Azotyny

Buraki obniżają ciśnienie krwi

.. ...przekształcają się w azotyny. Azotyny ze śliną trafiają do żołądka, gdzie pod wpływem kwasu solnego powstaje tlenek azotu. Część azotynów przedostaje się bezpośrednio do krwioobiegu. O nadciśnieniu mówimy wtedy, gdy ciśnienie krwi pacjenta jest wyższe lub równe 140/90 mm Hg ( milimetrów..