Arytmie czy

Ablacja

.. ...ogniska będącego źródłem arytmii. W celu wykonania ablacji do serca wprowadzona zostaje specjalna elektroda. Miejsce wprowadzenia elektrody to tętnica lub żyła udowa ( okolica pachwiny pacjenta ). Kolejnym krokiem jest przeanalizowanie za pomocą komputera aktywności elektrycznej serca w..

Trzepotanie przedsionków

.. ...rodzajów zaburzeń rytmu ( arytmii ), objawiającą się zbyt szybką, ale miarową czynnością elektryczną i skurczową przedsionków ( kurczą się z częstością ok. 250 - 300/min. ). Węzeł przedsionkowo - komorowy częściowo hamuje przewodzenie tak szybkiej fali pobudzenia z przedsionków do komór...

Migotanie przedsionków

.. ...pojedynczym incydentem arytmii, początkiem migotania napadowego, jak też migotaniem przewlekłym. Leczenie migotania przedsionków. Leczenie polega na stosowaniu leków antyarytmicznych. W razie niepowodzenia leczenia farmakologicznego stosowana jest kardiowersja elektryczna. Migotanie..

Leki kardiologiczne (leki stosowane w chorobach serca)

Leki kardiologiczne (leki stosowane w chorobach serca)

.. ...serca, działających antyarytmicznie czy zmieniających własności krwi. Głównym sprawcą większości chorób kardiologicznych jest miażdżyca. Spośród wielu czynników prowadzących do jej rozwoju dużą rolę odgrywają zaburzenia lipidowe oraz cukrzyca. Stąd kardiolodzy często sięgają po leki..

Kody rozruszników serca (stymulatorów serca)

Kody rozruszników serca (stymulatorów serca)

.. ...elektroterapia arytmii P - stymulacja antyarytmicznaS - możliwość kardiowersji lub defibrylacji pojedynczym impulsemD - dwie możliwości: stymulacja antyarytmiczna oraz defibrylacja ( kardiowersja )O - bez reakcji..

Tętniak pozawałowy serca

.. ...kardiochirurgiczne usunięcie tętniaka ( aneuryzektomia ), resekcja wsierdzia, ablacja prądem częstotliwości radiowej mająca na celu usunięcia ogniska arytmogennego, pomostowanie aortalno - wieńcowe CABG...

Test wysiłkowy EKG

Test wysiłkowy EKG

.. ...wysiłku fizycznego; ocena arytmii czyli zaburzeń rytmu pracy serca podczas wysiłku u osób z zaburzeniami rytmu serca niekiedy trzeba wykonać test wysiłkowy aby sprawdzić czy w czasie wysiłku fizycznego nie pojawia się groźna dla pacjenta arytmia; stwierdzenie czy podczas wysiłku..

Serce sportowca (rozstrzeń u sportowców)

Serce sportowca (rozstrzeń u sportowców)

.. ...kardiomiopatia serca czy arytmogenna dysplazja prawej komory ). Należy także pamiętać że wśród przyczyn nagłego zgonu sercowego może być także zawał serca ( wzrasta masa mięśnia sercowego ). Nadmierne napięcie układu przywspółczulnego - przez nerw błędny ( X nerw czaszkowy ) może być..

Kardiomiopatia przerostowa

.. ...niebezpieczne dla życia arytmie komorowe i nagłe zgony sercowe. Kardiomiopatia przerostowa wymaga systematycznego przyjmowania leków oraz kontroli kardiologicznej. Osoby systematycznie leczone mają dwukrotnie lepsze rokowanie. Patofizjologia kardiomiopatii przerostowej. U większości..

Arytmia serca

.. Arytmia serca to stan, w którym prawidłowa praca serca jest zaburzona. U podłoża tego typu patologii leżą nieprawidłowości w rozchodzeniu się pobudzenia elektrycznego generowanego przez układ bodźcoprzewodzący serca. Przyczyną zaburzenia może być uszkodzenie tego układu, na przykład blizna po zawale serca w..

Kardiowersja

.. ...za pomocą leków antyarytmicznych. Kardiowersja elektryczna polega na próbie przywrócenia rytmu zatokowego za pomocą elektrycznej stymulacji mięśnia sercowego. Stymulację przeprowadza się za pomocą kardiowertera - defibrylatora. Standardowo używa się elektrody mostkowej ( przykładana do..

Ekstrasystolia (dodatkowy skurcz)

.. ...podejmuje się w każdej sytuacji, gdy występowanie ekstrasystoli stwarza ryzyko wywołania innych, niebezpiecznych dla życia arytmii ( np. częstoskurcze komorowe, torsady, długie pauzy wyrównawcze itd. )...

Sole potasu (Kalipoz, Kaldyum, Kalimat, Kalium, Acespargin, Kalibit)

.. ...przedsionków ) oraz arytmii komorowych, w tym torsady i migotania komór ( nagły zgon sercowy ). Jony potasu odgrywają bardzo istotną role w utrzymywaniu równowagi kwasowo - zasadowej i wodnej organizmu, w wielu procesach wewnątrzkomórkowych, enzymatycznych, metabolicznych. Wpływa na..

Nadczynność tarczycy

.. ...migotanie przedsionków. Arytmie te ustępują przy prawidło prowadzonym leczeniu nadczynności tarczycy. W skrajnych przypadkach może dojść do przełomu tarczycowego, w przebiegu którego pojawiają się zaburzenia rytmu serca, gorączka, pobudzenie psychoruchowe i skoki ciśnienia. Przełom jest..

Propafenon (Polfenon, Rytmonorm)

.. ...substancja z grupy leków antyarytmicznych. Działanie leku polega na blokowaniu przepływu jonów sodu w komórkach układu bodźcoprzewodzącego, przez co wygaszane są pobudzenia dodatkowe i zwalnianie jest przewodzenie w obrębie całego układu. Podnosi się próg pobudliwości komórek, czyli..

Leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca (arytmii)

Leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca (arytmii)

.. ...zaburzeń rytmu serca ( arytmia serca ) zwyczajowo dzieli się na 4 grupy. Podział jest oparty na podstawowych mechanizmach działania tych leków, dotyczy głównie ich wpływu na kanały jonowe komórek okładu bodźcoprzewodzącego lub oddziaływania na receptory komórkowe. Do pierwszej grupy..

Arytmogenna dysplazja prawej komory

.. Arytmogenna dysplazja prawej komory to choroba mięśnia sercowego zaliczana do grupy kardiomiopatii. Przyczyna rozwoje tej choroby jest nieznana. Wśród licznych teorii rozważa się uwarunkowania genetyczne, metaboliczne wady kardiomiocytów, etiologię wirusową ( powikłanie zapalenie mięśnia sercowego ),..

Zespół Brugadów

.. ...komorowych zaburzeń rytmu. Arytmie mają często postać częstoskurczu komorowego lub migotania komór. W niektórych sytuacjach rytm serca samoistnie wraca do normy. Chory cierpi wtedy z powodu omdleń lub krótkotrwałych utrat przytomności. Niestety, u około 1/3 chorych z zespołem Brugadów..

Częstoskurcz nawrotny

.. ...Częstoskurcz nawrotny to arytmia, której przyczyną jest zapętlenie impulsu i wywoływanie kilkukrotnego pobudzenia. Jest to tak zwane zjawisko reentry. Jeśli ma ono miejsce w węźle zatokowym, mówimy o częstoskurczu zatokowy nawrotnym. Podobne zjawisko może mieć miejsce w węźle zatokowo -..

Tętno u kobiety ciężarnej

Tętno u kobiety ciężarnej

.. ...zapisie EKG nie uchwycono arytmii, oraz że nie występują inne niepokojące objawy. Bradykardia, czyli zwolnienie rytmu serca poniżej 60 na minutę jest zjawiskiem znacznie rzadszym. Jeśli występuje, jest zwykle efektem odruchu ortostatycznego lub wynika z ucisku ciężarnej macicy na żyłę..

Leczenie arytmii w ciąży

Leczenie arytmii w ciąży

.. ...Leczenie farmakologiczne arytmii u kobiet ciężarnych jest trudnym zagadnieniem z uwagi na kilka aspektów. Oczywiście na pierwszy plan wysuwa się kwestia ewentualnego szkodliwego wpływu leku na płód i jego rozwój. Jest to szczególnie istotne na początku pierwszego trymestru, gdy powstają..

Migotanie przedsionków u ciężarnych

Migotanie przedsionków u ciężarnych

.. ...mierze od tego, jak arytmia jest tolerowana. Jeśli chora jest niestabilna hemodynamicznie ( spadek ciśnienia, omdlenia, zaburzenia świadomości ) postępowaniem z wybory jest natychmiastowe przerwanie arytmii za pomocą kardiowersji elektrycznej. Przedłużający się spadek ciśnienia prowadzi..

Kardiologiczny rejestrator zdarzeń

.. ...ewolucji pracy serca. Jeśli arytmia nie jest obecna w chwili badania, zapis może być absolutnie prawidłowy. Sposobem na uchwycenia zaburzeń rytmu występujących kilka razy na dzień jest badanie EKG metodą Holtera. Zapis 24 lub 72 godzin pracy serca pozwala często na dokładne..

Zaburzenia przewodzenia śródkomorowego

.. ...prowadzą do powstania arytmii. Może wystąpić z rzadko - lub częstoskurcz jak również innego typu zaburzenia rytmu: ekstrasytolie, pauzy, trzepotania i migotania komór. Badaniem koniecznym do prawidłowej oceny zaburzeń przewodzenia śródkomorowego jest EKG spoczynkowe lub różnego typu..

Migotanie przedsionków z miarową czynnością komór

.. ...migotanie przedsionków jest arytmią nadkomorową, charakteryzującą się niemiarową i przyspieszoną czynnością komór oraz brakiem hemodynamicznej czynności przedsionków. Chory może dobrze tolerować arytmię, może nie odczuwać kołatania serca, zawrotów głowy ani innych objawów związanych z..

Klonidyna (Iporel)

.. ...Szczególną ostrożność należy zachować u chorych z zaburzeniami rytmu serca i przewodzenia - klonidyna zwiększa ryzyko wystąpienia groźnych arytmii. Iporel to handlowa nazwa preparatu zawierającego klonidynę...

Pionierska operacja nieinwazyjnej krioablacji serca

.. ...cierpiącego na ciężką arytmię, przeprowadzili lekarze z Kliniki Kardiologii i Chorób Wewnętrznych Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy. Odbyła się ona bez otwierania klatki piersiowej chorego. Dzięki zastosowaniu nowatorskiej metody, która eliminuje pooperacyjny ból i trudno gojące się..

Zbyt szybkie bicie serca jest także niepokojącym objawem

.. ...digoksyna może powodować arytmię, werapamil obniża kurczliwość mięśnia sercowego, leki o działaniu ośrodkowym nie są bezpieczne, a beta - adrenolityki nie wszyscy mogą przyjmować. Ostatnio pojawił się nowy lek - iwabradyna - pierwszy, który działa specyficznie na węzeł zatokowy,..

Migotanie przedsionków to najczęstsze zaburzeniem rytmu serca

.. ...hospitalizowanych z powodu arytmii serca. W grupie wiekowej 50 - 65 lat choruje na nie mniej niż 1 proc. ludzi. W grupie 65 - 80 lat dotyka już 3 proc. osób ( 70 proc. chorych z MP ma średnio 75 lat ) i 8 proc. osób po osiemdziesiątce. Ogółem liczba chorych na MP sięga 1 proc. populacji...

Wszczepienny defibrylator serca

.. ...przebyły napady takich arytmii serca. Szanse na uratowanie osoby, u której dojdzie do zatrzymania akcji serca poza szpitalem, wynoszą około 2 - 10 proc. Według lekarzy skuteczną metodą pozwalającą zapobiec nagłemu zgonowi sercowemu jest implantacja urządzenia tzw. wszczepialnego..

Lepszy monitoring pracy serca

.. ...zagrożenia złośliwą arytmią komorową. Schorzenie to może skutkować nagłym zgonem sercowym. Badanie wykonuje się dotąd wyłącznie za pomocą specjalnych, stacjonarnych urządzeń. Bardzo zaawansowane prace nad zastosowaniem rejestratorów Holtera w wykrywaniu alternansu są prowadzone pod..

Kawa obniża ryzyko zaburzeń rytmu serca

Kawa obniża ryzyko zaburzeń rytmu serca

.. ...zaburzeń rytmu serca, tj. arytmii - wynika z amerykańskich badań. Jak komentuje prowadzący badania Arthur Klatsky z centrum badawczego organizacji Kaiser Permanente w Oakland ( Kalifornia ), wyniki te mogą zaskoczyć wiele osób, gdyż ludzie często odczuwają przyspieszenie akcji serca (..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora

.. ...większości rodzajów arytmii ma skuteczność ponad 90% a ryzyko powikłań jest małe ( poniżej 1% ). Najczęstsze arytmie u osób młodych to częstoskurcz węzłowy ( AVNRT ) oraz częstoskurcz u chorych z zespołem WPW, czyli posiadających tzw. drogę dodatkowego przewodzenia impulsów elektrycznych..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 2

.. ...Krótko dlaczego: sama arytmia, jesli akcja serca w jej czasie nie jest bardzo duża i jesli napad nie przebiega z dużym spadkiem ciśnienia krwi u pacjentki, nie powinna stanowić ryzyka dla płodu. Natomiast migotanie przedsionków zwłaszcza jesli trwa powyżej 48 godzin, często ( choć nie..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 3

.. ...dolnej granicy napadu arytmii u chorych z WPW, choc najczęściej częstość akcji serca wynosi wtedy 160 - 200/min. Pomiędzy napadami jest z reguły normalna czyli 60 - 90/min. WPW można rozpoznać u części pacjentów w zwykłym EKG, a u niektórych dopiero w badaniu inwazyjnym ( np. stymulacji..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 4

.. ...ciśnienia to będzie arytmia. I gorsze rzeczy. Namawiam do skuteczniejszego leczenia nadciśnienia!!! KOniecznie! P.M. Warto. W obu szpitalach robiących te zabiegi. Czy zdarzają się napady częstoskurczów także u zdrowych osób? Czy ich przyczyną może być tylko nerwica czy zawsze WPW?..

Częstoskurcz - ablacja - Str. 8

.. ...zabiegach,i nic to niedali.na Arytmie lecze sue od roku i niewiem co dalej mam robic.Zabiegi miałam ew warszawie na Banacha,moze mogła bys mi podpowiedzieć w jakim szpitalu mogłabym próbowac jeszcze raz.Zrobie wszystko Żeby byc zdrowa.Nigdy sie dotego nieprzyzwycaje i mam już..

Częstoskurcz - ablacja - Str. 9

.. ...witam. O tym ze mam arytmie dowiedzialam sie 3 miesiace temu.Wczesniej czulam czasem nierowne bicie serca ale tlumaczylam sobie ze to ze zdenerwowania i nie przejmowalam sie bo z reszta niezbyt mi to przeszkadzalo.Jednak od jakis kilku tygodni czuje po polozeniu sie do lozka mocne bicie..

Częstoskurcz - ablacja - Str. 13

.. ...rozpierajacy bol w klatce z arytmia i przy tym wystepuje wysokie cisnienie ale mysle ze Ty jestes osoba mloda i to Cie nie dopadnie. Po trzech miesiacach od ablacjii wyniku holtera wlaczono mi betaloc100i rytmoron 2 razy po 150 T omek ale nie bierz tego do glowy co ja napisalam bo teraz..

Częstoskurcz - ablacja - Str. 17

.. ...nie wywolano rzadnej arytmii,mam rytm zatokowy, ale serce nadal mi wali, czy jest mozliwosc zeby to badanie nie wykazalo tego bo np lekarz nie zauwazyl? do gosi! gosiu prawie codziennie szarpie mi sercem ale jest to dosc lagodne najwienkszy atak mialem jak mnie pogotowie zabralo..

Jaki powinien być prawidłowy puls? - Str. 3

.. ...temu wykryto u mnie arytmię serca jednak do dziś są rózne diagnozy... raz mówią mi , że to częstoskurcz nadkomorowy AVNRT , raz , że zespół WPW lub migotanie przedsionków. Wczoraj miałam stresujący dzień ale po pracy zjadłam obiad, wypiłam melisę i połozyłam się żeby odpoczać. Podczas..

Częstoskurcze napadowe ciągle wracaja

.. ...50mg,ale Ty lepiej nie eksperymentuj.Lykaj regularnie magnez i potas bo ich niedobory powoduja wszelkiego rodzaju arytmie,ale najlepiej by bylo gdybys to wszystko uslyszala od lekarza. Pozdrawiam Malgosia..

Częstoskurcze napadowe ciągle wracaja - Str. 3

.. ...soprano pewnie masz arytmie tylko jaka to na to odpowie Ci kardiolog arytmie sa komorowe i nadkomorowe i migotania przedsionkow ale tej nazwy co napisales to nie wiem co to jest moze ktos z lekarzy sie odezwie i wytlumaczy pozdrawiam Panie soprano, Supraventricular tachycardia ( SVT ) to..

2-ga ablacja za mną

.. ...występować wzmożone arytmie i inne, nawet nowe objawy choroby. Dlatego też kazał mi zgłosić się na kontrolę dopiero po trzech miesiącach. Wczoraj migotanie ustąpiło mi dopiero po kroplówce a mimo to wierzę że będzie dobrze . Jestem 10 dni po ablacji. Z dnia na dzien dowiedzialam sie ze..

Echo serca - Str. 12

.. ...została jeszcze paskudna arytmia, po 2 - 6 dodatkowych uderzeń na minutę, ale miło poczuć się lżej. Już widziałem siebie w kolejce do przeszczepu, ze sztucznie podtrzymywanym krążeniem... Wyobraźnia czasami daje popalić... PANI IZABELO!!! bardzo proszę o komentarz do wyniku : * tętniak..

Echo serca - Str. 20

.. ...za sobą z występującą arytmią po fenoterolu. Tętno w spoczynku nie schodziło przez ponad 10 tygodni poniżej 120 na minute. A to moje wyniki echo serca teraz po ciąży. Prosze o interpretacje i informacje jakie badania, może krwi powinnam zrobić. Lewa komora: 41 Grubość mięśnia LK: PMK 6..

Echo serca - Str. 41

.. ...miewam czasem napady arytmii - srednio 2 razy w miesiacu - strasznie wtedy jestem slaby, serce potwornie kolacze i sie mocno poce - ogolne oslabienie! Trwa do ok pol godziny max a potem powoli sie uspokaja - czasem po 5 minutach wszystko wraca do normy! Ostatnio psychiatra stwierdzil u..

Echo serca - Str. 44

.. ...min 60 bez zlozonych arytmii pojedyncze pobudzenia komorowe 5/dobe 1 nadkomorowe bez pauz i zmian ST 6 lipca 2007 - EKG Rytm zatokowy prawidlowo czesty. Lewogram patologiczny. Dextrogyria LAH. 21 lipca 2007 - EKG wysilkowe Zakonczony z powodu osiagniecia limitu tetna przy obiazeniu 10, 2..

Dziwne skurcze dodatkowe

.. ...łagodnym charakterze arytmii... czesc Ziutek, ja mam 26 lat i od roku doatkowe skurcze komorowe i nadkomorowe, nie potrefie sie do nich przyzwyczaic mnie tez mowia ze to na tle nerwowym, napisz mi jak Ty odczuwasz te dodatkowe skurcze i ile ich masz na dobe, pozdrowienia Róznie to z tym..

Dziwne skurcze dodatkowe - Str. 2

.. ...mialas dokladnie te arytmie? No i czy bardzo masz już uszkodzone serduszko? - bardzo mi przykro! Gdyby lekarze o Ciebie zadbali tzn doszli do źródła arytmi a nie tepili jej lekami to pewnie by tego nie było, odpisz proszę czekam na szybka odpowiedz to dla mnie bardzo wazne, 16 marca ide..

Dziwne skurcze dodatkowe - Str. 3

.. ...lekarz powiedział, że mam arytmie, że wolno mi bije serce, nierówno mam co chwile dodatkowe bicie serca, ale że uprawiam sport to to u sportowców się zdarza, że z tym się normalnie żyje. 3miesiące temu jechałem na egzaminy do szkoły teatralnej do warszawy. Do przedziału dosiadł się..

Betaloc zok 50 raz dziennie

.. ...osluchaniu stwierdził ze to arytmia, zalecil przyjmowanie wlasnie 1x dziennie tego leku plus na nadcisnienie tritacet? ( jego odstawilem bo kupilem cisnieniomierz i po zazywaniu tego leku cisnienie skurczowe spadalo do 100 ). Betaloc dzialal przez kilka m - cy, zdazylo sie ze nie wzialem..

Jeszcze raz o dodatkowych skurczach

.. ...przedstawiacie jest arytmią, a wiemy że arytmię powinno się leczyć. dziekuje wszystkim za odpwiedz na moj post, jesli chodzi o opinie ze kazda arytmie powinno się leczyc - to ja sie w pełni zgadzam z tym, lecz cóż mozna zrobic gdy lekarz mówi, ze to tylko nerwcia i zaleca jedynie spokoj,..

Jeszcze raz o dodatkowych skurczach - Str. 2

.. ...i stwierdził, ze mam arytmię. Jestem całkowitym laikiem w tej materii, ale czy to coś ma wspólnego - z ciągłym zmęczeniem, najchętniej włożyłabym zapałki w oczy żeby się nie zamykały; - nocnym budzeniem, prawie stawaniem na baczność i niemożnością zaśnięcia, dzieki za odzew czesc tez nie..

Jeszcze raz o dodatkowych skurczach - Str. 3

.. haj tez mam arytmie zazywam betalog zok50 mg czesto skacze mi cisnienie mam szybki puls serce czuje w gardle nabawilam sie nerwicy lekowej nagle cala drze i mam wrazenie ze zaraz zemdleje albo gorzej ze zaraz umre robie sie blada i czuje straszna panike dopada mnie to w niespdziewanym momencie strasznie..

Podejrzenie zespołu WPW - Str. 2

.. ...Grochowskim. Rozpoznanie arytmi komorowej, jak mozesz to napisz czy jestes zadowolony z zabiegu w tym szpitalu? i czy sie dobrze czujesz oraz czy mogłeś odrazu isc do pracy. U mnie wykryto WPW jak miałam 5 lat. nie biore leków, nie bede miala opercaji. poprostu z tym żyje. co jakiś czas..

Podejrzenie zespołu WPW - Str. 4

.. ...wysilkowe ) wyszla lekka arytmia i niedomykalnosc zastawki sercowej I - go stopnia. Zignorowalam to. Mialam wprawdzie przepisane tabletki ( min. Propranolol ), ale ich nie zazywalam. Wszystko wrocilo zupelnie niedawno i nie wiem czy jest to przyczyna mojej mlodzienczej ignorancji czy coś..

Podejrzenie zespołu WPW - Str. 5

.. ...pierwsze wiedzieć jaką arytmię ma dziecko. Potem dobrac odpowiednią formę leczenia lub profilaktyki i postępowania w chwili napadu. Robimy ablacje też i dzieciom ( większym ), można tez sprobowac dobrac jakies lekarstwo, jesli jest Pani z okolic Krakowa - prosze przyjść na konsultacje: I..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć?

.. ...uzależnienia. Też mam arytmię,prawdopodobnie przejdę zabieg ablacji w celu jej likwidacji,którego strasznie sie boję. Najgorsze jest to,że jestem taka młóda,zawsze byłam ogromną optymistką,przyjaciele chwalili mnie za beztroskę,a tu nagle takie coś...strasznie utrudnia mi to życie...

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 2

.. ...płatka, toważysząca temu arytmia, łagodne komorowe zaburzenia rytmu serca, no i oczywiście neurosis vegetativas, dzisiaj zwana agorafobią zgodnie z wytycznymi WHO z 98` o ile pamiętam? Na początku leczyłem się wszystkimi specyfikami dostępnymi na rynku w owym czasie nawet..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 6

.. ...zaczynam odczuwać teraz arytmię ( mam zdiagnozowany zespół Barlova od przeszł 20 lat ). Teraz to mnie męczy. Biorę Betaloc ZOC a arytmia nadal. Zaczynam kombinować zwolnieniami lekarskimi bo objawy arytmii są mi uprzykszeniem w pracy. Nie wiem do czego takie uniki mnie doprowadzą, ale..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 15

.. ...że żadnych pobudzeń i arytmii nie wakzał holter,chociać jest 11 pobudzeń z aberracją, to i tak nie wiem czy ten puls jest prawidłowy. I wiem, że lekarz by mi powiedział gdyby bylo coś złego, ale to już chyba fobia, lęk. Coś okropnego, strasznie się denerwuje, nie mogę spać, wolałabym nie..

Tachykardia i metacord 50

.. ...pierwiastkami bywa przyczyną arytmii. Cześć, dzisiaj byłam u lekarza. Serce biło mi 120/1 min, było mi słabo, miałam drżenie rąk. Ciśnienie było w porzadku, bez żadnych badan stwierdził że ukrwienie jest w porządku i że przyczyną są stany emecjonalne. Przepisał mi coś na uspokoienie i..

Problem z kręgosłupem a bicie serca

.. ...piersiowej oraz napady arytmii. Ma to miejsce zawsze kiedy nasila sie bol kregoslupa ( miedzy lopatkami ). EKG, Holter nic w sumie nie wykazaly - wielokrotnie powiedziano mi ze to nerwica. Na pytanie czy moze miec to jakis wplyw zawsze slyszalem ze nie. Ja jednak sie nie zgadzam bo jest..

Migotanie przedsionków

.. ...Przestałem brać leki antyarytmiczne i....w dalszym ciągu 1 - 2 razy w tygodniu migoczę ( po 40 - 60 godz. ). Przeszedłem wszystkie badania z koronarografią włącznie. Zostałem skierowany na ablację. Dają mi 60 - 80% szansy. Nawet mi ulżyło może ten koszmar już się skończy. O stymulatorze..

Migotanie przedsionków - Str. 2

.. ...miażdżycowej,zmniejsza arytmie komorową zmniejsza migotanie przedsionków. Badania światowe, które pokazały że 1000 - 1500mg EPA i DHA z grupy omega3 o 80% zmniejszają ryzyko nagłej śmierci sercowej, o 60% zmniejszają ilość zgonów z powodu zawału serca z arytmią,o 50%zmniejszają ryzyko..

Wypadanie płatka zastawki dwudzielnej

.. ...zasypianiem, czeste arytmie sreca sa bardzo uciazliwe - niekiedy trwaja caly dzien( nie potrafie sie, wowczas, na niczym skupic )...moglabym tych objawow wymienic bardzo duzo...ale uwazam, ze z lekkiego sportu nie powinnismy unikac...!pozdrawiam...: ) mam 29 lat od 3 lat mam problem z..

Wypadanie płatka zastawki dwudzielnej - Str. 2

.. ...częstymi i groźnymi arytmiami z wypadaniem płatka w tle owszem ale ogromna większość ludzi z tą wadą nawet jej nie odczuwa lub nawet o niej nie wie. Również osoby z umiarkowanymi dolegliwościami bez groźnych dla życia arytmii nawet powinna uprawiać sport ( oczywiście żadnych..

Wypadanie płatka zastawki dwudzielnej - Str. 8

.. ...nie mam takiej mocnej arytmii, jak ty. Tak ale z tego co czytalam wczesniej jestes ode mnie sporo mlodsza ja w twoim wieku nic nie odczuwalam ,nawet nie wiedzialm ,ze ma ta wade.Na pewno trzeba bardzo uwazac na siebie brac magnez ,najlepiej diete bogata w ten skladnik,jak i potas.Mieć..

Wypadanie płatka zastawki dwudzielnej - Str. 9

.. ...uczuciu duszności, czasem arytmii ( np. kiedyś pojawiło mi się jakieś skurczowe bicie serca - tętno było chyba ze 200, które po paru sekundach minęło - pojawiaja się lęki, które osłabiaja psychikę. Ale nie polecam stsowania mocnych środków, lepiej jest przestać o tym myśleć - jeżeli nie..

Leki na arytmię to bzdura!

.. Kochani!Leki na arytmie rzadko kiedy są skuteczne a już na pewno nie zapobiegają atakom!wiem to z własnego doświadczenia ( obecnie jestem po ablacji częstoskurcz miałam 18 lat czyli prawie od urodzenia:> obecnie mam się oki ).Przeciez jak wezmiesz lek i po 5 minutach arytmia przeszla nie zanczy to że..

Leki na arytmię to bzdura! - Str. 2

.. ...temat. Nie znam sie na arytmiach? Pewnie że nie! A czy pisałem, że się znam? Po drugie: jaka ortografia? Czy mogłabyś mnie oświecić? Fakt: skończone przeze mnie studia matematyczne, potem 2 podyplomówki informatyczne być może uwsteczniły moją ortografię... Ucząc młodzież i widząc..

Leki na arytmię to bzdura! - Str. 3

.. ...,moje dziecko walczyło z arytmia i jest ok ,zeby nie leki to bym już jej nie miała,ma dopiero 4 latka ,wykryto chorobę jeszcze w łonie ,bałam sie że ja stracę i o mały włos tak sie stało w 4 dobie nastąpiło zatrzymanie krążenia,widziałam jak odchodzi, ale sie udało,po 3 latach leczenia..

Stent to zło?

.. ...odstępie czasu. Mama ma arytmie komorową, ataki dodatkowych skórczy ok 2x w tygodniu, głównie po wysiłku. Obecnie nie może nawet powiesić prania lub iść na dłuższy spacer. Lekarz powiedził, żebym przy każdym * ataku * wzywała eRkę, jednak mama często się buntuje. Czy uważacie , że to..

Ablacja - Walczak, Czerwiński, Wojnarowa - Str. 3

.. ...Mialam wtedy 15 lat, arytmie, migoto - trzepotanie przedsionkow i czestoskurcz komorowo - przedsionkowy... Ale ciesze sie, ze innym sie udalo... A ja miałam ablację 21 - 02 - 2008 w Częstochowie w Centrum Chorób Serca i Naczyń im Polonii Świata. Cieszę sie że tu trafiłam bo na zabieg..

Częstoskurcze i arytmie - jakie leki bierzecie?

.. ...oraz innymi rodzajami arytmii. Jakie leki bierzecie, jak czesto, w jakich dawkach? Czy Wam pomagaja? Czy nie maja skutkow ubocznych? Czy stosujecie jakies metody niefarmakologiczne, a moze jakies srodki roslinne, naturalne? Zaczne pierwsza. Betaloc ZOK 100 mg 1 tabletka rano. Dosc..

Częstoskurcze i arytmie - jakie leki bierzecie? - Str. 2

.. ...Witaj, Powiem tak. Mam arytmię ( lekarze mówią na to komorówki - dodatkowe pobudzenia ) i wszyscy twierdzą że to normalka gdyż nie przekraczają 17000 na dobę. Ja ich mam 1300 i nic brałem. Ostatnio jak byłem na sprawdzajacej koronarografii zwiększono mi z 1 do 1,5 Betaloc ZOK 50. I..

Częstoskurcze i arytmie - jakie leki bierzecie? - Str. 3

.. ...podobny problem. Tez mam arytmie ( z tymze pobudzenia nadkomorowe - ok. 1500 na dobe i napadowe migotania przedsionkow ) i planuje zajsc w ciaze. Rozmawiajac z lekarzami ( kardiologami i ginekologami ) ustalilam, ze zarowno leki ( wyjatkiem chyba jest isoptin ) jak i arytmie nie sa za..

Napadowy częstoskurcz - kiedy ablacja?

.. ...jakiś czas, inne rodzaje arytmii, skurcze dodatkowe, choć wiem że mogą być również spowodowane przez wypadanie płatka. Ale czy Ciebie też to dotknęło? Na razie tyle pytań : ) Z góry pięknie dziękuję. Ciekawska.. Kasia Częstoskurcze nadkomorowe zaczeły sie u mnie jakieś 6 lat temu,..

Dodatkowe skurcze komorowe

.. ...znajomy kiedyś miał jakieś arytmie, dzisiaj ma wstawiony rozrusznik. co mnie czeka? Witam. Z tego co wiem to rozrusznik jest na co innego. Na roznego rodzaju bloki , przerwy w pracy serca itp. Moze chodzi Ci o defiblyrator. W kazdym badz razie ja mam wszczepiony rozrusznik i od okolo pol..

Za szybkie bicie serca

.. ...może masz jakąś małą arytmię, przy której nie powinnaś się forsować, a może tylko taka Twoja uroda. Pozdrawiam. Witam Cie, Basieńka. Na watku * Niepokój, nierównomirne bicie serca * ( evaeva )zamiesiłam informacje z innego forum, której przeczytanie moze wyjasni Tobie, co się z Twoim..

Duży puls - Str. 4

.. ...dostalem z tej przyjemnosci arytmii i musialem wrocic do normalnego odrzywiania zeby podniesc puls i pozbyc sie arytmii.Problem polegal na tym ze nie mialem sie z kim skonsultowac czy mam to przetrzymac czy przerwac. Zapomnialem dodac ze do wszystkiego uzywalem oliwe z oliwek co..

Rozszczepienie łącza AV

.. ...po kłopocie, niestety arytmii nie sprowokowano. Natomiast z tego badania udokumentowano rozszczepienie łącza AV. Czy ktoś wie coś na ten temat? A oprócz tego rozpoznanie: tachykardia zatokowa, ekstrasystolia komorowa. Proszę o komentarze : ) Pozdrówka. Też mam mieć robione to badanie czy..

Bradykardia jak leczyć?

.. ...częstotliwościa 30p/min 3:31 Arytmie komorowe nie występowały Arytmie nadkomorowe składały się z : 61 pojedyńczych pobudzeń nadkomorowych, W czasie bradykardii do 28 - 30/ min w czasie snu i 37/min w czasie aktywności dziennej rejestruje sie pauzy 2,4sec/1x/, 2,3sec/1x/oraz kilka 2,1 sec..

Bradykardia jak leczyć? - Str. 2

.. ...puls 31 oraz wykryło arytmię. Ciśnienie ponownie zmierzyłam o 21:30 i było 139/91 i puls 58 a na dodatek o godzinie 22 straciłam przytomność. Czy to może oznaczać bradykardię? możliwie ze to od bradykardii albo od innych zaburzeń rytmu serca. wiesz co powinnaś koniecznie skontaktować się..

Napadowy częstoskurcz nadkomorowy

.. ...wszystko OK.Moje napady arytmii spowodowane były dodatkową drogą przewodzenia w sercu.Skąd się wzięła ta dodatkowa droga przeowodzenia - nie wiadomo. Męczyłam się z tym przez 6 lat.Na początku ataki nie były częste,ale póżniej miałam już coraz bardziej uciążliwe dolegliwości.Budziłam się..

Prof. Walczak - Anin - Str. 2

.. ...podczas zabiegu wystąpiła arytmia która została była zlikwidowana poprzez kardiowersje wewnętrzną. Arytmia była wyzwolona specjalnie by dokładnie zrobić tzw * mapę * serca. Wszystko było by pięknie gdyby nie następny już dość poważny problem. Po kilkunastu minutach zacząłem odczuwać..

Wizyta w Aninie z prof. Walczakiem

.. ...on jako pierwszy mnie zrozumiał - a byłam już u kilku lekarzy. I on powiedział mi, ze moja arytmia jest niegroźna, tylko uciążliwa. Poprzedni lekarze nie wiedzieli. jestem wstępnie umówiona na ablację...

Kardiolog z sercem w Szczecinie - Str. 2

.. ...witam serdecznie,mam arytmię i rózwniez poszukuję dobreo kardiologa w szczecinie,czy moglibyscie mi podac numer telefonu do dr Bogackiej?byłabym bardzo wdzięczna,z góry dziękuje i pozdrawiam. czy chcesz isc na wizyte prywatna? ola nie chcialabym podawac na forum poniewaz lecze sie u pani..

Nieinwazyjne usuwanie arytmii - nowa metoda

.. ...umożliwiający usuwanie arytmii metodą nieinwazyjną. Metoda ponoć jest precyzyjniejsza i bezpieczniejsza ( mniejsze promieniowanie ) niż typowa ablacja. Jeśli ktoś coś wie na ten temat, to miło by było jakby się tu podzielił : ) Teraz tak sobie myśle, że może chodziło dziennikarzom o..

Potas - czemu go tak mało?

.. ...Najbardziej denerwuja mnie arytmie ktore miewam codziennie, w sercu mam juz tez zmiany pogrubialy platek zastawki mitralnej i niedomykalnosc w trzech zastawkach I stopnia podobno nie ma to wplywu na moja arytmie. Ale z tym to akurat udam sie jesz cze do innego kardiologa. Ja niestety..

Ablacja - kompendium wiedzy

.. ...lekarz powiedzial ognisko arytmogene wywodzace sie z dwóch komór prawej i lewej. Mam takie pytanka odnosnie tej choroby i zabigu 1.Przypuscmy ,że w badaniu elektrofizjologicznym nie udaje sie sprowokować arytmi i nie wiem co wtedy ? Czy poprostu ta arytmie uznaje sie za nieuleczalna czy..

Ablacja - kompendium wiedzy - Str. 2

.. ...ja cierpię z powodu arytmii, którą mam od około 12 lat.Ale z początku były to zwykłe extrasystole, w tej chwili chyba sprawa się pogarsza, bo doszło trzepotanie przedsionków i różne inne sensacje. Zaden lekarz nie gwarantuje, ze zamknięcie ubytku zlikwiduje arytmię, niemniej jednak..

Ablacja - kompendium wiedzy - Str. 3

.. ...naprawdopodbnie 2 ogniska arytmogene.Moja arytmia to krótkie wstawki nieutrwalonego czeskskurczu które trawa od kilku sekund do kilkunastu sek. nie jest to jakaś straszna arytmia ale wiadomo , ze i takie trzeba leczyc bo jest sie młodym i zyć jeszcze troche chcę : ) W klinice w..

Ablacja - kompendium wiedzy - Str. 4

.. ...wypalenia jest zrodlem arytmii. Zanim serce wyleczy rany minie troche czasu. Tak przypuszczam... Jak odczuwasz ta artmie? Są to krótkie czestoskuczrcze max 15 sek. Tylko dzień po zabiegu złapał mnie najdłuszy czestoskurcz w całej historii mojej arytmi trwał ok 2 min. Serce mi dośc mocno..

Kardiomiopatia rozstrzeniowa - Str. 8

.. ...o ablakcji to przez arytmie i tak już 1,5 roku choruje ale jeszcze mam zamiar tak ze 60 lat pozdrawiam wszystkich Monika mam do Ciebie pytanie - czy Ty pracujesz zawodowo .Ja obecnie jestem na zwolnieniu już drugi miesiąc,a stwierdzono u mnie kardiomiopatię półtora roku temu.Jak..

Kardiomiopatia rozstrzeniowa - Str. 9

.. ...potas spowoduje mniejszą arytmie czy coś takiego a możesz mi tak w skrucie powiedzieć cos o ablakcji? jestem w szpitalu co 3 miesiace tak ok i tam miałam zawsze potas badany, jeszcze małe pytanie jeśli moge bnp to jest badanie z krwi czemu dokładnie służy i co można z niego odczytać ?z..

Kardiomiopatia rozstrzeniowa - Str. 10

.. ...on wyłapuje za duża arytmie i coś sie tam załacza ale nie nie jest to wyładowanie. Na początku sie tego bałam i mnie to niepokoiło ale dzisiaj wiem że to nic grożnego. Lakarz zawsze mi mówi że jesli powtórzy sie alarm np. 3 dni o tej samej godzinie napewno też masz nastawione to wtedy..