Zalety mocnego snu

Wysypiaj się i zwalcz problemy ze zdrowiem!

Wysypiaj się i zwalcz problemy ze zdrowiem!

.. ...nowotworowych – zależność między snem a prawdopodobieństwem wystąpienia schorzeń nowotworowych nie jest do końca ustalona, ale kolejne badania naukowe wskazują na jej istnienie. O ile prowadzenie aktywnego trybu życia i odmawianie sobie pokus żywieniowych wymaga od nas silnej woli..