Antyagregacyjne

Leki kardiologiczne (leki stosowane w chorobach serca)

Leki kardiologiczne (leki stosowane w chorobach serca)

.. ...abciksimab. Podobne antyagregacyjne działanie wykazują również inne niż kwas acetylosalicylowy leki zaliczane do niesteroidowych leków przeciwzapalnych, np. fenylbutazon ( Butapirazol ) i ketoprofen ( Ketonal, Fastum żel, Febrofen, Keto - prom, Ketopronil, Ketores, Ketospray, Profenid,..

Leki przeciwpłytkowe

Leki przeciwpłytkowe

.. ...do tkanek. Działanie antyagregacyjne kw. acetylosalicylowego obserwuje się już przy dawce 75 - 150 mg/24h. Wskazania do stosowania kwasu acetylosalicylowego: choroba niedokrwienna serca, prewencja pierwotna i wtórna zawału serca, profilaktyka przejściowych epizodów niedokrwiennych mózgu..

Clopidogrel (Klopidogrel, Aprelex, Plavix, Zyllt)

.. ...Clopidogrel to lek o działaniu antyagregacyjnym, czyli osłabiającym zdolność płytek krwi ( trombocytów ) do tworzenia skrzeplin. Clopidogrel blokuje mechanizm agregacyjny zależny od ADP, modyfikując strukturę receptora dla tej substancji znajdującego się na powierzchni trombocytów (..

Glimepiryd (Amaryl)

.. ...glimepiryd wykazuje działanie antyagregacyjne ( prawdopodobnie poprzez hamowanie cyklooksygenazy i powstawania tromboksanu ), co jest bardzo pożądanym efektem u chorych z współistniejącą miażdżycą. Najpoważniejszym działaniem niepożądanym glimepirydu, dotyczącym większości leków..

Doksazosyna (Apo-Doxan, Cardura, Doxar, Kamiren, Prostatic, Zoxon)

.. ...insulinowrażliwość organizmu, działa antyagregacyjnie i powoduje regresję zmian o typie remodelingu lewej komory serca. Najczęstszym objawem niepożądanym wywoływanym przez doksazosynę jest ortostatyczny spadek ciśnienia. Mogą występować zawroty głowy, bardzo rzadko omdlenia. Czasem..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 16

.. ...jest stosowany jako lek antyagregacyjny - a najprościej - chodzi o to aby nie dochodziło do zlepiania się płytek krwi - czyli najdrobniejszych elementów odpowiedzialnych za tworzenie skrzepów. w organiźmie masz naczynia - żyły i tętnice o różnych średnicach, ale te najdrobniejsze -..

Ile należy zapłacić za operacją wymiany zastawki aortalnej? - Str. 2

.. ...przed zabiegiem leki antyagregacyjne i przeciwzakrzepowe ( preparaty kwasu acetylosalicylowego, np. Aspiryna, Polopiryna, Encopiryna, Bestpirin, Acesan, Acard: inne leki p/płytkowe jak Aclotin, Ticlid, Clopidogrel, leki p/krzepliwe jak Sintrom, Syncumar, Acenokumarol na tydzień przed..