ACE

Inhibitory konwertazy angiotensyny (ACE-I)

Inhibitory konwertazy angiotensyny (ACE-I)

.. ...konwertazy angiotensyny ( ACE - I ) są grupą leków, których działanie polega na hamowaniu reakcji przekształcania angiotensyny I w angiotensynę II. Za przekształcenie AI w AII odpowiedzialny jest enzym nazywany konwertazą. Hamowanie konwertazy powoduje zmniejszenie stężenia angiotensyny..

Niewydolność serca

.. ...niewydolności serca: ACE - inhibitory - inhibitory konwertazy; leki moczopędne - diuretyki; glikozydy; beta - blokery; antagoniści wapnia - blokery receptorów wapniowych. Leczenie zabiegowe niewydolności serca: angioplastyka; by - passy; operacja zastawek serca. Stopnie niewydolności..

Leki kardiologiczne (leki stosowane w chorobach serca)

Leki kardiologiczne (leki stosowane w chorobach serca)

.. ...wykorzystuje się szereg farmaceutyków, które wpływając na choroby psychiczne łagodzą także objawy somatyczne. Do tych leków należą: antydepresanty - sertralina ( Asentra, Asertin, Lexeta, SertaHEXAL, Setalof, Setaratio, Stimuloton, Zoloft, Zotral ), paroksetyna ( ParoMerc, Paxeratio,..

Leki przeciwpłytkowe

Leki przeciwpłytkowe

.. ...przeciwpłytkowych należą: Kwas acetylosalicylowy. Działanie przeciwpłytkowe tego związku polega na nieodwracalnym hamowaniu cyklooksygenazy płytkowej ( jeden z enzymów płytek krwi ). Zahamowanie cyklooksygenazy ( COX ) powoduje zmniejszenie syntezy tromboksanu A2 - związku chemicznego..

Nadciśnienie tętnicze

Nadciśnienie tętnicze

.. ...natężeniu, najlepiej szybki spacer lub pływanie - minimum 3 - 4 razy w tygodniu przez 30 - 40 min; korzystne jest zmniejszenie spożycia soli kuchennej do mniej niż 100 mmol/dzień co odpowiada 6 gram NaCl; zmiana diety, a zwłaszcza wprowadzenie ryb, warzyw i owoców ( mogą być suszone )...

Przewlekła niewydolność serca

.. ...Podstawą leczenia są ACEI i diuretyki, a przy nietolerancji tych pierwszych blokery receptora AT1 dla angiotensyny II. Uzupełnienie stanowi stosowanie beta blokerów, naparstnicy i wazodylatatorów. Jednak ze względu na obserwowane w tym wieku zmiany farmakokinetyki i farmakodynamiki leków..

Choroba niedokrwienna serca (choroba wieńcowa)

Choroba niedokrwienna serca (choroba wieńcowa)

.. ...stosowanie preparatów kwasu acetylosalicylowego - np.aspiryny zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia zawału serca u mężczyzn ze stabilną dławicą o 75% w ciągu 5 letniej obserwacji. Kwas acetylosalicylowy powinien być stosowany u wszystkich pacjentów z chorobą niedokrwienną serca -..

Acenocumarol (Sintrom, Sincumar)

Acenocumarol (Sintrom, Sincumar)

.. Acenokumarol jest pochodną kumaryny. Lek hamuje powstawanie aktywnych metabolitów witaminy K, które są konieczne do syntezy osoczowych czynników krzepnięcia. Efektem tego jest spadek krzepliwości krwi. Acenokumarol podaje się w stanach, w których istnieje duże ryzyko incydentów zakrzepowo - zatorowych, na..

Chinapryl (Acurenal, Accupro, AprilGen, Pulsaren, Quinapril TEVA)

.. ...angiotensyny drugiej ( ACE - I ). Leki z tej grupy stosuje się w leczenie nadciśnienia tętniczego, często w terapii łączonej z lekami moczopędnymi ( diuretyki ) i beta blokerami. ACE - I blokują powstawanie angiotensyny II, substancji która jest między innymi odpowiedzialna za skurcz..

INR (znormalizowany czas protrombinowy)

.. ...przeciwkrzepliwych ( acenokumarol, heparyna ). Kontrola INR jest obligatoryjna w czasie terapii doustnymi antykoagulantami ( np. acenokumarolem ). APTT odzwierciedla aktywność wewnątrzpochodnego układu aktywacji protrombiny, parametr służy do kontroli leczenia przy pomocy heparyny (..

Kardiowersja

.. ...niektórych sytuacjach wykonuje się kardiowersję po uprzednim podaniu heparyny. W sytuacjach skrajnych, gdy arytmia stanowi bezpośrednie zagrożenie życia pacjenta, kardiowersję wykonuje się w trybie ostrym...

Frakcja wyrzutowa

.. ...grupy beta blokerów, ACE inhibitorów, antagonistów receptora aldosteronu, leków diuretycznych ( moczopędnych ) czasem leków inotropowo dodatnich ( zwiększających siłę skurczu mięśnia sercowego ). Dobór leków zależy od konkretnej sytuacji zdrowotnej chorego. Ostra niewydolność serca..

Citalopram (Cipramil, Citaratio, Citaxin, Oropram, Cital, Cilon, Aurex)

.. ...receptorami dla histaminy i acetylocholiny - brak wybiórczości powodował liczne efekty uboczne leków. Naturalnie każdy lek może wywołać pewne zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego, zawsze jest też możliwość wystąpienia reakcji alergicznej na daną substancje. W przypadku inhibitorów..

Duszący kaszel

Duszący kaszel

.. ...ubocznym leków z grupy ACE - I ( inhibitorów konwertazy angiotensyny II ). Są to leki szeroko i z powodzeniem stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Przewlekły kaszel jest objawem nietolerancji tych leków i stanowi przesłankę to modyfikacji terapii. W takiej sytuacji sięga się po..

Enalapril (Benalapril, Enarenal, Ednyt, Enap, Enazil, Epril, Mapryl)

.. ...konwertazy angiotensyny II ( ACE - I ). Leki z tej grupy mają działanie wielokierunkowe, wykorzystywane są przede wszystkim w leczeniu nadciśnienia tętniczego ( zmniejszają stężenie angiotensyny II, która między innymi ma działanie naczynioskórczowe ), ostatnio podkreśla się pozytywne..

Fluwoksamina (Fevarin)

.. ...noradrenaliny, serotoniny, acetylocholiny, itp. ) przez co posiadają mniejszy wachlarz możliwych działań niepożądanych niż leki niewybiórcze. Pierwsze działanie antydepresyjne fluwoksaminy pacjent odczuwa już po tygodniu stosowania leku. Efekty uboczne to miedzy innymi hipotonia..

Losartan (Cozaar, Lakea, Lorista, Lozap, Losacor, Losartic, Xartan)

.. ...przeciwwskazaniach do stosowania ACE - I. Sartany są dobrze tolerowane, poza dolegliwościami żołądków - jelitowymi w ramach działań niepożądanych możliwe jest wystąpienie znacznego spadku ciśnienia tętniczego, szczególnie u osób stosujących jednocześnie leki diuretyczne lub odwodnionych..

Perindopryl (Iprax, Prenessa, Prestarium, Noliprel)

.. ...angiotensyny drugiej ( ACE - I ). Leki z grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny drugiej, poprzez blokowanie enzymu konwertującego angiotensynę pierwszą do angiotensyny drugiej, zmniejszają stężenie angiotensyny drugiej i, co za tym idzie, ograniczają efekty jej działania. Angiotensyna..

Krwiak mózgu

Krwiak mózgu

.. ...przeciwkrzepliwych, np. acenokumarolu. Niezależnie od przyczyny, jest to stan ostry, zagrażający życiu człowieka. Krwawienie śródmózgowe ma najczęściej miejsce w tak zwanych jądrach podstawy, wzgórzu oraz torebce wewnętrznej. Są to głębokie struktury mózgowia, przez które przechodzą..

Ketoza

.. ...wydobywa się zapach acetonu. Kwasica ketonowa jest stanem zagrożenia życia, wymaga natychmiastowego leczenie w warunkach oddziału szpitalnego. U chorych z rozpoznaną cukrzycą, leczonych insuliną, kwasicę ketonową może wywołać odstawienie leku lub przyjmowanie zbyt małych dawek insuliny..

Migotanie przedsionków u ciężarnych

Migotanie przedsionków u ciężarnych

.. ...zatorowym. Stosuje się kwas acetylosalicylowy ( aspiryna w odpowiedniej dawce ) oraz acenokumarol. W pierwszym trymestrze ciąży i w ostatnim miesiącu przed planowanym rozwiązaniem stosuje się heparynę...

Kwas acetylosalicylowy (aspiryna)

Kwas acetylosalicylowy (aspiryna)

.. Kwas acetylosalicylowy jest popularnie nazywana aspiryną. Aspiryna w zasadzie jest to nazwa firmowa zastrzeżona przez pierwszego producenta, firmę Bayer. Kwas acetylosalicylowy należy do niesterydowych leków przeciwzapalnych. Mechanizm działania leku polega na nieodwracalnym blokowaniu jednego z enzymów..

Ramipril (Axtil, Mitrip, Piramid, Polpril, Ramicor, Tritace, Vivace)

.. ...angiotensynę pierwszą ( ACE–I ). Cała grupa jest stosowana w leczeniu nadciśnienia tętniczego, niewydolności serca, w zapobieganiu incydentom sercowo - naczyniowym ( zawał, udar ) u osób z wysokim ryzykiem, w terapii nadciśnienie u osób z neuropatią cukrzycową ( spowalniają procesy..

Clopidogrel (Klopidogrel, Aprelex, Plavix, Zyllt)

.. ...się go wraz z kwasem acetylosalicylowym. Oba leki mają podobny efekt terapeutyczny, różnią się jednak mechanizmem działania, stąd ich jednoczesne stosowanie jest w niektórych sytuacjach korzystne. Clopidogrel jest lekiem dość dobrze tolerowanym przez organizm. Najniebezpieczniejszym,..

Nadroparyna (Fraxodi, Fraxiparine)

.. ...antykoagulacyjnych, np. acenokumarolu ). Działania niepożądane związane z nodraparyną to przede wszystkim krwawienia i krwotoki. Możliwe jest także wystąpienie małopłytkowości zagrażającej ciężkimi zaburzeniami krzepnięcia do DIC włącznie. Jest to jednak rzadko spotykane powikłanie, nie..

Mianseryna (Deprexolet, Lerivon, Mianserin, Miensemerck, Norserin)

.. ...receptory dla serotoniny i acetylocholiny. Mianseryna poprawia nastrój, wydłuża i pogłębia sen, redukuje lęk. Stosowany głównie w zaburzeniach nastroju o charakterze zespołów depresyjnych. Do działań niepożądanych mianseryny należą miedzy innymi drżenia i akatyzja ( zespół niespokojnych..

Acebutolol (Abutol, Abutol long, Sectral)

.. Acebutolol to lek z grupy beta blokerów kardioselektywnych, co oznacza, że działa niemal wyłącznie na receptory beta 1 zlokalizowane w sercu. Nieselektywne beta - adrenolityki działają także na receptory beta 2 zlokalizowane miedzy innymi w naczyniach krwionośnych ( ich blokada wywołuje skurcz naczyń,..

Leki przeciwdepresyjne

Leki przeciwdepresyjne

.. ...np. dopaminą, GABA, acetylocholiną itd. ) Nieselektywność tych leków wiąże się z licznymi działaniami niepożądanymi. Inhibitory monoaminooksydazy ( inh. MAO - A lub MAO - B ) - to substancję hamujące aktywność enzymów odpowiedzialnych za rozkładanie neurotransmiterów. Pośrednio prowadzą..

Leczenie przeciwkrzepliwe

.. ...pomocy odpowiednich farmaceutyków możemy modyfikować aktywność oby układów, a dokładnie funkcje poszczególnych składników układów pro i anty. Istnieją trzy główne punkty uchwytu dla terapia przeciwkrzepliwej: Pierwszy to płytki krwi, czyli trombocyty. Ich aktywność możemy zmniejszać..

Nefropatia cukrzycowa

.. ...konwertazy angiotensyny ( ACE - I ) i antagonistów receptorów dla angiotensyny II. U każdego chorego na cukrzycę należy okresowo kontrolować funkcję nerek. Służą do tego badania biochemiczne ( stężenie i klirens kreatyniny ) oraz badanie ogólne moczu wykluczające albuminurie. Uszkodzenie..

Nebiwolol (Nebilet)

.. ...leczeniu nadciśnienia tętniczego, zwykle łączony z innymi lekami hipotensyjnymi ( ACE - I, diuretyki ). Nebilet to handlowa nazwa preparatu zawierającego nebiwolol ( na podstawie Indexu Leków MP 2007 )...

Iwabradyna obniża ryzyko zawału serca

.. ...przeciwzakrzepowego ( pochodna kwasu acetylosalicylowego ), leku obniżającego cholesterol z grupy statyn, leku z grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny lub blokera receptora angiotensyny oraz leku z grupy beta - blokerów. Część pacjentów otrzymywała iwabradynę, a część placebo. Po 19..

Leki na Alzheimera mogą spowalniać akcję serca

.. ...leczonych inhibitorami acetylocholinesterazy ( enzymu rozkładającego acetylocholinę ), które mają łagodzić objawy choroby Alzheimera. O bradykardii mówi się, gdy częstość akcji serca wynosi poniżej 50 - 60 uderzeń na minutę. Stan ten bywa bezobjawowy. Jeśli jednak występują omdlenia,..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 3

.. ...mialam 273 i cisnienie 170/120 abywa i wieksze ablacji ponownej sie boje bo i wiek mam 55lat Panie doktorze; proszę o szczerość: czy w Krakowie warto poddać się ablacji czy lepiej szukać gdzieś dalej?..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 5

.. ...powinno się stosować Acenocumarol, który ma ponoć inny mechanizm działania. Z tego cowiem Zyllt jest raczej stosowany w chorobie niedokrwiennej serca ( zmiany miażdżycowe w naczyniach ). Panie doktorze, mam 33 lata od 4 trwają moje problemy z sercem. Biorę betabloker - czyli betaloc zok,..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 6

.. ...głowie no i wrażenie tracenia świdomości, no wspomne już o ciągłym nieprzyemnym bólu w klatce piersiowej i nogach z waty. To mi się zdarzyło odtanio kiedy normalnie brałam leki. Wolałabym już poleżeć te 24 h naplecach i wiecej sie nie męczyć i nie musieć brać leków, to było by piękne : )..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 39

.. ...mam brać Clexan lub Acenokumarol? Teraz biorę 2 razy dziennie po jednej tabletce Acardu. Czy to wystarczy, aby uniknąć powikłań tj.udar ? Moi rodzice ( 80lat ) mają utrwalone migotanie przedsionków i nikt nigdy nie proponował im leków niż Acard lub Polocard. Bardzo proszę o odpowiedź...

Operacja zastawki aorty

.. ...aortalnej i aorty wstepujacej jestem juz 5 rok. Z tym naprawde mozna prawie normalnie żyć. Owszem trzeba przyjmowac acenocumarol i badac INR ale to nie koniec świata. Uszy do góry Dzięki Dana. Na razie to mi się wydaje trudne. Pamiętanie o badaniach, przyjmowanie leków itd. ... A gdzie..

Częstoskurcz - ablacja - Str. 12

.. ...rytmonorm ) a mam brac tylko acenocumarol przez 6 - tyg. Mam nadzieję, że znalazłem się w tych dobrych procentach skuteczności zabiegu i migotanie sie już nigdy nie pojawi. Pozdrawiam Cię mocno oraz wszystkich zarówno przed jak i po ablacji. Zabieg nie jest tak straszny. Jeśli ktos ma..

Echo serca - Str. 16

.. ...moge łyknąć sobie jakis ace - inh w malej dawce, i potem odstawic? czy powtarzac to ECHO kiedy i gdzie? w JP? czy na II kardiologii ? - czy koniecznie robić HOLTER EKG ? PROSZĘ O RADĘ, GDYŻ SIE MARTWIE - wiadomo - z góry dziekuje i pozdrawiam! Dzień dobry, Chciałabym prosić Panią Izabelę..

Echo serca - Str. 35

.. ...max. mmHg Fala zwrotna acentryczna,wąska( ++ ) ZASTAWKA TRÓJDZIELNA ( TV ): bez zmian Fala zwrotna ( + ) ZASTAWKA AORTALNA ( AoV ): płatki - bez zmian organicznych i gradientu Pierścień - 24mm Grad max. - mmHg, Grad. śr. - mmHg Fala zwrotna:ślad aorta wstępująca - mm ZASTAWKA PŁUCNA ( PV..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 693

.. ...najbardziej dla mnie wykanczajace. Moje dziecinstwo mozna zaliczyc do bardzo ciezkich lat w moim zyciu, tak samo jak i mojej siostry( do tej pory bierze `sexorat`czego ja nie potrzebuje ) ja ucieklem w srodki ziolowe i co najgorsze w alkohol, ktory mi pomaga zapomniec trodne chwile zycia..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 1009

.. ...w moich lekach jest Acetyl L - karnitina. Biore 650 mg dziennie. http://www.dopalacze - mozgu.pl/acl.php W Europie malo kto zna znaczenie tego preparatu, dziwi mnie to, bo na prawde jest to preparat niesamowicie wzmacniajacy uklad nerwowy. Eftekty poczulam gdzies tak po pol roku. Mysle..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 1016

.. ...nawet gdy to bedzie placebo, to warto sprobowac. Jeg mam zaufanie do zielarstwa i sama czesto kupuje i...zazywam przerozne nalewki na ziolach. Czasami uspakajam sie Labofarmem, ktory odkrylam przez przypadek i stwierdzam, ze na mnie dziala. Moj tato zbieral przerozne ziola i sie nimi..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 1060

.. ...mnie, balam sie o prace, nie mialam sil i ochoty spalam w poludnie, nie moglam nawet pic leki mi takie wlazly itd...... co robie? zapisz sie do specjalisty do psychologa przynajmniej bedziesz mial jakies oparcie ze ktos cie wyslucha i odkryje dlaczego tak jest? zaloz sobie zeszyt hm..

Acenocumarol i wskaźnik INR

.. ...jeść. Ile pani zażywa acenokumarolu i czy jakies inne leki tez? Witam Ostatni wynik INR ..1.37 ( z 7 stycznia ) codziennie 3/4 tabletki ( wieczorem ), ponadto zażywam Metocard 100 mg dwa razy dziennie po 0,5 tabletki.. Prestarium 1 raz dziennie 4mg. .. Tertensif 1,5 mg raz dziennie...

Acenocumarol i wskaźnik INR - Str. 2

.. ...możemy ustalić dawki acenocumarolu dla mnie. Pozdrawiam i zyczę dużo zdrowia. Szanowny Panie ..sorrry zaczynam 11 rok ze sztuczną zastawką mitralną... Pozdrawiam mam nadzieje ,ze w tym roku uda nam sie wydac taka pozycję ,a niedlugo będzie nowe opracowanie na temat acenokumarolu -..

Acenocumarol i wskaźnik INR - Str. 3

.. ...tego też powodu zażywam acenocumarol i sprawdzam co 1,5 tygodnia poziom INR. Po implantacji czuję się i zachowuję jak osoba zupełnie zdrowa. Chcielibyśmy zajść z mężem w ciążę, ale wiem, że acenocumarol jest lekiem bardzo szkodliwym dla płodu. czy istnieje jakiś zamiennik leku, który nie..

Acenocumarol i wskaźnik INR - Str. 4

.. ...badania nad zastąpieniem acenokumarolu i podobnych substancją działającą podobnie czyli alkocholem. Jak narazie wyniki są zadawalające. Myślę, że sukces mich badań może zainteresować i ucieszyć wielu szczególnie panów. Poinformuję o efektach Pilot Witam Wczorajsze badanie echa ; bardzo..

Wypadanie płatka zastawki dwudzielnej - Str. 8

.. ...na rozrzedzenie krwi acenocumarol.Prawda jest ,że leki antykoncepcyjne nie są wskazane chyba ,ponieważ ja pierwsze dolegliwości zaczęłam odczuwać jak byłam na lekach antykoncepcyjnych.Objawy tej dolegliwości są podobne jak u osób tu piszących.Mam często zaburzenia rytmu ,czasem napadowe..

Wypadanie płatka zastawki dwudzielnej - Str. 19

.. ...schodków lub szybszy spacer:( tak wogóle to mógł by mi ktoś wyjaśnić co to jest nerwica lekowa czy jakoś tak? bo słyszałam że to często toważyszy wypadaniom platka ale zupełnie nie wiem o co z tym chodzi, Ona23 ja cały czas biorę magnez i leki uspakajające i przeciwdepresyjne...

Acenocumarol a inne narządy

.. ...Pozdrawiam serdecznie!!!: ). Acenokumarol jest doustnym środkiem przeciwkrzepliwym z grupy antagonistów witaminy K, pochodnych kumaryn. Witamina K1 jest niezbędna do syntezy czynników krzepnięcia krwi zespołu protrombiny: II ( protrombiny ), VII, IX i X. Acenokumarol zaburza cykl..

Acenocumarol a inne narządy - Str. 2

.. Biorę acenocumarol od 13 lat, po wszczepieniu zastawki aortalnej, w zasadzie w stalej dawce 3 mg na dobę plus acard 75 mg. Żadnych dolegliwości ze strony wątroby, czy żołądka nie odczuwam. INR w zasadzie utrzymuje się na poziomie 2 - 3. Proszę się nie martwić drobnymi krwawieniami. Na skutek rozrzedzonej..

Acenocumarol a inne narządy - Str. 3

.. ...szpitalu przepisano mi acenokumarol i zastanawiam sie czy aby mi on nie szkodzi rozregulował mi sie stolec oddaje go co 2 - 3 dni i to z bólami brzucha jestem senny doszły wypryski na twarzy jakbym dojrzewał w ogóle moje samopoczucie sie pogorszyło nie wolno mi jeść zbyt dużo warzyw..

Kardiolog z sercem w Szczecinie

.. ...wynikiem poniewarz biore acenokumarol i nie mialam terminu ale zostalam przyjeta pani dr zrobila mi ekg i od razu dala skierowanie na zalozenie holtera bardzo jestem zadowolona z PANI DR bOGACKIEJ w gabinecie czuje sie spokojna pani dr jest zawsze usmiechnieta i rozmawia jak z kolezanka..

Sztuczne zastawki serca - operacja Rosa - aorta 47mm - Str. 2

.. ...przeciwzakrzepowe, np Acenokumarol ( proszę niech Pani zajrzy na taki wątek na forum, tam też są ludzie z wymienionymi zastawkami,może coś Pani znajdzie dla siebie interesującego. Pozdrawiam życzę dużo zdrowia Agnieszka Witam, jestem przykładem dziecka, które zawsze chorowało na..

Ablacja - kompendium wiedzy - Str. 29

.. ...3 razy dziennie, tritace 1/2 dziennie, bemecor 1/2 dziennie, acenocumarol według indywidualnego zapotrzebowania, rytmonorm doraźnie. Czułem się źle, przeszkadzała mi duszność i mrowienie za mostkiem. Od ostatniego poniedziałku, czyli już tydzień, jak ręką odjął: arytmii prawie nie ma, no..

Kardiomiopatia rozstrzeniowa - Str. 5

.. ...bez śladu? Dwa miesiace po tym echu miałam robiony zabieg w klinice kardiologicznej - usunięcie wady wrodzonej - nikt nic nie mówił mi o zapaleniu ani na echo nie ma już takiego zapisu... Czy to mogła być pomyłka? A jesli nie to czy powinnam się tym przejmowac? czy ma to jakieś..

Kardiomiopatia rozstrzeniowa - Str. 9

.. ...leki hamujące oś RAA ( ACEinhibitory ( np.Tritace ), sartany ( np. Micardis ) antagonista aldosteronu ( np Inspra ) stężenie potasu może narastac, to monitoruje sie indywidualnie. Jeżeli chory bierze diuretyk to może byc odwrotnie ( dlatego tak często mierzy sie potas ) i każdego chorego..

Kardiomiopatia rozstrzeniowa - Str. 27

.. ...dolegliwości. zalecone leki to: Acenocumarol, Digoxin, Metocard, Furosemid i Tritace. Ogólnie czuję się dobrze ale lekarz straszy że do pracy chyba już nie wrócę. Jestem trochę zdezorientowany. Witam! Wybaczcie proszę,że tak długo milczałem,ale święta i brak czasu zrobiły swoje.Myniu..

Po ablacji - Str. 2

.. ...tak...Lekacz zalecił mi lek : Acesan czy jakoś tak...Ale brałam Acard - czy na odwrót: )...przez 3 miesiące.. to ty jeszcze palisz?Boże rzuć to w diabły miej litość dla swojego organizmu czesc kasia mam pytanie do ciebie.powiedz mi cos wiecej na temat wykonania ablacji ale w lewej czesci..

Szybkie tętno - Str. 12

.. ...wydaje : - ( Chwilami trace nadzieje, ze kiedykolwiek zapomne o tej glupiej nerwicy i bede znowu zyc normalnie..! Mam pytanko, czy ktoś mógłby podzielic sie opinią na temat leku ISOPTIN SR.mam napady częstoskurczów i nadciśnienie.Do tej pory brałam Lokren ale kazali odstawić właśnie z..

Sztuczna zastawka i normalne życie

.. ...przeciwzakrzepowych 9 w Polsce jest to acenokumarol ) A czy po wymianie można zacząć żyć tak intensywnie jak ze zdrową( biegać, męczyć się )? Oczywiście ,że tak! Po to w końcu robimy zabiegi! Oczywiście ,że nie zaraz po operacji,ale potem można normalnie zyc , pracowac , uprawiać sport (..

Sztuczna zastawka i normalne życie - Str. 3

.. ...Witam, mam pytanie: biore acenocumarol i mam zaplanowany zabieg usunięcia woreczka żółciowego. Lekarz zalecił przejście na 10 dni przed operacją na zastrzyki Clexane. Czy jest to konieczne, czy ktos z Państwa zażywał takiego leku i jakie mogą być ewentualne skutki uboczne. Z góry..

Sztuczna zastawka i normalne życie - Str. 6

.. ...przez okres 6 miesięcy ACENOCUMAROLU i nie robiła zadnych badań wskaznikowych a operacje miała 9 miesięcy temu. Bo takim oto przykładem jest moja mama której pan doktor odstawił ten lek po 3 miesiącach przez pomyłke oczywiście która dopiero dzisiaj wyszła na jaw u zastępczego kardiologa...

Niedoczynność tarczycy - Str. 9

.. ...letroxe nie mozna brac paracetamolu nie wiecie moze dlaczego pozdrawiam pati a dlaczego nie mozna ja tez przyjmuje letrox a biore acenokumarol podobne dzialanie i lekarz o tym wie ze przyjmuje ten lek nic o tym nie wspomnial ze nie mozna laczyc.Pozdrawiam Witam minia ja to tylko na forum..

Nerwica - czy na pewno? - Str. 3

.. ...jednym dwóch zabiegach facet pomaga, ale teraz widze, że to raczej jakiś szaman, któremu pewnie pieniędzy bym nie dał. Mi pomogła psychoanaliza, choć to dosyć żmudna droga! Plan minimum już osiągnąłem - symptomy bardzo sie wyciszyły - teraz chcę wyleczyc się całkowicie, a psychoanaliza z..

Nerwica - czy na pewno? - Str. 15

.. ...Potwierdzeniem tego jest zapach acetonu z ust ( ale się wynurzyłem: ) strcatella i asieńka: Wy macie kłopoty z sercem. Ja jak wykluczę inne możliwości to też bardziej przycisnę kardiologa; ) Strcatella koniecznie napisz po operacji jak tam z PFO. Czy czujesz się lepiej. Prawdą jest że..

Nerwica - czy na pewno? - Str. 195

.. ...z Leslie Nielsenem, facet rozwala do łez. Zaś co do ciut nowszych komedii, czasami pojawia mi się przed oczami zajawka z filmu Ace Ventura, gdzie J. Carrey medytował relaksując się, jaki był skutek wiedzą ci, którzy to oglądali ; - ). Życie jest za krótkie, żeby je marnować na stres i za..

Kardiomiopatia gąbczasta prawej komory

.. ...bemecor, verospiron i acesan. I to było na tyle. Taką samą odpowiedz usłyszałam co Agnieszka, na pytanie co dalej.... * * Dziecko otrzymuje leki i jest pod kontrolą kardiologów. dopóki jego stan jest stabilny to jest OK. kiedy stan zdrowia dziecka zacznie się pogarsząć wówczas może go..

Pytania do lekarza, bo to bigeminia z Holtera?

.. ...p/zakrzepowa ( na pewno kwas acetylosalicylowy na stałe ) ticlopidyna , a najlepiej plavix ( ale wada diabelnie drogi ) co najmniej miesiac ( niektorzy zalecaja rok ) po zabiegu. Przy migotaniu przedsionków warto pomysleć o włączeniu acenokumarolu Na pewno należy drozyc leczenie po..

Pytania do lekarza, bo to bigeminia z Holtera? - Str. 3

.. ...Kalipoz, Hygroton oraz Acenocumarol. Proszę bardzo o odpowiedź, liczę na nią bardzo bo wizyta u okulisty w tym roku jast nie możliwa. Pozdrawiam serdecznie. Mam pytanie do lekarza tej strony.Urodziłam sie z sercem po prawej stronie oraz reszta narzadów tez po przeciwnych stronach.wiem ze..

Niebezpieczne dla życia skutki stosowania Prestarium - Str. 2

.. ...pieniędzy w kasie farmaceutycznej. Wniosek: Usunąć Prestarium ( perindopril ) z listy leków refundowanych. * Do Kuszaby - - jesli możesz, Bratnia Duszo,proszę, odezwij się do mnie ( ,,II piętro nad Tobą * - mój wpis ,,prawda o firmach farmaceutycznych * ) . Pozdrawiam - Barbara tel. 0501..

Przyczyny zatorowości płucnej

.. ...uboczne brania leku acenakumarol...??. Od dwóch lat choruje na zatorowość i moja dzienna dawka leku to 8mg ...wiem, to duzo ale tylko tak potrafie utrzymać odpowiedni poziom INR, niestety odczówam dolegliwości wątrobowe oraz zmiany na skórze.... chciałam sie zapytac jak mam wyniki..

Acenocumarol a uczulenie

.. ...serdecznie, od kilku lat biorę acenocumarol jednak od około roku mam problem z uczuleniem które według lekarzy jest przez przyjmowane leki. Odstwiłem wszystkie oprócz W/W bo z wiadomych względów nie mogę. Uczulenie obiawia się w swędzaca wysypka na całym ciele i pojawiają się pod skórą..

Leki i nadciśnienie tętnicze IV stopnia

.. ...sama czy poprostu farmaceutka pomyliła lek prosze o pomoc bo nie wiem co mam zrobić z góry dziękuje! Ja zamiast axtil dostałem ramicor, sprawdź skład na necie, bo często w aptekach nie ma takich leków jakie mają być i są wydawane odpowiedniki... oczywiście wcześniej powinnaś być o tym..

Zatorowość płucna i acenocumalor - jak długo?

.. ...mała poprawa,przyjmuję Acenocumalor 5mg.Mam pytanie jak długo trwa ta choroba? Dodaję,że mam nadciśnienie tętnicze. Proszę o odpowiedż Wszystko zależy od przyczyny zatorowości. Trzeba po prostu postarać sie wykluczyć przyczynę, leczenie acenokumarolem jest tylko objawowe. Wiele rzeczy..

Dieta wysokotłuszczowa (ketoza) a serce

.. ...zapewne masz zapach acetonu w wydychanym powietrzu i czujesz smak kwaśnych jabłek w ustach, bo to normalne przy ketozie; jak długo jesteś w tym stanie?? co zjadasz i w jakich proporcjach?? a co na to wszystko lekarze ??... gdybyś łaskawie miała chęć podzielić się ze mną ... no i z innymi..

Ablacja żył płucnych i krwiak w miejscu wkłucia

.. ...dodatkowe pytanie dotyczace twojej ablacji ,gdzie i kto ja wykonywał i jak sie czujesz po czy był to zabieg z uzyciem systemu carto itd napisz coś wiecej . Ja też miałem taki zabieg i chetnie bym sie wymienił pogładami , może nawet telefonicznie. W odpowiedzi na : Re: ablacja zyl..

Dodatkowe skurcze - Str. 57

.. ...nas po macoszemu.Od bolacego zeba sie nie umiera,ale sie to leczy.Od bolacego krzyza tez sie nie umiera,ale idzie sie do lekarza i on stara sie czyms ten bol usmierzyc.A ze skurczami pojdziesz,to powiedza:przyzwyczaj sie pani/pan.Widze tu niesprawiedliwosc.Ciekaw jestem jak to jest w..

Dodatkowe skurcze - Str. 88

.. ...to nie przez wzdymajace pokarmy,maz chcial juz wezwac pogotowie ale ja zabronilam mu,wiem jak reaguje na biale fartuchy,zaraz cisnienie wysokie i inne ewolucje,jestem przygnebiona,wykonczona i nic mi sie nie chce:( ten kto nie odczuwal nigdy takich sensacji z sercem nie moze sobie nawet..

Dodatkowe skurcze - Str. 118

.. ...jak już wleziesz w farmaceutyki tak z nich nie wyjdziesz, będziesz tylko zwiększał dawki. dobra, wiem, że marudzę, ale mam prawo, hehe. poza tym wiem - nie mamy innego wyjscia jak leki...nic lepszego nikt nie wymyslił. Polfenon tez mi chciała dorzucić, ale on na mnie w szpitalu nie tylko..

Dodatkowe skurcze - Str. 279

.. ...leczenie objawowe - ACEI, cos tam moczopednego i aspirynke. Chcialbym tylko zeby to byla niewydolnosc spowodowana np. nadczynnoscia tarczycy, albo kardiomiopatia alkoholowa. NIE CHCE ZEBY ZOSTAWIL MNIE I MOJA MAME! Mam dopiero 20 lat i studiuje... . ANULA - - - - - radzę poszukac dobrego..

Kardiowersja czy ablacja?

.. ...narazie ja tez biore acenokumarol na rozrzedzenie i betalog 100 ale mialam zalozonego holtera bo mialam utrate przytomnosci w Chojnicach zabralo mnie pogotowie i pani kardiolog zdecyduje po odczytaniu holtera 17go mam wizyte w Szczecinie co dalej dalej brac leki czy odstawiamy karolina..

Skurcze dodatkowe a biosotal

.. ...antyarytmiczny wyrownujacy prace serca dzieki za odpowiedź; kilka lat temu juz jakiś lekarz mi ten lek zaordynował a inni kazali odstawić bo powiedzieli, że może mnie wyprowadzić ze skurczów ale spowodować inne groźniejsze zaburzenia rytmu. czy może zażywasz ten lek? w tej chwili juz nie..

Zator płucny

.. ...zatorowość od lipca 2005 efekty leczenia narazie są mizerne przyjmuję acenokumalor 5mg Mam też nadciśnienie tętnicze chciałabym się dowiedzieć jak jest u pana prowadzone leczenie i czy jest znaczna poprawa..

Ablacja żył płucnych

.. ...przewracanie w klatce piersiowej i ucisk w gardle raz krotka utrate przytomnosci i omdlenia bylam na kontroli lekaz kazal mi brac betalog 100 i acenokumarol mam zaplanowany holter czy ktos mial podobne problemy..

Zwężenie i niedomykalność zastawki aortalnej dwupłatkowej 2 stopnia

.. ...obnizenie krzepliwości birę acenokumarol badania wykonoju się co 3 tygodnie, dwa miesiace po operacji dyskomfort zwiazany z mostkirm nie jest duzy wiadomo trzeba unikać gwałtownych ruchów, spać na plecach nie mogę nosić dziecka ale ogólnie jest dobrze. Pozdrawiam Robert Robercie. Bardzo..

Sintrom

.. ...nie dzieje ja biore acemokumarol juz ponad rok biore sintrom od 2 lat i nic sie nie dzieje.nalezy jednak reguarnie sprawdzac wskaznik INR Witam, ja sintrom biore 20 lat i nie ma zadnych problemow, chociaz od ok 2ch miesiecy mam jakies problemy ze wskaznikiem, im zwiekszam dawke Sintromu..

Zabieg na zweżenie aorty i niedomykalnośc zastawek

.. ...zazywania do końca zycia acenokumarolu, biologiczną - czyli homograft ( czyli zastawka pobrana ze zwlok ) lub ksenogenną - przygotowana specjalnie np. z tkanek osierdzia końskiego. W tym drugim przypadku nie ma potrzeby antykoagulacji do końca zycia ,ale te zastawki po pewnym czasie się..

Powiększenie serca po zawale

.. ...powinienes brac inhibitory ACE , czyli np. Prestarium , ktore zazywasz. Jaka jest frakcja wyrzutowa w echo? Wady serca , głownie te , ktore przeciązają * objętosciowo lewa komore , czyli np. niedomykalnośc aortalna , rowniez powodują jest powiekszenie , a takze nadcisnienie ,..

Holter - porady praktyczne

.. ...:( ble... spirytus, aceton... Ą jeszcze jedno - żeby się dobrze trzymało - nie smaruj się w okolicy klatki piersiowej balsamem. Co prawda pielęgniarka zrobi Ci taki miejscowy peeling, ale lapeij nie natłuszczać sie . Wkrótce mam mieć zrobione badanie holterowskie. Rozumiem, że po..

Jakie pokarmy mają wpływ na krzepnięcie krwi?

.. ...na zmiany parametrow acenokumarolu ( Sintromu, Syncumaru ) Tabela 2. Leki nasilające działanie doustnych antykoagulantów Allopurinol Aminoglikozydy Amiodaron Ampicylina Bezafibrat Cefalosporyny II i III generacj Chinidyna Chloramfenikol Cimetydyna Erytromycyna Dihydroergotamina..

Zapalenie mięśnia sercowego od infekcji zęba leczonego kanałowo

.. ...pacjentow srednio 3 miesiace. Standardowe obecnie leki przy Myocarditis, nazwy handlowe na rynku niemieckim: Beloc - Zok ( Metoprololsuccinat ), Enalapril ( Enalaprilmaleat ), Torem ( Torasemid ), zapobiegawczo ASS ( Acetylsalicylseure ). Inaczej mowiac: ß - Bloker, ACE - Hemmer,..

Odstawienie tabletek na cholesterol a by-pasy

.. ...działanie wyniszczajace na caly organizm, polecam zmiane diety bogatą w tluszcze omega 3 ( ryby ) lub suplementacje kwasow tluszczowych, tylko kwasy rozpuszczaja cholesterol i nie szkodza dla organizmu. Docelowo polecam terapie oczyszczająco wzmacniającą Q10 Aktiv. przede wszystkim za..

Rehabilitacja dziecka po operacji Rossa

.. ...odkrztuszenie wydzieliny zalegajacej w plucach i przez jakis mieisac uwazac by nie upasc i nie doznac jakiegos urazu do momentu kiedy mostek sie zrosnie ( okolo 4 - 6 tyg. ) Ja teraz bedac juz w domu biore tylko acessan - specjalna dawka aspiryny powodujaca rozrzedzenie krwi.Z tego co..

Jaki rodzaj zastawki serca jest najlepszy dla pacjenta?

.. ...1:50 lek jaki bierze to ACEKUMAROL 4 dawkowanie to jeden dzień 1 tabletka czyli 4 mg a drugi dzień cała tabletka i ćwiatka .W chwili obecnej mam zwiększona dawke bo co drugo dzień masz półtora tabletki czyli 6 mg a pozostałe 4mg ma tak brać przez 2 tygodnie .Czy ktos mi moze powiedziec..