Albuminuria

Nefropatia cukrzycowa

.. ...cukrzycowej jest białkomocz ( albuminuria ) o rożnym stopniu nasilenia. W ramach zapobiegania i leczenie mikroalbuminurii zaleca się odpowiednią dietę, prawidłowe leczenie cukrzycy oraz stosowanie leków z grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny ( ACE - I ) i antagonistów receptorów dla..