Beleczki mięśniowe

Zastawki serca

.. ...położonych w ścianie komory. Beleczki mięśniowe ( trabeculae carneae ) i mięśnie brodawkowate ( mm. papillares ). Powierzchnia wewnętrzna komór nie jest gładka tak jak powierzchnia zewnętrzna, lecz ma cały układ wyniosłych podłużnych pasm tkanki mięśniowej, które krzyżują się z sobą we..