Arytmie serca

Migotanie przedsionków u pacjentów po udarze

Migotanie przedsionków u pacjentów po udarze

.. ...zdiagnozowano jeszcze arytmii. Badania nad migotaniem przedsionków. Wykrycie migotania przedsionków u osób w starszym wieku jest istotne z medycznego punktu widzenia, ponieważ zdiagnozowanie tej przypadłości pozwala na wdrożenie leczenia antykoagulantami w celu uniknięcia udarów w..