Arytmia serca płodu

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 2

.. ...Krótko dlaczego: sama arytmia, jesli akcja serca w jej czasie nie jest bardzo duża i jesli napad nie przebiega z dużym spadkiem ciśnienia krwi u pacjentki, nie powinna stanowić ryzyka dla płodu. Natomiast migotanie przedsionków zwłaszcza jesli trwa powyżej 48 godzin, często ( choć nie..