Angiotensyna

Inhibitory konwertazy angiotensyny (ACE-I)

Inhibitory konwertazy angiotensyny (ACE-I)

.. ...biologicznego działania. Angiotensyna II jest peptydem, którego biologiczny mechanizm działania w organizmie polega na: skurczu naczyń krwionośnych, zwiększeniu przekaźnictwa w układzie adrenergicznym, pobudzeniu uwalniania aldosteronu - hormonu odpowiedzialnego za regulację równowagi..

Leki kardiologiczne (leki stosowane w chorobach serca)

Leki kardiologiczne (leki stosowane w chorobach serca)

.. ...blokują układ renina - angiotensyna - aldosteron ( RAAS ). Do tej grupy leków hipotensyjnych należą: chinapryl ( Acurenal, Accupro, AprilGen, Pulsaren, Quinapril TEVA ), enalapril ( Benalapril, Enarenal, Ednyt, Enap, Enazil, Epril, Mapryl ), perindopryl ( Iprax, Prenessa, Prestarium,..

Antagoniści receptora angiotensyny II

Antagoniści receptora angiotensyny II

.. ...układu RAA ( renina - angiotensyna - aldosteron ). Brak biologicznego działania angiotensyny II objawia się także zahamowaniem resorpcji jonów sodowych i utratą jonów potasowych w kanalikach nerkowych. Powoduje to zmniejszenie objętości krwi krążącej i obciążenia serca. Zahamowanie..

Nadciśnienie tętnicze u kobiet w ciąży

Nadciśnienie tętnicze u kobiet w ciąży

.. ...inhibitorów konwertazy angiotensyny i antagonistów receptora AT1 jest przeciwwskazane zwłaszcza w II i III trymestrze ciąży. Podobnie jest z antagonistami wapnia ( dilzem i pochodne dihydropirydyny )...

Przewlekła niewydolność serca

.. ...blokery receptora AT1 dla angiotensyny II. Uzupełnienie stanowi stosowanie beta blokerów, naparstnicy i wazodylatatorów. Jednak ze względu na obserwowane w tym wieku zmiany farmakokinetyki i farmakodynamiki leków sercowo - naczyniowych, leczenie powinno być podejmowane szczególnie..

Choroba niedokrwienna a płeć człowieka

.. ...inhibitory konwertazy angiotensyny. W większości badań wykazano, że kobiety z ryzykiem zawału są w gorszej sytuacji. Należałoby zwrócić uwagę na modyfikację czynników ryzyka w odniesieniu do kobiet i podejmować postępowanie profilaktyczne, by wcześniej niż dotychczas wykrywać zagrożenie..

Patogeneza blaszki miażdżycowej

Patogeneza blaszki miażdżycowej

.. ...pozakomórkową. Stres ciśnieniowy, katecholaminy ( adrenalina, noradrenalina , angiotensyna II ). IV. Pęknięcie blaszki miażdżycowej. Uwolnienie materiału sprzyjającego powstawaniu zakrzepu. V. Zakrzepica...

Chinapryl (Acurenal, Accupro, AprilGen, Pulsaren, Quinapril TEVA)

.. ...wpływ na układ renina - angiotensyna - aldosteron. Dodatkowo powodują cofanie się niepożądanych zmian w mięśniu sercowym, wywołanych nadciśnieniem tętniczym ( remodeling serca ). Jak wszystkie leki obniżające ciśnienie ( leki hipotensyjne ), również ACE - I mogą obniżać ciśnienie w..

Atenolol

.. ...również na układ renina - angiotensyna - aldosteron przez co przyczynia się do obniżenie ciśnienia krwi. Atenolol jest stosowany w leczeniu choroby niedokrwiennej serca ( choroba wieńcowa ), w profilaktyce wtórnej zawału serca, w leczenie nadciśnienia tętniczego. Wpływ beta -..

Układ renina-angiotensyna-aldosteron (RAA)

.. Układ renina - angiotensyna - aldosteron ( układ RAA ) jest jednym ze skomplikowanych łańcuchów wzajemnych zależności w naszym organizmie, który odgrywa bardzo istotną rolę między innymi w rozwoju nadciśnienia tętniczego i przerostu mięśnia sercowego. Renina jest związkiem produkowanym w nerkach, wpływa na..

Profilaktyka zawału serca

Profilaktyka zawału serca

.. ...hipercholesterolemia itd ). Dodatkowo, istnieją leki o udowodnionym działaniu zmniejszającym ryzyko kolejnego zawału serca. Są to: niektóre beta blokery oraz leki z grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny...

Duszący kaszel

Duszący kaszel

.. ...inhibitorów konwertazy angiotensyny II ). Są to leki szeroko i z powodzeniem stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Przewlekły kaszel jest objawem nietolerancji tych leków i stanowi przesłankę to modyfikacji terapii. W takiej sytuacji sięga się po leki z grupy antagonistów..

Enalapril (Benalapril, Enarenal, Ednyt, Enap, Enazil, Epril, Mapryl)

.. ...wpływają na układ renina - angiotensyna - aldosteron ( RAA ). Działania niepożądane, poza zawsze możliwymi reakcjami alergicznymi, ograniczają się głównie do nadmiernych spadków ciśnienia i ich konsekwencji ( zawroty głowy, omdlenia, u pacjentów z chorobą wieńcową możliwe jest także..

Losartan (Cozaar, Lakea, Lorista, Lozap, Losacor, Losartic, Xartan)

.. ...wpływa na układ renina - angiotensyna - aldosteron ( RAA ). Blokujące receptor dla angiotensyny drugiej ( głównie receptor AT1 ) zapobiega naczynioskurczowemu działaniu angiotensyny, hamuje również proces remodelignu mięśnia sercowego, ponadto zmniejsza stężenie aldosteronu w organizmie,..

Betaksolol (Locren, Betabion, Betoptic, Optibetol)

.. ...także na układ renina - angiotensyna - aldosteron ( RAA ), zmniejszając aktywność reniny. Kardiologiczne zastosowanie leku to terapia nadciśnienia tętniczego. Betaksolol można podawać w kroplach do worka spojówkowego oka. Tak zaaplikowany betaksolol ma minimalny wpływ na układ sercowo -..

Perindopryl (Iprax, Prenessa, Prestarium, Noliprel)

.. ...efekty jej działania. Angiotensyna druga m.in. zwęża naczynia krwionośne podnosząc ciśnienie tętnicze krwi, zwiększa wydzielanie aldosteronu ( hormonu odpowiadającego za zwiększenie stężenia sodu w organizmie, co również pośrednio przyczynia się do wzrostu ciśnienia tętniczego ) oraz..

Nadciśnienie ciążowe

Nadciśnienie ciążowe

.. ...inhibitory konwertazy angiotensyny, niektóre beta - blokery, diuretyki - leki moczopędne ) powszechnie stosowane w leczeniu nadciśnienia, mogą być szkodliwe dla płodu. Modyfikacja leczenie dotyczy nie tylko zmiany preparatów, ale także indywidualnego ustalenia dawkowania leków. Problem..

Leczenie nadciśnienia tętniczego u ciężarnych

Leczenie nadciśnienia tętniczego u ciężarnych

.. ...enzymu konwertującego angiotensynę są w ciąży przeciwwskazane z uwagi na szkodliwe działanie w stosunku do płodu. Lekiem stosowanym w czasie ciąży jest natomiast hydralazyna. Inne leki, podawane w zależności do potrzeb, to preparaty magnezu, labetalol oraz urapidyl. W drugiej kolejności..

Ramipril (Axtil, Mitrip, Piramid, Polpril, Ramicor, Tritace, Vivace)

.. ...enzymu konwerującego angiotensynę pierwszą ( ACE–I ). Cała grupa jest stosowana w leczeniu nadciśnienia tętniczego, niewydolności serca, w zapobieganiu incydentom sercowo - naczyniowym ( zawał, udar ) u osób z wysokim ryzykiem, w terapii nadciśnienie u osób z neuropatią cukrzycową..

Nefropatia cukrzycowa

.. ...inhibitorów konwertazy angiotensyny ( ACE - I ) i antagonistów receptorów dla angiotensyny II. U każdego chorego na cukrzycę należy okresowo kontrolować funkcję nerek. Służą do tego badania biochemiczne ( stężenie i klirens kreatyniny ) oraz badanie ogólne moczu wykluczające albuminurie...

Aliskiren

.. ...łańcuchu układu renina - angiotensyna - aldosteron ( układ RAA ). Leki blokujące powstawanie lub działania angiotensyny ( inhibitory konwertazy na przykład enalapril, antagoniści receptorów np. losartan ) oraz antagoniści aldosteronu ( np. spironol ) mają już stałe miejsce w standardach..

Skuteczne leczenie nadciśnienia możliwe też po 80-tce

.. ...inhibitora konwertazy angiotensyny. Badania zaplanowano na 5 lat, ale ponieważ efekty terapii były bardzo dobre, ze względów etycznych przerwano je po około 2 latach - podkreślił prof. Narkiewicz, który jest sekretarzem Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego i był członkiem..

Nadciśnienie - dobre leki, złe leczenie

.. ...antagonistę receptora angiotensyny II - telmisartan - oraz inhibitor enzymu konwertującego angiotensynę - ramipril. Okazało się, ze mimo odmiennego mechanizmu działania skuteczność obu leków jest identyczna, a ich podawanie razem ma niewielki sens, ponieważ nie zwiększa skuteczności...

Szczepionka przeciw nadciśnieniu

.. ...podwyższone ciśnienie krwi ( angiotensyna zwęża naczynia krwionośne ). Szczepionkę przetestowano na 72 pacjentach z wysokim ciśnieniem - okazało się, że działa, nie powodując poważnych efektów ubocznych Niezależni eksperci uważają tę metodę leczenia z obiecującą - zwłaszcza u pacjentów,..

Iwabradyna obniża ryzyko zawału serca

.. ...inhibitorów konwertazy angiotensyny lub blokera receptora angiotensyny oraz leku z grupy beta - blokerów. Część pacjentów otrzymywała iwabradynę, a część placebo. Po 19 miesiącach okazało się, że u chorych z tętnem 70 i więcej lek obniżał ryzyko zawału serca o 36 proc., a konieczność..

Leki złożone przyszłością terapii nadciśnienia tętniczego

.. ...inhibitor konwertazy angiotensyny - lizynopryl oraz antagonistę wapnia - amlodypinę. Testy przeprowadzone w grupie niemal 11,5 tys. pacjentów z nadciśnieniem tętniczym wykazały, że stosowanie tych leków w jednej pigułce znacznie poprawiło przestrzeganie zaleceń lekarskich przez pacjentów..

Kardiomiopatia rozstrzeniowa - Str. 5

.. ...inhibitory konwertazy angiotensyny np. Enap. Osttanio wykazano skuteczność blokerów kanałów wapniowych np Nipedypina, Diltiazen oraz blokerów receptora beta - adrenergicznego np. Propranolol, Kerwedilol. Ze wzgledu na ryzyko powikłań zatorowo - zakrzepowych i zaburzen rytmu serca w..

Niebezpieczne dla życia skutki stosowania Prestarium

.. ...inhibitorów konwertazy angiotensyny, a występowaniem obrzęków naczyniowo - ruchowych. Ja jestem ( jeszcze żyjącym ) dowodem tego!!!! Ostrzegam!!! Prestarium może być groźne dla życia!!!!! Mam 55 i niedawno stwierdzono u mnie nadciśnie oraz zaburzenia gospodarki lipidowej. Po 4 misiącach..

Niebezpieczne dla życia skutki stosowania Prestarium - Str. 2

.. ...inhibitorów konwertazy angiotensyny. Wynalazek prili był wielkim sukcesem medycznym. Obniżają one ciśnienie tętnicze, zmniejszają obciążenie serca, zwiększają jego objętość wyrzutową. Pomyślne walory terapeutyczne przyniosły zawrotne korzyści finansowe, przeto każda firma starała się..

Nerwica serca?! ktoś z Was to ma? - Str. 19

.. ...adrenaliny,noradrenaliny i angiotensyny II,czyli enzymów,które się wydzielają w znacznej ilości podczas stresu,złych wspomnień itp.Dlatego tak wiele jest powiedzeń np.że * słowem można zabić tak jak nożem * .Oto cały klucz do naprawy serca, Twojego Serca,jeśli to zrozumiesz i zastosujesz..

Zastawki i lewa komora serca , jak długo się leczy?

.. ...miarę normalnie funkcjonowac czego jestem przykladem. Pozdrawiam Można odciążyć serce farmakolgicznie przez podanie inhibitorów konwertazy angiotensyny np. enarenal. Ale o tym, to juz decyduje specjalista...

Migotanie przedsionków - ablacja - Str. 9

.. ...inhibitor konwertazy angiotensyny 2. Nie będę komentował tego co przeczytałem każdy może sobie wyrobić własne zdanie. Ponieważ nie można tu wkleić odnośnika wpiszę adres ręcznie. Jest to mniej wygodne, ale też skuteczne. O olmeteku napisano na str. 21 ale warto zagłębić się w artykuł..

Odstawienie leków na nadciśnienie

.. ...antagonistów receptora angiotensyny II , ale jest to faktycznie ta sama substancja losartan potasu wypuszczona na rynek pod różnymi nazwami z uwagi na różnych producentów. Co do objawów nieporządanych to odczucia są bardzo indywidualne choć bóle głowy ,kaszel, podrażnienie gardła,..

Cilan

.. ...inhibitor konwertazy angiotensynowej ( ach jak człowiek zaczyna chorować to poznaje mnóstwo nowych słów ) i nie mialam żadnych problemów zjakimiś nieporządanymi skutkami ale wiem że leki z tej grupy nie są bez wpływu na inne wiec przy jakiś nowych konsultuj się chociaż w aptece mi lekarz..

Różnica pomiędzy ciśnieniem skurczowym a rozkurczowym a bisocard

.. ...inhibitory konwertazy angiotensyny np. prestarium. A bisocard moze np. nie byc dobrze tolerowany w Twoim przypadku sisimon, w takiej dawce jaka przyjmujesz. Dlatego ja bym radził w tym przypadku zamiast do kardiologa udac sie do specjalisty od leczenia nadcisnienia !!! @gajka Dla Ciebie..

Niepoprawny rozwój naczyń wieńcowych

.. ...inhibitory konwertazy angiotensyny ( np. Enap ). Osttanio wykazano skutecznośc blokerów kanałów wapniowych ( np. Propranolol, Karwedilol ). Ze względu na ruzyko powikłań zatorowo - zakrzepowych i zaburzen rytmu serca w leczeniu stosuje sie także leki przeciwkrzepliwe i antyarutmiczne. U..

Tritace 10, od razu największa dawka? - Str. 2

.. ...ale dosc mocne, nie przez wszystkich tolerowane i zatrzymuja Potas w organizmie, nie wolno ich brac gdy chce sie zajsc w ciaze, i mają duzo interakcji z innymi lekami - miedzy innymi dlatego go nie biorę..

Blokery receptora angiotensyny mogą sprzyjać nowotworom

Blokery receptora angiotensyny mogą sprzyjać nowotworom

.. ...grupy blokerów receptora angiotensyny ( ARB ) mogą nieznacznie podnosić ryzyko zachorowania na nowotwory - informuje pismo The Lancet Oncology . Blokery receptora angiotensyny ( np. sartany ), podawane z powodu nadciśnienia czy niewydolności krążenia, są przyjmowane przez miliony ludzi..

Hiperaldosteronizm wtórny

.. ...nadnerczy. Oś renina - angiotensyna - aldosteron. Gospodarka wodno - elektrolitowa ustroju kontrolowana jest przez szereg substancji wydzielanych w odpowiedzi na bodźce o aktualnym stanie nawodnienia organizmu i zawartości jonów. Mniejszy dopływ krwi do nerki jest sygnałem dla układu..