Albendazol

Torbiel osierdzia

.. ...pasożyty. Stosuje się w tym celu albendazol. Po nakłuciu i opróżnieniu torbieli, zarówno pasożytniczych, jak i wrodzonych czy zapalnych, stosuje się miejscowe ostrzykiwanie alkoholem ( sklerotyzacja )...