Akineza ściany

Dorzut zawału serca

.. ...dyskinetyczne ). Następstwem tego zjawiska może być niewydolność serca, pęknięcie ściany serca, powstanie tętniaka prawdziwego lewej komory. Ekspansja sprzyja zjawisku remodelingu ( przebudowy ) mięśnia sercowego...

Akineza

.. Akineza oznacza brak skurczu. Termin odnosi się do wyników badania ECHO serca. Jednym z elementów takiego badania, obok oceny budowy mięśnia sercowego i zastawek oraz grubości ścian, jest ocena kurczliwości poszczególnych elementów serca. Do opisu kurczliwości mięśnia sercowego używa się terminów:..

Częstoskurcz - ablacja - Str. 66

.. ...kurczliwosci sciany tylnej i akineze koniuszka oraz segmentu podstawy ściany bocznej W sumie Ech jest podobno super jak na takie przejscia ef 50% frakcja wyrzutowa Moge robić wszystko i fizycznie jednak raz a czasem co 3 miesiace mam czestoskurcz komorowy on mnie wkurza!!! Ale dodam ze..

Echo serca - Str. 57

.. ...intepretację usg serca akineza segm.przypodstawnego ściany dolnej hipokineza ściany tylnej i segm.pozostałych ściany dolnej.dobra funkcja skurczowa pawej komory.fala zwrotna mitralna +nieistotna.pogrubiale brzeżne płatki zastawki aortalnej o dobrej ruchomosci bez cech wady.śladowa fala..

Kardiomiopatia rozstrzeniowa - Str. 19

.. ...09cm ) . stwierdza się akinezę koniuszka 1. komory, całej przegrody mk.ściany przednej i dolnej 1. komory.oraz 2/3dystalnych ściany tylniej. Segmenty podstawowe ściany tylnej i bocznej umiarkowanie hipokinetyczne , pozostała część ściany bocznej istotnie hypokinetyczna . Niestwierdza się..

Jestem świeżo po zawale serca

.. ...90 ms, Kurczliwość : Akineza segmentu podstawowego ściany dolnej i przegrody międzykomorowej. W ocenie lekarza moja kondycja i samopoczucie ma swoje odzwierciedlenie w przedstawionych wyżej badaniu - Echo serca. Dla porównania przedstawię wyniki Echa serca które robił mi ten sam lekarz..

Kardmiopatia rozstrzeniowa z utrwalonym trzepotaniem przedsionków

.. ...)=52mmHg,Pvject=160ms,PvpeakPG=1.04mmHg,PvmeanPG=0.60mmHg. Ściany serca z akinezą ściany przedniej przegrody.Hipokineza pozostałych ścian.Wszystkie jamy serca poszerzone.Aorta w luku i tętnica płucna szer.prawidł.Osierdzie bez zmian.Orientacyjna frakcja wyrzutowa: EF - 19%. - Był ciągle..

Moja przygoda z zawałem serca cz. V

.. ...90 ms, Kurczliwość : Akineza segmentu podstawowego ściany dolnej i przegrody międzykomorowej. W ocenie lekarza moja kondycja i samopoczucie ma swoje odzwierciedlenie w przedstawionych wyżej badaniu - Echo serca. Dla porównania przedstawię wyniki Echa serca które robił mi ten sam lekarz..

Unknąłem wszczepienia By-passów

.. ...90 ms, Kurczliwość : Akineza segmentu podstawowego ściany dolnej i przegrody międzykomorowej. W ocenie lekarza moja kondycja i samopoczucie ma swoje odzwierciedlenie w przedstawionych wyżej badaniu - Echo serca. Dla porównania przedstawię wyniki Echa serca które robił mi ten sam lekarz..

Wyniki USG serca w kardiomiopatii rozstrzeniowej

.. ...zaburzenia tętnienia i jest akinetyczna,ciężka hipokineza segmentów koniuszkowych i ściany bocznej.,jedynie segmenty ściany dolno - tylnej dysponują dobrą kurczliwością.Duże upośledzenie parametrów kurczliwości globalnej. EF - 25%.Profil napełniania E/A - 5,43.Żyły główne i wątrobowe sa..

Pomóżcie usg serca i echo serca jakie sa moje rokowania

.. ...intepretację Usg serca Akineza segm.przypodstawnego ściany dolnej hipokineza ściany tylnej i segm.pozostałych ściany dolnej.Dobra funkcja skurczowa pawej komory.Fala zwrotna mitralna +nieistotna.Pogrubiale brzeżne płatki zastawki aortalnej o dobrej ruchomosci bez cech wady.Śladowa fala..

Zadyszka u męzczyzn po zawale

.. ...EF - 36% kurczowość - akineza ściany przedniej i przegrody m - komorowej z dyskinezą segmentów koniuszkowych, hypokineza sciany dolnej zastawka mitralna - morfologicznie niezmieniona, fala zwrota ++++ zastawka aortalna - niezmieniona zastawka trójdzielna - fala zwrotna ++ RVSP - 38mmHg..

Hypokineza dolnej ściany i inne dolegliwości

.. ...09cm ) . stwierdza się akinezę koniuszka 1. komory, całej przegrody mk.ściany przednej i dolnej 1. komory.oraz 2/3dystalnych ściany tylniej. Segmenty podstawowe ściany tylnej i bocznej umiarkowanie hipokinetyczne , pozostała część ściany bocznej istotnie hypokinetyczna . Niestwierdza się..

Asynchronia skurczu przegrody m-komorowej, akineza ściany dolnej

.. ...przegrody m - komorowej, akineza ściany dolnej A ile Ty masz lat? Masz powiększoną lewą komorę, lewy przedsionek poza tym frakcję masz dużo z amła - szybko lepiej zgłoś się do kardiologa!!!! Mam 49 lat. A czym to grozi Nie mam wykształcenia medycznego i coś takiego jak powiekszona komora..

Poszerzona aorta wstępująca

.. ...mieśnia lewej komory. Akineza segmentów podstawowych przegrody międzykomorwoej i ściany przedniej. Hipokineza segmentu koniuszowego i środkowego ściany bocznej EF=48%. Zwłoknienia i zwapnienia na paltkach zastawki aortalnej z patologicznym gardientem przez lewe ujscie tetniczne Vmax =..

Interpretacja wyników badania echokardiologicznego

.. ...bez zmian kurczliwość akineza ściany dolnej i dolno - bocznej frakcja wyrzutowa 45% funkcja rozkurczowa restrykcyjny profil napełniania wnioski: powiększona jama komory i lewego przedsionka.Mała niedomykalność mitralna.Odcinkowe zaburzenia kurczliwości pod postacią akinezy ściany dolnej..