Anatomia tętnicy

Ultrasonografia wewnątrznaczyniowa

Ultrasonografia wewnątrznaczyniowa

.. ...wieńcowych, dzięki obrazowaniu anatomii tętnic wieńcowych. Stanowi uzupełniającą metodę dla angiografii. W związku z ogromnym rozpowszechnieniem występowania choroby niedokrwiennej w populacji oraz dużej umieralności z jej powodu, przywiązuje się coraz większą rolę do poszukiwania nowych..