13 tygodni

Zespół Dresslera

.. ...4,5% pacjentów w 2 - 10 tygodniu po zawale mięśnia sercowego. Zespół ten składa się z nawracającego zapalenia osierdzia ( pericarditis ), wysięku w opłucnej, gorączki, niedokrwistości i podwyższonego OB ( odczyn Biernackiego ). Przyczyny zespołu Dresslera. Przyczyna występowania zespołu..

Zespół bolesnego barku (bark-ręka, ramię-ręka)

Zespół bolesnego barku (bark-ręka, ramię-ręka)

.. ...Rozwija się między 2 tygodniem a 2 miesiącem po zawale serca. Objawy zespołu bolesnego barku polegają na wystąpieniu zesztywnienia i bólu w stawie ramiennym ( 90% przypadków w lewym ), oraz na bólu i obrzęku ręki ( często jest pogrubiała i pokryta plamami ). W rzadkich przypadkach..

Dorzut zawału serca

.. ...pierwszych dniach lub tygodniach od początku martwicy mięśnia sercowego ( najczęściej 2 - 10 doba ) rozległego zawału ściany przedniej serca i koniuszka rozciągnięcie i zmniejszenie grubości obszaru zawału bez pojawienia się nowej martwicy - takie zmiany doprowadzają do hemodynamicznego..

Wysiłek fizyczny u pacjentów po zawale serca

Wysiłek fizyczny u pacjentów po zawale serca

.. ...powinni 4 - 6 razy w tygodniu wykonywać co najmniej 30 minutowy wysiłek fizyczny. Bardzo istotny jest rodzaj wykonywanych ćwiczeń. Należy pamiętać aby unikać ćwiczeń siłowych, wykonywanych na bezdechu wymagających wysiłku w krótkim czasie ( sporty siłowe, sprint itp. ). Zdecydowanie..

Nieprawidłowy spływ żył płucnych

.. ...się około trzeciego tygodnia życia. Najczęściej występuje sinica, jako skutek pompowania odtlenowanej krwi oraz duszność. Bardzo szybko narasta niewydolność serca. Ostateczne rozpoznanie stawia się na podstawie badania echokardiograficznego z badaniem przepływów metodą Dopplera. Wada ta..

Nadciśnienie tętnicze

Nadciśnienie tętnicze

.. ...minimum 3 - 4 razy w tygodniu przez 30 - 40 min; korzystne jest zmniejszenie spożycia soli kuchennej do mniej niż 100 mmol/dzień co odpowiada 6 gram NaCl; zmiana diety, a zwłaszcza wprowadzenie ryb, warzyw i owoców ( mogą być suszone ). Leczenie farmakologiczne nadciśnienia tętniczego...

Nadciśnienie tętnicze u kobiet w ciąży

Nadciśnienie tętnicze u kobiet w ciąży

.. ...występujące przed 20 tygodniem ma charakter pierwotny , a po 20 jest indukowane ciążą. U kobiet w stanie przedrzucawkowym nadciśnieniu tętniczemu towarzyszy białkomocz, obrzęki, zaburzenia krzepnięcia krwi, upośledzenie funkcji wątroby i nerek. Zasady postępowania przy nadciśnieniu w..

Genetyczne podłoże przerostu lewej komory serca

.. ...magnetycznym ( MRI przed 10 - tygodniowymi ćwiczeniami polowymi związanymi z intensywnym treningiem siłowym, stanowiącym duże obciążenie dla układu krążenia i - po ćwiczeniach. U wszystkich wykonywano badanie DNA, analizując obecność 1, 2 ( od obojga rodziców lub żadnej kopii szczególnej..

Tętniak rozwarstwiający aorty

.. ...dni, podostre - od 2 tygodni do 2 miesięcy oraz przewlekłe - powyżej 2 miesięcy wystąpienia pierwszych objawów. Najgroźniejsze powikłanie tętniaka rozwarstwiającego aorty to jego pęknięcie. Leczenie tętniaka rozwarstwiającego aorty. Leczenie ostrego rozwarstwienia aorty: unieruchomienie..

Pęknięcie przegrody międzykomorowej

.. ...międzykomorowej dochodzi w 1 tygodniu zawału ( zwykle 2 - 3 doba ). Objawy pęknięcia przegrody międzykomorowej. wstrząs kardiogenny i/lub ostra niewydolność lewokomorowa, narastająca niewydolność prawokomorowa, osłuchowo słyszalny jest głośny szmer skurczowy wzdłuż lewego brzegu mostka...

Choroba niedokrwienna serca (choroba wieńcowa)

Choroba niedokrwienna serca (choroba wieńcowa)

.. ...co najmniej 3 razy w tygodniu przez min. 30 minut. Pytania o chorobę wieńcową, ból dławicowy. Jak chorzy opisują ból dławicowy, jak długo trwa napad?. Pacjenci w większości przypadków opisują ból wieńcowy jako uczucie ucisku - rozpierania, rozdzierania za mostkiem, ciężaru na klatce..

Hibernacja mięśnia sercowego w chorobie wieńcowej

.. ...przez kilka, a nawet tygodni po okresowym epizodzie niedokrwienia, mimo przywrócenia prawidłowej perfuzji ( krążenie na poziomie naczynia. Zarówno hibernowany jak i ogłuszony mięsień sercowy w diagnostyce przejawia prawidłowy wychwyt glukozy. Blizna nie wykazuje tych właściwości...

Hipotonia ortostatyczna

Hipotonia ortostatyczna

.. ...pierwszych dniach lub tygodnia od podania pierwszej dawki dochodzi do retencji sodu i zwiększenia objętości osocza. Midodrina jest wybiórczym agonistą receptorów alfa - adrenergicznych. Jej skuteczność w leczeniu hipotonii ortostatycznej udowodniono w prospektywnych badaniach klinicznych..

Dieta śródziemnomorska

Dieta śródziemnomorska

.. ...najmniej dwa razy w tygodniu; zwiększone spożycie owoców i warzyw; spożywanie warzyw strączkowych ( np. fasola ); spożywanie orzechów; zwiększone spożycie produktów zbożowych; picie czerwonego wina w małych ilościach; ograniczenie spożywania produktów zawierających nasycone kwasy..

Dieta obniżająca poziom cholesterolu

Dieta obniżająca poziom cholesterolu

.. ...fizyczny ( min. 3 razy w tygodniu przez minimum 30 minut. Ogranicz podaż tłuszczu w taki sposób aby stanowił on poniżej 30% energii w twojej diecie. Redukcja tłuszczu: zmniejsz podaż tłuszczu nasyconego ( głównie zwierzęcego, poniżej 10% całkowitej zawartości energii ); tłuszcz nasycony..

Bóle w klatce piersiowej o podobnym do dławicy charakterze

Bóle w klatce piersiowej o podobnym do dławicy charakterze

.. ...niekiedy nawet o kilka tygodni. Płatowe zapalenie płuc daje silny i długotrwały ból. Charakterystyczne jest układanie się pacjenta na chorym boku. Podrażnienie przepony - klasycznie rzutuje ból do ramienia lub dolnej części klatki piersiowej. W diagnostyce różnicowej tego typu bólu,..

Dieta cukrzycowa (leczenie niefarmakologiczne cukrzycy typu 2)

Dieta cukrzycowa (leczenie niefarmakologiczne cukrzycy typu 2)

.. ...to minimum 2 razy w tygodniu, białko roślinne ). Unikaj tłustych mięs jak: parówki, salami, pasztety. Białko roślinne zawarte jest w dużych ilościach w roślinach strączkowych ( soja, fasola ). Tłuszcze powinny pokrywać 30% zapotrzebowania dietetycznego. Zalecane jest spożywanie tłuszczów..

Alprazolam (Afobam, Alprozomerck, Neurol, Xanax, Zomiren)

.. ...stosować dłużej niż cztery tygodnie z uwagi na ryzyko uzależnienia psychicznego i fizycznego. W czasie terapii nie wolno spożywać alkoholu, może ona znacznie nasilić działania niepożądane benzodiazepin. Do najistotniejszych działań niepożądanych, pomijając ryzyko uzależnienia, należą..

Kardiowersja

.. ...niektórych sytuacjach wykonuje się kardiowersję po uprzednim podaniu heparyny. W sytuacjach skrajnych, gdy arytmia stanowi bezpośrednie zagrożenie życia pacjenta, kardiowersję wykonuje się w trybie ostrym...

Borelioza

Borelioza

.. ...okres od 10 dni do dwóch tygodni. 2. Drugi etap choroby nazywamy boreliozą przewlekła. Na tym etapie jest to choroba narządowa. Może się ona rozwinąć gdy nie podjęto leczenia w pierwszym etapie choroby lub gdy leczenie okazało się nieskuteczne. Bakterie atakują stawy, układ nerwowy lub..

Fluwoksamina (Fevarin)

.. ...pacjent odczuwa już po tygodniu stosowania leku. Efekty uboczne to miedzy innymi hipotonia ortostatyczna, bóle i zawroty głowy, tachykardia, zaburzenia żołądkowo - jelitowe. Część tych dolegliwości może nie być związana ze stosowaniem fluwaksaminy, ale stanowić manifestacje samej..

Choroba reumatyczna (gorączka reumatyczna)

.. ...rozwija się po około 3 tygodniach od paciorkowcowego zapalenia gardła nieleczonego antybiotykami. Najczęściej atakowane narządy to stawy, serce i układ nerwowy. Zapalenie stawów na tle choroby reumatycznej nieleczone trwa do kilku tygodni. Podstawowe dolegliwości to ból i obrzęk dużych..

Nadciśnienie ciążowe

Nadciśnienie ciążowe

.. ...ciąży, tj. po dwudziestym tygodniu ciąży. Wyjątek stanowią kobiety w ciąży bliźniaczej ( lub mnogiej ), u których nadciśnienie ciężarnych może rozwinąć się wcześniej niż przed upływem 20 tygodni. Bardzo istotne jest ustalenie, czy u ciężarnej nie zaobserwowano nadciśnienia tętniczego..

Kardiomegalia

.. ...przez kilka pierwszych tygodni życia. Jest to efekt zaburzeń metabolicznych w organizmie matki i ich wpływu na rozwój płodu. Sylwetka serca jest także powiększona w przebiegu chorób spichrzeniowych, zaburzeń endokrynologicznych ( choroby tarczycy ), w chorobach układu oddechowego (..

Medazepam (Rudotel)

.. ...tygodnie, lek odstawia się stopniowo. W czasie leczenie nie wolno spożywać alkoholu oraz prowadzić pojazdów mechanicznych. Preparaty zawierające medazepam ( za indexem leków MP 2007 ): Medazepam, Rudotel...

Temazepam (Signopam)

.. ...temazepamu dłużej nić 4 tygodnie. Niektóre stany w padaczkach. Jako lek pomocniczy w leczeniu nadczynności tarczycy. W zespołach psychosomatycznych. W anestezjologii, jako lek sedujący ( ograniczający świadomość ) przed drobnymi zabiegami chirurgicznymi. Temazepam nie wolno podawać..

Wady serca

Wady serca

.. ...rozpoczyna się w trzecim tygodniu życia płodowego i dobiega końca w tygodniu ósmym. W tym czasie działanie szkodliwych czynników takich jak zakażenia ( np: różyczka u matki ), leki i substancje teratogenne ( uszkadzające płód ) stwarzają zagrożenia powstania wad wrodzonych. Inna..

Klorazepam (Cloranxen, Tranxene)

.. ...stosować go dłużej niż 4 tygodnie. Klorazepam długo pozostaje w organizmie, może się także kumulować, dlatego dawkowanie musi być ustalane przez lekarza. Nie stosować leku w okresie cięży i karmienia piersią. W czasie terapii obowiązuje absolutny zakaz spożywania alkoholu. Z uwagi na..

Nadciśnienie wtórne

.. ...przypadku pierwszych tygodni po urodzeniu jest to zwykle konsekwencja zakładania cewników do naczyń pępkowych i powikłań w postaci zakrzepicy żyły nerkowej. W późniejszym wieku nadciśnienie naczynionerkowe jest zwykle związane z dysplazja naczyniowo mięśniową tętnicy nerkowej. Inną..

Rehabilitacja po zawale serca

.. ...wysiłkowego wykonanego w kilka tygodni po zawale serca. Optymalne jest ustalenie natężenia wysiłku, który mobilizuje przemiany beztlenowe, niekorzystne dla organizmu. Aktywność fizyczną planuje się tak, aby nie osiągać progu przemian beztlenowych. Przeciwwskazane są wysiłki statyczne,..

Clopidogrel (Klopidogrel, Aprelex, Plavix, Zyllt)

.. ...). Po okresie około tygodnia stosowania leku, aktywność płytek spada do około do 40 - 60%. Clopidogrel jest podawany w celu zapobiegania powstawania zakrzepów u pacjentów po świeżym zawale serca i udarze niedokrwiennym mózgu, uogólnionej chorobie miażdżycowej. Często podaje się go wraz z..

Objawy zajścia w ciąże

Objawy zajścia w ciąże

.. ...hormonalne w pierwszych tygodniach ciąży powodują wzrost wielkości i tkliwości piersi oraz poranne nudności. Z powodu zmiany ułożenia narządów miednicy dochodzi do ucisku macicy na pęcherz, może to powodować zaburzenia w oddawaniu moczu. Ostatnie dwa objawy przypuszczalne to uczucie..

Skurcze macicy w czasie porodu

.. ...ciąży ( zwykle po 20 tygodniu ) pojawiają się dwa typy aktywności skurczowej macicy: nieskoordynowane, chaotyczne, słaba - rzez ginekologów nazywane skurczami Alvareza; silniejsze ale bezbolesne, rzadsze skurcze Baraxtona Hicksa. Skurcze przepowiadające, faktycznie informujące o mającej..

Dawkowanie amoksycyliny

.. ...żołądka ) przez dwa tygodnie podaje się 2x1g amoksycyliny dziennie ( oraz drugi antybiotyk i lek blokujący pompę protonową ). Osobne zasady dawkowania odnoszą się do dzieci z masą mniejszą niż 20 kg, u których dawkę leku przelicza się względem masy ciała. Konieczność indywidualnego..

Akarboza (Glucobay)

.. ...te ustępują po około tygodniu stosowania leku. Akarbozę można łączyć z pochodnymi sulfonylomocznika oraz z insuliną. W przypadku wystąpienia hipoglikemii z uwagi na inne leki przeciwcukrzycowe, podawanie sacharozy ( cukier! ) jest nieskuteczne - konieczna jest czysta glukoza. Glucobay to..

Nowe kanony rehabilitacji kardiologicznej

.. ...Etap ten trwa 4 - 12 tygodni. Trzecia część KRK polega na wdrażaniu nowych nawyków dotyczących stylu życia, sposobu żywienia i aktywności fizycznej. Celem tego etapu jest podtrzymanie efektów leczenia oraz zmniejszenie ryzyka nawrotu choroby. Powinien on trwać do końca życia pacjenta. W..

Problemy z ciążą mogą wpływać na serce dziecka

.. ...obrzękami pomiędzy 20. tygodniem ciąży a końcem pierwszego tygodnia po porodzie. Zmniejsza się dopływ tlenu do płodu, co - jak wynika z badań prowadzonych na uniwersytecie w Cambridge - może opóźnić rozwój oraz uszkadzać układ sercowo - naczyniowy i hormonalny dziecka. Od dawna wiadomo,..

Kibicowanie szkodzi sercu

.. ...wcześniejszych oraz z tygodni poprzedzających i następujących bezpośrednio po turnieju. Wyniki tej analizy przedstawiają się dla kibiców nader nieciekawie: w dniu meczu z udziałem reprezentacji Niemiec ryzyko wystąpienia zawału serca lub innego problemu kardiologicznego u niemieckich..

Immunoterapia chorób serca

.. ...że trwając 22 tygodnie immunoterapia zmniejszyła ryzyko zgonu i hospitalizacji w przypadku niektórych chorób serca o 25 do 39 procent. Do potwierdzenia tych danych potrzebne jednak będą dalsze badania...

Całkowicie wszczepialne polskie sztuczne serce za 5 lat

.. ...serca przez czas od tygodnia do kilku miesięcy, średniookresowa - częściowo wszczepialna z napędem zewnętrznym, wspomagająca serce poza szpitalem przez czas od miesiąca do 2 - 3 lat oraz długookresowa, całkowicie wszczepialna, zapewniająca wspomaganie serca przez nieograniczony czas..

Uwaga na zbyt szybkie tętno spoczynkowe

.. ...najmniej pięć razy w tygodniu przez pół godziny uprawiać dowolną formę aktywności przyspieszającej pracę serca do 130 uderzeń na minutę. Zdaniem specjalistów, potrzebę utrzymywania prawidłowego pulsu spoczynkowego może obrazować teoria o stałej zaprogramowanej liczbie uderzeń serca w..

Rozrusznik serca ma 50 lat

.. ...wystarczające na dwa tygodnie pracy, a rozmiary całego aparatu udało się też znacznie zmniejszyć. Ten stały postęp w udoskonalaniu urządzenia spowodował, że pierwszy jego posiadacz poddawany był aż 26 razy jego wymianie. Ale dzięki kardiostymulatorowi żył jeszcze ponad czterdzieści lat i..

Nadciśnienie tętnicze a sól

.. ...solenia przez kilka tygodni. Najważniejszym czynnikiem zagrożenia zgonem w świecie zachodnim jest nadciśnienie tętnicze ( dotyczy około miliarda ludzi ), kolejne miejsca zajmują palenie tytoniu i hipercholesterolemia. Jednym z głównych czynników sprzyjających nadciśnieniu jest spożycie..

Zmiana czasu a atak serca

.. ...pierwszym roboczym dniu tygodnia i wynikające stąd niewielkie skrócenie czasu snu możne hipotetycznie niekorzystnie oddziaływać na system sercowo - naczyniowy niektórych osób. Oddziaływanie na system sercowo - naczyniowy jest mniej dotkliwe, kiedy zmiana czasu pozwala na wydłużenie snu -..

Chipsy szkodzą sercu

.. ...krwi. Codziennie przez 4 tygodnie każdy badany spożywał paczkę chipsów ziemniaczanych ( 160 gram ), która zawiera ok. 157 mg akrylamidu. Okazało się, że regularne jedzenie chipsów zwiększało poziom akrylamidu we krwi, zarówno u osób palących, jak i niepalących. Akrylamid został oznaczony..

Wszczepienny defibrylator serca

.. ...jeden milion osób, czyli tygodniowo umiera nagle 1200 osób. Głównymi przyczynami nagłego zgonu sercowego są groźne zaburzenia rytmu serca - migotanie komór i częstoskurcz komorowy. Szczególnie zagrożone są osoby z uszkodzeniem serca po zawale lub te, które już wcześniej przebyły napady..

Nordic Walking w rehabilitacji chorób serca

.. ...Spotykają się trzy razy w tygodniu w 6 - osobowych grupach i pod okiem fizjoterapeutów, rehabilitantów oraz kardiologów ćwiczą w szpitalnym parku. Trzymiesięczny program ma przywrócić pacjentom w znacznym stopniu sprawność fizyczną, poprawić komfort życia, zmniejszyć poczucia choroby,..

Dieta uboga w węglowodany i bogata w białka zwiększa ryzyko miażdżycy

.. ...grupy. Jedna przez 12 tygodni była na standardowej karmie o 65 procentowej zawartości węglowodanów, 15 proc. tłuszczu i 20 proc. białka. Kolejna grupa przeszła na typową dietę zachodnią, w której węglowodany stanowią 43 proc., tłuszcze 42 proc., a białka 15 proc. W tym samym czasie myszy..

Nowe doświadczenia mechanicznego wspomagania serca

.. ...pozyskanych w ostatnich tygodniach najnowocześniejszych rozwiązań amerykańskich, opowiedział dr Jerzy Pacholewicz z ŚCCS. Jak mówił, chorzy z niewydolnością krążenia trafiają do szpitala bardzo często, to ok. 60 proc. wszystkich przypadków przyjęć na oddziały kardiologiczne. Mechaniczne..

W Polsce powinno być 120 transplantacji serca rocznie

W Polsce powinno być 120 transplantacji serca rocznie

.. ...Austrii w ciągu dwóch tygodni przeszczepiono 15 serc i 5 płuc. Coś jest nie tak. Chcę powiedzieć: skrzyknijmy się - podkreślił. W opinii prof. Zembali w Polsce są zespoły lekarzy zdolne do znacznie większej liczby operacji niż się ich obecnie przeprowadza. Dyrektor zapewnił, że tylko..

Gra w piłkę nożną pomaga znacznie obniżyć ciśnienie tętnicze

Gra w piłkę nożną pomaga znacznie obniżyć ciśnienie tętnicze

.. ...piłkę nożną dwa razy w tygodniu pomaga znacznie obniżyć ciśnienie tętnicze, ustabilizować tętno i pozbyć się tkanki tłuszczowej - przekonują duńscy naukowcy. Jak podaje serwis Science Daily, badacze uważają tę formę aktywności fizycznej za bardziej skuteczną niż tradycyjne wskazówki..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 2

.. ...nie radzę. Od kilku tygodni znów miewam bóle, kłucia, ucisk, nie mogę czasem złapać tchu, bardzo szybko się męczę, wejście na 1 piętro sprawia mi ogromny wysiłek. Dodam, że mój tato również ma niedomykalność zastawek i chorobę wieńcową, po przeprowadzeniu badań lekarze stwierdzili że..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 3

.. ...jej koniec ( ok 30ego tygodnia ) czulam sie juz na tyle zle, ze postanowilam udac sie do kardiologa: holter i podejrzenie WPW. Jednak wynik nie byl na tyle przekonujacy, zeby jednoznacznie to stwierdzic. Lekarz zalecil mi stymulacje przezprzelykowa po porodzie, odradzajac ja jednak w tak..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 5

.. ...odstawienia tabletek. Przez 2 tygodnie było ok., a potem z miesiąc minął zanim zaczełam się z powrotem dobrze się czuć, oczywiscie po powrocie do leków. Te objawy kt. opisałam wczesniej miałm prawie non stop z kilkugodzinnymi przerwami, nie mogłam pracować, jeździć samochodem itp., no i..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 6

.. ...skrucony oddech / - ile tygodni czy miesięcy po zabiegu. Jednocześnie nadmieniam. że pozatymi dolegliwościami/ czuję się bardzo dobrze.Chciałabym zapytać Pana doktora czy po /niby/ udanej ablacji 98 %, może wystąpić częstoskurcz - w jakim czasie po zabiegu. Z góry bardzo dziękuję i..

Częstoskurcz - ablacja

.. ...nim byłam w zeszłym tygodniu skierował mnie na ten zabieg - może dlatego tak szybko to poszło.Jeszcze raz dzięki - pozdrawiam ( znam kilka metod zatrzymywania ataku ) Jola Podziel się z nami tymi metodami powstrzymywania częstoskurczu. Cześć Jolu, ja też od dzieciństwa cierpię na..

Częstoskurcz - ablacja - Str. 2

.. ...częstoskurcze w ciągu tygodnia nie było wyjścia . Idąc do szpitala pożegnałam się ze wszystkimi .Nie miałam robionych badań ( częstoskurcz napadowy nadkomorowy miałam od 12 roku życia przez 23 lata robili mi różne badania ale nic nie wykryli ) sam zabieg jest dość nieprzyjemny ale do..

Częstoskurcz - ablacja - Str. 3

.. ...Anina do prof.W tym tygodniu zadzwonie do niej i spytam odezwę się na gg wieczorem.Pozdrawiam.Mariola. bardzo się cieszę, z twojej decyzji i że nie dałaś przekonać się niektórym malkontentom, widzącym wszystko w czarnych barwach. ja juz mialam podjeta decyzje na tak bo w lipcu i sierpniu..

Częstoskurcz - ablacja - Str. 5

.. ...mam 17 i w ostatnich tygodniach mam ataki albo bole( kłócia ) w sercu bardzo często.ataki trwaja maks.kilka minut ale sa bardzo wyczerpujace.czy jest pani zadowowlona z ablacji?jesli jest pani zainteresowana rozmowa to podaje swoj nr.gg 8948595.moj e - mail - chodan999@o2.pl.z gory..

Jaki powinien być prawidłowy puls? - Str. 2

.. ...stresu ) ustapiło pare tygodni temu tętnu rzędu 45 - 50 w stanie spoczynku w dzień, w nocy ok 40. A jak się zmęczę to mi nawet czasem pod 70 skoczy: ) I nic mi nie jest. Widać, wiele rzeczy się w życiu zmienia: ) pewnie dostalas bloku PK I - wszego stopnia : ). Nie cieszylbym sie na..

Częstoskurcze napadowe ciągle wracaja

.. ...zostałem uziemniony na 3 tygodnie, seria badań nie wykazała wad serca, ani nic co mogło by bespośrednio wskazywać na powodowanie tych ataków. Wypisano mnie i powiedziano mi że muszę poprosu uważać, brać leki ( atenolol, isoptin ), piś sopro soku pomindorowego, unikać wysiłku i używek...

Częstoskurcze napadowe ciągle wracaja - Str. 2

.. ...zdarzaly sie raz na 2 tygodnie a nawet raz na miesiac.Ogolnie mialam jakies 4 ataki w ciagu 3 miesiecy.Potem przyszla wiosna 2007, lato i jesien i nic. zadnego przyspieszone bicia serca.Ale w listopadzie zeszlego roku znowu sie zaczelo:( poszlam do lekarza rodzinnego i stwierdzil ze mam..

Częstoskurcze napadowe ciągle wracaja - Str. 3

.. ...mam sie zglosci za 6 tygodni na konsultacje z kardiologiem ale dziisaj znowu serce zaczalo stawac mi na chwile. minal zaledwie tydzien od pobytu w szpitalu. Mozecie mi powieciec co to jest i czy jest to grozne? prosze bardzo sie martwie. Czy mieliscie taka syuacje ze wasze serce stawalo..

Częstoskurcze napadowe ciągle wracaja - Str. 5

.. ...pojawily sie w przeciagu tygodnia odkad zaczalem brac potas i magnez wiec sadze ze to zbyt krotko by moglo to byc spowodowane tabletkami... ehh te przygody.. malgosiu a opisz mi caly swoj zabieg dzis w lazience jak bralam prysznic i gwaltownie sie schylilam to zlapal mnie czestoskurcz..

2-ga ablacja za mną

.. ...pacjenci którzy już dwa tygodnie po zabiegu czują się świetnie, inni dopiero po trzech miesiącach, inni nawet po roku. Mało tego, stwierdził że w tym okresie mogą występować wzmożone arytmie i inne, nawet nowe objawy choroby. Dlatego też kazał mi zgłosić się na kontrolę dopiero po trzech..

Echo serca - Str. 2

.. ...tabletce, ale dopiero od tygodnia wczesniej bralam po dwie tabletki, albo aspargin 2razy dziennie, bardzo dziekuje z informacje Troche mało parametrów, graniczna LK , nic nie ma o morfologii i bez gradientow zastawkowych ( moze echo bez dopplera ),ale bez rażacych patologii. To Ef mogl..

Echo serca - Str. 4

.. ...lekkoatletykę wyczynowo 6 razy w tygodniu, lekarz powiedział że powinnam przestać trenować ale decyzja należy do mnie. Pierwsze pytanie - Jak trenowanie wpłynie na moje serce, drugie pytanie - czy da się jakoś wyleczyć te dolegliwość i ostatnie pytanie ile jest stopni niedomykalności bo..

Echo serca - Str. 5

.. ...lekkoatletykę wyczynowo 6 razy w tygodniu, lekarz powiedział że powinnam przestać trenować ale decyzja należy do mnie. : Pierwsze pytanie - Jak trenowanie wpłynie na moje serce, : drugie pytanie - czy da się jakoś wyleczyć te dolegliwość i ostatnie pytanie ile jest stopni niedomykalności..

Echo serca - Str. 6

.. ...była w szpitalu dwa tygodnie na bakterię koli. bardzo przepraszam ze zawracam głowe. wizyte u kardiologa mam w czwartek ale do tego czasu cala wiecznosc Rozumiem ,zę E.coli wyhodowano z drog moczowych ,jesli tak to raczej nie. Hipotetycznei powiększenie prawego serca byloby mozliwe przy..

Serce przestaje nagle bić i wraca z wielkim hukiem

.. ...potrwalo to trzy i pol tygodnia ;/to eyniki badan z przed tych trzech lat :Ekg spoczynkowe 70/min v1,v2 o typie niezupelnego bloku prawej odnogi peczka Hisa ;>Normogram:Rytm zatokowy zaklocony pojedynczymi pobudzeniami nadkomorowymi v1,v2 o typie niezupelnego bloku prawej odnogi..

Dziwne skurcze dodatkowe - Str. 2

.. ...to nie dało.W zeszłym tygodniu obiawy się nasiliły i wystąpiły omdlenia.Wystraszyłem sie bardzo i co,znowu szpital.Zrobili mi odnowa badania łącznie z holterem 48godz gdzie zarejestrowano ok 30000 takich skurczów na dobe,z tym że wszystkie to nadkomorowe.Dostałem jeszcze jeden lek i do..

Dziwne skurcze dodatkowe - Str. 3

.. ...umówię się z tym poleconym kardiologiem i zobaczę co dalej. Jeśli jest coś co radzicie jeszcze sprawdzić to bardzo proszę o rady, sprawdzę wszystko co może być możliwe... A zaczęło się od zwykłych omdleń....

Jeszcze raz o dodatkowych skurczach

.. ...biorę.Niestyety miałam przez kilka tygodni stresujące sytuacje i teraz chyba to wychodzi. Opiekowałam się mamą przez 10 lat. Była sparaliżowana. Umarła rok temu. Po pół roku zaczęłam chorować ja. Teraz mnie dopadają różne chorubska, złe samopocfzucie. Już nie muszę być silna. I zaczęłam..

Podejrzenie zespołu WPW - Str. 4

.. ...się srednio dwa razy w tygodniu ( trwaly 1 - 3 godzin ), najczesciej poznym wieczorem, jak kladlam się spac. Bylam u lekarza wielokrotnie ( w Anglii ), ale oni nawet nie chciali zrobic EKG, powtarzajac, ze są to ataki paniki. Razem z mezem znalezlismy czesciowy sposob na zmniejszenie..

Podejrzenie zespołu WPW - Str. 5

.. ...wysiłkowych wróciłam po tygodniu,do zajęć wysiłkowych systematycznie po mału w ciągu 2 miesięcy dzięki, na pewno wszystko jest do przejścia, tylko ta niewiedza * jak to jest * przeraża , ale bedzie dobrze. Na pewno odezwę się po zabiegu i podzielę swoimi odczuciami, że Ci co czekają byli..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć?

.. ...tle nerwicowym i po tygodniu brania tych kapsułek czyję się znacznie lepiej!!! Odstawiłem Biosotal i wsiadłem na rower bez obawy że pikawka mi zacznie skakac. Naprawdę lek bezpieczny i godny polecenia. Sęk w tym że jest dosyć drogi - dwumiesięczna kuracja ( 120 kapsułek, 2 dziennie )..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 2

.. ...poradzić. Trwa to około tygodnia, a ja już nie mam siły. Pozdrowienia powodzenia Mam kłopoty ze skurczaczmi dodatkowymi i zauważyłem taka prawidłowość, że lepiej na mnie działają środki uspokajające niż np. beta blokery. Czy Wy też tak macie? Czy to nie jest dowód na nerwowe podłoże tych..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 4

.. ...podobne objawy od 2 tygodni raz nawet zabrala mnie karetka bo mtslalem ze umieram ... mam 23 lata i strasznie mnie ta nerwica strasuje mam przepisane od lekarza Metaprolol , Hydroxyzinum , Promolan , Ketonal Forte i Asentre ale boje sei brac te wszystke leki na raz poradzcie moze ktore..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 5

.. ...zdrowia droga amaru,ja po tygodniu brania lekow wyladowalam na pogotowiu.bylam tak struta ze lekarz myslal ze jestem nacpana. znowu odwiedzilam psychiatre a on mi przepisal jeszcze gorsze leki.wiesz ja tez mam dzieci dla ktorych musze i chce zyc.z dnia na dzien odstawilam wszystkie te..