Barbituran

Narkoza

.. ...należy np. tiopnetal ( barbituran ), często stosuje się także propofol, ketaminę i etomidat. Poszczególne leki są przeznaczone dla konkretnych grup pacjentów. O doborze decyduje wiek, współistniejące choroby ( szczególnie choroby układu krążenia oraz układu oddechowego ) a także..