Amyloid

Skrobiawica (amyloidoza)

.. ...Skrobiawica, zwana też amyloidozą, to chorobą, w przebiegu której w tkankach i narządach gromadzi się nierozpuszczalne białko ( amyloid ). Skrobiawica występuje w postaci pierwotnej, to znaczy bez uchwytnej przyczyny, oraz w postaci wtórnej, na tle przewlekłych chorób reumatycznych lub..