Antagoniści receptorów

Antagoniści receptorów wapniowych (Ca blokery)

Antagoniści receptorów wapniowych (Ca blokery)

.. ...zapotrzebowanie serca na tlen. Antagoniści receptorów wapniowych działają rozkurczająco na mięśniówkę gładką zarówno tętnic obwodowych jak i tętnic wieńcowych. Część leków tej grupy w większym stopniu wpływają na mięsień sercowy i układ bodźcotwórczy, podczas gdy inne głównie na naczynia..

Antagoniści receptora angiotensyny II

Antagoniści receptora angiotensyny II

.. Antagoniści receptora angiotensyny II łączą się swoiście z receptorem angiotensynowym typu I ( AT I ). Zablokowanie receptora AT I powoduje zahamowanie funkcji biologicznej angiotensyny II, która jest peptydem, które go działanie biologiczne polega na pobudzeniu wzrostu ilości aldosteronu. Aldosteron jest..