Układ RAA

Antagoniści receptora angiotensyny II

Antagoniści receptora angiotensyny II

.. ...poprzez deaktywację układu RAA ( renina - angiotensyna - aldosteron ). Brak biologicznego działania angiotensyny II objawia się także zahamowaniem resorpcji jonów sodowych i utratą jonów potasowych w kanalikach nerkowych. Powoduje to zmniejszenie objętości krwi krążącej i obciążenia..

Układ renina-angiotensyna-aldosteron (RAA)

.. ...angiotensyna - aldosteron ( układ RAA ) jest jednym ze skomplikowanych łańcuchów wzajemnych zależności w naszym organizmie, który odgrywa bardzo istotną rolę między innymi w rozwoju nadciśnienia tętniczego i przerostu mięśnia sercowego. Renina jest związkiem produkowanym w nerkach,..

Enalapril (Benalapril, Enarenal, Ednyt, Enap, Enazil, Epril, Mapryl)

.. ...mięśnia, wpływają na układ renina - angiotensyna - aldosteron ( RAA ). Działania niepożądane, poza zawsze możliwymi reakcjami alergicznymi, ograniczają się głównie do nadmiernych spadków ciśnienia i ich konsekwencji ( zawroty głowy, omdlenia, u pacjentów z chorobą wieńcową możliwe jest..

Losartan (Cozaar, Lakea, Lorista, Lozap, Losacor, Losartic, Xartan)

.. ...drugiej. Losartan wpływa na układ renina - angiotensyna - aldosteron ( RAA ). Blokujące receptor dla angiotensyny drugiej ( głównie receptor AT1 ) zapobiega naczynioskurczowemu działaniu angiotensyny, hamuje również proces remodelignu mięśnia sercowego, ponadto zmniejsza stężenie..

Betaksolol (Locren, Betabion, Betoptic, Optibetol)

.. ...szybkość przewodzenia w układzie bodźcoprzewodzącym. Efektem jest zmniejszenie pojemności minutowej serca i w konsekwencji spadek ciśnienia tętniczego krwi ( sercowa składowa ciśnienia ). Prawdopodobnie betaksolol wpływa także na układ renina - angiotensyna - aldosteron ( RAA ),..

Aliskiren

.. ...angiotensyna - aldosteron ( układ RAA ). Leki blokujące powstawanie lub działania angiotensyny ( inhibitory konwertazy na przykład enalapril, antagoniści receptorów np. losartan ) oraz antagoniści aldosteronu ( np. spironol ) mają już stałe miejsce w standardach leczenia nadciśnienia..