Wolff Parkinson White

WPW (zespół Wolffa - Parkinsona - Whitea)

.. ...zespołu WPW ( zespół Wolffa - Parkinsona - Whitea ): A - w badaniu EKG widoczna jest fala delta ( załamanie na ramieniu zespołu QRS - w tym typie pęczek Kenta obecny jest po lewej stronie ); B - w badaniu EKG nie stwierdza się fali delta - w tym typie pęczek Kenta znajduje się po prawej..