Aktywność elektryczna serca

Ablacja

.. ...za pomocą komputera aktywności elektrycznej serca w celu ustalenia miejsca będącego źródłem arytmii. Po określeniu lokalizacji końcówka elektrody rozgrzewana jest prądem o częstotliwości radiowej ( stąd nazwa ablacja RF - radio frequency do około 60 stopni Celsjusza. Uzyskana w ten..

EKG (elektrokardiogram)

EKG (elektrokardiogram)

.. ...Aparat EKG zapisuje aktywność elektryczną serca w postaci graficznego obrazu na papierze milimetrowym. Przyjęto umownie, że główne załamki ( wychylenia zapisu aktywności elektrycznej ) EKG są określane literami P, Q, R, S, T, U. Każdy załamek odpowiada depolaryzacji ( rozładowanie..

Asystolia

Asystolia

.. ...towarzyszącym brakiem aktywności elektrycznej mięśnia sercowego w EKG. Asystolia prowadzi do ustania czynności hemodynamicznej serca, do braku przepływu krwi w naczyniach krwionośnych. Ustanie krążenia powoduje niedotlenienie wszystkich komórek organizmu a zwłaszcza komórek ośrodkowego..

Badanie EKG Holter (całodobowe monitorowanie rytmu serca)

Badanie EKG Holter (całodobowe monitorowanie rytmu serca)

.. ...wykonywane jest aby ocenić aktywność elektryczną serca w ciągu całej doby. Badanie Holtera zlecane jest przez kardiologa najczęściej w przypadku podejrzenia nieprawidłowej, nierównej pracy serca, zaburzeń rytmu serca, itp. Typowe wskazania do badania EKG metodą Holtera. zaburzenia rytmu..

Kardiowersja

.. ...zadanie stłumić chaotyczną aktywność elektryczną przedsionków serca, w pewnym sensie wyzerować tą część układu bodźcoprzewodzącego, co pozwala na przejęcie kontroli przez węzeł zatokowy - fizjologiczne źródło rytmu serca. Moment wyzwolenia impulsu jest zsynchronizowany z wykresem EKG w..

Nagłe zatrzymanie krążenia (NZK)

.. ...jednak, że nie ma pewnej aktywności elektrycznej. Od charaktery zaburzeń rytmu występujących w przebiegu NZK zależne są metody reanimacji. Przy migotaniu komór czy rozkojarzeniu elektromagnetycznym wskazana jest defibrylacja. Przy asystolii defibrylacja jest bezcelowa i należy wykonywać..

Stymulacja przezprzełykowa

.. ...Po drugie, rejestruje aktywność elektryczną własną serca oraz wywołaną sztucznym impulsem elektrycznym. W trakcie badania można ocenić, a co ważniejsze, wywołać ukryte zaburzenia rytmu, które samoistnie występują rzadko, ale po za szpitalem mogą stanowić poważne zagrożenie dla chorego...

Lepszy monitoring pracy serca

.. ...serca na podstawie jego aktywności elektrycznej. Jest to możliwe dzięki elektrodom umieszczonym na ciele pacjenta. Badanie pozwala zapisać krótkotrwałe i napadowe zaburzenia rytmu niemożliwe do wykrycia podczas standardowego badania EKG. Zespół polskich badaczy: mgr inż. Artur Burtka i..

Kawa obniża ryzyko zaburzeń rytmu serca

Kawa obniża ryzyko zaburzeń rytmu serca

.. ...serca poprzez blokowanie aktywności cząsteczek adenozyny. Jest to rozpowszechniony w organizmie związek, który oddziałując na przewodnictwo elektryczne mięśnia sercowego, jego metabolizm i procesy regeneracji może zwiększać predyspozycje do arytmii. Z drugiej strony, niewykluczone, że w..

Kardiomiopatia rozstrzeniowa - Str. 9

.. ...za pomocą komputera aktywności elektrycznej serca w celu ustalenia miejsca będącego źródłem arytmii. Po określeniu lokalizacji końcówka elektrody rozgrzewana jest prądem o częstotliwości radiowej ( stąd nazwa ablacja RF - radio frequency do około 60 stopni Celsjusza. Uzyskana w ten..

WPW co to takiego? - Str. 2

.. ...za pomocą komputera aktywności elektrycznej serca w celu ustalenia miejsca będącego źródłem arytmii.Po określeniu lokalizacji końcówka elektrody rozgrzewana jest prądem o częstotliwości radiowej ( stąd nazwa ablacja RF – radio frequency ) do około 60 stopni Celsjusza.Uzyskana w..

Dodatkowe skurcze - Str. 250

.. ...za pomocą komputera aktywności elektrycznej serca w celu ustalenia miejsca będącego żródłem arytmii. Po określeniu lokalizacji końcówka elektrody rozgrzewana jest prądem o częstotliwości radiowej ( stąd nazwa ablacja RF - radio frequency do około 60 stopni Celsjusza. Uzyskana w ten..

Dodatkowe skurcze - Str. 266

.. ...Po drugie, rejestruje aktywność elektryczną własną serca oraz wywołaną sztucznym impulsem elektrycznym. W trakcie badania można ocenić, a co ważniejsze, wywołać * ukryte * zaburzenia rytmu, które samoistnie występują rzadko, ale po za szpitalem mogą stanowić poważne zagrożenie dla..

Satro - nareszczie coś wiarygodniejszego od EKG - Str. 2

.. ...swojego serca, itp. Aktywność elektryczna serca ciągle się zmienia i jest zależna nie tylko od układu krążenia i samego serca ale mają na niego wpływ inne choroby jak np. tarczyca, refluks żołądkowo - przeł., czy wszelkie stany zapalne łącznie z przeziębieniem, palenie papierosów i..

Satro - nareszczie coś wiarygodniejszego od EKG - Str. 3

.. ...stronie ). SATRO pokazuje aktywność elektryczną mięśnia sercowego, która przekłada się na dokrwienie serca. Słabe dokrwienie ( choroba niedokrwienna ) jest główną przyczyną zawałów. Nie pokazuje natomiast przyczyn tego niedokrwienia a jedynie daje wskazówki co do możliwych przyczyn. Aby..

Satro - nareszczie coś wiarygodniejszego od EKG - Str. 4

.. ...zdecydowanego obniżenia aktywności elektrycznej jednego obszaru serca względem pozostałych obszarów więc trochę mnie to dziwi i zadaję sobie pytanie czy przyczyna nie tkwi poza sercem np. ( w zakłóceniu rozkładu ładunków elektrycznych mojej skóry, bo jak podkreśliłem wcześniej jestem..

Cena za pomyślne wykonanie ablacji

.. ...za pomocą komputera aktywności elektrycznej serca w celu ustalenia miejsca będącego żródłem arytmii. Po określeniu lokalizacji końcówka elektrody rozgrzewana jest prądem o częstotliwości radiowej ( stąd nazwa ablacja RF - radio frequency do około 60 stopni Celsjusza. Uzyskana w ten..

Częstoskurcz nadkomorowy i ablacja

.. ...za pomocą komputera aktywności elektrycznej serca w celu ustalenia miejsca będącego żródłem arytmii. Po określeniu lokalizacji końcówka elektrody rozgrzewana jest prądem o częstotliwości radiowej ( stąd nazwa ablacja RF - radio frequency do około 60 stopni Celsjusza. Uzyskana w ten..