Antagoniści aldosteronu

Antagonista aldosteronu zmniejsza migotanie przedsionków

Antagonista aldosteronu zmniejsza migotanie przedsionków

.. ...występowania migotania przedsionków. Antagoniści aldosteronu to popularne leki na nadciśnienie. Mogą również stanowić terapię uzupełniającą po ostrym zawale serca z zastoinową niewydolnością serca. Diana Maciąg..