ApoB

Bierne palenie szkodzi tętnicom nastolatków

Bierne palenie szkodzi tętnicom nastolatków

.. ...apolipoproteiny B ( apoB ), która jest składnikiem złego cholesterolu, czyli kompleksu lipoprotein niskiej gęstości ( LDL ). Jest to kolejny wskaźnik podwyższonego ryzyka chorób układu krążenia. Również stosunek apoB do apoA1 ( apolipoproteiny A1 ), składnika dobrego cholesterolu ( tj...