ASD II

Zapinka Amplatza

.. ...Amplatza naprawia się ASD II ( skrót od angielskiego atrial septal defect ), czyli otwór wtórny. To ubytek, który pojawia się w miejscu dołu owalnego. Taki ubytek w przegrodzie międzyprzedsionkowej występuje najczęściej. Aby ubytek w sercu kwalifikował się do leczenia zapinką, powinien..