polega na tworzeniu się skrzeplin w żyłach, które blokują przepływ krwi. Skrzeplina powstaje, gdy zwalnia się przepływ krwi, uszkodzone zostaje naczynie lub pojawia się zwiększona skłonność do krzepnięcia krwi. Nieleczona zakrzepica prowadzi do zespołu pozakrzepowego żył, objawiającego..

Aterotromboza - jak leczyć, jak zapobiegać?

.. ...Prowadzi to do powstania skrzepliny, która zwęża lub całkowicie zamyka tętnicę. Ograniczenie swobodnego przepływu krwi skutkuje natomiast niedokrwieniem odżywianego przez nią narządu ( np. serca lub mózgu ). Głównymi objawami aterotrombozy są: uczucie ciężaru lub piekącego bólu za..

Gen ZFHX3 zwiększa ryzyko migotania przedsionków serca

.. ...zakrzepów, co jeśli jeden ze skrzepów odczepi się i dotrze do mózgu może skończyć się udarem. Grupa Emelii Benjamin z Boston University oraz Daniela Gudbjartssona z deCODE Genetics w Rejkiawiku przebadali materiał genetyczny tysięcy ochotników i odkryli nowy wariant genu o nazwie ZFHX,..

Już jeden papieros szkodzi tętnicom

.. ...niedokrwiennego mózgu, powstawania skrzeplin krwi, a także podwyższa ciśnienie tętnicze i zmniejsza poziom tlenu we krwi. Im sztywniejsze tętnice, tym większe ryzyko chorób serca i udaru - podkreśla badaczka...

Stres częstą przyczyną zawału

.. ...zwiększa ryzyko powstania skrzepu zdolnego zablokować naczynie krwionośne i uniemożliwić przepływ krwi. Konsekwencją tego może być zawał serca - jeśli skrzep zablokuje naczynie wieńcowe lub udar mózgu - jeśli zablokowane zostanie naczynie krwionośne w mózgu. Zdaniem dr Korpolewskiej,..

Nowe doświadczenia mechanicznego wspomagania serca

.. ...powodu tworzących się skrzeplin. Kiedy zaczynaliśmy 15 lat temu, udawało się chorego wspomagać kilka, kilkanaście dni. Dzisiaj polskie komory są stosowane w kilku ośrodkach w kraju, wszczepiane na okres kilku do kilkunastu miesięcy z 80 - 90 proc. skutecznym przeprowadzeniem chorego do..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 5

.. ...niebezpieczeństwo powstania skrzeplinki w przedsionku serca. Taka skrzeplinka może się przemieścić z przedsionka i zatkać jakies naczynie obwodowe, powodując zator. Może to być tętnica w mózgu i efektem udar mózgu. Dlatego u znacznej części ( niemal u wszystkich ) zaleca się poza..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 16

.. ...odpowiedzialnych za tworzenie skrzepów. w organiźmie masz naczynia - żyły i tętnice o różnych średnicach, ale te najdrobniejsze - cieniuteńkie - bardzo łatwo przytkać - a ich zadaniem jest umozliwienie przepływu krwi. we krwi są zawieszone elementy morfotyczne - czerwone, białe ciałka..

Echo serca - Str. 4

.. ...0,85 m/sek,f.zw.nb Bez skrzeplin w jamach serca. Osierdzie bez zmian. Z niecierpliwością będę czekała na ocenę. Dziękuję iserdecznie pozdrawiam. Czy na echu serca mozna wykryć to, że ktoś palił papierosy? Proszę o szybką odpowiedź... Czy to jest niepokojace mam dwa badania echo , drugi..

Echo serca - Str. 9

.. ...płucnego. Płynu w osierdziu, skrzeplin nie stwierdza się. Bardzo dziękuje za odpowiedz Niewielkie , nieistotne hemodynamicznie niedomykalności. Generalnie ok. Bardzo dziękuję Pani za tak szybką odpowiedz. Pani Izabelo mam jeszcze jedno pytanie..czy powinnam się martwić tymi niewielkimi..

Echo serca - Str. 14

.. ...normie.Osierdzie bez patologii. Skrzeplin nie stwierdzono. Rvsp niepodwyzszone. Pozdrawiam. Proponuję jednak konsultację kardiochirurgiczną ( co nie znaczy natychmiastową kwalifikacje do zabiegu ) Pani Izabelo. Serdecznie dziękuję za wszystkie informacje i takie poważne oraz..

Echo serca - Str. 15

.. ...płucna Vmax 0.85 m/s. Bez skrzeplin w jamach serca. Osierdzie bez zmian Jestem osobą dosyć nerwową i każde niemal zdenerwowanie powoduje umnie przyspieszenie akcji serca. Dodam iż 7 lat temu miałam podobne problemy wtedy zostało to zdiagnozowane jako nerwica serca, tylko wtedy nie..

Jeszcze raz o dodatkowych skurczach - Str. 2

.. ...prowadzic do powstawania skrzeplin a one sa odpowiedzialne za rózne zatory az sie przeraziłam czy to prawda????odpiszcie pozdrawiam siema! mam taklie pytanie czy nerwica serca może wystapić w wieku 14 lat?? jest to możliwe... ja mam dodatkowe skurcze od mniej więcej 11 - 12 lat. teraz..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 953

.. ...a to co mi sie stalo skrzetnie ukrywam od kilku lat. Pierwszy atak leku zdarzyl mi sie na mszy swietej w kosciele pamietam jak dzisiaj ukleklem i nagle zaczelo mi wszystko falowac, myslalem ze umieram, pierwszy raz w zyciu doznalem czegos takiego. Jakos dotrwalem do konca mszy i wracajac..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 976

.. ...fakty o ktorych pisze sa skrzetnie ukrywane przed ludzmi ze wzgledu na profity. Snutne to, ale prawdziwe. Przykra prawda, ale prawdziwa. ps. pamietajcie o tym, ze gdy rozbije wam sie w domu zarowka osczednosciowa, trzeba momentalnie otworzyc okna i najlepiej wyjsc z domu, no i nie mozna..

Acenocumarol i wskaźnik INR - Str. 4

.. ...dokładniej ) ale zastanawiam się, czy powinienem zrobić jakieś badanie typu Echo żeby się upewnić, czy nie zrobiły się skrzepy? Proszę o odpowiedź, bo jestem za granicą i ciężko tu dogadać się z lekarzami :(..

Acenocumarol i wskaźnik INR - Str. 5

.. ...Nie wiem, czy obecność skrzepów można wykryć zwykłym osłuchaniem przez stetoskop... Tylko echo przezprzełykowe lub tomografia. Zalecane jest kontrolowanie INR co dwa, trzy tygodnie, gdyż spadek INR w takim okresie nie stanowi wielkiego zagrożenia. Pod warunkiem że leki były brane..

Prof. Walczak - Anin - Str. 2

.. ...pewnie powstają jakieś skrzepliny krwi, może nie za każdym razem ale kiedy masz sporo tych zabiegów robionych to na bank jakieś skrzepliny krwi masz. Widać podczas zabiegu któraś z tych skrzeplin powędrowała do głowy i w ten sposób powstał niedowład. Niestety jestem człowiekiem ( taki..

Acenocumarol a inne narządy - Str. 2

.. ...zapalenie zył i bolontujace skrzepliny lecze sie teraz w anglii i zmieniono mi lek na warfarin...czuje sie fatalnie jak narazie bo objawów ubocznych mam tysiace...ale podobno to minie...szczegolnie nerki i uklad moczowy ...stawy i glowa mi peka do tego zimno jak nie wiem co pomimo ze..

Nieinwazyjne usuwanie arytmii - nowa metoda

.. ...Amadea, moze w tv mowili malo inwazyjna a nie bez inwazyjna... Stymulacje przesprzelykowa mialam robiona przed ablacja mysle ze jest to badanie czy nie ma skrzeplin w sercu podczas wykonywania ablacji..

Ablacja - kompendium wiedzy - Str. 2

.. ...tworzy się wokół nich skrzep i to on zatyka przewód Fot. Archiwum W końcowej fazie zabiegu podaje się środek cieniujący umożliwiający skontrolowanie stanu serca. Mierzy się ciśnienie, pobiera próbki krwi, wykonuje echokardiografię, co pozwala ocenić szczelność implantu, jak również, czy..

Ablacja - kompendium wiedzy - Str. 23

.. ...pomaga szybko wykryć ew skrzepliny, które moga powstać w czasie zabiegu i po ich dokładnym zlokalizowaniu, umożliwic bezpieczne pozbycie sie kłopotu. Na marginesie. Widać, ze masz ablację w dobrze wyposażonym, nowoczesnym ośrodku. Aj kozar dziękuję Ci bardzo za te informacje!Moja..

Operacja zakładania bajpasów i wymiana zastawki

.. ...otwierali go, usnęli skrzep. Teraz mija druga doba od pierwszej operacji, i ponad doba od drugiej. Tato nieprzytomny, pod respiratorem. Poprawiła się wydolność krążeniowa, niestety wątroba nie pracuje tak jak trzeba. Lekarze każą czekać. Może ktoś był w podobnej sytuacji, bądź ktoś z..

Kardiomiopatia rozstrzeniowa - Str. 13

.. ...nomen - omen Medtronic ) skrzeplinę. No i teraz walczą z tą skrzepliną za pomocą heparyny ale na mojego męża ona chyba nie działa bo wskaźnik protrombinowy ma nadal niski pomimo tygodnia na clexanie i tygodnia na heparynie non - stop. Tak więc znowu jest w szpitalu już tydzień i nie..

Sztuczna zastawka i normalne życie - Str. 6

.. ...jeśli nie zrobiły się skrzepy na zastawce to będzie dobrze.Zresztą lekarz to musi wyjaśnić.Pozdrawiam! Coś takiego! Panu doktorowi pewnie pomyliło się,ze mama ma zastawkę tzw.biologiczną .Wtedy rzeczywiście odstawia sie lek po 3 miesiącach. A jeżeli jest mechaniczna to leki do końca..

Woda w płucach - Str. 3

.. ...się że wsadzili mu dren do płuc bo okazało się że ma wodę w płucach bardzo się martwię czy to może coś oznaczać, jakie mogły być przyczyny tej wody w płucach proszę o szybkę odpowiedz PROSZĘ......czekam..

Jestem świeżo po zawale serca

.. ...Pozdrawiam 1. w powstawaniu skrzepów sprzyja także wysoki cholesterol i nadwaga. Także ważna jest DIETA miażdzycowa. 2. wysiłek umiarkowany systematyczny codziennie np rower treningowy 30 min nie przekraczaj tetna 100 Dziekuje za odpowiedzi. Pozwole sobie tylko na odnowienie zapytania o..

Blok prawej odnogi pęczka Hisa - Str. 2

.. ...ciśnienia powoduje że skrzep moze sie przedostać na drugą strone i spowodować zator. Z tą wadą nie wolno nurkowac ani wykonywac wysiłków izometrycznych - szkoda ze lekarz Ci tego nie powiedział. pozdrawiam s. Stracatella dzięki za odpowiedź. U mnie cały problem polega na tym , że ja po..

Zespół Barlowa a traningi

.. ...wystarczy ze sobie poprostu zrobie regeneracje i przerwe wreszcie w treningach. Prosze o porade i odpowiedz na moje pytania( zanim udam sie do kardiologa. Z gory serdecznie dziekuje za odpowiedz. Pozdrawiam..

Ablacja inaczej

.. ...przesuwaja , bo jakieś skrzepliny mogę mieć w sercu i muszą to sprawdzić,będą się przebijać przez przedsionki,a to ważne hmmmm Zabierają mnie na przezprzełykowe echo serca. Łykam rure grubości kciuka: ) ) ) i tą rurą pani dr.ogląda mi serduszko Rura w górę i w dół ,w górę i w dół..

Wadliwe zastawki

.. ...zalezna od pacjenta skrzeplina , wegetacja itd , a nie wady konstrukcyjnej zastawki Dziękuję za szybką odpowiedź! Nakierowała mnie ona na właściwy tor. Chodzi o zastawkę wypukło - wklęsłą firmy Bjork Schiley. Będą ją wycofywać z powodu ryzyka pękniecia rozpórki. Izabela, Robert a moze..

Stymulacja przezprzełykowa

.. ...odwiedzających to Forum. ja mialam takie badanie faktycznie nie jest przyjemne podobne do gastroskopi tylko przy tym badane jest serce czy nie ma skrzeplin w sercu ja mialam wykonane tuz przed zabiegiem ablacji..

Uogólniony stan zapalny śródbłonka

.. ...Podejrzewano na początku skrzepliny, ale przepływy są w porządku. Nie widać wyraźnie, że gdzieś w tętnicy czy żyle nie płynęła krew. Dostaje jednak cheparynę. Jest karmiony dożylnie, przez sondę zjada tylko ok. 30 ml, a i tak ma od czasu do czasu zalegania. Mały ma także niedoczynność..

Koronografia - ryzyko i strach? - Str. 6

.. ...zakończyła się zawałem przez skrzep , który zaczopował tętnicę i pomimo godzinnej reanimacji odszedł od nas na zawsze, odszedł tak nagle osierocił Ciebie, wnuczki oraz nas,... Nas pozostawił bez nadziei a był dla nas najważniejszy zostawił oprócz Ciebie także swoją żonę ,którą kochał i..

Ablacja - pytanie do osób, które ją miały

.. ...stycznia ale znaleźli jakiś skrzep w sercu i muszę go rozpuszczać. Codziennie dwa zastrzyki w okolicę pępka. 11 lutego mam następny termin. Nie sądzę by mnie zupełnie wyleczyli ale każdą poprawę przyjmę z radością. pozdrawiam Podziwiam Cię za stalowe nerwy i odwagę.Ja boję się kolejnej..

Dodatkowe skurcze - Str. 42

.. ...zaciśnięciem się naczynka lub skrzeplinką utworzoną we krwi, natomiast wylew jest spowodowany najczęściej wysokim ciśnieniem lub ( i ) zwiotczeniem naczynek, które pękają ( dotyczy głównie starszych osób ). Udar miałam w czerwcu br., naszczeście przejściowy - nie pozostawił nic po sobie...

Dodatkowe skurcze - Str. 106

.. ...polocard na ewentualne skrzepy ktore sie tworza podczas arytmii?mi w szpitalu podawali,nie wiem czy je teraz brac czy nie ło matko, jak ja się dziś urządziłam!!!!Sosnowiec sparaliżowany!!!!burza, wszystko pozrywane...taaaaa...taxi mnie nie zawiozło bo było zalane pod mostem i musiałam..

Dodatkowe skurcze - Str. 287

.. ...%. Nie uwidoczniono skrzeplin w jamach serca,nie stwierdzono obecności wolnego plynu w worku osierdziowym. Kardiolog uspokoił mnie,że to nic poważnego,że to taka uroda i po tych zapewnieniach przeszły mi skurcze na rok czasu. Ten rok z kolei byl dla mnie niesłychanie stresujący i zaczęła..

Migotanie przedsionków jest wyleczalne?

.. ...FA moga sie tworzyc skrzepy w pzredsionau i doprowadzic do prawdziwego bajzlu w Twoim organizmie. WIEC NIE ZAPOMOMINAJ O LYKANIU!!!!!acenocumarolu lub podobnego leku. jesli bedziesz o to dbal to wszystko bedzie dobrze migotanie takie juz jest. Pamietaj jeszzcze ze gdy poczujesz dziwna..

Zwężenie zastawki aortalnej i stenoza aorty

.. ...stworzyły się na niej skrzepliny, pacjent do końca życia musi otrzymywać leki zmniejszające krzepliwość krwi. Jest to trudne do przeprowadzenia u dzieci. Ponadto, ze względu na szybki wzrost ciała, zastawka po kilku latach może stać się za mała. Z tych względów zastawki sztuczne..

Ablacja część II - mam małe tętno ale pracuję ile się da - Str. 3

.. ...nadzieje, ze to maly skrzepik i organizm go zwalczy. Kika, zabieram sie do pisania do ciebie. Gratuluje ˝e ju˝ po wszystkim. Ale jak dostaç si´ do szpitala w Aninie? Moja mama ma od 5 lat napadowe migotanie przedsionków. By?a w fundacji na wizycie u prof. Walczaka. Ablacja jest..

Drożny otwór owalny i otwarty przewód Bottala

.. ...infekcje typu zapalenie oskrzeli moze być groźne nawet pzy takiej wadzie serduszka. Moja córeczka bardzo czesto zapada na infekcje górnych dróg oddechowych. Czy rzeczywiście te infekcje sa takie groźne??? Pozdrawiam Beata Moja córeczka ma taką samą wadę jak Twoja córeczka. To prawda, że..

Sztuczne zastawki serca - operacja Rosa

.. ...życia i ryzyko,że i tak skrzepy powstaną.Z całego serca polecam profesora Jacka Molla.Operwoał mojego syna,który był na rawdę trudnym przypadkiem , gdyz miał jeszcze niedomykalność innych zastawek , początki zwłuknienia mięśnia.Inni nie dawali mu szans - CZD - Warszawa - nigdy tam nie..

Komplikacje po wymianie zastawek

.. ...oderwanie sie kawalka skrzepu? z zyly i przedostanie sie jego w okolice kory mozgowej. Jednakze wczesniej miala przeprowadzona koronorografie po ktorej nie stwierdzano zanieczyszczenia zyl. Panowie doktorzy! Prosze o pomoc w wytlumaczeniu mi tego bo to sie kupy nie trzyma.............

Rehabilitacja po by-pasach

.. ...Może winne były dwa skrzepy które usunięto w lutym 2001 ( balon+stent ) może stres ( ojciec 1978 bypasy ,nie wyszło+ )może stres rodzinny. W każdym bądż razie WSZYSTKO ustąpiło w marcu 2001.Odczuwam bóle przy zmianie pogody i mam stracha .Ale powoli przyzwyczajam się do tego. W nowym..

Niedomykalność zastawki mitralnej - Str. 2

.. ...że może mi się zrobić skrzeplina na chorej zastawce...:( boje się i nie wiem co robić...zobaczymy jak wyjdzie echo bo tamto badanie miałam robione rok temu... Nie wiem jak żyć z tą wada, nie wiem co mogę a czego nie mogę robić, nie wiem czy moge byc bez obaw w ciąży w przyszłości,..

Skutki nieświadomego zawału serca

.. ...by skrzep sie rozpuścił.Niestety heparyna nie pomogła - trzeba operować.Jeśli jest ktoś kto znalazł sie w podobnej sytuacji i wie na czym polega na operacja proszę o kontakt:wodniczek26@poczta.onet.pl..

Śluzak?

.. ...skrzeplinę, a to właśnie skrzepy powoduja wszelkiego rodzaju udary, zatory. Jakiś mógł na chwilę zablokować światło w naczyniu mózgu i stąd kótkotrwały niedowład. Sluzak to nie skrzeplina , to lagodny nowotwor serca, czasem sie zdarza,ze * drobinka * się oderwie i dochodzi do..

Migotanie przedsiomków - Str. 4

.. ...mózgu. Przyczyną był skrzep spowodowany migotaniami, który zablokował mi jakąś żyłkę do mózgu. Na całe szczęście nie nastąpił żaden paraliż u mnie, ale skutki udaru odczuwam cały czas ( 9 miesięcy po udarze ). Pokochać musiałem swój Acenocumarol i Bisocard. Piszę o tym, żeby..

Szukam kontaktu z osobami z wszczepioną zastawką

.. ...Zażywam tylko lek na skrzepliwość i propranlol w malej dawce ( dwa razy po pół tabletki - 20 ). To jest wszystko z leków .Czasami , sporadycznie mam dodatkowe skórcze międzykomorowe , ale nie wnikam w to , lekarz nie widzi w tym nic niebezpiecznego . Uważam że warto poddać się oparcji w..

Szukam kontaktu z osobami z wszczepioną zastawką - Str. 13

.. ...przecieku , zakażenia , skrzepliny tak naprawde ma wieczystą gwarancję ( wady mechamiczne zdarzają sie bardzo sporadycznie ) Osoby z małopolski mogę zaprosic na zebranie SONS( stowarzyszenie osob operowanych na serce ) , ktorzy normalnie zyja , pracują , bawia sie , jeżdza po świecie..

Szukam kontaktu z osobami z wszczepioną zastawką - Str. 24

.. ...robic po to zeby uniknac skrzepu lub wewnetrznego krwotoku.Nie wiem dla czego to moje INR nie moze ustabilizowac sie. Mysle,ze kiedys unormuje sie. Witam !! Pół roku to jeszcze niewiele jak po takiej poważnej operacji trochę cierpliwości. U mnie zalecany INR to między 2,5 a 3,5, więc..

Ubytek w przegrodzie międzyprzedsionkowej typu Q 21.1

.. ...przedsionka lewego bez skrzeplin. sladowa niedomykalnosc zastawki mitralnej - nieistotna hemodynamicznie.Bardzo prosze o rade.Co mamy robic dalej z ta wada. Od ostatnich konsultacji minął juz ponad rok. Na waszym miejscu zdecydowanie zrobiłabym prywatnie konsultację z echem i..

Próba wysiłkowa i rehabilitacja po zawale

.. ...koronarografię, została jedna skrzeplina w zwężeniu tętnicy. W 11 - tym dniu po zawale zaczęłam rechabilitację w sanatoryjnym półszpitalnym oddziale kardiologicznym. Codziennie rowerek , ćwiczenia / pół godz./ i psycholog /dla mnie bardzo cenne spotkania/. Rechabilitacja trwała 14 dni...

Ucisk, gula w gardle - Str. 3

.. ...to też jakąś formę * skrzepu * w nosie ( krwotoków nie miewam ). ja mam takie pytanie.. Czy ktos z Was ma moze do czynienia z - nazwijmy to - * polzawodowym * spiewaniem? W sumie po przeczytaniu tych wszystkich wypowiedzi sama nie wiem czy mi ulzylo czy jeszcze bardziej mam sie..

Operacja zakrzepliny lub śluzaka w lewym przedsionku

.. ...leki na rozpuszczenie skrzepu, ale nic jednoznacznie nie zostało powiedziane. To wszystko, co wiem niestety. Bardzo dziękuję za zainteresowanie. Jak tylko coś więcej się dowiem, to odpiszę. Właśnie dzwonił tato i powiedział, że wynik będzie w przyszłym tygodniu, bo pani doktor jest na..

Operacja wymiany aorty wstępującej

.. ...czy ta operacja wlasnie usuniecia tetniaka jest niebezpieczna dla zycia i jeszcze wazniejsze wykryto skrzepyyyy podobno to jest bardzo grozne dla zycia . powiedziecie czy ktos z was mial skrzepyyy ?????..

Podzastawkowe zwężenie aorty u dziecka

.. ...stworzyły się na niej skrzepliny, pacjent do końca życia musi otrzymywać leki zmniejszające krzepliwość krwi. Jest to trudne do przeprowadzenia u dzieci. Ponadto, ze względu na szybki wzrost ciała, zastawka po kilku latach może stać się za mała. Z tych względów zastawki sztuczne..

Ablacja - gdzie robią najlepiej? - Str. 3

.. ...nie powstanie jakaś skrzeplina nie bardzo mi odpowiada. Czyli ja bym najpierw spróbował tą drogą, a póżniej ew z pomocą kardiochirurgów. Ja jeszcze nie miałem operacji, wciąż czekam. Nie mogę wic podać jak się udało, ale rokowania są niezłe. Czekam, dyszę przy napadzie i łążę na..

Migotanie przedsionków - ablacja - Str. 20

.. ...skierował mnie na badanie skrzeplin u nich nie mówiąc, źe to odpłatnie. Dopiero przy wywiadzie lekarskim okazało się źe cena tego zabiegu 1.700, - Niestety nie stać mnie było na to. Tak więc ostatecznie pozostało echo p/przełyk. za 400, - Musiałam się decydować natychmiast. a nie..

Migotanie przedsionków - ablacja - Str. 33

.. ...w przedsionku nie ma skrzepu. Jeśli powyższe badania wykluczają migotanie na tle niedokrwiennym, wykonuje się ablację ponieważ prawdopodobną przyczyną są nieprawidłowości w przewodzeniu elektrycznym. To tyle teorii w skrócie. Mam nadzieję, że pomoże to osobom mniej zorientowanym w..

Migotanie przedsionków - ablacja - Str. 39

.. ...okresie mogą powstać skrzepy i umiarowienie może być niebezpieczne. Chwilowe migotania ignoruj. Spróbuj dopasować dawki i sposób zażywania . Mnie najbardziej pomaga stosowanie Polfenolu i Metocardu doraźnie. Łykam gdy mi się migotanie już rozkręci .Czasami pomaga, czasami nie. Migotania..

Migotanie przedsionków - ablacja - Str. 50

.. ...ablacji łatwiej tworzą się skrzepy, dlatego istotne jest branie środków rozrzedzających krew. Ale jeśli się ablacji nie zrobi i dojdzie do migotania utrwalonego, niebezpieczeństwo jest jeszcze większe. Nikt nie wie niestety do końca co jest dla konkretnego pacjenta lepsze i dlatego..

Zatorowość płucna

.. ...Zator nie zawsze jest ze skrzepu, czasem może to być oderwany tłuszcz, blaszka miażdżycowa albo płyn owodniowy po porodzie. Po zatorze bierze się 3 - 6mc leki rozrzedzające, a odstaić je można dopiero kiedy D - dimery wrócą trwale do normy. Niektórzy ( zależy od przyczyny zatoru ) musza..

Uszkodzania mózgu przy reanimacji po zawale serca

.. ...wieńcowe jest * zatkane * skrzepliną, taka skrzeplina może również zatkać naczynie w mózgu ). Przy zabiegu plastyki wieńcowej ( udrożnienia naczynia wieńcowego ) stosuje się silne leki p/krzepliwe które niestety czasami mogą również powodować krwotoki - także do mózgu. MOj tata niestety..

Płyn w worku osierdziowym

.. ...Czy zostają jakieś ślady? Jakie są wasze doświadczenia z przebiegu tej choroby, czy to nawraca? Martwi mnie jeszcze obecność skrzepliny, wg mnie dość sporej 35x14 mm Szukam dobrego kardiologa w W - wie...

Pierwotne nadciśnienie płucne - Str. 16

.. ...serca, uwidoczniono skrzepy. I może dlatego też tak szybko działali. W Wwa, po wszystkich badanich zmienili mi rozpoznanie na pierwotne nadciśnienie płucne. u mnie od pierwszych objawów do rozpoznania minęły 3 miesiące, ale wtedy to już ledwie chodziłam. Kardiolog stwierdziła że miałam..

Firmy sprzedające aparat do mierzenia wskaźnika protrombinowego i INR krwi

.. ...jest czas powstania skrzepu i przeliczany na INR. No nie ma dokładniejszej metody, naprawdę. Gdyby sprzęt na paski byłby dobry, to by został dofinansowany tak jak glukometry. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, ale 1 miliard złotych rocznie Ministerstwo wydaje na dofinansowanie pasków..

By-passy i nadwaga po operacji

.. ...oczyszczono pozostałości skrzepów. Teraz słaby niewiele chodzący ale dziś wraca do domu po ponad miesięcznym pobycie w szpitalu. Trzeba wierzyć w cuda i w lekarzy oczywiście. Pozdrawiam. Witam Gattina. Mam nadzieję,że dochodzi Pani pomału * do siebie * po tych tragicznych przeżyciach...

Grupy krwi, oddawanie krwi i pieniądze $$

.. ...to jest narażony na skrzepy i zatory co może doprowadzic np. do zawału poza tym ludzi oddających krew jest malo i wg mnie jezeli dawali by za to pieniądze bylo by wiecej chętnych co by bylo chyba plusem dla służby zdrowia ps. widzieliscie kiedys lekarza oddajacego krew??? to daje do..

Zwężenie żył płucnych po ablacji

.. ...Wymieniono gdzie i jakie skrzepliny. Największe miały 5 do 8 mm. mniejsze 4 mm. w badaniu ct nie stwierdzono zwężenia żył płucnych. Wynikiem zatorowości było powiększenie prawej komory i lewego przedsionka. Teraz jest ok. obylo się bez wszczepiania rozrusznika. Po 10 m - cach od 4..

Zawał serca a przeziebienie

.. ...przyczyny powstania skrzepliny dlatego jestem skierowany na badania krzepliwosci krwi( najbliższy termin 4 miesiace w Krakowie ).Lekarz ten jednoczesnie nie wykluczył powiazania przebytej grypy z zawałem.Pozdrawiam twojego szwagra i niech sie nie poddaje , choć sam załamałem się bo mam..

Migotanie komór przyczyną wada serca? czy nerwica

.. ...lewy przedsionek 38 skrzepliny nie ma wnioski zlozona wada aortalna gradient max 25 mmhg fala zwrotna 2 stopien prosze o pomoc i dokładne odczytanie tych wyników. W nocy mam czeste kołatanie serca.Mam 39 lat i jestem sportowcem amatorem. Gram w piłke i nie czuje zmeczenia, natomiast gdy..