68 uderzeń na

Anatomia serca

Anatomia serca

.. ...drugi wywołany jest uderzeniem cofającej się krwi o zamknięte zastawki: aortalną i pnia płucnego. Naczynia, w których krew kieruje się do serca, noszą nazwę żył, wszystkie naczynia, w których krew odpływa z serca - tętnic, niezależnie od jakości krwi, jaka w nich krąży. Jeśli chodzi o..

Praca serca

.. ...którego strumień krwi uderza w zamknięte zastawki przedsionkowo - komorowe słyszalny jest jako pierwszy ( skurczowy ton serca ). Uderzenie krwi cofającej się w aorcie i pniu płucnym, która natrafia na zamknięte zastawki odpowiednio aorty i p. płucnego słyszalne jest jako drugi (..

Układ przewodzący serca (układ bodźcotwórczy serca)

.. ...serca czyli ilość jego uderzeń na minutę określany jest aktywnością węzła zatokowo - przedsionkowego ( SA, nodus sinuatrialis ). Dawniej węzeł zatokowo - przedsionkowy nosił nazwę węzła Keith - Flacka. Węzeł zatokowo - przedsionkowy umiejscowiony jest w miejscu ujścia żyły głównej górnej..

Wysiłek fizyczny u pacjentów po zawale serca

Wysiłek fizyczny u pacjentów po zawale serca

.. ...nie przekraczało 120 uderzeń na minutę. W przypadku gdy pacjent przed zawałem nie uprawiał żadnego sportu ( zdecydowana większość przypadków ) należy wyjątkowo ostrożnie, rozważnie i systematycznie przyzwyczajać serce do wysiłku fizycznego. Do ćwiczeń zalecanych osobom po zawale należą..

Antagoniści receptorów wapniowych (Ca blokery)

Antagoniści receptorów wapniowych (Ca blokery)

.. ...zawroty głowy, zaparcia, uczucie zmęczenia, bradykardia - zwolnienie rytmu serca poniżej 60 uderzeń na minutę. Przykładowe preparaty: Isoptin ( werapamil ), Oxycardil ( Diltiazem ), Amlopin ( amlodypina )...

Przewlekła niewydolność serca

.. ...przesunięcie w lewo uderzenia koniuszkowego, szmer skurczowy względnej niedomykalności mitralnej, obecność III tonu serca, ewentualnie rytm cwałowy. Natomiast przy braku powiększenia serca i prawidłowo umiejscowionym uderzeniu koniuszkowym z obecnością IV tonu serca możemy podejrzewać..

Badanie EKG Holter (całodobowe monitorowanie rytmu serca)

Badanie EKG Holter (całodobowe monitorowanie rytmu serca)

.. ...czynność serca, poniżej 60 uderzeń na minutę - wykluczenie bloku serca ( zaburzenia przewodzenia impulsów elektrycznych ); choroba niedokrwienna serca - zapis EKG w połączeniu z np. bólem w klatce piersiowej są cenną wskazówką dla lekarza prowadzącego; ocena sprawności stymulatora serca..

Serce sportowca (rozstrzeń u sportowców)

Serce sportowca (rozstrzeń u sportowców)

.. ...zmniejszenie ilości uderzeń serca podczas wysiłku i w spoczynku ). Powiększenie objętości jam serca i zwiększenie jego masy powoduje wzrost objętości wyrzucanej z komór podczas skurczu. Wzmożone napięcie nerwu błędnego powoduje wolną akcję serca - bradykardię. Większość nagłych zgonów..

Ciśnienie krwi i tętno

Ciśnienie krwi i tętno

.. ...na minutę wynosi ok. 60 - 80. U dzieci: 90 - 140/minutę. Tętno można sobie zbadać przykładając opuszki palców 2, 3 i 4 ( wskazujący, środkowy, serdeczny ) nad tętnicą promieniową ( okolica nadgarstka )...

Amiodaron (Cordarone, Opacorden, Sedacoron, Amiokordin)

.. ...rytm serca poniżej 60 uderzeń na minutę ) i bloków przewodzenia. Innym efektem ubocznym, dotyczącym wszystkich leków stosowanych w leczeniu zaburzeń rytmu serca, jest zjawisko proarytmii. Amiodaron może u niektórych chorych wywoływać torsadę ( torsade de pointes - tańczący punkt ). Jest..

Ekstrasystolia (dodatkowy skurcz)

.. ...czasu od ostatniego uderzenia serca, aby komory napełniły się krwią. Taki hemodynamicznie pusty skurcz można stwierdzić badając wypełnienie tętna w czasie ekstrasystoli. Ekstrasystolie nie muszą być dla człowieka odczuwalne. Pojedyncze skurcze dodatkowe nie stanowią żadnego zagrożenia...

Bigeminia komorowa

.. ...zaburzenia rytmu jako mocne uderzenia serca, nierówne bicie serca, kołatanie, dyskomfort w klatce itp. Jeśli subiektywne objawy obniżają standard życia lub utrudniają normalne codzienne funkcjonowanie stosuje się leki antyarytmiczne. Można także przy pomocy badań elektrofizjologicznych..

Blok przedsionkowo-komorowy

.. ...rytmu serca poniżej 60 uderzeń na minutę ). Blok pierwszego stopnia zwykle nie wymaga leczenia. Blok przedsionkowo - komorowy drugiego stopnia występuje w dwóch odmianach. Jeśli czas przewodzenia wydłuża się przy każdym kolejnym pobudzeniu, aż w końcu jedno z pobudzeń jest blokowane (..

Krążenie hiperkinetyczne

.. ...zwiększając częstość uderzeń i/lub silę skurczu kompensuje niskie ciśnienie układowe. Krążenie hiperkinetyczne ma miejsce na przykład w przypadku ciężkich zakażeń bakteryjnych krwi wchodzących w fazę wstrząsu septycznego ( sepsa ). Wstrząs w swojej fazie hemodynamicznej związany jest ze..

Szmery serca u dzieci

.. ...występowania względem uderzeń serca, barwy, natężenia i promieniowania do innych okolic ciała ( szyja, łopatki, okolice wątroby itp. ) lekarz ocenia, z jaką patologią jest związany szmer. U dzieci należy wykluczyć ewentualne wady budowy serca, jak przetrwały otwór owalny, otwór..

Tachykardia zatokowa

.. ...serca szybszy niż 100 uderzeń na minutę. Tachykardia zatokowa to rytm, którego źródło znajduje się w węźle zatokowym. Węzeł ten jest fizjologicznie głównym rozrusznikiem serca. Jego częstość generowania bodźców wynosi właśnie 100 na minutę, jednaka z uwagi na wpływ autonomicznego układu..

Częstoskurcz nawrotny

.. ...napadu wynosi powyżej 100 uderzeń na minutę. Objawy związane z arytmią są nieswoiste: zawroty głowy, mdłości, ból lub dyskomfort w klatce piersiowej, problemy z przełykaniem, uczucie kołatania serca, lęk, omdlenia. Diagnostyka obejmuje EKG spoczynkowe, wysiłkowe ( jeśli wysiłek jest..

Objawy wegetatywne zaburzeń lękowych

.. ...omdlenia, dreszcze lub uderzenia gorąca, wypaczone wrażenia czuciowe ( parestezje: wrażenie pieczenie, biegających mrówek , itd ). Jeśli tego typu objawom wegetatywnym towarzyszy paniczny lęk przed śmiercią, wrażenie, że zaraz straci postrada się zmysły i pod warunkiem, że cały zespół..

Tętno u dziecka

.. ...ludzkiego serca, to jest 220 uderzeń na minutę. Częstość ta jest limitowana pobudliwością komórek węzła przedsionkowo - komorowego, który może przepuścić z przedsionków do komór liczbę impulsów obliczanych w przybliżeniu ze wzoru: 220 - wiek/min. Z rachunku wynika, że maksymalna częstość..

Częstoskurcz

.. ...dorosłego przekracza 100 uderzeń na minutę. Inne normy odnoszą się do niemowląt i dzieci, u których podstawowy rytm serca jest znacznie wyższy niż u nastolatków i ludzi dorosłych. Częstoskurcz może być zjawiskiem fizjologicznym, wynikającym ze zwiększającego się zapotrzebowania organizmu..

Tężyczka utajona

.. ...jest dodatni, jeśli po uderzeniu ( opukiwaniu ) w okolice pnia nerwu twarzowego ( do przodu od ujścia przewodu słuchowego zewnętrznego ) obserwujemy skurcz mięśni twarzy. Objaw Ibrahima - Lusta. Wykonując tę próbę, lekarz uderza w okolicę głowy kości strzałkowej, gdzie przebiega nerw..

Nadciśnienie tętnicze ma ponad 8 mln Polaków

.. ...uważa się tętno 70 - 75 uderzeń serca na minutę, to najmniejsze ryzyko zgonu z dowolnych przyczyn mają osoby, których tętno spoczynkowe wynosi 50 - 60. Analiza danych zebranych podczas akcji Servier dla Serca wykazała też, że niemal 40 proc. pacjentów miało wartości ciśnienia tętniczego..

Pionierska operacja nieinwazyjnej krioablacji serca

.. ...czasowymi pomiędzy kolejnymi uderzeniami serca lub okresami nagłego przyśpieszenia lub zwolnienia jego rytmu. Do arytmii doprowadzić mogą m.in. zapalenie mięśnia sercowego, wady zastawkowe, zawał, niewydolność krążenia, zaburzenia gospodarki mineralnej, nadczynność tarczycy, ale też..

Zbyt szybkie bicie serca jest także niepokojącym objawem

.. ...którego tętno sięga 240 uderzeń na minutę, przeżywa w idealnych warunkach 5 lat, podczas gdy najstarszy z obserwowanych wielkich żółwi z tętnem 6 uderzeń na minutę żył 177 lat. W przypadku człowieka mamy szansę na około trzy miliardy uderzeń serca w ciągu całego życia. Jak mówił prof...

Iwabradyna obniża ryzyko zawału serca

.. ...wynosi 70 lub więcej uderzeń na minutę i którzy nie mogą stosować najpopularniejszych leków spowalniających akcję serca - tzw. beta - blokerów. Najnowsze badania potwierdziły też, że częstość akcji serca jest ważnym czynnikiem ryzyka zawału; obok wysokiego ciśnienia krwi, wysokiego..

Uwaga na zbyt szybkie tętno spoczynkowe

.. ...Przyspieszony do ponad 70 uderzeń na minutę spoczynkowy rytm serca u osób z chorobami wieńcowymi to - zdaniem specjalistów - jeden z niedocenianych dotąd czynników zwiększających u nich ryzyko wystąpienia zawału, udaru i innych powikłań. Również osoby uważające się za zdrowe, u których..

Rozrusznik serca zasilany sercem?

.. ...mikrodżula energii z każdego uderzenia serca, co odpowiada jednej szóstej zapotrzebowania rozrusznika. Zastosowanie lepszego polimeru do budowy balonów może zdaniem specjalistów nawet dwukrotnie zwiększyć wydajność kolejnych modeli generatora. Dzięki doładowywaniu akumulatora przez..

Szybsze tętno w spoczynku a zawał serca

.. ...najszybsze ( ponad 76 uderzeń na minutę ) były 1,6 raza bardziej narażone na zawał w porównaniu z rówieśniczkami o wolniejszym tętnie ( poniżej 62 uderzeń na minutę ). Jednak związek między tętnem a zawałem okazał się słabszy niż na przykład między papierosami a cukrzycą. Wcześniejsze..

80 proc. zgonów z powodu zawału serca można zapobiec

.. ...spoczynkową serca poniżej 60 uderzeń na minutę oraz dbać o czyste powietrze wokół siebie poprzez m.in. niepalenie. Niestety, aż 50 proc. palaczy po zawale szybko wraca do swojego nałogu. Celem tegorocznej akcji Server dla Serca jest zapoznanie społeczeństwa z czynnikami ryzyka zawału,..

Leki na Alzheimera mogą spowalniać akcję serca

.. ...wynosi poniżej 50 - 60 uderzeń na minutę. Stan ten bywa bezobjawowy. Jeśli jednak występują omdlenia, zawroty głowy czy utrata przytomności, oznacza to, że pacjent wymaga leczenia. Jak zaobserwowali naukowcy, potrzeba hospitalizacji zaszła w przypadku wielu badanych pacjentów, wkrótce po..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 2

.. ...nastepnie jednego mocnego uderzenia.z czasem pojawily siedodatkowe skurcze i inne zaburzenia które trudno jest mi opisac slowami. powoduja one ogromny lek i strach przed najgorszym.oczywiscie poddalem sie badaniom. przeprowadzilem ich mnostwo. od ekg zwyklego ktorego ilosci juz nie moge..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 3

.. ...raz zarejestrowal 140 uderzen na minute ( trzy lata temu ), jednak prawdopodobnie we snie, poniewaz nie pamietam z tamtego czasu takiego wydarzenia. Na podstawie wyniku tegoz holtera postawiono tylko przypuszczenie o WPW. Od tamtej pory przez caly czas staram sie zarejestrowac cos co..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 7

.. ...slaby puls przerwa w uderzeniach znacznie dostarczanie krwi no i niedomykalnosc zrobi swoje tez zmniejszy ...nie wiem ja sie tak tym nie przejmuje podchodze do tego ze jak bedzie tak bedzie ale ciekawy jestem no i zmeczony tym wszystkim raz bylem u lekarza ledwo na nogach zmierzyll..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 10

.. ...serce nagle mocniej uderzylo czulem to w gardle odczuwalem to kilkadziesiat razy dziennie az w koncu poszedlem do lekarza ogolnego a dodam jeszcze ze mialem podwyzszone cisnienie wiedz lekaz przepisal mi beta bloker toprol xl 50 1 raz dziennie i przeszlo teraz znowu mnie to dopadlo..

Częstoskurcz - ablacja - Str. 2

.. ...jakieś dziwne, niemiarowe uderzenia serca, ale nie wiem co to jest itp. Minęło około 1,5 roku po ablacji, a ja nadal mam dziwne objawy pozabiegowe.. Najzabawniejsze jest to,że jeden lekarz twierdzi,że takie objawy powinnam mieć do 3 miesięcy po ablacji, inny,że do roku,kolejny,że do 3..

Częstoskurcz - ablacja - Str. 4

.. ...czuję ból przy każdym uderzeniu. Też wydawało mi się wpadam w jakieś fobie. Ale zrobiłam sobie reset : ) Podzieliłam sobie objawy na takie nad którymi trzeba się zastanowić gdy się pojawią np. silny ból w klatce nie pozwalający na głęboki oddech aż do pleców i łopatek; oraz takie które..

Częstoskurcz - ablacja - Str. 5

.. ...pierwsze pojedyncze szybsze uderzenia.pozdrawiam witam przeczytałem na forum że miała pani ablacje w szczecinie.Ja mam termin na 2 LUTEGO u dr.Kazmierczaka.szczerze mówiąc jestem zdecydowany bo czestoskurcze mam od 5 roku zycia a teraz mam 17 i w ostatnich tygodniach mam ataki albo bole(..

Częstoskurcz - ablacja - Str. 6

.. ...zatokowy tak do 150 uderzen na minute i to spowodowany stresem.Ale mi sie robi cos takiego nawet jak leze w łożku i sie niczym nie stresuje.W wyniku holtera wyszło ze mam pojedyncze dodatkowe uderzenia. Ale te odczucia kołotania przypominaja mi lekko czestoskurcze ktore miałam wczesniej..

Jaki powinien być prawidłowy puls?

.. ...w normie to 60 do 90 uderzeń na minutę Witaj, od wielu lat miałam problemy z podwyższonym pulsem, jednak zawsze myslałam, że to normalne, ze taka moja uroda. Niedawno jednak zaniepokoiło mnie to, więc udałam się do swojego lekarza, ten natychmiast zrobił EKG, ktore na szczescie..

Jaki powinien być prawidłowy puls? - Str. 2

.. ...niewielkie _ _ _ _ rzedu 10 uderzeń na minutę _ _ _ _ w porównaniu do tętna przy którym dobrze sie czujemy tzn. któremu nie towarzyszą te uciążliwe objawy ( typu suchość w gardle, parcie na pęcherz czy stolec, niepokój, osłabienie itd ) pozdrawiam Czy wiecie jakie moga byc powody..

Jaki powinien być prawidłowy puls? - Str. 3

.. ...100 ud/min. Ponizej 80 uderzen nie ma sie co martwic. Organizm to nie jest maszyna. Serce w szczegolnosci. Zwroc uwage na to ze zuczek ma dopiero 15 lat. * * * Nie, nie mowimy tu o pulsie spoczynkowym w granicach 100 ud/min, bo taki puls spoczynkowy to tragedia. Pomijajac oczywiscie..

Częstoskurcze napadowe ciągle wracaja

.. ...kiedys peknie od tych uderzen moje zycie jet dosyc nerwowe wiec ja nie umiem sie opanowac jak zlapie mnie ten czestoskurcz poradz mi co mam robic???? ):moi rodzice tez nie wiedza co maja ze mna robic boja sie o mmie bo mam prawojazdy to mysla nieraz ze nie powinnam jezdzic sama itd a jak..

Częstoskurcze napadowe ciągle wracaja - Str. 2

.. ...podnosilam( czulam nagle takie uderzenie goraca, zakrecilo mi sie w glowie i serce zaczelo walic jak oszalale ).Trwaloto kilka minut,po czym szybko przechodzilo.Raz bylo u mnie pogotowie ale serce wrocilo do swojego naturalnego rytmu.Nie wiem czy to tachykardia czy nie,biore ten lek caly..

Częstoskurcze napadowe ciągle wracaja - Str. 3

.. ...zanczy moje serce po prau uderzeniach stawalo na chwile. Zrobili mi ekg, echo serca i zalozyli holter okazalo sie ze mam supraventricular ventricular ectopy. MIeszkam w Irladnii wiec trudno mi sie dogadac z lekarzem. Lekarz powiedzial ze mam sie zglosci za 6 tygodni na konsultacje z..

Częstoskurcze napadowe ciągle wracaja - Str. 5

.. ...( cisnienie i ilosc uderzen w normie ) ,wdechy wydaja sie strasznie plytkie mimo ze ( niby ) nabieram tyle powietrza co zawsze... tak mysle ze moze z potasu zrezygnuje i bd bral tylko magnez przez pewien czas... ale klucie, dusznosci ,szarpniecia pojawily sie w przeciagu tygodnia odkad..

Echo serca - Str. 10

.. ...odczuwam te mocniejsze uderzenia, zaznacze ze nawet sie nie spiesze za bardzo ale moze ta podswiadomosc bierze góre ze strachu przed tym wysokim tetnem i sama sie nakrecam??? mam przepisanie BETALOC ZOK 25 i wrazie czego jak juz mnie dopadnie tak na mkas to wezme ale wydaje mi sie ze to..

Echo serca - Str. 12

.. ...po 2 - 6 dodatkowych uderzeń na minutę, ale miło poczuć się lżej. Już widziałem siebie w kolejce do przeszczepu, ze sztucznie podtrzymywanym krążeniem... Wyobraźnia czasami daje popalić... PANI IZABELO!!! bardzo proszę o komentarz do wyniku : * tętniak przegrody m - przedsionkowej..

Echo serca - Str. 15

.. ...jest jakby przerwa w uderzeniach to trwa sekunde i znów wraca wszystko do normy. Miałam robione kilka razy EKG i echo serca i wszystko jest w porzadku, tak stwierdził kardiolog. Czy to moze być z powodu strsu i nerwów???? mam mały poziom magnezy i poatsu wiec zazywam wszystko jak trezba..

Echo serca - Str. 18

.. ...nie az tak duzo i te uderzenia sa bardzo wolne i tak jakby oporne tak sie je odczuwa a następnie serce wraca do swojego rytmu?? czy jest to normalne u zdrowych ludzi?? czy jest to coś niepokojącego???? Nie mam tego zbyt często no chyba ze mam to zawsze tylko czasami zwracam na to większa..

Serce przestaje nagle bić i wraca z wielkim hukiem

.. ...maly mozdzek przy 60 uderzeniach na minute przy zdrowym szczelnym sercu to jest okej ale jesli jest niedomykalnosc obu zastawek wtedy ilosc przepompowanej krwi jest zdecydowanie mniej ;/ ostatnio lekarz ogolny ale powiedzial mi ze moge w nocy dostac czegos w stylu zapasci no i niby sie..

Dziwne skurcze dodatkowe

.. ...połączone z wrażeniem uderzenia gorąca do głowy. Czasem te szarpnięcia są bardzo delikatne, w sytuacji stresowej są silniejsze i wtedy czuje prawdziwy dyskomfort. Jazda na rowerze niweluje te objawy w zasadzie do minimum. Podczas wysilku nic nie czuję, działa to na mnie bardzo..

Dziwne skurcze dodatkowe - Str. 2

.. ...takie jakby pojedyncze uderzenie w przelyku. Jesli nie wpadne w panike i nie zdenerwuje sie tym bardzo ( co sie niestety czesto zdarza ), to przewaznie na jednym sie konczy. Jak sie zdenerwuje, to w ciagu 10 - 15 minut zdarza mi sie jeszcze cos takeigo ze 2,3 razy. Oczywiscie panika..

Betaloc zok 50 raz dziennie

.. ...zmniejsza ilość dodatkowych uderzeń ale po kilku m - cach tak jakby przestaje działać ( u mnie ) i muszę zmienić a po jakimś czasie znowu wracam i znowu działa. Dziwne ale prawdziwe. Można leczyć zęby w znieczuleniu miejscowym ( robiłam to kilka razy ) a nawet miałam znieczulenia ogólne..

Jeszcze raz o dodatkowych skurczach

.. ...sekunde, a po chwili uderza z dwukrotnie wieksza sila i czuje je przy gardle, cisnienie skacze ze 150/95 na 110/70, pojawia sie szum w uszach, puls czuje w koniuszkach palcow, jest mi slabo, zaczynam panikowac i odliczac: uderzenie.. uderzenie.. przerwa.. uderzenie.. przerwa.. czasami..

Jeszcze raz o dodatkowych skurczach - Str. 2

.. ...zatokowy tak do 150 uderzen na minute i to spowodowany stresem.Ale mi sie robi cos takiego nawet jak leze w łożku i sie niczym nie stresuje.W wyniku holtera wyszło ze mam pojedyncze dodatkowe uderzenia. Ale te odczucia kołotania przypominaja mi lekko czestoskurcze ktore miałam wczesniej..

Jeszcze raz o dodatkowych skurczach - Str. 3

.. ...szarpnięcia serca - mocnego uderzenia.Miałem wtedy 10 lat,teraz mam 37.Myślę, że z czasem przyzwyczaiłem sie do nich, ale i tak zawsze kiedy je odczuwam w najmniej spodziewanym momencie towarzyszy temu panika i strach. Trochę w życiu popijałem więc dodatkowe skurcze nasiliły sie.3 m - ce..

Podejrzenie zespołu WPW - Str. 5

.. ...tachykardi 2 razy ok. 240 uderzeń na minutę. Jesteśmy już po kilku konsultacjach i tak jak sama Pani napisała: nie biegać, nie skakać, nie leżeć na słońcu, my to wszystko wiemy, ale zastanawiam się jak Pani sobie radzi z tak wysokimi atakami bo my w ciągu 30 min. jesteśmy już w szpitalu..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 4

.. ...jest za objaw nagłe uderzenie ciśnienia krwi do głowy, uczucie bicia serca w gardle, zawrot głowy, ciemno w oczach???? Ten stan trwa ok kilku sekund i przechodzi, ale lęk zostaje przez cały dzień. Ten stan powtarza się rzadko, ale dokucza. Co to może byc, czy to nerwica? hej przykromi to..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 6

.. ...zwłaszcza dłoni, oraz uderzenia gorąca które trwają pomiędzy 1 - szą a 2 - gą godziną po połknięciu tabletki. Na szczęście objawy te po kilku tygodniach mijają i dalsza część kuracji Cipramilem ( minimum 3 miesiące a najlepiej pół roku ) przebiega już bez zakłóceń. Przez ten czas..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 11

.. ...objawy to ; zawroty glowy uderzenia goraca kolatanie dretwienie rak mroczki przed oczami nawet nie moge spac a gdy juz zasne to budze sie jakby ktos mnie wystraszyl. bylam u psychiatry i przepisal mi doxepin na noc i signopam na dzien Madziu jak czytałam twoją ostatnią wypowiedz to tak..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 15

.. ...powietrza.Dopadaja mnie uderzenia goraca jakies rwania w glowie bole w klatce w innych miejscach.Lekarze juz rozkladaja rece,dzisiaj mialem tomografie komputerowa,wynik bedzie w srode,zostalem skierowany na to badanie bo jest podejrzenia ze moge miec sarkoidoze.Przez ostatnie 4mce..

Tachykardia i metacord 50

.. ...mówimy wtedy gdy ilość uderzeń serca na minutę w SPOCZYNKU stale przekracza 100. Lekarz zapisał Ci beta - bloker bo jego działanie oprócz obniżania cisnienia krwi polega także na tym że ogólnie uspokaja oraz zmniejsza częstość pulsu. Jest to lek często stosowany i zalecany osobom młodym,..

Blok przedsionkowy-komorowy II

.. ...godzin i było ponad 200 uderzen na minut. Po drugim zabiegu sie poprawilo dopiero. Wiec to chyba normalne ze po pierwszym zabiegu nie poprawiło sie tobie. Wiele osób nie ma poprawy po jednym zabiegu. A co do metody kardiotel to chyba zalezy to od województwa w pomorskim wiem ze jest w..

Wypadanie płatka zastawki dwudzielnej - Str. 10

.. ...wypadku bylo około 120 uderzeń na minutę.Jest to przede wszystkim widoczne na ekg.Moja corka wezwała pogotowie.Zabrali mnie na oddział ratunkowy,ale atak ustąpil w przeciągu godziny ja mam napadowe migotanie.Przeszlo mi samo ale podali mi jeszcze magnez a za parę godzin wypuścili do..

Wypadanie płatka zastawki dwudzielnej - Str. 11

.. ...Na pewno mam ok. 200 uderzeń. Niestety nigdy tego nie da się uchwycic na ekg, więc moja kardiolog sama tak do końca nie wie, czy to np. nie są częstoskurcze. Ale mi to przechodzi w 15 minut.Biorę bisocard i relanium. Potem czuję się bardzo zmęczona, cała energia gdzieś wtedy sie ulatnia...

Wypadanie płatka zastawki dwudzielnej - Str. 17

.. ...przeszkadzają juz spać ,uderzenia gorąca już nie zdażają się lecz są normą niemal w każdej godzinie!!! I co nadal Psychiatra? Czasem uderzenia są silne jakby mnie ktoś młotkiem uderzał rytmicznie i co tez psychiatra? Wylądowałam z teczką w szpitalu byłam tam 9godz pod kroplówką i jednak..

Wypadanie płatka zastawki dwudzielnej - Str. 18

.. ...tętno max wynosiło 194 uderzenia na minute a minimalne 90.Dodatkowych skurczów nad komorowych miałam ponad 300 i jeszcze jakiś skurczów miałam ponad 200.Lekarz powiedziała że nic się nie dzieje i że przesadzam.I że wiele ludzi z tym żyje i nie ma się czym przejmować.Jak jej słucham to mi..

Leki na arytmię to bzdura! - Str. 2

.. ...poziomie 23 – 45 uderzeń na minutę ( 20 grozi zapaścią ). Przypomniałem sobie wtedy o czymś, co przygotowałem wiele lat wcześniej na zupełnie inną chorobę. I stało się coś nieoczekiwanego. Już po jednej dawce poczułem się jak nowonarodzony. Obecnie minęło pięć lat od tamtej..

WPW - jakie objawy?

.. ...)i skoki tętna do 230 uderzeń/min. Teraz doszło jeszcze zmęczenie i osłabienie, ale nie wiem, czy za przyczyną WPW, czy też przez leki. Witam.Ja miałem podobne objawy ale rozprawiłem się z tą dolegliwością raz na zawsze .Ablację mam już za sobą i jestem zadowolony.Szukaj tytułu jestem..

Częstoskurcze i arytmie - jakie leki bierzecie? - Str. 2

.. ...czujesz na poduszce uderzenia własnego serca ,a w głowie i uszach szum jak morze podczas sztormu .Poza tym farmaceutyki choć zbawienne i szybko dzialaja nigdy nie sa w stu procentach bezpieczne,zawsze trzeba sie liczyć z efektami ubocznymi, prędzej lub póżniej. Witajcie Ja na dodatkowe..

Napadowy częstoskurcz - kiedy ablacja? - Str. 2

.. ...Akcja serca Gabi to 240 uderzeń na minutę. Niestety moja córk aokazała się bardzo oporna na działanie leków. Po kilku coraz to większych dawkach leków atak mijał jej dopiero po 3 - 4 godzinach. I tak za każdym razem. Do domu została wypisana z unormowana akcją cerca na Cordaronie. Ale..

Duży puls

.. ...w przedziale 60 - 80 uderzeń na minutę. Być może Twoja mama ma tachykardię, może nerwicę. To powinien zbadać lekarz. Pozdro dla mamuśki!!! Bardzo dziękuję za szybką odpowiedź.!!! Pozdrawiam!!! Kardiolog,u którego byłam powiedział,że górna granica prawidłowego pulsu wynosi 100 uderzeń na..

Duży puls - Str. 2

.. ...czynności serca poniżej 60 uderzeń na minutę uważane jest za bradykardię, ale są oczywiście wachania osobnicze i jesli u kogoś niewiele przekracza dolną granicę nie ma się co przejmować, warto jednak to zbadać Holterem u kardiologa aby to potwierdzic lub wykluczyć, jesli jednak twoje..

Duży puls - Str. 3

.. ...puls wynosił ponad 162 uderzenia na mynutę jednak mój kardiolog zapisał mi tabletki, które brałłam regularnie i mój puls wynosi teraz od 75 - 85. ja mam cisnienei dobra a puls rozny od 78 do np dzisiaj rano 115 mam 19 lat, co to moze byc? mysle ze nic powaznego bo czuje sie dobzre, czy..

Bradykardia jak leczyć?

.. ...serca czyli za mało uderzeń na 1 minute. W moim przypadku po ostatnich badaniach tj styczeń 2007r mam za mało uderzeń i grożi mi wszczepienie stymulatora. Jeśli chodzi o objawy choroby to ich nie mam żadnych! Z tego co mi lekarz powiedział to wysiłek fizyczny może mnie zabić czy to..

Bradykardia jak leczyć? - Str. 2

.. ...tętno z 4 kolejnych uderzeń to 34, najniższe średnie z całej godziny to 41uderzeń na minute Trenuje kolrarstwo, ale będę miał badania czy czasami nie zadlugie te odpoczynki serca. Pozdrawiam Mateusz Chorowalam na serce i na to samo mam rozrusznik od 2004 roku nie przeszkadza mi w zyciu..

Chelatacja - Str. 8

.. ...niestety na oślep, a Jan P. uderza celnie i najczulsze Pana punkty, w słabe Pana strony. Ma Pan niewątpliwą rację, że chelatacja to zwykłe oszustwo, co sprawdziłem na samym sobie. Kolega z Brooklynu namówił mnie na to dziadostwo, nie jest to tutaj drogie, w porównaniu z innymi cenami bo..

Napadowy częstoskurcz nadkomorowy

.. ...czułam kilka szybszych uderzeń serca.Stało się to nie do wytrzymania. I w końcu trafiłam do konkretnego lekarza,który zaproponował badanie elektrofizjologiczne plus ablację.I jak na razie jestem zdrowiutka. Pozdrawiam... czy możesz mi podać informacje co to jest ablazja,czy to jest..

Napadowy częstoskurcz nadkomorowy - Str. 3

.. ...częstoskurcz nad komorowy 240 uderzeń na minutę Biorę w tedy atanolol.Po takim ataku cały dzień czuję się zmęczona i rozbita .Trwa to nie długo.Raz miałam ok 45 min.Czy trzeba to brać na poważnie i rozpocząć leczenie u kardiologa.Miałam robionego holtera ale lekarz przepisał mi bisokard..

Napadowy częstoskurcz nadkomorowy - Str. 4

.. ...oczywiscie tętno ponad 200uderzen/min, przy tym zawroty głowy, bóle w klatce piersiowej, cały jestem po chwili oblany potem, duszności, nie wszystkie objawy występuję przy każdym ataku, ale to główne które się powtarzają, byłem dzisiaj u lekarza, dostałem skierowanie do Poradni Zaburzeń..

Ablacja gdzie lepiej?

.. ...serca dochadzace do 220 uderzen na minute raz na 2 - 3 miesiace podobno to w miare nieskomplikowany przypadek. bardzo mi na tym zalezy. ani ty ani nikt inny nie znacie zadnej z tych klinik?prosze kogokolwiek zeby mi przynblizyl do ktorej najlepiej sie udac ja juuz zglupialam od tego..

Kardiolog z sercem w Szczecinie

.. ...Szarpnięcia w klatce, uderzenia, potknięcia serducha , to moje najczęstsze objawy.Proszę dajcie jakieś namiary na dobrych kardilogów w Szczecinie i kontakt do nich. a gdzie miales robiona ablacje w jakim szpitalu ja mialam na Arkonskiej gdzie spotkalam wspaniala pania dr ZABLOCKA ale do..

Sztuczne zastawki serca - operacja Rosa - aorta 47mm - Str. 4

.. ...INR. Unikać silnych uderzeń ( ogromne siniaki ) Pilnować się aby nie uderzać się w głowę , przy obniżonej krzepliwość krwi można doprowadzi do wylewu !! Czasowe kontrole u kardiologa i to wszystko Reszta życia pozostaje bez zmian nic tylko cieszyć się z życia Dzięki wybitnym specjalistom..

Ablacja - kompendium wiedzy

.. ...momencie pojawia się uderzenie wcześniejsze, po którym następuje krotka przerwa ( nieznacznie dłuższa od standardowych przerw pomiędzy uderzeniami ), po czym serce uderza trochę mocniej niż zwykle raz i kontynuuje swoją równą prace. Wszystko trwa ok sekundy, jednak wasz organizm będzie..

Ablacja - kompendium wiedzy - Str. 8

.. ...zatokowy tak do 150 uderzen na minute i to spowodowany stresem.Ale mi sie robi cos takiego nawet jak leze w łożku i sie niczym nie stresuje.W wyniku holtera wyszło ze mam pojedyncze dodatkowe uderzenia. Ale te odczucia kołotania przypominaja mi lekko czestoskurcze ktore miałam wczesniej..

Ablacja - kompendium wiedzy - Str. 15

.. ...napadowe nadkomorowe ( 220 uderzeń ).ale jest już OK Pozdrawiam Czesc Sistra.Mi akurat strzelilo 2 razy nic przyjemnego uwierz ale dzieki temu jastem tu.I musze tak myslec.Czekam na decyzje o ablacji .Zjakiego powodu bedziesz miala wszczepiane .Zycze zdrowia i pozdrawiam . ZU!!! Cieszę..

Ablacja - kompendium wiedzy - Str. 18

.. ...standardem * to spokojnie uderzaj poza kraj. Nie koniecznie jednak do Guhagar w Indiach ; - ) Arrrtur miałam również ablację i gastroskopię i potwierdzam,ze ablacja jest przyjemniejsza. Ale nie strasz ludzi, że gasrtoskopia taka straszna, ja zwlekałam kilka lat,żeby ją zrobić, bo sie..

Złożone skurcze dodatkowe

.. ...po drugim i po każdym uderzeniu jest przerwa. Czy to są złożone skurcze? Boję się bardzo, bo prawdopodobnie są one groźniejsze od normalnych, a nie wiem ktore ja mam. W trakcei Holtera akurat ich nie odczuwałam i nie wykazało ich w trakcie badania. skoro holter tego niewykazał to skąd..

Jakby serce mi się zapowietrzalo i na sekundę zamieralo

.. ...nastepnie jedno mocniejsze uderzenie.dochodza do tewgo dodatkowe skurcze i inne zaburzenia ktore trudno opisac slowami. ja cierpie na to od trzech lat.przeszedłem szereg badan kardiologicznych u kilku lekarzi w kilku centrach kardilogicznych. nie stwierdzono zadnych patologii a jedynie..

Kardiomiopatia rozstrzeniowa - Str. 24

.. ...niego w niecałym 1% uderzeń serca. W HOLTERZE widać, że się włącza, kiedy mam np dodatkowy skurcz nadkomorowy albo miewam sporadycznie częstoskurcz komorowy do 8 uderzeń częstotliwości 160/min. I choć wiem, że choroba postępuje, bo nie da się tego zatrzymać, ale jak widać można..

Kardiomiopatia rozstrzeniowa - Str. 25

.. ...były wyczuwalne jego uderzenia. Zrobiłem się szaroziemisty i czułem się tak jak by mi kamień młyński na klacie położono. Miałem tego fuksa, że trafiłem szybko do szpitala bo ponoć jeszcze z 15 min i nie było by co ratować, dowieźli mnie nieprzytomnego. Miałem centralne wkucie, ale przez..

Kardiomiopatia rozstrzeniowa - Str. 27

.. ...momencie defybrilacjii 300 uderzen na minute i zawineli mi prawko nie wiem czy do odwolania czy na zawsze niewiem bo nic nie wiem slyszalem ze kazdy moze miec migotanie po operacjii icd .Dlatego barzo sie ciesze ze tu jestescie i witam was serdecznie i od razu prosba .Potrzebowalbym..

Po ablacji

.. ...w szyji i mam dziwne uderzenia serca kiedy się schylam.Wejście na 3 piętro to prawie maraton,na razie nie obserwuję dodatkowych atrakcji,może jeszcze zawcześnie.Postaram się na bierząco informować w razie jakichś zmian. Zrobiłam sobie holtera z wynikiem idę do P.doktor 14.09 i czekam na..

Po ablacji - Str. 4

.. ...do czasu szarpnięcia, uderzenia do gardła, zatykania za mostkiem czaem jakieś skurcze dodatkowe. Wg lekarza nie ma zaburzeń rytmu więc te zaburzenia przewodzenia nie są groźne, ale proponuje mi powtórkę ablacji. Ja chyba się raczej nie zdecyduję bo cąły czas mam świadomość mojego..

Po ablacji - Str. 7

.. ...a potem jedno mocne uderzenie i bije sobie dalej. Tak to odczuwam. Poza tym wszystko jest dobrze, aż się nie mogę nadziwic:D I coraz mniej się męczę !! hej dziewczyny mam 36lat jestem dwa miesiące po ablacji właśnie wczoraj miałam czestoskurcz trwał krótko ale był silny,cóż to..

Po ablacji - Str. 9

.. ...widzę jak spada ilość uderzeń mniej więcej po 30 jednostek aż do 60 uderzen na minute nie było to takie umiarowienie jak sprzed ablacji gdie od razu było ze 180 na 60 ale wazne ze sie zatrzymało ale nie załamałam sie i nie mam zamiaru sie poddać to tyle jakby co to pytaj a tak na..

Niskie tętno

.. ...spoczynkowe koło 30 uderzeń na minutę. Poniżej 30 uderzeń jest niebezpiecznie wiec to napewno trzebaby sprawdzic. Jeśli bierzesz beta blokery to może taki byc. Najcześciej 50 - 60, ale zdarza sie troche nizej. Jeśli uprawiasz sport wytrzymałościowy to inna sprawa - wtedy to norma..

Niskie tętno - Str. 2

.. ...najczescie przekracza 100 uderzen i tez nie wiedzialam od czego a mam 18 lat poszlam do lekarza mialam robione EKG i badania krwi i wszystko bylo ok tylko serce za szybko bije mam brac na to magnez 2 razy dziennie najprawdopodobniej mam to na tle nerwowym najwyzsze tetno u mnie to 120..