Abciksimab

Leki kardiologiczne (leki stosowane w chorobach serca)

Leki kardiologiczne (leki stosowane w chorobach serca)

.. ...Zyllt ), tiklopidyna i abciksimab. Podobne antyagregacyjne działanie wykazują również inne niż kwas acetylosalicylowy leki zaliczane do niesteroidowych leków przeciwzapalnych, np. fenylbutazon ( Butapirazol ) i ketoprofen ( Ketonal, Fastum żel, Febrofen, Keto - prom, Ketopronil, Ketores,..

Leczenie przeciwkrzepliwe

.. ...tiklopidyna, klopidogrel czy abciksimab. Pierwszy preparat należy do niesterydowych leków przeciwzapalnych. Wszystkie leki z tej grupy w mniejszym lub większym stopniu wpływają na krzepliwość krwi, zmniejszając ją poprzez blokowanie enzymu COX - 1. Pozostałe są lekami przeciwpłytkowymi..