Badani krwi OB 25

Asystolia

Asystolia

.. ...stawia się na podstawie badania elektrokardiograficznego oraz stwierdzeniu objawów braku czynności hemodynamicznej serca takich jak brak tętna na tętnicy szyjnej, nieoznaczalne ciśnienie krwi. W zapisie EKG asystolia objawia się jako linia prawie izoelektryczna, bez charakterystycznych..

LDL Cholesterol

LDL Cholesterol

.. ...cholesterolu. Długoletnie badania kliniczne wykazały bezpośredni związek pomiędzy stężeniem cholesterolu LDL a chorobą niedokrwienną serca. To właśnie ta frakcja cholesterolu odgrywa kluczową rolę w patogenezie powstawania blaszki miażdżycowej. Poziom cholesterolu LDL w surowicy znacznie..

Hipoksja

.. ...upośledzenie funkcji nerek ( w badaniach laboratoryjnych stwierdza się białkomocz, podwyższony poziom kreatyniny ); osteoartropatia przerostowa - nadmierny rozrost tkanki kostnej; krwioplucie. Leczenie hipoksji. Korekcja wady serca. W przypadku gdy korekcja nie przynosi poprawy..

Nadciśnienie tętnicze

Nadciśnienie tętnicze

.. ...podczas przypadkowego badania kontrolnego krwi. Największa częstość występowania nadciśnienia występuje w grupie wiekowej pomiędzy 35 a 60 rokiem życia. W większości przypadków choroba ta przebiega bezobjawowo. W Polsce nadciśnienie dotyczy ok. 20% dorosłej populacji. Przyczyny..

Diagnostyczne cewnikowanie serca

.. ...Cewnikowanie serca to badanie obejmujące cewnikowanie lewej i prawej komory, uwidocznienie aorty i pnia płucnego, dokonanie pomiarów hemodynamicznych i sprawdzenie ilości tlenu obecnego we krwi pobranej z jam serca. Cewnikowanie jest badaniem inwazyjnym. Instrumentarium wprowadza się..

No reflow phenomenom

.. ...uniesienia odcinka ST w badaniu EKG ( niedokrwienie mięśnia ). Zamknięcie tętnicy wieńcowej powoduje drastyczne zmiany w mikrokrążeniu, objawiające się obrzękiem miocytów ( komórki mięśniowe serca ). Obrzęk miocytów powoduje ich ucisk na naczynia włosowate. Badania dowodzą, że w..

Choroba niedokrwienna serca (choroba wieńcowa)

Choroba niedokrwienna serca (choroba wieńcowa)

.. ...należy wykonać sobie badania kontrolne poziomu frakcji cholesterolu we krwi; rzucenie palenia tytoniu ( zarówno palenia papierosów, fajki jak i cygar ); regularny wysiłek fizyczny - co najmniej 3 razy w tygodniu przez min. 30 minut. Pytania o chorobę wieńcową, ból dławicowy. Jak chorzy..

Hipotonia ortostatyczna

Hipotonia ortostatyczna

.. ...dolnych partii ciała. Badania naukowe wykazały, że u ludzi z hipotonią ortostatyczną w naczyniach poniżej przepony gromadzi się nawet 1, 5 litra krwi. W warunkach fizjologicznych zmiany ciśnienia tętniczego i objętości krwi w naczyniach analizowane są przez baroreceptory ( receptory..

Wpływ białka sojowego na poziom cholesterolu we krwi

Wpływ białka sojowego na poziom cholesterolu we krwi

.. ...niedokrwiennej serca. Badania naukowe dowiodły, że spożycie 25 - 50 gramów białka sojowego dziennie przyczynia się do obniżenia poziomu cholesterolu LDL we krwi. Działanie to widoczne jest szczególnie u pacjentów ze znacznie podwyższonym poziomem LDL. Dieta bogata w białko sojowe..

ECHO serca (USG serca)

ECHO serca (USG serca)

.. ...ultrasonokardiografia ) jest badaniem, które pozwala na ocenę budowy serca i jego pracy. Podczas badania ECHO oceniane są zastawki ( ich budowa i funkcja ), jamy serca ( tj. przedsionki i komory ) - oceniane są poprzez pomiar ich objętości, grubości ścian, kurczliwości. ECHO serca..

INR (znormalizowany czas protrombinowy)

.. ...oznaczanych w kaogulogramie - badaniu oceniającym krzepliwość krwi. Na koagulogram składają się oznaczenie wartości: czasu protrombinowego ( PT ), wskaźnika Quicka ( PT% ), INR, czasu kaolino - kefalinowego ( APTT ), czasu trombinowego ( TT ), stężenie fibrynogenu, poziom D - dimerów,..

Gazometria

.. Gazometria jest badaniem laboratoryjnym oceniającym równowagę kwasowo - zasadową organizmu. Do badania można pobrać krew włośniczkową ( z płatka ucha albo czubka palca ) ale bardziej wiarygodne wyniki otrzymuję się z krwi tętniczej. Pierwsze pobranie wykonuje zwykle technik laborant nakłuwając wybrane..

Badanie CK (kinaza kreatynowa)

.. Badanie stężenia CK ( kinaza kreatynowa ) wykonywane jest z próbki krwi. Kinaza kreatynowa jest enzymem występującym w mięśniach, jej stężenie wzrasta w chorobach przebiegających z ich uszkodzeniem. Należą do nich różnego typu zapalenia mięśni, miotomie, dystrofie mięśniowe. Poziom CK wzrasta również w..

Krwiak mózgu

Krwiak mózgu

.. ...ból głowy, mdłości, w badaniach możemy obserwować często znacznie podwyższone ciśnienie tętnicze ( skurczowe powyżej 180 mmHg, często powyżej 200 oraz rozkurczowe zwykle powyżej 100 mmHg ). Leczenie powinno odbywać się w warunkach oddziału neurologii lub neurochirurgii. W późniejszym..

Kwasica

.. ...opiera się na wynikach badania gazometrycznego. Po za pH krwi istotne są także: stężenia dwutlenku węgla, jonów wodorowęglanowych oraz tak zwana luka anionowa, a także prężność tlenu i saturacja krwi tętniczej. Pierwsze trzy parametry odzwierciedlają działanie mechanizmów buforowych...

Pulsowanie brzucha

Pulsowanie brzucha

.. ...sytuacji należy wykonać badanie USG brzucha. Pozwala ono ocenić nie tylko narządy jamy brzusznej, ale także naczynia krwionośne - w tym przypadku aortę. Ocenia się jej przebieg, odgałęzienia, poszerzenie średnicy lub ewentualne zwężenia oraz oboczność blaszek miażdżycowych i charakter..

Miano ASO

.. ...konieczne jest stwierdzenie objawów klinicznych choroby lub przynajmniej objawów toczącego się procesu zapalnego w wynikach badań krwi ( podwyższony poziom leukocytów, podwyższone OB, często niedokrwistość )...

Morfologia krwi obwodowej (normy krwi)

Morfologia krwi obwodowej (normy krwi)

.. ...Morfologia krwi obwodowej to badanie dostarczające podstawowych danych na temat trzech grup komórek znajdujących się we krwi: erytrocytów, czyli czerwonych krwinek ( tzw. strona czerwona ), leukocytów, czyli białych krwinek ( strona biała ) oraz trombocytów, czyli płytek krwi. Erytrocyty..

Hematokryt

Hematokryt

.. ...ocenianych w standardowym badani krwi - morfologi. W typowym wydruku badania hematokryt jest skrótowo zapisywany jako Ht . Dostarcza on informacji, jaki procent krwi stanowią elementy upostaciowane, konkretnie erytrocyty czyli czerwone krwinki. Normy są różne w zależności od płci i wieku..

Lipidogram

.. Lipidogram to badanie dostarczające informacji na temat stężenia poszczególnych frakcji lipidowych w osoczu krwi żylnej. Badanie powinno być wykonywane na czczo, po minimum ośmio - godzinnej przerwie w jedzeniu. Wskazane jest również stosowania niskotłuszczowej diety przez okres kilku dnie poprzedzających..

Badanie metodą Dopplera (badanie dopplerowskie)

.. Badanie metodą Dopplera ( badanie dopplerowskie ) jest nieinwazyjną metodą wykorzystywaną w ultrasonografii do oceny przepływu krwi przed dane naczynie czy strukturę oraz do oszacowania takich parametrów przepływu jak jego kierunek i prędkość. Technika została opracowana na podstawie na podstawie zjawisk..

Zawał serca jako powikłanie zabiegu operacyjnego

.. ...obrzękiem płuc ). W badaniu elektrokardiograficznym obserwujemy najczęściej obniżenie odcinka ST. W obrazie ECHO lekarz może stwierdzić hipokinezę niedokrwionego fragmentu mięśnia sercowego. Potwierdzeniem zawału jest podwyższony poziom sercowych troponin. Zawał serca związany z..

Rozsiane krzepnięcie wewnątrznaczyniowe (zespół DIC)

.. ...ogólnego chorego w leczeniu DIC stosuje się przetoczenia preparatów krwiopochodnych, heparyny, substancje hamujące fibrynolizę lub czynniki krzepnięcia. Zespół DIC jest poważnym zagrożeniem życia chorego...

Tężyczka utajona

.. ...W diagnostyce, po za badaniami laboratoryjnymi pozwalającymi określić poziom wapnia w surowicy krwi, korzysta się z trzech prób testujących obecność charakterystycznych objawów: Objaw Chwostka. Objaw jest dodatni, jeśli po uderzeniu ( opukiwaniu ) w okolice pnia nerwu twarzowego ( do..

Medytacja obniża ciśnienie krwi

.. ...dziewięciu wcześniejszych badań nad wpływem medytacji na ciśnienie tętnicze krwi. Jak się okazało, medytacja transcendentalna obniżała ciśnienie skurczowe średnio o 4,7 mm słupa rtęci, zaś rozkurczowe - o 3,2 milimetra. Choć z pozoru nie jest to duży spadek, wyraźnie zmniejsza ryzyko..

Buraki obniżają ciśnienie krwi

.. ...School przeprowadzili badania na pijących buraczany sok ochotnikach. Ciśnienie tętnicze krwi spadało już w godzinę po wypiciu soku, efekt ten nasilał się po 3 - 4 godzinach i był widoczny jeszcze po upływie doby. Według autorów badań składnikiem obniżającym ciśnienie są azotany, obecne..

Polacy mają za dużo cholesterolu we krwi

.. ...ogólnopolskiego wieloośrodkowego badania stanu zdrowia ludności ( WOBASZ ), przeprowadzonego w 2006 r. Tymczasem zaburzenia gospodarki lipidowej są drugim, po nadciśnieniu tętniczym, czynnikiem ryzyka kardiologicznego, które z kolei powoduje aż 48 proc. wszystkich zgonów w Polsce...

Nadciśnienie tętnicze to problem 30 proc. Polaków

.. ...Medycznej w Gdańsku, z badań epidemiologicznych przeprowadzonych w Polsce w ciągu kilku ostatnich lat ( badanie NadPOL i WOBASZ ) wynika, że nadciśnienie tętnicze ma niemal 30 proc. dorosłych Polaków. Jak przypomniał lekarz, o nadciśnieniu mówimy wtedy, gdy ciśnienie krwi pacjenta jest..

Problemy z ciążą mogą wpływać na serce dziecka

.. ...choroby serca - wynika z badań ogłoszonych na zjeździe brytyjskiego Society for Endocrinology. Stan przedrzucawkowy to stosunkowo częste powikłanie - jest nim zagrożonych około 7 procent kobiet w ciąży. Objawia się wysokim ciśnieniem krwi i wzrostem poziomu białka w moczu lub obrzękami..

Immunoterapia chorób serca

.. ...Teksas ) przeprowadzili badania na 1000 chorych, u których stłumili reakcję odpornościową i zmniejszyli odczyn zapalny, poddając krew pacjenta działaniu odpowiednich substancji, a następnie wstrzykując ja z powrotem do krwiobiegu. Dla porównania obserwowali także podobną liczbę zdrowych..

Gen wielkiego serca

.. ...znacznej liczbie szczurów badań międzynarodowego zespołu ekspertów, zjawisko może mieć związek z genem Ogn. Wcześniej nikt nie podejrzewał, że gen Ogn wpływa na serce. Tymczasem to właśnie on reguluje rozrost lewej komory, która pompuje krew do tkanek obwodowych ( prawa komora odpowiada..

Sterole mogą zwężać zastawki serca

.. ...Satu Helske z instytutu badawczego Wihuri w Helsinkach zbadał, jak zachowują się wchłonięte sterole. W tym celu naukowcy pobrali próbki krwi od 82 pacjentów z ciężkim zwężeniem zastawki aorty, a także same zastawki od 21 operowanych osób. Okazało się, że sterole mają tendencję do..

Wcześniejsze przewidywanie zawałów serca

.. ...którą pracuje zespół badaczy opiera się na ocenie poziomu czterech protein w krwi osoby testowanej: traponin I, BNP, cysttin C oraz CPR. Zwiększona ilość tych protein w krwi sygnalizuje według naukowców m.in. uszkodzenia mięśnia sercowego, złe funkcjonowanie nerek, stany zapalne itp.,..

Niedobór witaminy D naraża mężczyzn na choroby serca

.. ...upatrują też w innych badaniach, dotyczących sposobu działania witaminy D w organizmie. Zespół kierowany przez Edwarda Giovannucciego z Harvard School of Public Health w Bostonie przejrzał historie medyczne 454 mężczyzn ( między 40 a 74 rokiem życia ), u których wystąpił zawał...

Iwabradyna obniża ryzyko zawału serca

.. ...blokerów. Najnowsze badania potwierdziły też, że częstość akcji serca jest ważnym czynnikiem ryzyka zawału; obok wysokiego ciśnienia krwi, wysokiego poziomu cholesterolu, cukrzycy i palenia. Chorzy na serce z tętnem 70 i więcej uderzeń na minutę byli o 46 proc. bardziej narażeni na zawał..

Sztuczne serce działa jak prawdziwe?

.. ...Carmat po 15 latach badań sztuczne serce dzięki elektronicznym czujnikom dostosowuje przepływ krwi do potrzeb biorcy, zaś specjalna powłoka z tkanki zapobiega odrzuceniu sztucznego narządu przez układ odpornościowy i tworzeniu się zakrzepów. Niestety, słabym punktem takiego serca jest..

Wino korzystniejsze na serce niż ryby

.. ...Jak wynika z ostatnich badań, kieliszek lub dwa wina dziennie, wpływają korzystniej na serce, niż dieta z ryb. W badaniu wykazano, że u ludzi, którzy wypijają szklankę wina dziennie, poziom kwasów omega - 3 we krwi, które maja bardzo korzystny wpływ na serce jest wyższy, niezależnie od..

Wysokie ciśnienie u starszych osób w chłodne dni

.. ...dotychczas w niewielu badaniach analizowano ten związek u osób starszych, napisali autorzy najnowszego artykułu. Tymczasem, ta właśnie grupa może być szczególnie wrażliwa na zmiany ciśnienia pod wpływem zewnętrznych temperatur. Wiadomo bowiem, że w miarę starzenia sprawność mechanizmów..

Lepsza diagnostyka choroby wieńcowej serca

.. ...obojętne dla zdrowia osoby badanej, a co więcej, nie tworzą łatwego w interpretacji obrazu układu krwionośnego serca. Wynika to z faktu, iż substancje te z trudem są wymywane z układu krwionośnego oraz z wątroby, a to zaburza obraz i utrudnia interpretacjęábadanego serca. Naukowcy z..

Ciśnienie krwi jest uwarunkowane genetycznie

.. ...wpływ na ryzyko zachorowania na serce. Obecnie trwają badania mające na celu opracowanie leków na stałe aktywujących peptydy natriuretyczne i rozszerzających naczynia krwionośne u chorych na nadciśnienie...

Bicie serca kluczowe dla rozwoju krwinek

.. ...Nature . Zdaniem autorów badań, ich odkrycie powinno pomóc w opracowaniu metod różnicowania komórek macierzystych krwi na potrzeby terapeutyczne. Kiedy zaczyna bić serce rozwijającego się zarodka, komórki wyściełające naczynia krwionośne zaczynają różnicować się w komórki krwi. George..

Dla serca najlepszy jest świeży czosnek

.. ...siarkowodoru. Podczas badań karmiono jedną grupę szczurów świeżym, a drugą - przetworzonym czosnkiem, po czym powodowano u nich zawały serca. Oba rodzaje czosnku ułatwiały szczurom powrót do zdrowia i łagodziły skutki niedokrwienia mięśnia sercowego - przy czym świeży czosnek działa..

Ćwiczenia mogą mieć korzystniejszy wpływ na serca kobiet niż mężczyzn

.. ...najnowszych amerykańskich badań, o których informuje pismo Journal of Lipid Research . Wiele wcześniejszych badań wskazywało, że regularna aktywność fizyczna wywołuje korzystne zmiany w stężeniu cholesterolu we krwi, przez co może obniżać ryzyko chorób układu krążenia. Z najnowszej pracy..

Szampan może korzystnie wypływać na serce i układ krążenia

.. ...wynika z brytyjskich badań, które publikuje pismo British Journal of Nutrition . Nasze badania wykazały, że picie około dwóch kieliszków szampana dziennie może korzystnie oddziaływać na czynność naczyń krwionośnych, w sposób podobny do czerwonego wina. Zawsze zachęcamy, by..

Bierne palenie szkodzi tętnicom nastolatków

Bierne palenie szkodzi tętnicom nastolatków

.. ...Choć już wcześniejsze badania wskazywały, że bierne palenie może szkodzić naczyniom krwionośnym u osób dorosłych, dotychczas nie było wiadomo, czy podobny wpływ wywiera na naczynia dzieci i nastolatków - komentuje główna autorka pracy dr Katariina Kallio z Uniwersytetu w Turku w..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 19

.. ...nierówno. Miałam zrobione badania krwi, tarczycy i elektrolitów i wszystko ok. Dostałam skierowanie Do Zabrza do kliniki kardiologi. Tam tez zrobili mi EKG juz wyszło inaczej ze bije szybko ale równo wiec nie wiem co mam o tym myśleć?? Zrobili mi echo serca w Zabrzu i powiedzieli ze..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 32

.. ...międzyprzedsionkową. Badania krwi wykazały podwyższony poziom troponiny I oraz nieznacznie podwyższone miano p - ciał p - sercowych, lekarze powiedzieli mi że w czasie ciąży mała przeszła zapalenie mięśnia sercowego. Agatce podano immunoglobuliny zaczęła przyjmować propranolol trzy razy..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 45

.. ...wyszła ponoć dobrze, w badaniu USG tylko lekkie ugięcie płatka zastawki mitralnej, o którym lekarz przeprowadzający badanie powiedział, że to niemal nic. Badania krwi wyszły dobrze, za to mam dodatkowe pobudzenia komorowe i nadkomorowe. Dziękuję za rozjaśnienie sytuacji. Moja lekarka,..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 62

.. ...a ten lekarz zlecił badanie krwi bomu sie nie podobało że przy nerwicy puls 160 dokładnie wtedy miałam przez pół godziny toniemożliwe tak długo i w badaniu wyszło ze mam bardzo niskipoziom potasu od razu dostałam kroplówke ijak ręką odjął od tego czasu codziennie rano pije te tabletki i..

Częstoskurcz - ablacja - Str. 38

.. ...dordze czekac Cie beda: badania krwi ( pelna gama, morfologia, HIV, mocz, etc. ), rentgen klatki piersiowej, EKG, USG. Jesli nie masz niepanstwowej opieki medycznej wykupionej z pracy to polecalbym zapisac sie do jakiejs placowki typu Medicover lub Centrum Damiana. W ciagu miesiaca..

Częstoskurcz - ablacja - Str. 52

.. ...niepotrzebne i długotrwałe badania. Z tym, że musiałam zrobić badanie krwi w kierunku wykluczenia nadczynności tarczycy. Echo serca wykryło jakieś nieprawidłowości, ale nie jestem w stanie powtórzyć jakie - wiadomo: medyczny żargon; ) Ja jestem jeszcze bardzo niestabilna nerwowo, od..

Echo serca - Str. 3

.. ...patologii? czyli jakies sa? W badaniach labolatoryjnych niski potas , hemoglobina i hematoktyt na dolnych granicach normy dla kobiety, podobnie wskazniki objetosciowe krwinek. Poza tym ok. Witam, podziwiając znajomość tematu przez Szanowne Panie. Jeśli można pochwalę się moimi wynikami..

Echo serca - Str. 10

.. ...z nerwów. Wszystkie badania krwi, tarczycy, elektrolitów mam ok.Miałam napady czestoskurczu ,max do 130 ale juz sama nie jestem pewna czy to nie z nerwów bo wystarczy ze sie wytsrasze to serce mi zaczyna strasznie szybko bic potem robi mi sie słabo czy to normalne??? ze starchyu skacze..

Echo serca - Str. 14

.. ...laryngologiczna , ewentualnie badanie parametrów krzepliwości krwi. jak napisalam w innym wątku wynik prawidlowy bardzo dziękuje Pani Izabelo od dawna mam już kłócia w okolicy serca, lekarz twierdzi że mam wiotkie płatki serca ale to nie powinno być przyczyną kłóć. Pozatym mam częste..

Echo serca - Str. 16

.. ...miedzy czasie zrobiłem badania z krwi: wszystko w normie łącznie z elektrolitami, prócz cholesterolu calk : 6,19 cisnienie graniczne 140/90, przy wzroscie 186 cm waze okolo 99 kg zrobilem też Echo - oto wynik: Lewa kom niepowiekszona, nieznacznie pogrubiala MPK,bez zab. kurczliwosci,..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 32

.. ...poziom potasu można zbadać z krwi. Jego niedobór powoduje częstoskurcze. Często za * wypłukiwanie * potasu z organizmu odpowiada właśnie zaburzona gospodarka hormonów tarczycy. Poziom hormonów tarczycy: TSH,FT3 i FT4 można również jak potas zbadać z krwi. Pozdrawiam! Miniu, glowa do..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 39

.. ...zdenerwowania w czasie badania ( już sam widok lekarza działa na moje serce pobudzająco: ) On na to, że owszem, mogło tak być, ale trzeba to sprawdzić na następnym ekg, po przyjęciu leku. I mam zrobić badanie krwi, moczu i hormonów. A ten lek to PROPANOLOL, o którym niektórzy z Was..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 70

.. ...sobie zrobic jeszcze badanie TSH tarczycy tak na wszelki wypadek.Po poludniu bede mial wyniki napisze jak wyszly po odbiór po 16 00.Rano jak jechalem na pobranie krwi to nerwy mam taki ze chej nie lubie tego serducho walilo jak szalone.Emilka u ciebie w nocy byla burza ja tez sie burzy..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 76

.. ...wynikami i robione miałem badania krwi i wszystkie wyniki miałem pozytywne wszystko było w normie ja mam 175 i waże 56 kg i dlatego sie pytam czy takie skoki i spadki cisnienia są normalne przy braniu lakach i czy nic powaznego ze sercem mi sie nie stanie bo na etykiecie było napisane że..

Tachykardia i metacord 50

.. ...skierowaniu mnie na badania krwi,hormonu tarczycy,moczu,EKG,glukozy ( wszystko,oprócz EKG, w normie ), stwierdził,że objawy,które mnie od paru tygodni męczą:zawroty głowy,duszności,kołatanie serca,osłabienie to TACHYKARDIA. Przepisał mi metacord 50 i kazał brać po pół tabletki rano,żeby..

Acenocumarol i wskaźnik INR

.. ...to wtedy dawka 3,3,4. Badanie krwi robię raz w tygodniu, ewentualnie 1,5 tygodnia. Jeśli chodzi o jedzenie,to poprostu to są wierutne bzdury. Owszem oddziaływuje to w pewien sposób na wskaźnik,ale po to robi się badanie krwi,aby w prosty sposób skorygować dawkę. Na początku też wmawiano..

Acenocumarol i wskaźnik INR - Str. 4

.. ...mi jakieś dodatkowe badania krwii po utracie dziecka i wszystkie wyszły dobrze. Nikt tego głośno nie powiedział ale ja uwazam że stało sie tak poprzez uboczne skutki działania Sintromu.Pozdrawiam Witam Juz rok mam zainstalowaną zastawkę mitralną i rzeczywiście utrzymanie INR jest..

Chelatacja - Str. 6

.. ...najobiektywniej. Do mnie jako badacza tego zjawiska przemawiają konkretne fakty i na ich podstawie wyrabiam sobie własny osąd. Jak wcześniej napisałem dla mnie w chelatacji liczy się, czy organizm po niej oczyszcza się z metali ciężkich, czy nie. Po chelatacjach dożylnych sytuacja jest..

Chelatacja - Str. 10

.. ...to aż tak trudno przebadać? Za jednym zamachem można zrobić badania przed kuracją chelatacyjną, po kuracji oraz wybrać grupę osób której zastosuje się placebo i również przebadać. Badanie powinno objąć naczynia krwionośne, które stwierdza prześwit czyli drożność. Wynik badań powinien..

Trójglicerydy i lipemia

.. ...dzis odebralem wyniki badania krwi i mam;cholesterol calkowity 203.53mg/dl HDL 42mg/dl .LDL93,01 mg/dl ,trojglicerydy 342.6 mg/dli jeszcze pisze w uwagach LIPEMIA lecze sie na nadcisnienie tetnicze co robic zeby poprawic te wyniki i co jest tego przyczyna nadmiar tluszczu w diecie a..

Acenocumarol a inne narządy

.. ...co 4 tygodnie robię badanie INR i jeżeli jest dużo podwyższone to wtedy lekarz zmienia mi dawkę tego leku.Mam 32 lata i u mnie INR powinno być między 2 a 3 .Pozdrawiam. Istnieje nowy lek który jest w zastrzykach nie ma skutków ubocznych i nie trzeba robić badań krwi tylko trzeba..

Bajpas i praca

.. ...spowodował stres, bo wyniki badań krwi w kierunku choresterolów miałam w normie. Więc z tą pracą nie jest to takie oczywiste. To jest teoria, którą głoszą lekarze. Praca to niekoniecznie stress ,a taka , ktorą sie lubi moze nawet poprawić samopoczucie. Na ryzyko choroby wieńcowej sklada..

Ablacja - kompendium wiedzy - Str. 25

.. ...na zabieg. pojechalem badania krwii moczu echo ekg serca nic wiecej i w czwartek mialem ablacje.. wszystko z przygotowaniami trwalo ok2 godz. w sumie nie mialem zbyt skomplikowanego czestoskurczu 1 ogniwo ale nie powiem.. niby znieczulenia w okolicach pachwin i powyzej klatki piersiowej..

Ablacja - kompendium wiedzy - Str. 27

.. ...spodziewala... hej! badanie elektrofizjologiczne wraz z ablacja mam miec za tydzien. ciesze sie, ale jednoczesnie boje. ponoc mam 2 drogi dla przeplywu krwi a powinna byc 1. ataki czestoskurczu mam od kilku lat i nikt mi nie wierzyl TAKZE NIE DAJCIE SIE!! bylam u 4 kardiologow i kazde..

Co to jest PCI, RCA, pień?

.. ...badanie,a dwa pozostałe to naczynia krwionośne.Proszę o pomoc.Dzięki.Pozdrawiam. PCI - przezskórna interwencja wieńcowa, RCa - prawa tętnica wieńcowa, pien - pień lewej tetnicy wieńcowej Wielkie dzięki...

Kardiomiopatia rozstrzeniowa - Str. 12

.. ...się unormuje - robić badania krwi z lipidogramem ,elektrolitami i TSH ( tak szczerze to kto zna poziom swoich trójglicerydów ? ) - Chodzic na powietrzu ile się tylko da. I jeszce taka jedna uwaga. Chorzy na kardiomiopatię z reguły otrzymują umiarkowany stopień upośledzenia u orzeczników..

Po ablacji - Str. 16

.. ...raz pierwszy wszystkie badania. Mialam holter, echo, ekg, badania krwi. Wszystko w normie. Pare dni po zdjeciu holtera znowu dostalam czstsrcz. Moja mama uslyszala o tzw. kardiofonie czyli przenosnym ekg, gdy ma sie zaburzenia rytmu, podlacza sie te elektrodki i przesyla zapis akcji..

Wysoki puls a ciśnienie w normie

.. ...jest sprawdzona robili badanie krwi jest ok co jest? chyba na to sie nie umiera ? wie ktos cos na ten temat. No wlasnie mam podobnie cisnienie w normie a puls wysoki. Tak jest wlasnie z rana cisnienie w porzadku a puls zawsze ponad setke, normuje sie po zazyciu tabletki ale nie zawsze i..

Zmęczenie na sercu

.. ...stresów ). Musisz zrobić badania - ekg, ekg wysiłkowe, echo serca, poziom cukru we krwi, lipidogram, trojglicerydy...Bez tego nie da się nic powiedzieć.Idź do kardiologa, bo twój młody wiek nie gwarantuje ci 100% zdrowia. A jak z ciśnieniem? Ciśnienie jest lekko skaczące - czasem troche..

Niskie tętno - Str. 2

.. ...mialam robione EKG i badania krwi i wszystko bylo ok tylko serce za szybko bije mam brac na to magnez 2 razy dziennie najprawdopodobniej mam to na tle nerwowym najwyzsze tetno u mnie to 120 strasznie duzo i dlatego szybko sie mecze radze isc do lekarza i nie panikowac to nie jest nic..

Szybkie tętno - Str. 14

.. ...powinienm brac leki itp.?? zbadajcie tarczycę - trzeba oznaczyć TSH ( badanie z krwi ) jeśli palicie - nikotyna może być przyczyną szybkiego bicia serca, podobnie jest z kawą warto też zrobić badanie: morfologia i zdjęcie klatki piersiowej pozdrawiam Dorota choruję na częstoskurcz..

Sztuczna zastawka i normalne życie - Str. 6

.. ...i nie robiła zadnych badań wskaznikowych a operacje miała 9 miesięcy temu. Bo takim oto przykładem jest moja mama której pan doktor odstawił ten lek po 3 miesiącach przez pomyłke oczywiście która dopiero dzisiaj wyszła na jaw u zastępczego kardiologa. Czy to poważna sprawa dla jej..

Arytmia - dziwne dolegliwości?

.. ...jeszcze raz komplet badań, szczególnie badanie krwi no i EKG. Najlepiej będzie zrobić Holtera ( czyli EKG przez 24 godz ) ale z tym może być trudno. Być może jest to jakaś arytmia. Objawy nie występują przy wysiłku bo wtedy serce pracuje szybko i miarowo, ( to jest cecha charakterstyczna..

Niedoczynność tarczycy - Str. 10

.. ...chinskiego - ktory zlecil mi badania krwi - cala biochemia,na tarczyce i co najwazniejsze na przeciwciala tarczycowe!!! Nie minely 2 dni a dzwonili do mnie z przychodni - ze mam jak najszybciej skontaktowac sie z lekarzem. Okazalo sie ze hormony tarczycy byly ok - ale wlasnie bardzo..

Niedoczynność tarczycy - Str. 20

.. ...jest, ale odpowiednich badań nie zlecili. Poszłam prywatnie do laboratorium i kazałam zrobić wszystkie badania z krwi jakie się tylko da, z wynikami poszłam do internisty, a ten skierował mnie do endokrynologa trochę to trwało nim ustawił odpowiednią dawkę leku dla mnie. Dietą się nie..

Szmery w sercu są groźne?

.. ...Gdy pani doktor mnie zbadała oznajmiła mi, że słyszła w moim sercu szmery... Napisała mi skierowanie na badanie krwi i EKG serca oraz kazała jechać do poradniu kardiologicznej. Ja nic kompletnie nie wiem na ten temat... Czy to coś groźnego? http://www.maluchy.pl/artykul/50 szmery serca..

Szmer serca u 19 letniej dziewczyny

.. ...pół roku miała robione badania, później lekarz powiedział jej że jej wada nie jest poważna i nie musi więcej ich robić. Udało mi się dowiedzieć tylko tyle że ma jakąś wadę zastawek i troche przepływającej krwi się cofa... Dla mnie choroby serca były zawsze czymś strasznym. Ona twierdzi..

Nerwica - czy na pewno?

.. ...miejscowego szpitala. Pierwsze badania ( krew i EKG ) nie wykazały niczego, ale moja sytuacja zdrowotna stała się na tyle niepokojąca, iż postanowiem wrócić do kraju. Już w Polsce, w przeciągu 2 niespełna miesięcy wykonałem: EKG, badanie poziomu hormonów tarczycy we krwi, badanie..

Nerwica - czy na pewno? - Str. 15

.. ...czy robiliście sobie badania na poziom mikroelementów we krwi? fenix: No dosłownie mam dokładnie tak jak Ty! A chorujesz na astmę? Jak u Ciebie elektrolity? A tak z ciekawości spytam, jak myślisz? Czy zaburzenie gosp. elektrolitowej u człowieka nie mającego nerwicy mogło by taki atak jak..

Nerwica - czy na pewno? - Str. 39

.. ...robione tylko ekg i badania krwi.mam również lęki i takie ataki serce mocno bije,pocą się ręce ogólnie żle się czuję,bóle mięśni karku kręgosłupa i czuję się ogólne bardzo osłabiona że ostatnio nie mogłam normalnie funkcjonować i bóle głowy.napiszcie czy to nerwica aż tak rozwala..

Nerwica - czy na pewno? - Str. 51

.. ...zadnych zmian. Zrobiłam badania krwi i echo serca - które tez nic nie wykazało. Trafiłam wreszcie do prywatnego gabinetu psychiatrycznego Pani doktor dała mi swietna książke na temat nerwicy z napadami lękowymi i co sie okazało - było tam wszystko opisane tak jak by pisali o mnie...

Wszędzie czuję puls! już nie mogę!

.. ...staram się o tym nie myśleć : ) pozdrwiam Ja tez mam cos podobnego i biore czasem tabletki na uspokojenie. lekarz nie stwierdzil nic. robilam ekg i badania krwi. wiec ewentualnie bierz cos na uspokojenie..

Skąd wysokie trójglicerydy? 225 mg co robić? - Str. 3

.. ...aspatów. Wszyscy przebadajcie sie w kierunku WZW B. 40 % zachorowań na żółtaczkę przechodzi w ogóle bezobjawowo, a 10 % zachorowan przechodzi w formę przewlekłą ( przy aktywnej formie przewlekłej dochodzi do całkowitej martwicy wątroby w ciągu 10 - 20 lat ). Jednocześnie jest to bardzo..

Choroba serca czy panika?

.. ...skierowany do kardiologa i na badanie krwi z jono( czymys ). Krew nic nie wykazala, kardiolog wykonal EKG serca i skierowal mnie na badanie Holtera 24h. Po tych wszystkich badaniach podejrzewal zespol wczesnej repolaryzacji komor i polecil wykupienie leku ktory mialby ustabilizowac rytm..

To nie nerwica lecz impulsy elektryczne

.. ...koszmar.Robilem juz wszystkie badania jakie byly mozliwe egk , holtery , badania krwi , moczu rentgeny niewiem co tu jeszcze napisac , i to po kilka razy , bylem dwa razy hospitalizowany , za kazdym razem lekarze mowili ze mam serce zdrowe jak dzwon, ze to nerwica, o dziwo jakos przed..

Bardzo silne bóle głowy wywołane stresem lub nerwami - Str. 4

.. ...dzieje * . I bez zadnych badan odeszłam do domu...A głowa caly czas boli... Straszne kucie w okolicach blizny , ktore nie pozwala normalnie funkcjonowac. Kriss, czy w rodzinie ojca ktoś chorował na tarczycę? Zróbcie badania krwi na hormony: TSH, FT3 i FT4 i przeciwciała aTPO. Warto..

Przyczyny zatorowości płucnej

.. ...witam.polecam okresowe badanie krwi D - dimery, a jeśli przeswietlenie płuc to Scyntygrafia Ja także mam zatorowośc . Przyczyną sa tabletki antykoncepcyjne, które zażywałam 4 miesiące. I właśnie mam do was pytanie . Występowały u was takie kłucia przy oddechu ? Bo u mnie juz nic takiego..

Co z moim serduszkiem? dziwne ataki

.. ...próbe wysiłkową. do tego badanie krwii - glownie elektrolity. Jeżeli badanie wypadna pomyslnie - to znaczy że fizycznie jestes zdrowa i sa to symptomy psychosomatyczne. Poczytaj inne posty albo napisz do mnie jak edziesz chciała o tym porozmawiać. A może te objawy nie są tylko związane z..

Stymulator serca

.. ...zrobili mi flebografie ( badanie radiologiczne polegajace na badaniu przeplywu krwi przez zyly ) i wyszlo ze stymulator uciska na jedna z zyl. Po kilku dniach poprostu rozcieli i troche stymulator przesuneli. poki co jest ok. Pozdr Mam 22 lata. Miałam wszczepiony rozrusznik 3 tygodnie..

Dziwne uderzenia serca

.. ...sercem :( zrób echo, badanie krwii ( w tym elektrolity ) i jak jestes bardzo wystraszony ekg holtera. Idx z tym do kardiologa i bedziesz wiedział czy cos ci jest, czy to tylko twóje ciało świruje. ja mam niecałe 19 lat i od 2 lat mam to samo. Czasami bardzo rzadko a czasami kilka razy..

Gorączka po operacji zastawki

.. ...oddziale kardiologicznym z badaniem echokardiograficznym i badaniem bakteriologicznym krwi na czele. Też tak uważam. Lekarz na wizycie kontrolnej kazał jeszcze tydzień mierzyć temperaturę i jak się będzie utrzymywać, to zadzwonic... Tu nie ma na co czekać... Skierowanie od lekarza..

Czy na pewno to nerwica?

.. ...miejscowego szpitala. Pierwsze badania ( krew i EKG ) nie wykazały niczego, ale moja sytuacja zdrowotna stała się na tyle niepokojąca, iż postanowiem wrócić do kraju. Już w Polsce, w przeciągu 2 niespełna miesięcy wykonałem: EKG, badanie poziomu hormonów tarczycy we krwi, badanie..

Czy na pewno to nerwica? - Str. 2

.. ...Chicago mialem rozne badania :EKG - 4 razy,stress test - ( wysilkowy ),echo,Usg,X - ray( przeswietlenie klatki ),holter,wszystkie badania krwi,NIC NIEZNALEZIONO,a ostatnio Gastroskopie( zoladka ) - wykryto bakterie w zoladku dostalem antybiotyk przez dwa tygodnie i NIC objawy te same co..

Dodatkowe skurcze - Str. 19

.. ...przepisał tylko Akard 3x1. badania z krwi mi wyszły Ok. Na dodatek czas urlopów.Kazdy kardiolog, do którego dzwonię jest na urlopie cały lipiec. Boję się, że to coś poważnego. gdy tylko zaczynam myśleć o moim sercu, zaraz go czuję, niby nie boli, a jest takie dziwne.Czasem nawet ciężko..

Dodatkowe skurcze - Str. 34

.. ...efekty. dziś rano była na badaniu krwi i nie mogli mi jej pobrać bo zamiast krwi otymali powietrze cóż nie pierwszy raz i nawetpielęgniarka powiedziała że ja jestem jakaś inna niż wszyscy - no już dawno to wiedziałąm : ) cały czas mam rytm 120 - 180 ale bez zaburzeń i bez dodatkowych i..