Atak jaskry

Jaskra

Jaskra

.. ...prowadzi do stanu zwanego atakiem jaskry. Wiele schorzeń może wtórnie wywoływać jaskrę. Są wśród nich choroby typowo okulistyczne jak pseudoeksfoliacja czy różnego typu guzy gałki ocznej. Jaskra może także rozwinąć się na tle zmian wywołanych urazem, np. po zwichnięciu soczewki. Niektóre..