120 mmHg

Tętniak rozwarstwiający aorty

.. ...obniżenie ciśnienia skurczowego do 100 - 120 mmHg ( beta - bloker, nitroprusydek sodu i.v., labetalol i.v. ) leczenie kardiochirurgiczne; leczenie zachowawcze w niepowikłanym rozwarstwieniu dystalnym...

Ciśnienie krwi i tętno

Ciśnienie krwi i tętno

.. ...rozkurczowe ( dolne ). RR = 120/80 mmHg - takie oznaczenie stosuje się do zapisania wartości ciśnienia krwi u pacjenta z ciśnieniem 120/80. Skrót RR oznacza Riva - Rocci ( dla uczczenia włoskiego lekarza, który jako pierwszy skonstruował aparat do mierzenia ciśnienia ). 120 - oznacza..

Pomiar ciśnienia tętnicznego krwi

Pomiar ciśnienia tętnicznego krwi

.. ...rozkurczowego. Zapis RR =120/80 mmHg oznacza, że pacjent ma ciśnienie skurczowe równe 120 mmHg i rozkurczowe równe 80 mmHg. Pomiar ciśnienia krwi powinien być wykonywany w spokoju i w pozycji siedzącej, po co najmniej 3 minutowym odpoczynku. Ramię na którym dokonywany będzie pomiar..

Niedociśnienie

.. ...przedziale: skurczowe 120 - 129 mmHg oraz rozkurczowe 80 - 84 mmHg. Biorąc pod uwagę rolę, jaką wzrost ciśnienia odgrywa w rozwoju choroby niedokrwiennej serca i uogólnionej miażdżycy tętnic, wskazane są nawet niższe wartości. Za optymalne uważa się ciśnienie skurczowe mniejsze niż 120..

Interpretacja wyników badań

.. ...mocno przesycone EF: 120mm/s DE: 18 mm Lewy przedsionek - 37x35x45 mm Zastawka aortalna Pierscien aortalny 25 mm Separacja prawidłowa 19 mm Aorta występujaca 27 mm Prawa komora 25 mm Tetnica płucna - ślad fali zwrotnej zastawka trójdzielna - ślad fali zwrotnej Echo - DOPPLLER - gradient..

Niedomykalność zastawek

.. ...po stronie lewej, RR 120/60 mmHg. Wtedy też dostałam skierowanie do dziecięcej poradni kardiologicznej. Tam kontrolowałam się co pół roku, nie brałam żadnych leków. Doktor zakazała mi wykonywania ćwiczeń wysiłkowych - profilaktyka infekcyjnego zapalenia wsierdzia. Po ukończeniu 18 lat..

Konsulatacja

.. ...epikryza: RR: 150/90, 120/80 mmHg Kobieta 81 lat, przewleka niewydolność serca, nadciśnienie tętnicze cukrzyca typu 2, duszności, męczliwość, masywny obrzęk podudzi, Echo Serca: Poszerzenie jamy LP 42mm, LK 58mm. Grubość ścian LK prawidłowa. Upośledzenie kurczliwości globalnej EF 40%...

Weryfikacja badania echokardiograficznego -Pomocy chca mnie kroić !

.. ...niedomykalność mała . AcT 120 ms V max 70cm/s Koarktacja aorty z max szybkością przerływ przez aortę piersiową zstępujacą : 2 m/s Frakcja wyrzutowa lewej komory to ok 60 % Cechy upośledzonej relaksacji lewej komory Ciśnienie skurczowe w tętnicy płucnej to 30 mmHg . Cięnienie w prawym..