Bawole serce

Kardiomegalia

.. ...lewej komory. Z czasem zmiany mogą jednak objąć cały mięsień sercowy. Niegdyś taki stan był nazywany sercem bawolim. Kardiomegalii mogą towarzyszyć szeroko pojęte objawy niewydolności mięśnia sercowego...