ACTC

Białka budujące serce pomogą ratować mięśnie chorych na miopatię

.. ...obecna w sercu tzw. ACTC jest również przeważającą postacią białka w rozwijających się mięśniach szkieletowych zarodka. W miarę rozwoju jej miejsce zajmuje forma ACTA1 i po urodzeniu w mięśniach szkieletowych obecna jest już tylko ta postać aktyny. Naukowcy nie wiedzą dlaczego do takiej..