ACVB

Metody operacyjne by-passów

.. ...aortalno - wieńcowy ( ACVB ); ominięcie zwężenia tętnicy wieńcowej za pomocą pomostu z tętnicy piersiowej wewnętrznej ( ITA lub IMA by - pass ). Metody torakoskopowe by - passów. nie wymagające otwarcia klatki piersiowej; nie wymagają nacinania mostka; MIDCAB ( minimal invasive direct..