Atak serca

Zespół bolesnego barku (bark-ręka, ramię-ręka)

Zespół bolesnego barku (bark-ręka, ramię-ręka)

.. Zespół bolesnego barku jest dość rzadkim powikłaniem po zawale mięśnia sercowego, przypuszczalnie dlatego, że pacjenci dość wcześnie są uruchamiani. Rozwija się między 2 tygodniem a 2 miesiącem po zawale serca. Objawy zespołu bolesnego barku polegają na wystąpieniu zesztywnienia i bólu w stawie ramiennym (..

Zawał serca (zawał mięśnia sercowego)

Zawał serca (zawał mięśnia sercowego)

.. ...miażdżycowej. Zawał serca ( atak serca ) może wystąpić w każdym obszarze mięśnia sercowego, najczęściej występuje w obrębie ściany lewej komory. Zawał może obejmować całą grubość mięśnia ( zawał pełnościenny ) lub warstwę podwsierdziową ( zawał niepełnościenny - zawał bez załamka Q w..

Zawał dolnej ściany serca

.. W zawale dolnej ściany serca martwica mięśnia sercowego spowodowana jest zatrzymaniem gałęzi zstępującej prawej tętnicy wieńcowej ( 80% ) lub gałęzi okalającej lewej tętnicy wieńcowej ( 20% ). Podział zawałów serca. Zawał przedniej ściany serca Zawał przednio - boczny Zawał przednio - przegrodowy Zawał..

Zawał przednio-boczny serca

.. W zawale przednio - bocznym serca ( Infarctus myocardii anterolateralis ) martwica mięśnia sercowego spowodowana jest zatrzymaniem przepływu przez główny pień gałęzi okalającej ( Cx ) lewej tętnicy wieńcowej lub jego odnogi, albo przez odnogę boczną gałęzi zstępującej lewej tętnicy wieńcowej ( odnoga od LAD..

Zawał przedniej ściany serca

.. Zawał przedniej ściany serca ( Infarctus myocardii parietis anterioris ) spowodowany jest zamknięciem gałęzi zstępującej lewej tętnicy wieńcowej ( LAD, left anterior descending ). Podział zawałów serca. Zawał przedniej ściany serca Zawał przednio - boczny Zawał przednio - przegrodowy Zawał rozległy przedni..

Zawał przednio-przegrodowy serca

.. W zawale przednio - przegrodowym serca ( Infarctus myocardii anteroseptalis ) martwica mięśnia sercowego spowodowana jest zamknięciem gałęzi zstępującej lewej tętnicy wieńcowej ( LAD, left Anterior Descending ). Podział zawałów serca. Zawał przedniej ściany serca Zawał przednio - boczny Zawał przednio -..

Zawał rozległy przedni serca

.. W zawale rozległym przednim serca ( Infarctus myocardii parietis anterioris externus ) martwica mięśnia sercowego spowodowana jest zatrzymaniem przepływu przez główny pień lewej tętnicy wieńcowej albo przez obie główne gałęzie tętnicy wieńcowej. Podział zawałów serca. Zawał przedniej ściany serca Zawał..

Zawał tylnej ściany serca

.. W zawale tylnej ściany serca ( Infarctus myocardii parietis posterioris ) martwica mięśnia sercowego spowodowana jest zamknięciem dalszego odcinka gałęzi okalającej ( Cx ) - lewej tętnicy wieńcowej albo tylno - bocznej odnogi gałęzi zstępującej prawej tętnicy wieńcowej. Podział zawałów serca. Zawał przedniej..

Powikłania zawału serca

.. W wyniku zawału serca ( jest to martwica mięśnia sercowego spowodowana zamknięciem światła naczynia wieńcowego ) dochodzi do licznych powikłań. Najczęstszym powikłaniem są zaburzenia rytmu i przewodzenia, które mogą doprowadzić do śmierci pacjenta ( najczęściej w mechanizmie migotania komór ). U ponad 92%..

Dorzut zawału serca

.. Dorzut zawału serca jest to powiększenie obszaru martwicy mięśnia sercowego o nową tkankę martwiczą. Dorzutowi zawału towarzyszy z reguły nawrót dolegliwości bólowych w klatce piersiowej, widoczne są także zmiany charakterystyczne dla martwicy miokardium w badaniu elektrokardiograficznym serca ( EKG ). W..

Wysiłek fizyczny u pacjentów po zawale serca

Wysiłek fizyczny u pacjentów po zawale serca

.. Umiarkowany wysiłek fizyczny ma korzystny wpływ na zwiększenie wydolności fizycznej i sprawności pacjenta po zawale serca. Pacjenci po zawale serca powinni 4 - 6 razy w tygodniu wykonywać co najmniej 30 minutowy wysiłek fizyczny. Bardzo istotny jest rodzaj wykonywanych ćwiczeń. Należy pamiętać aby unikać..

Wstrząs kardiogenny

.. Wstrząs kardiogenny to stan zagrażający życiu pacjenta. Wstrząs kardiogenny ( pochodzenia sercowego ) jest stanem niewydolności mięśnia sercowego wywołanej upośledzeniem funkcji wyrzutowej serca. Najczęstszą przyczyną wstrząsu kardiogennego jest zawał mięśnia sercowego. W celu ustalenia czy rzeczywiście mamy..

Remodeling serca (przebudowa mięśnia sercowego)

.. Remodeling serca ( przebudowa mięśnia sercowego ) to rozstrzeń lewej komory serca ze zmianą jej geometrii w wyniku oddziaływania ukrwionych części komory na ognisko niedokrwienia i bliznę pozawałową. Mechanizmem odpowiedzialnym za remodeling są zaburzenia ekspresji genów komórkowych. Standardy leczenia..

Naczynia wieńcowe serca

Naczynia wieńcowe serca

.. Serce człowieka unaczynione jest przez tętnice wieńcowe ( początkowy odcinek tętnic wieńcowych obejmuje serce co może przypominać wieniec ). Wyróżniamy dwie główne tętnice wieńcowe, które odchodzą od aorty wstępującej w tzw. zatokach aorty ( Valsalvy ). Główne tętnice wieńcowe to lewa i prawa tętnica..

Tętniak pozawałowy serca

.. Tętniak pozawałowy serca ( Aneurysma cordis ) to uwypuklenie ściany serca, zmienionej bliznowato w wyniku zawału. Zawał serca jest martwicą mięśnia sercowego spowodowaną zamknięciem światła tętnicy wieńcowej. Blizna zawałowa nie ma zdolności kurczenia się. Podczas pracy serca obszar blizny ulega rozciąganiu..

No reflow phenomenom

.. No reflow phenomenom to zjawisko braku przepływu po udrożnieniu naczynia wieńcowego. Zawał serca jest martwicą mięśnia sercowego spowodowaną pęknięciem blaszki miażdżycowej, która całkowicie zamyka światło naczynia wieńcowego. Kardiologia inwazyjna umożliwia udrożnienie zamkniętego naczynia z uzyskaniem..

Choroba niedokrwienna serca (choroba wieńcowa)

Choroba niedokrwienna serca (choroba wieńcowa)

.. ...objawów: dławica, której ataki stały się cięższe i częstsze w ostatnim czasie - nałożona na stabilną, przewlekłą dławicę dławica występującą w spoczynku lub przy minimalnym wysiłku fizycznym; dławica piersiowa, która występuje od niedawna - pojawiła się w okresie ostatniego miesiąca...

Enzymy sercowe (markery martwicy mięśnia sercowego)

.. Enzymy sercowe ( markery martwicy mięśnia sercowego, markery zawału serca ) są substancjami, których stężenie we krwi wzrasta w czasie dokonywania się zawału serca. Do markerów zawału serca należą: kinaza kreatynowa ( CK ), frakcja mięśniowa kinazy ( CK - MB ), mioglobina, troponiny ( TnT i TnI ),..

Maska brzuszna zawału serca

Maska brzuszna zawału serca

.. Zawał serca typowo manifestuje się silnym, dławiącym bólem w klatce piersiowej, promieniującym do lewego barku lub żuchwy, z towarzyszącym lękiem przed śmiercią i często także z dusznością. Czasami ból promieniuje do nadbrzusza lub ból w nadbrzuszu występuje jako jedyny objaw. Taką sytuację nazywamy maską..

Profilaktyka zawału serca

Profilaktyka zawału serca

.. Profilaktyka zawału serca może być pierwotna lub wtórna. Pierwotna profilaktyka zawału serca. Pierwotna profilaktyka ma na celu zapobieganie wystąpienia zawału serca. Polega przede wszystkim na zmianie nawyków żywieniowych i sposobu codziennego funkcjonowania. Wymiernymi parametrami oceniającymi to, czy..

Tętnice wieńcowe

Tętnice wieńcowe

.. Tętnice wieńcowe są naczyniami doprowadzającymi krew do mięśnia sercowe. Stanowią pierwsze odgałęzienia aorty wstępującej, rozpoczynają się tuż nad płatkami zastawki aortalnej. Tętnica wieńcowa lewe dzieli się na gałąź międzykomorową przednią i gałąź okalającą. Tętnica wieńcowa prawa kończy się jako gałąź..

Dieta po zawale serca

Dieta po zawale serca

.. Dieta po zawale serca powinna przede wszystkim być ukierunkowana na przeciwdziałanie chorobom sercowo - naczyniowym, które do zawału serca doprowadziły. Podstawowe trzy jednostki chorobowe, które należy brać pod uwagę, to nadciśnienie tętnicze, miażdżyca oraz cukrzyca. Zwykle kluczowa jest redukcja wagi (..

Stan przedzawałowy

.. Stan przedzawałowy to sytuacja, gdy zapotrzebowanie mięśnia sercowego na tlen przekracza możliwości zaopatrzeniowe tętnic wieńcowych, kardiomiocyty wyczerpały zasoby substratów beztlenowych przemian energetycznych i dochodzi do niedokrwienia. Jest to stan bezpośrednio poprzedzający obumarcie komórek mięśnia..

Rehabilitacja po zawale serca

.. Rehabilitacja po zawale mięśnia sercowego zależy przede wszystkim od stopnia zawału, ogólnego stanu zdrowia pacjenta oraz od ewentualnych chorób współistniejących. Odchodzi się jednak od niegdyś zalecanego fotelowego trybu życia. Rozsądnie rozplanowana aktywność fizyczna działa pozytywnie nie tylko na..

Zawał serca jako powikłanie zabiegu operacyjnego

.. Zawał serca jako powikłanie zabiegu operacyjnego może przebiegać niespecyficznie, niemal bezobjawowo. Wynika to ze znacznej ilości różnych leków, miedzy innymi uspakajających i przeciwbólowych, które przyjmuje pacjent w okresie pooperacyjnym. Często chory nie skarży się na charakterystyczny ból w klatce..

Właściciele kotów mają zdrowsze serca

.. ...mniej zgonów z powodu ataków serca. Wyniki te nie dziwią Kathie Cole z University of California Los Angeles, która w 2005 r., na tej samej konferencji przedstawiała wyniki badań, z których wynikało, że kontakt z psami poprawiał funkcjonowanie serca i płuc u osób z chorobami serca. Jej..

Badanie śliny pomoże rozpoznać zawał serca

.. Nowy nano - bio - chip będzie mógł rozpoznać wczesną postać zawału serca na podstawie badania kilku kropli śliny - poinformowano na zjeździe American Association for Dental Research. Metodę opracował zespół naukowców z University of Texas w Austin, University of Kentucky oraz University of Louisville. U..

W zawale serca liczy się przede wszystkim czas

.. Podanie leku fibrynolitycznego jeszcze w karetce daje większe szanse pacjentom, których zawał zaskoczył z dala od ośrodka kardiologicznego. Niestety, takich zabiegów nie chce finansować NFZ - mówił na spotkaniu zorganizowanym przez Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej prof. Stefan Grajek z Uniwersytetu..

Kardiomiocyty z ludzkich zarodkowych komórek macierzystych

.. Podanie po ataku serca komórek budujących mięsień sercowy ( kardiomiocytów ) otrzymanych z ludzkich zarodkowych komórek macierzystych ( ES ) poprawia działanie serca i stan chorego - informują na łamach pisma Nature Biotechnology naukowcy z USA. Charles Murry z University of Washington wraz z zespołem..

Niedobór witaminy D naraża mężczyzn na choroby serca

.. Niedobory witaminy D są związane z wyższym ryzykiem zawału serca u mężczyzn - wynika z pracy zamieszczonej na łamach pisma Archives of Internal Medicine . Dotychczasowe prace wskazywały, że odsetek zgonów z powodu choroby serca jest większy na terenach leżących w wyższych szerokościach geograficznych, a..

Smażone jedzenie, słone przekąski i mięso zwiększa ryzyko ataku serca

.. ...związane z niższym ryzykiem ataku serca, niż stosowanie diety orientalnej i zachodniej. Celem naszych badań było zrozumienie tych czynników ryzyka ataków serca, na które mamy wpływ - tłumaczy doktor Salim Phil, główny autor badań. Wcześniejsze badania zwyczajów żywieniowych w USA i..

Metoda OCT na zawał serca

.. Można zmniejszyć śmiertelność pacjentów z zawałem serca w Polsce dzięki zastosowaniu ultrasonografii wewnątrzwieńcowej i metody OCT - powiedział doc. dr hab med. Dariusz Dudka ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Zespół pod jego kierownictwem przeprowadził trzy operacje transmitowane do USA w ramach..

Zmiana czasu a atak serca

.. ...letni rośnie liczba ataków serca, a jesienią, kiedy przechodzimy na czas zimowy - maleje - wynika z opublikowanych w środę badań szwedzkich naukowców. Badania przeprowadzone w Szwecji wskazują, że prawdopodobieństwo ataku serca wzrasta w pierwszych trzech dniach roboczych po wprowadzeniu..

Zawał serca bez blizn?

.. Nowy lek mógłby ograniczyć zniszczenia, spowodowane przez zawał serca - informuje pismo Nature Cell Biology . W czasie zawału serca dopływ krwi do mięśnia sercowego ulega poważnemu ograniczeniu - zwykle z powodu zablokowania jednego z naczyń wieńcowych. Początkowe uszkodzenie odprowadza do reakcji zapalnej,..

Gen ataku serca

.. ...niewydolność pracy serca i atak - wynika z badań na Uniwersytecie Maduraj Kamaraj w Indiach. Osoby takie, których w świecie jest łącznie 60 mln, mogą cieszyć się dobrym zdrowiem do późnych lat, ale doświadczają objawów dolegliwości sercowych. W najgorszych przypadkach umierają na skutek..

Szybsze tętno w spoczynku a zawał serca

.. Pomiar tętna w spoczynku pozwala przewidzieć, jak bardzo kobieta jest narażona na zawał serca - informuje British Medical Journal. Amerykańscy naukowcy przyjrzeli się danym dotyczącym około 129 000 kobiet po menopauzie, które nie miały wcześniej problemów z sercem. Okazało się, że kobiety których tętno było..

Karmienie piersią a zawał serca

.. Im dłużej kobieta karmi piersią, tym bardziej obniża swoje ryzyko zawału serca i choroby sercowo - naczyniowej - informują naukowcy z USA na łamach pisma Obstetrics & Gynecology . Choroby serca są wiodącą przyczyną śmierci kobiet, tak więc bardzo ważna jest dla nas wiedza, co możemy zrobić, żeby się przed..

Każda minuta ważna przy ostrym zawale serca

.. Gdy dojdzie do zawału serca, liczy się każda minuta. Tymczasem polscy pacjenci, u których wystąpiły objawy zawału, jak np. ostry ból w klatce piersiowej, czekają ze zgłoszeniem się na pogotowie średnio 2,5 godziny - alarmowali lekarze na konferencji prasowej w Warszawie. Jak przypomniał konsultant krajowy w..

Gen ZFHX3 zwiększa ryzyko migotania przedsionków serca

.. Odkryto nowy wariant genu o nazwie ZFHX3, który zwiększa ryzyko migotania przedsionków serca, zaburzenia które często poprzedza zawał i niewydolność serca - informują dwie niezależne grupy naukowców na łamach pisma Nature Genetics . Migotanie przedsionków to najczęstsze zaburzenie rytmu serca, polegające na..

80 proc. zgonów z powodu zawału serca można zapobiec

.. Co roku w Polsce zawał dotyka 100 tys. osób, co się równa liczbie mieszkańców jednego sporej wielkości miasta. Dla 35 tys. pacjentów zawał kończy się zgonem. Można by temu zapobiec aż w 80 proc. poprzez zdrowy styl życia - alarmowali kardiolodzy na konferencji prasowej w Warszawie. Zainaugurowano na niej VII..

Stres częstą przyczyną zawału

.. ...ostatnim czasie stres atakuje nas zewsząd. Stresujące są czynniki zewnętrzne, takie jak klimat, zanieczyszczenie środowiska, hałas, przeludnienie miast, natłok informacji, m.in. natrętne reklamy namawiające do zmiany samochodu, telefonu, koloru włosów. Źródłem stresu jest też nasza sfera..

Ściskanie ramienia w czasie zawału może ratować serce

.. Blokując na pewien czas przepływ krwi przez ramię pacjenta, można zapobiegać uszkodzeniom mięśnia sercowego związanym z zawałem serca - informuje pismo The Lancet . Do zawału serca dochodzi z powodu jego niedokrwienia - dostarczająca tlen i substancje pokarmowe krew nie dopływa do pracującego mięśnia, co..

Produkty mleczne zmniejszają ryzyko ataku serca

Produkty mleczne zmniejszają ryzyko ataku serca

.. ...redukują ryzyko wystąpienia ataku serca. Dobroczynne właściwości przetworów mlecznych. Nowe dane nie stwierdzają, że przetwory mleczne stanowią ochronę przed atakiem serca. Jednak co najmniej jeden ich aspekt przyczynia się do zmniejszenia ryzyka - szczególnie u kobiet ( pewnie dlatego,..

Serce maratończyka

Serce maratończyka

.. ...nie prowadzą one do ataku serca. Zawał serca po wysiłku. Poprzednie badania ujawniły, że w czasie wyścigu w sercach maratończyków dochodzi do powiększenia prawego przedsionka, a co za tym idzie wzrasta ilość krwi i enzymów, które sygnalizują atak serca. Wynika z tego, że w czasie..

Alkohol dobry dla serca, nawet po by-passach

Alkohol dobry dla serca, nawet po by-passach

.. ...pacjentów umierał na atak serca, wymagał ponownej operacji, miał zawał lub zmarł. Pacjenci, którzy nie zrezygnowali ze spożywania alkoholu w umiarkowanej ilości po operacji wykazywali od 11 do 39% mniejsze prawdopodobieństwo podobnych problemów niż osoby niepijące. Optymalna ilość..

Kwasy omega nie zwalczają arytmii serca

Kwasy omega nie zwalczają arytmii serca

.. ...zapobiegania uszkodzeniom oraz atakom serca, a kwasy omega - 3 w niektórych badaniach wykazywały właściwości regulujące nierówne bicie serca. Najnowsze badania. Badacze przeprowadzili eksperyment na 527 pacjentach cierpiących na napadowe migotanie przedsionków. Jedni pacjenci otrzymywali..

Komórki pochodzenia tłuszczowego regenerują serce po zawale

Komórki pochodzenia tłuszczowego regenerują serce po zawale

.. ...regenerujących się po ataku serca tętnic może zminimalizować uszkodzenie komórek serca. Proces, który trwa zaledwie kilka godzin może uratować komórki przed obumieraniem. Dane takie dostarczył Henricus Duckers, kardiolog wykładający na Uniwersytecie w Holandii. Skala badania. Badanie to..

Badania genetyczne prognozują wystąpienie ataku serca u zdrowych osób

Badania genetyczne prognozują wystąpienie ataku serca u zdrowych osób

.. ...ryzyko wystąpienia u nich ataku serca w przyszłości. Do tej pory diagnostyka ataków serca nie była zbyt precyzyjna. Natomiast badania genetyczne wykrywające możliwość wystąpienia zaburzeń w przyszłości, zanim dojdzie do uszkodzeń serca jest rewolucyjnym odkryciem naukowców z Kliniki..

Nowe badanie krwi wykrywa bezobjawowe choroby serca

Nowe badanie krwi wykrywa bezobjawowe choroby serca

.. ...w celu potwierdzenia ataku serca może pomóc wykryć chorobę układu krążenia u osoby w średnim wieku, która nie wykazuje ku temu żadnych objawów. Badanie krwi polega na sprawdzeniu stężenia białka zwanego troponiną T we krwi. Na co wskazuje obecność troponiny T w próbce krwi?. Szczegółowe..

Ten sam gen odpowiada za atak serca i chorobę Alzheimera

Ten sam gen odpowiada za atak serca i chorobę Alzheimera

.. ...jest odpowiedzialny za atak serca jak i chorobę Alzheimera. Na zakończenie badania naukowcy opracowali genetyczne badanie mogące wykryć ryzyko obu chorób w młodym wieku. Jeden z koordynatorów badania podkreśla jednak, że geny te można określić na podstawie prostego badania krwi...

Ścisła kontrola serca wcale nie oznacza lepszego stanu zdrowia

Ścisła kontrola serca wcale nie oznacza lepszego stanu zdrowia

.. Ścisła kontrola serca pacjentów chorych na migotanie przedsionków wcale nie oznacza, że są oni w lepszej kondycji niż pacjenci, którzy nie są skorzy do regularnego badania. Odkryła to grupa osób odpowiedzialnych za opracowanie najnowszych zaleceń dla cierpiących na to schorzenie pracy serca. Migotanie..

Kardiolodzy odkryli nowy symptom ataku serca

Kardiolodzy odkryli nowy symptom ataku serca

.. ...świadczy o przyszłym ataku serca. Naukowcy przebadali pacjentów po zawale serca i okazało się, że wszyscy posiadali we krwi podwyższony poziom fragmentu białka, znanego jako Caspase - 3 p17. Dr Bruce Liang, pod którego kierunkiem prowadzono badania, podkreśla, że zespół odkrył nowy..

Diagnostyczne chipy na etapie prób klinicznych

Diagnostyczne chipy na etapie prób klinicznych

.. Najnowsze osiągnięcie technologiczne mogące wykrywać choroby sercowe, raka, a także nadużywanie narkotyków są już na etapie prób klinicznych na ludziach. Mowa tu o diagnostycznych chipach, które mogą wkrótce zrewolucjonizować medycynę diagnostyczną. Wykrywanie chorób serca. Choroby serca są często określane..

Brak snu prowadzi do udaru i zawału serca

Brak snu prowadzi do udaru i zawału serca

.. ...brakiem snu a udarem, atakiem serca oraz zaburzeniami układu krążenia. Zdrowa ilość snu. Jeśli sen trwa krócej niż 6 godzin w ciągu nocy oraz jest zakłócany, ryzyko rozwoju lub zgonu z powodów sercowych rośnie aż o 48%, natomiast ryzyko udaru jest wtedy o 15% większe. Dlatego też..

NLPZ groźne dla osób po zawale serca

NLPZ groźne dla osób po zawale serca

.. ...podnosi ryzyko ponownego ataku serca oraz śmierci nawet o 45%, natomiast zażywanie NLPZ przez okres trzech miesięcy podwyższa to ryzyko do 55%. NLPZ a choroby serca. Niesterydowe leki przeciwzapalne są powszechnie przepisywane pacjentom w celu uśmierzenia bólu. Jednak leki te są związane..

Niesterydowe leki przeciwzapalne zwiększają ryzyko chorób serca

Niesterydowe leki przeciwzapalne zwiększają ryzyko chorób serca

.. Wydawałoby się, że leki przeciwbólowe i przeciwzapalne mają same zalety. Okazuje się jednak, że zażywanie tych tabletek może być niebezpieczne, szczególnie dla osób cierpiących z powodu chorób serca. Udowodniono bowiem, że prawdopodobieństwo wystąpienia problemów sercowo - naczyniowych po zastosowaniu..

Wysoki poziom zanieczyszczenia zwiększa ryzyko zawału serca

Wysoki poziom zanieczyszczenia zwiększa ryzyko zawału serca

.. Autorzy badania opublikowanego w British Medical Journal alarmują, że wysoki poziom zanieczyszczenia powietrza może zwiększyć ryzyko zawału serca nawet przez sześć godzin po kontakcie z nim. Jednak po upływie tego czasu ryzyko zawału serca wraca do punktu wyjściowego. Tymczasowość negatywnego wpływu..

Nowe badanie krwi w diagnozie zawału serca

Nowe badanie krwi w diagnozie zawału serca

.. Naukowcy z Loyola University Chicago Stritch School of Medicine ogłosili, że udało im się opracować nowe badanie krwi, które może pomóc z diagnozowaniu zawału serca. Badacze wykazali, że po zawale do krwi wydzielane jest duże białko C wiążące miozynę serca. To odkrycie może stać się podstawą nowego badania,..

Jakie geny wpływają na ryzyko choroby niedokrwiennej i zawału serca?

Jakie geny wpływają na ryzyko choroby niedokrwiennej i zawału serca?

.. Międzynarodowe konsorcjum naukowców ogłosiło odkrycie pięciu nowych genów, które wpływają na ryzyko rozwoju choroby niedokrwiennej serca oraz zawału. Choroba niedokrwienna serca jest najczęstszą przyczyną przedwczesnej śmierci i niepełnosprawności na świecie. Do jej wystąpienia przyczyniają się czynniki..

Złote nanodruty w łatkach na serce

Złote nanodruty w łatkach na serce

.. Amerykańscy naukowcy zastosowali miniaturowe, złote druty do wytworzenia łatek na serce, które mogą w przyszłości pomóc pacjentom po zawale serca. Dodanie złotych drutów do opracowywanych tkanek serca sprawia, że przewodzą one prąd, co może poprawić funkcjonowanie istniejących już łatek na serce. Łatki z..

Nowe markery zawału serca

Nowe markery zawału serca

.. Nowo odkryte markery uszkodzenia serca mogą pomóc lekarzom w rozpoznaniu, którzy pacjenci znajdujący się w grupie wysokiego ryzyka zawału serca są bardziej narażeni na rychłą śmierć. Wyniki badań przeprowadzonych przez amerykańskich naukowców mogą pomóc tysiącom osób dotkniętym problemami z sercem dzięki..

Ukryty czynnik przyczyniający się do zawału serca u kobiet

Ukryty czynnik przyczyniający się do zawału serca u kobiet

.. Amerykańscy naukowcy odkryli, że pęknięcie lub przebicie płytki cholesterolu w tętnicy wieńcowej powoduje zawał mięśnia sercowego nawet u tych kobiet, które nie są dotknięte poważną chorobą wieńcową. Badacze przeanalizowali przyczyny zawału serca u 50 kobiet, których wyniki angiogramu były prawidłowe. W tym..