Bezpieczna żywność

Zakażenie bakterią E. Coli powoduje nadciśnienie i choroby serca

Zakażenie bakterią E. Coli powoduje nadciśnienie i choroby serca

.. ...podkreślają istotę zapewnienia bezpiecznej żywności i czystej wody na świecie oraz potrzebę monitorowania stanu zdrowia osób, które zakaziły się bakterią E. Coli. Statystki zakażeń bakterią E. Coli. Szacuje się, że co roku bakteria E. Coli wywołuje 120 tys. dolegliwości ze strony układu..