Badanie randomizowane

Pionierskie badanie polskich kardiologów

.. Pierwsze na świecie badanie randomizowane, porównujące efekty wszczepienia stentu i by - passów u pacjentów z chorobą pnia lewej tętnicy wieńcowej, przeprowadził polsko - amerykański zespół kardiologów i kardiochirurgów. W badanie na grupie 105 pacjentów było zaangażowanych kilka ośrodków, przede wszystkim..