Autonomiczny układ serca

Czynność mechaniczna serca (hemodynamika serca)

.. ...skurczów serca wpływa min. autonomiczny układ nerwowy - współczulny przyspiesza czynność serca, przywspółczulny zwalnia ją. Wskaźnik sercowy ( cardiac index ) - jest to wskaźnik, który jest stosunkiem pojemności minutowej serca do powierzchni ciała. Pojemność minutowa serca w spoczynku..

Układ przewodzący serca (układ bodźcotwórczy serca)

.. ...regulowana jest przez autonomiczny układ nerwowy ( niezależny od woli człowieka ). Układ współczulny składa się z dwóch komponent, współczulnej i przywspółczulnej. Aktywacja układu współczulnego objawia się przyspieszeniem akcji serca. Pobudzenie układu przywspółczulnego objawia się..

Nerwica - luźne rozmowy o życiu z chorobą - Str. 665

.. ...Nosi ona nazwę układu autonomicznego lub wegetatywnego. To za jego sprawą organizm reaguje na różne emocje, przyspieszając lub zwalniając bicie serca, częstość oddechu, pracę żołądka, jelit, pęcherza moczowego. Dzięki pracy układu wegetatywnego rozszerzają się lub kurczą naczynia..