Badania serca

Badania kardiologiczne

Badania kardiologiczne

.. ...osierdziowym. Niektóre metody badania serca pozwalają na ocenę budowy anatomicznej mięśnia sercowego ( wielkość komór i przedsionków, grubość ścian ), naczyń wieńcowych, aorty a także budowę i działanie zastawek serca. Dzięki badaniu dopplerowskiemu możliwe jest dokładne zbadanie..