Bezpośrednie

WPW (zespół Wolffa - Parkinsona - Whitea)

.. ...elektryczne przekazywane są bezpośrednio z przedsionków do komór. Węzeł przedsionkowo - komorowy w sercu o prawidłowej budowie zapewnia opóźnienie impulsów elektrycznych wygenerowanych przez węzeł zatokowo - przedsionkowy ( SA ). Obecność w sercu dodatkowej drogi przewodzenia może być..

LDL Cholesterol

LDL Cholesterol

.. ...badania kliniczne wykazały bezpośredni związek pomiędzy stężeniem cholesterolu LDL a chorobą niedokrwienną serca. To właśnie ta frakcja cholesterolu odgrywa kluczową rolę w patogenezie powstawania blaszki miażdżycowej. Poziom cholesterolu LDL w surowicy znacznie lepiej koreluje z..

Wstrząs kardiogenny

.. ...cewnika Swana - Ganza oraz bezpośrednie monitorowanie ciśnienia tętniczego. Objawy wstrząsu kardiogennego. Objawy, których obecność jest niezbędna do rozpoznania wstrząsu kardiogennego: spadek skurczowego ciśnienia tętniczego poniżej 80 mmHg lub spadek o ponad 60 mmHg wartości wyjściowej..

Nieprawidłowy spływ żył płucnych

.. ...żyły płucne uchodzą bezpośrednio do prawego przedsionka. W typie podsercowym żyły płucne łączą się w jedno naczynie i uchodzą do systemu żyły głównej dolnej. Objawy pojawiają się około trzeciego tygodnia życia. Najczęściej występuje sinica, jako skutek pompowania odtlenowanej krwi oraz..

Serce sportowca (rozstrzeń u sportowców)

Serce sportowca (rozstrzeń u sportowców)

.. ...zaburzeń rytmu. Przerost mięśniówki serca może być przyczyną wystąpienia groźnych arytmii komorowych a nawet zgonu. Bezpośrednia przyczyna groźnych dla życia zaburzeń rytmu serca nie jest do końca poznana...

Przeznaczyniowe zamykanie ubytków międzyprzedsionkowych typu 2

.. ...od początku. Wyniki bezpośrednie oraz dotychczasowe obserwacje i doświadczenia ( zabiegi wykonuje się na świecie od 1996 roku a w Polsce od 1997 roku ) dowodzą wysokiej skuteczności i niskiego ryzyka zabiegu. Szczelne zamknięcie stwierdza się u prawie 100% leczonych tym sposobem...

Dieta obniżająca poziom cholesterolu

Dieta obniżająca poziom cholesterolu

.. ...gęstości ). VLDL jest bezpośrednim prekursorem LDL. Pacjenci z nadwagą wykazują oporność na insulinę i tendencję do rozwoju miażdżycy. Najważniejszymi elementami leczenia dietetycznego hipercholesterolemii jest ograniczenie zawartości tłuszczów w spożywanych pokarmach ( najlepiej żeby..

Arytmia serca

.. ...chorób nie związanych bezpośrednio z samym mięśniem sercowym ( np. nadczynność tarczycy ). Arytmie dzieli się na nadkomorowe i komorowe. Pojęcie arytmii nadkomorowej odnosi się do zaburzeń powyżej węzła przedsionkowo - komorowego. Są to na przykład: migotanie przedsionków, trzepotanie..

Kardiowersja

.. ...niektórych sytuacjach wykonuje się kardiowersję po uprzednim podaniu heparyny. W sytuacjach skrajnych, gdy arytmia stanowi bezpośrednie zagrożenie życia pacjenta, kardiowersję wykonuje się w trybie ostrym...

Amiodaron (Cordarone, Opacorden, Sedacoron, Amiokordin)

.. ...niepożądane nie związane bezpośrednio z układem sercowo - naczyniowym ( po za możliwością reakcji alergicznych i dolegliwości ze strony układu pokarmowego, co dotyczyć może każdego leku ) należy wspomnieć o zaburzeniach ze strony tarczycy ( amiodaron zawiera jod ) i płuc. Możliwe jest..

Torasemid (Diuver, Trifas)

.. ...moczopędnym wpływa również bezpośrednio na naczynia krwionośne - rozszerzając je, dodatkowo obniża ciśnienie krwi. Leki moczopędne są także stosowane w niewydolności serca - w celu eliminacji lub zapobiegania obrzękom obwodowym oraz obrzękowi płuc. Preparaty zawierające torasemid..

Nadciśnienie płucne

Nadciśnienie płucne

.. ...lewego przedsionka i odciąża prawą komorę serca. Nie ma to żadnego wpływu na naczynia płucne, dlatego w ciężkich stadiach nadciśnienia płucnego jedynym ratunkiem dla chorego jest przeszczep płuca - serce...

Krwiak mózgu

Krwiak mózgu

.. ...na krwiaka. W okresie bezpośrednio poprzedzającym wylew, chory odczuwa zwykle bardzo silny ból głowy, mdłości, w badaniach możemy obserwować często znacznie podwyższone ciśnienie tętnicze ( skurczowe powyżej 180 mmHg, często powyżej 200 oraz rozkurczowe zwykle powyżej 100 mmHg )...

Oś serca

.. ...bodźcoprzewodzącym serca. Nie dotyczy bezpośrednio anatomicznego ułożenia serca w klatce piersiowej. Impulsy elektryczne powstające ( w warunkach prawidłowych ) w węźle zatokowym są w sposób uporządkowany przewodzone do mięśniówki komór. Wypadkowy wektor wszystkich wektorów rozchodzącego..

Zespół wazowagalny

.. ...występowania omdleń. Bezpośrednią przyczyną chwilowej utraty przytomności jest spadek ciśnienia tętniczego krwi i/lub rzutu serca, co powoduje przejściowe niedokrwienie mózgu. Podstawową sytuacją prowokującą omdlenie jest, w przypadku zespołu wazowagalnego, długi czas zachowywania..

Budowa naczyń krwionośnych

.. ...tętniczkami i przechodzą bezpośrednio w naczynia włosowate. Ściana tętnic każdego z wymienionych typów składa się z warstwy wewnętrzne wysłanej nabłonkiem ( śródbłonkiem ), warstwy środkowej składającej się głównie z komórek mięśni gładkich oraz warstwy łącznotkankowej zewnętrznej. Trzy..

Ramipril (Axtil, Mitrip, Piramid, Polpril, Ramicor, Tritace, Vivace)

.. ...grupy jest złożony. Bezpośrednio polega na hamowaniu powstawania angiotensyny drugiej. Pośrednio jednak wpływa na wzrost stężenie bardykininy ( substancja miedzy innymi rozkurczająca naczynia ), spadek stężenie aldosteronu, wzrost aktywności reninowej osocza i inne. ACE - I, w tym..

Wenflon (cewnik naczyniowy, kaniula dożylna)

Wenflon (cewnik naczyniowy, kaniula dożylna)

.. ...wszystkim podawanie leków bezpośrednio do układu krwionośnego człowieka ( niekiedy ominięcie przewodu pokarmowego jest bardzo pożądane lub wręcz konieczne ). Pozwala także na dożylne nawadnianie chorego ( na przykład w przypadku biegunek prowadzących do odwodnienia, wymiotów, czy u..

Perfuzja narządowa

.. ...hemodynamiczne mające bezpośredni wpływ na perfuzję narządową to przede wszystkim wspomniany rzut serca, ciśnienie tętnicze oraz stan naczyń zaopatrujących dany narząd. Chodzi tu oczywiście o ewentualne zmiany miażdżycowe, które upośledzają mechanizmy regulacyjne opierające się na..

Stan przedzawałowy

.. ...niedokrwienia. Jest to stan bezpośrednio poprzedzający obumarcie komórek mięśnia sercowego. O zawale serca możemy mówić dopiero, gdy dojdzie do martwicy komórek. Najlepszym wskaźnikiem dokonanego zawału serca jest wzrost stężenia enzymów sercowych, głównie troponin. Dochodzi to tego..

Tętniak przegrody międzyprzedsionkowej

.. ...uniemożliwić dalszy przepływ bezpośrednio pomiędzy przedsionkami. U większości osób otwór ten całkowicie zarasta. U części jednak, zasłaniająca go błona z czasem może się uwypuklić w stronę prawego przedsionka. Jest to tzw. tętniak przegrody międzyprzedsionkowej. Jeśli towarzyszy mu..

Drżenia

.. ...ruchów mimowolnych. Bezpośrednią przyczyną ich wystąpienia są naprzemienne, niepodlegające woli, skurcze mięśni o przeciwstawnej funkcji ( np. zginacze i prostowniki ). Jest to jednak zwykle efekt choroby toczącej się znacznie wyżej - w układzie nerwowym człowieka. Drżenia mogą mieć..

D-dimery

.. ...tle choroby nowotworowej, procesu zapalnego toczącego się w organizmie oraz w trakcie i bezpośrednio po ostrym epizodzie wieńcowym. W tych sytuacjach D - dimery nie mają jednak znaczenia diagnostycznego...

Mebeweryna (Duspatalin)

.. ...mięśni gładkich. Działa bezpośrednio na błonę komórkową miocytów, jest lekiem wybiórczym. Stosowany często u pacjentów z zespołem jelita drażliwego. Rozkurcz mięśni powoduje ustąpienie dolegliwości bólowych i złagodzenie zaburzeń czynnościowych przewodu pokarmowego. Mebeweryna jest także..

Diuretyki (leki moczopędne)

.. ...niektóre z diuretyków bezpośrednio wpływają na mięśnie gładkie tętnic powodując ich rozkurcz. Mocz pierwotny powstaje z przesączonego osocza w kłębuszku nerkowym. Poprzez odpowiednie receptory dla jonów i wody mocz pierwotny jest zagęszczany najpierw w kanaliku bliższym, potem w pętli..

Przeczulica (hiperalgezja)

.. ...zwanych efaps, czyli bezpośrednich połączeń pomiędzy włóknami nerwowymi. Efektem jest wzmożona wrażliwość nie tylko fragmentu ciała bezpośrednio uszkodzonego ( np. poparzonej skóry ) ale także najbliższej jego okolicy. Zjawiska zaburzenia przypływu informacji o modalności bólu mogą..

Akarboza (Glucobay)

.. ...należy przyjmować go bezpośrednio przed posiłkiem. Mniejsza ilość wchłoniętych cukrów prostych wiąże się z mniejszym wyrzutem insuliny, co ma pozytywny wpływ na metabolizm lipidów. Chorego obowiązuje dieta cukrzycowa. Przy stosowaniu akarbozy bardzo istotne jest ograniczenie sacharozy (..

Buraki obniżają ciśnienie krwi

.. ...azotynów przedostaje się bezpośrednio do krwioobiegu. O nadciśnieniu mówimy wtedy, gdy ciśnienie krwi pacjenta jest wyższe lub równe 140/90 mm Hg ( milimetrów słupka rtęci ). Podwyższone ciśnienie krwi jest przyczyna połowy przypadków choroby wieńcowej około 75 procent udarów mózgu...

Kibicowanie szkodzi sercu

.. ...poprzedzających i następujących bezpośrednio po turnieju. Wyniki tej analizy przedstawiają się dla kibiców nader nieciekawie: w dniu meczu z udziałem reprezentacji Niemiec ryzyko wystąpienia zawału serca lub innego problemu kardiologicznego u niemieckich mężczyzn wzrastało trzykrotnie,..

Jak stresująca praca niszczy serce

.. ...serca i w ten sposób bezpośrednio prowadzi do rozwoju choroby wieńcowej - informują badacze brytyjscy na łamach pisma European Heart Journal . Już wcześniejsze badania wykazały, że stresująca praca zwiększa ryzyko choroby wieńcowej serca, ale biologiczny mechanizm odpowiedzialny za ten..

Trombopoetyna chroni serce po zawale

.. ...nie ma metod, które w bezpośredni sposób chroniłyby mięsień sercowy przed skutkami zawału. Najnowsze badania naukowców z Collegium Medycznego Stanu Wisconsin w Milwaukee wskazują, że można by wykorzystać do tego celu białko naturalnie występujące w organizmie o nazwie trombopoetyna. Jest..

Żylna choroba zakrzepowo - zatorowa nóg cichym zabójcą

.. ...Płucne, które stanowi bezpośrednie zagrożenie dla życia. Jest chorobą podstępną, można nawet powiedzieć, że cichym zabójcą - definiuje prof. dr hab. n. med. Witold Z. Tomkowski, prezes Polskiej Fundacji do Walki z Zakrzepicą Thrombosis . Podkreśla, że mało kto zdaje sobie sprawę z..

Bicie serca kluczowe dla rozwoju krwinek

.. ...co zdaniem autorów sugeruje, że bicie serca powodujące krążenie krwi oraz działające na ściany naczyń krwionośnych jest bezpośrednim czynnikiem biomechanicznym rozpoczynającym powstawanie komórek krwi...

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 3

.. ...zł. Nie miałam jeszcze bezpośredniego kontaktu z tym lekarzem, ale zdaje się na opinie jego pacjentów. Wizyte mam pod koniec stycznia. Myśle, że nareszcie trafie na konkretnego lekarza. Asiula, chcialabym dodac cos od siebie a * propos ciazy i WPW. Mam dwoje dzieci, 6 i 2 lata,..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 9

.. ...blok, jeśli go nie było bezpośrednio po zabiegu. Więc spokojnie. A jesli chodzi o informaowanie o powikłaniach - są osoby które chcą wiedzieć o wszystkich złych mozliwościach. Sa tacy którzy nie chcą nic wiedzieć. Z medycyny amerykańskiej ( adowkaci, procesy ) przeszedł do nas zwyczaj..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 13

.. ...wywrze na mnie podczas bezpośredniej rozmowy, a także to w jaki sposób odp. forumowiczom.Inaczej żadna rekalma by mu nie pomogła. Nie pomogłyby mu nawet zdobyte dypoly i wyróżnienia, którymi się * chwalił * na swojej stronie: ) ) ). Dziś lecze się u niego. Jestem baardzooo zadowolona...

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 25

.. ...ludzie pomogą Wam w bezpośrednim kontakcie bez porównania lepiej niż jakiekolwiek forum...Bardzo się cieszę, że Pani magda napisała ten listek... Odpowiem na pozostałe kwestie jak tylko znajdę moment.. Panie doktorze, bardzo dziękuję za odpowiedź. Życzę dużo zdrówka i aby ta * głowa *..

Częstoskurcz - ablacja - Str. 45

.. ...umówić się na wizytę bezpośrednio do prof. Walczaka, czeka się ok 2 miesięcy. Ja tak zrobiłam, nie musiałam wcześniej konsultować sie z innym lekarzem. Ja też już się czuję dobrze, noga mnie nie boli, praktycznie ablacja wydaje się jak sen, tak czas szybko leci. Aż trudno uwierzyć, jak..

Echo serca - Str. 51

.. ...tak, ale mozesz zapytac bezpośredni pana doktora na naszym forum - www.arytmiaserca.pl zapraszam Witam Pani Izabelo !! Mój Tata miał 19 sierpnia ( pomiędzy godz. 13:00 a 14:00 ) zabieg wszczepienia stymulatora serca, który podobno się udał. Zabieg był wykonany w klinice na Pomorzanach w..

Podejrzenie zespołu WPW - Str. 3

.. Jestes taki bezpośredni - tak naprawdę Panie Sławku ...to na wszystko można umrzeć.Nie pisz takich rzeczy! W październiku minie rok od ablacji. Ważna decyzja czy ją robić ale w moim przypadku dobra decyzja. Wszystko poszło dobrze i oprócz 3 miesięcy z okropnymi migrenami ( po zabiegu ) to nie mam żadnych..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć?

.. ...zhizę. Mam wrażenie bezpośredniego zagrożenia życia. Mam już tego dość. W dodatku wpędzam w to cała swoją rodzinę i wszyscy mają już dość tej sytuacji. Napisz mi proszę gdzie szukać pomocy i jak u Ciebie wyglądają te dodatkowe skurcze serca. JA oprócz nich mam tachycardię czyli ,że serce..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 39

.. ...wspólne spędzenie czasu i bezpośrednia wymiana doświadczeń myślę ze byłby fajnie.Na razie pozdrawiam Was gorąco i lecę do sklepu na zakupy jeszcze drobne ( oczywiście z koleżanka nerwicą )PA!!!!!!!!! Cześć Kochani! Renka, bardzo dobrze Cię rozumiem. Ja też najgorzej się czuję, kiedy..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 41

.. ...wali... Ja też nigdy bezpośrednio nie zetknęłam się z nikim, kto małby podobny problem. Może ludzie - tak jak ja - kryją się z tym. O mojej chorobie wie tylko moja najbliższa rodzina. Czasem mówię komuś znajomemu, że mam problemy z sercem, z głową, ale o lękach nie. Boję się, że taki *..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 86

.. ...Jeżeli chcesz pogadać bezpośrednio, to można po południu na skype lub gg. Jestem od Ciebie dużo starsza,ale gdybyś chciała to chętnie z Tobą pogadam. Serdecznie pozdrawiam wszystkie nerwuski. Cześć! No wlaśnie, gdzie ta MAŁA??? Iwo! Z tym odchudzaniem mojego męża to sprawa o wiele..

Wypadanie płatka zastawki dwudzielnej

.. ...owa wada jest często bezpośrednim czynnikiem ryzyka wystąpienia nerwicy i przyczyniającym się w bardzo dużym stopniu do rozwoju choroby. Stwierdzenie dość częste, że z wadą tą można normalnie żyć, gdyż jest to po prostu taka uroda serca ( też to słyszałam ; - ) ) być może nie mija się z..

Chelatacja - Str. 6

.. ...tych zjawisk nie znamy bezpośredniego mechanizmu wywołującego te rezultaty. Dla mnie, jako lekarza, jest to jednak bardzo istotne i pozwala mi zalecać tę procedurę z czystym sumieniem. W praktyce zaleca się procedury ze znacznie mniejszą korelacją statystyczną sukcesu terapeutycznego na..

Chelatacja - Str. 7

.. ...relacjonuje, wcale nie są bezpośrednim wynikiem chelatacji, co do tego nie mam żadnych wątpliwości. Jest to wynik samo ozdrowienia, na które jednak w znaczący sposób złożyło się i odtrucie z metali ciężkich z udziałem EDTA. http://video.google.pl/videoplay?docid=5735775420956404366 Po..

Prof. Walczak - Anin - Str. 2

.. ...zadowolona. Czy macie może bezpośredni namiar do prof. Walczaka? nr tel, e - mail? Byłabym wdzięczna za pomoc w tej sprawie Pozdrawiam Prof.Walczak jest O.K., ale niektórzy jego podwładni to tragedia. Ta wyniosłość, bez siekiery nie podchodź. Kto ich tego zachowania uczył na..

Sztuczne zastawki serca - operacja Rosa - aorta 47mm - Str. 3

.. ...waga i wzrost - to ma bezpośrednie przełożenie na lewą komorę.MNie powiedziano,że gdybym był zdrowy moja lewa komora miałaby nawet 5,80 a teraz ma 6,80 więc suma sumaru dużego przerostu jeszcze nie ma,sportowcy też mają duże przerosty przy szczelnych zastawkach.Najważniejsze jak sie..

Będę miał ablację! Anin Warszawa - Str. 2

.. ...prosic o nr telefonu bezpośrednio do osoby, która umawia na wizyty z prof. Walczakiem? Centrum Kardiologii Anin, ul.Płowiecka 37, telefon do recepcji - 0 22 509 14 60, wizyta u pana profesora kosztuje 225 zł, warto się zapisac, byłam więc wiem co mówię: ) Hej ja 22.01.07 byłem na..

Kardiomiopatia rozstrzeniowa - Str. 11

.. ...chyba faktycznie jest bezpośrednią przyczyną jego męczarni. Oby im się udało! Mieliśmy jeszcze w weekend akcję ze mną niestety i Maciej się strasznie zdenerwował :( Miałam w nocy atak tężyczki ( Maria38 wie o co chodzi ) no i wylądowałam w szpitalu. No i ten mój biedny mąż został z..

Kardiomiopatia rozstrzeniowa - Str. 24

.. ...Może ktoś ma namiary bezpośrednio do jakiegoś dobrego lekarza? Tato jest leczony we Wrocławiu, lekarze mówią o ewentualnym przekazaniu do Zabrza, ale wolę też sama mieć rękę na pulsie. Choroba jak w temacie, tak jak tu opisujecie, daliście mi dużo nadziei. Proszę o odpowiedź Mam obecnie..

Nerwica - czy na pewno? - Str. 34

.. ...w tygodniu, ale nie bezpośrednio w sytuacjach stresowych.Mam zimne dłonie i stopy, brak mi tchu, szybko sie męcze. Byłam kilkakrotnie u lekarza rodzinnego, morfologia z rozmazem, ob, w normie, tarczyca Ok,ginekologicznie ok, mam problem z kregami szyjnymi/ ale podobno nie jest to az taki..

Nerwica - czy na pewno? - Str. 100

.. ...często zwiększają się bezpośrednio po jedzeniu.Czasami zastanawiam się czy to cholerna migrena odziedziczona po matce czy nerwica po ojcu albo może właśnie jakiś guz,krwiak czy inne cholerstwo.Ciągłe zycie w starchu. Doradźcie coś, poradźcie bo czytam że wielu z was ma podobne problemy...

Nerwica - czy na pewno? - Str. 104

.. ...więc on nie może być bezpośrednim skutkiem nerwicy, choć na pewno nie pomaga. Wierze, że psychoterapia mi pomoże. Może zacznę chodzić na joge lub do fitnes klubu, bo po wysiłku wydzielają sie endorfiny w mózgu i się cżłowiek czuje szczęśliwszy. Może to by obniżyło stężenie kortyzolu w..

Nerwica - czy na pewno? - Str. 126

.. ...jak je stosować, czy bezpośrednio przed np. stresującym dniem czy cały czas niezależnie od natężenia stresów...może macie jakieś wskazówki... strasznie sie ciesze że jest to forum, jest mi dużo lżej , łatwiej, miło wiedzieć że ktoś może doradzic, wspomóc w ciężkich chwilach, świetna..

Kardiowerter / defibrylator serca (ICD) - Str. 2

.. ...zastrzyk znieczulający. Bezpośrednio po zabiegu dostałem książeczkę pod tytułem * Jak żyć z ICD * . Tam jest chyba wszystko wyjaśnione co wolno a czego nie wolno nam ludziom w z tymi w szczepionymi ustrojstwami. Jak widać internet przez sieć komurkową nie przeszkadza ( właśnie z niej..

Napady duszności

.. ...lepiej. Moja dusznośc była bezpośrednim nastepstwem nagłego wysokiego cisnienia - jak je zbijałem, poprawiało się u mnie jest inaczej ja nie mam mroczków, nie lece do okna, nie sadzę zeby to była nerwica ale dzieki Vertico zrób spirometrię - wszystko sie wyjasni : ) hej , ja tez mam..

Blok prawej odnogi pęczka Hisa - Str. 2

.. ...wada ta nie stanowi bezpośredniego zagrożenia życia...Lekarz oczywiście juz po krótce opisał mi na czym taka operacja polega: przez tętnicę udową wprowadza się * rurkę * z kamerą i kleszczykami na końcu. Kleszczyki na tej rurce tętnicą docieraja do serca i * zakleszczają dziurę * Tak to..

Nerwica, choroba serca, skurcze dodatkowe? - Str. 2

.. ...miałem i miewam mają bezpośrednio związek z ODDECHEM. Kiedy coś się dzieje z Waszym sercem zwróćcie uwagę na oddech. Często gdy się człowiek zamartwia to jego oddech robi się płytki, nierówny, czasami w ogóle jedzie się na bezdechu. Emocje zapierają dech w piersiach i wzburzają serce i..

Pomocy! już zdesperowany jestem - Str. 3

.. ...mięśni, który zażywa się bezpośrednio przed pójściem spać. No i pomógł mi muszę przyznać : ) Czyli diagnoza neuralgii trafna. Warto podkreślić że ból odczuwałam m.i. za mostkiem, a ta neuralgia międzyżebrowa kojarzy się z bólem między żebrami, a to niekoniecznie właśnie tak jest. Ta pani..

Pomocy! już zdesperowany jestem - Str. 5

.. ...itd,itp. Dotykają nas bezpośrednio ( aprobata naszej woli ) oraz pośrednio( zachowania naszych bliskich ). Dlatego pierwszym działaniem aby znaleźć rozwiązanie naszych problemów zdrowotnych trudnych do zdiagnozowania powinno być zajrzenie do naszego sumienia. Dlatego przepisuję na..

WPW, ablacja i sport

.. ...Ocywiście nie musi się ono bezpośrednio odnosić do tej choroby,ale istnieje taka możliwość. Zdrowiej szybko: ). Mam zdiagnozowane wpw, lekarz powiedział, że po ablacji mogę sobie dalej uprawiać bieganie ( uprawiam biegi długodystansowe ). Na dzień dzisiejszy jestem coraz słabsza i łapie..

Częstoskurcz komorowy a migotanie komór

.. ...Pozdrawiam Migotanie to stan bezpośrednio zagrażający życiu ( serce pracuje strasznie szybko - migota ale nie pompuje krwi ) natomiast pojedyncze pobudzenia komorowe są raczej niegroźne. Jeżeli jest więcej pobudzeń komorowych i mają one swój rytm mówimy o częstoskurczu komorowym, który..

Tachycardia - za mocne bicie i zaburzona akcja serca

.. ...Spokojnie,tachycardia nie jest stanem bezpośrednio zagrażajacym życiu. Charakteryzuje sie rytmem powyżej 100uderzeń/minute i nieprzyjemnym odczuciem silnego i szybkiego bicia serca. Nie wiem jeszcze,czy masz tachykardie komorową czy nadkomorowa. Napisz mi prosze jaki to rodzaj..

Wapno potrafi arytmię serca silnie wzmocnić

.. ...pytanie. Może akurat uda mi się pomóc tym spostrzeżeniem - pozdrawiam serdecznie wszystkich. Moje też. Mam arytmię, której niemoge znieść. Mam skoki tętna i ciśnienia. zrobiłam sobie ekg i było w normie...

Dodatkowe skurcze - Str. 12

.. ...objawów! Inna sprawa, że bezpośrednio po kaszlu skurcze się wyciszają. Zwrócił mi na to uwagę kariolog, radząc, żeby czasem wymusić kaszel. Z szefami bywa różnie, ja mam dużo szczęścia, ale inne moje koleżanki już mniej. Ach ta praca! Dla mnie kiedyś była zbyt ważna, a od kiedy choruję..

Dodatkowe skurcze - Str. 39

.. ...niewygodną przypadłość która bezpośrednio nie zagraża ale zagraża powiklaniami a te już są śmiertelne. Ale nie idźmy tak daleko - póki co zabija mnie powoli zabierając mi szczęście pracę możliwość bycia matką zdrową i wsołą, wprowadza mnie w nerwicę i lęki - robi mnie życiową kaleką!..

Dodatkowe skurcze - Str. 205

.. ...farmakologiczne mające bezpośredni wpływ na naszą fizyczność oraz działanie podprogowe na naszą psychikę, że oto mam cudowną tabletkę która zaraz pomoże. I to często działa. I chwała jej za to. A każdemu pomaga coś innego. Ale tak naprawdę wszystko jest w naszych głowach. I nad tym co w..

Dodatkowe skurcze - Str. 232

.. ...coś innego co miało bezpośredni wpływ. Duńczyk - ze mnie żaden chojrak, jestem bardziej niż stracho - dupa, przez 1,5 roku bałem się wszystkiego i doszkiwałem się wszystkiego, srałem po kątach ze strachu przed wszystkim, ale już jestem zmęczony baniem się, nie mam sił na dalsze banie się..

Czy to jeszcze nerwica?

.. ...często przekładaja się bezpośrednio na pracę serca. Więc, gdyby to miało miejsce w moim przypadku, to z przyjemnością dałabym sobie spokój z łażeniem po lekarzach i zakupię sobie waleriankę, co z pewnościa nie zaszkodzi, a może pomoże? Bardzo liczę na Wasze zdanie.Pozdrawiam.Agnieszka...

Co się dzieje z Kiką?

.. ...całkowiecie ignorowane,a piszę bezpośrednio do osób,które o coś pytają. Trudno,taka rogata dusza ze mnie,że nie pcha się tam,gdzie jej nie chcą. Pozdrawiam. Witam.Aga no nie wiem ,jakoś nie mogę w to bardzo uwierzyć myślę ,że Kika się odezwie może dochodzi do siebie .Przecież była taka..

Jaki jest czas wybudzania się po operacji by-pass?

.. ...sobie zyczylam:( Moje bezpośrednie by - paasowe doświadczenie z IK w Aninie. Nominalny pobyt na bloku pooperacyjnym to ok. 48 godzin. Wybudzenie naturalne w przypadku braku komplikacji, to bardzo wygodne dla pacjenta bo * skraca * świadomy czas pobytu na tym bloku z podpiętymi..

Dobrzy kardiolodzy w okolicach Rabki

.. ...serdecznie : ) Tomek To chyba najlepiej w Krakowie - Prokocimiu! Dzięki Izo! Jeśli możesz, napisz coś więcej o Krakowie - Prokocimiu ( możesz bezpośrednio na tmscan@wp.pl ). Z góry dzięki : ) Pozdrawiam, Tomek..

Jaki ciśnieniomierz kupić? - Str. 3

.. ...nie mierzyć ciśnienia bezpośrednio po przebudzeniu się, posiłku, wysiłku, silnej emocji; przed pomiarem zrelaksować się ( chociażby 10 - 15 min. posiedzieć czy odprężyć się ); pomiaru dokonywać w pozycji siedzącej; poprawnie założyć mankiet ( tzw. dwa palce ponad zgięcie łokcia - jeśli w..

Kardiowersja

.. ...sercu okazało się że bezpośrednia przyczyną zgonu był zator płucny. Jeśli Piotrze możesz to odpisz i wyjaśnij o co tu może chodzić ? Pozdrawiam. od 01.04.08 mam icd już jestem w domu szukam ludzi którzy powiedzą jak się czuły pierwsze kilka dni po wszczepieniu witam! mam takie pytanie,..

CRP (białko C-reaktywne)

.. ...również, że poziom CRP jest bezpośrednio związany z ryzykiem rozwoju zawału serca, ponieważ jest jednym z prozakrzepowych markerów stanu zapalnego, do których zaliczmy również fibrynogen i interleukinę - 6. Odkryto, że wzrost jego stężenia koreluje dodatnio ze wzrostem ryzyka zawału..

Nadciśnienie tętnicze 170/100

.. ...zamawiania preparatów bezpośrednio przez jej stronę sklepową www.akuna.shop.pl z 20% zniżką + 10 zł koszt transportu ( 1 - 3 preparaty ). Aby złożyć zamówienie należy podać adres e - mail dystrybutora ( koniecznie z końcówką * @akuna.pl * ). Cały proces zamówienia realizowany jest przez..

Psychika pacjenta po operacji na by-passy

.. ...Postuluje się również bezpośrednie efekty patofizjologiczne depresji, zwiększające ryzyko incydentu wieńcowego: wzrost reaktywności płytek krwi oraz zaburzenia funkcji śródbłonka naczyniowego. U chorych po zawale serca obserwowano także niekorzystny wpływ depresji na aktywność..

Nerwica serca?! ktoś z Was to ma? - Str. 27

.. ...napisać też do Pani bezpośrednio na adres mailowy?To jest dla mnie bardzo ważne.] Pozdrawiam wszystkich.Anna Witam wszystkich znerwicowanych. Tez mam nerwice i to juz pare ladnych lat i powiem Wam, zr nic nie daje takich rezultatow jak pomoc bliskich, odwiedzilam tysiace lekarzy i..

Nerwica serca?! ktoś z Was to ma? - Str. 113

.. ...obiecałam to jadę ) i bezpośrednio po - jak już zbliżałam się do domu to też towarzyszyły mi straszniezłe przeczucia...i tak zostało..nie mogłam dojść do siebie, chciałam wziąść jakiegoś uspokajacza, ale już nie miałam żadnego..Nie mogłam usnąć, chciało mi się wrzeszcyeć, płakać i...za..

Nerwica serca?! ktoś z Was to ma? - Str. 222

.. ...wystarczy napisać posta bezpośrednio do mnie a nie odwalać jakieś kołomyje. Sprawę uważam za zamkniętą !!!! PS: Olka2 - - - jestem rozczarowana Jeżeli ktokolwiek poczuł się urażony to z góry przepraszam!!!! Dorota...nie mam pojęcia czym jesteś rozczarowana..bo chyba nie tym, że..

Nerwica serca?! ktoś z Was to ma? - Str. 271

.. ...Psychogenne tło rzutuje bezpośrednio na dramatyczny opis dolegliwości bólowych. Chory określa je jako kłujące, zlokalizowane często na koniuszku serca. Oprócz bólu, pacjenci skarżą się na kołatanie serca, dławienie w gardle, drętwienie, mrowienie i ziębnięcie kończyn. Bóle są niezależne..

Marihuana, czy alkohol? co tak naprawde gorsze dla serca? - Str. 5

.. ...żołądek ( może nie skutek bezpośredni, ale jednak ), jest podobny, jak przy innych problemach natury żywieniowej. Prawda jest taka, że po trawie przejeść jest się łatwo ( aczkolwiek jest to kwestia siły woli ), więc łatwo też o dolegliwości związane z przejedzeniem. Jeśli chodzi o..

Szukam kontaktu z osobami z wszczepioną zastawką - Str. 28

.. ...Postanowiłem się udać bezpośrednio do kardiochirurga aby wysłuchać jego zdanie, no i on stwierdził, że nie ma na co czekać i trzeba wyznaczyć termin operacji. Z kolei jeszcze inny kardiolog stwierdził, że kardiochirurdzy czasami przyśpieszają termin operacji dlatego, że mają łatwiejsza..

Szukam kontaktu z osobami z wszczepioną zastawką - Str. 41

.. ...sie załatwić, że mąż bezpośrednio ze szpitala pojechał do sanatorium. Jestem z centralnej Polski, a tu NFZ nie kwapi się z tak szybkim rozpatrywaniem wniosków ( na sanatorium czeka sie 1,5 - 2 lata ). Czy szpital w Krakowie ma wpływ na przyspieszenie procedury? Witam! Mam Pytanie, czy..

Szukam kontaktu z osobami z wszczepioną zastawką - Str. 46

.. ...rozpuszczalnych? Elwira, człowiek bezpośrednio po operacji za kierownicą jest zagrożeniem dla innych, nie mogąc reagować z pełną siłą i refleksem w sytuacjach tego wymagających. Pal licho już czy go boli czy nie. Druga sprawa: na pewno bierze leki, podejrzewam że betablokery i warfin. W..

zaburzenia rytmu serca a zmiany nocne w pracy

.. ...zaburzenia nie stanowią bezpośredniego zagrożenia życia.Niestety zdarzyło mi się zemdleć kilka razy a test pionizacyjny wypadł pozytywnie ( omdlałam po 15 min stania ) od roku wszystko jest OK nie mdleje. Zaznaczam iż jestem pod kontrolą lekarzy ( zażywam mexicord i preductal ) a w..

Nigdy wiecej marichuany - Str. 4

.. ...przeciętnemu obywatelowi bezpośrednio nie szkodzi. Pora jednak zdać sobie sprawę, że koszty prohibicji i tak ponosimy wszyscy. To z naszych podatków płaci się policjantom, którzy łapią przestępców i sądom, które ich skazują. Co więcej, przestępcy odbywający kary w więzieniach też są..

Zespół WPW i brak skierowania na ablację

.. ...pęczka Kenta, stanowiącej bezpośrednie połączenie przedsionków z komorami - w skrócie - za Wikipedią : ) ja miałam takie częstoskurcze 8 lat. po raz pierwszy wystąpił u mnie gdy miałam 15 lat. obecnie jestem ponad rok po zabiegu , czuję się świetnie. nie napisałaś z jakiego miasta jestes..

Ucisk, gula w gardle - Str. 8

.. ...Najlepiej czuję się rano bezpośrednio po tym jak się obudzę. Byłam u lekarza rodzinnego z badaniami krwi ( morfologia i ob ) + USG tarczycy, które zrobiłam odpłatnie, bo widząc, że mam trochę wpisów od psychologa w książeczce lekarz rodzinny od razu zapisuje leki uspokajające na nerwicę...

Ucisk, gula w gardle - Str. 12

.. ...prostu system co prawda bezpośrednio złączony z mózgiem a więc psychiczne wpływy są możliwe i bardzo często powodują wywołanie choroby to jednak przekonanie w polsce, że nerwice są błahostką jest mylne!!! pozdrawiam A jednak nie zgodze sie z Tobą, bowiem żadne obajwy poza ta jedna nie sa..

Czy EKG wykaże niedomykalność zastawki?

.. ...na pewno nie odpowie bezpośrednio. Takim badaniem jest badanie echokardiograficzne Witam ! Mariusz!na EKG nie mozna wykryć nieomykalności tylko na echo serca.Ja mam niedonykalność zastawki mitralnej i dodatkowe skurcze! - od wielu lat!Jestem pod opieką kardiologa , ale bardzo czesto..

Opinia o systemie pomiaru wskażnika INR CoaguChek

.. ...) mam pobieraną krew bezpośrednio do naczyka i od razu w maszynę,wtedy wynik mam wiarygodny. Poza tym trzeba samemu zapoznać się które leki jaki mają wpływ jak również które warzywa jak działają. Np ja jeżeli podjem sobie kalafiora to już muszę zwiększć dawkę, a jeżeli wezmę gripex to..

Opinia o systemie pomiaru wskażnika INR CoaguChek - Str. 2

.. ...poprosiłem i mi sprowadzili bezpośrednio od producenta HemoSense, cały zestaw z paskami w cenie 2999,00 zł i dokupiłem sobie też zasilacz. Ponadto cały zakup zrobiłem na raty, ( razem z dodatkowymi trzema opakowaniami pasków po 48 sztuk, 3x699,00 ) razem z paskami na okres 3 lat, także..

Ablacja - gdzie robią najlepiej? - Str. 2

.. ...dymiło od przypalania ) Bezpośrednio po ablacji czułem się super, po trzech tygodniach atak migotania, kardiowersja, ale wiedziałem, że gojenie się trwa nawet 6 miesięcy. Po ok trzech miesącach czułem sie coraz lepiej, wyniki ok. symboliczne 5 - 10 pobudzeń. W 8 miesiącu od ablacji..

Migotanie przedsionków - ablacja - Str. 13

.. ...przechodzą.Z reguły bezpośrednio po odczucia są gorsze niż przed. To tyle o nieprzyjemnych rzeczach. Generalnie ablacji poddać się trzeba, bo warto walczyć z tą okropną dolegliwością, a ablacja jest jedynym środkiem, który może Cię skutecznie wyleczyć, bo jak sama już chyba wiesz i mówią..

Migotanie przedsionków - ablacja - Str. 22

.. ...mogę potwierdzić, że bezpośrednio po ablacji samopoczucie nie poprawia się ale wręcz odwrotnie serce zaczyna wykonywać różne wariacje. Poprawa następuje z czasem, tak jak to określają lekarze trzeba odcierpieć swoje 3 miesiące, a nawet i rok. Tak więc i Ty musisz się uzbroić w..

Migotanie przedsionków - ablacja - Str. 30

.. ...podaję dopiero przy bezpośrednich kontaktach. Profil kliniczny: diagnostyka i leczenie zaburzeń rytmu serca ( szczególnie metodą ablacji ) diagnostyka i leczenie zasłabnięć i omdleń. Witam kochana Eluzynko, jesteś prawdziwą moją przyjaciółeczką, pamiętaj na mnie też możesz zawsze liczyć...

Migotanie przedsionków - ablacja - Str. 42

.. ...ablacji i nieraz są bezpośrednią przyczyną migotania. pozdrawia wszystkich i trzyma kciuki za Danę. Dana, jesli się nie mylę jesteś ze Szczecina, znamy tam trochę osób w środowisku medycznym, moze popytac o kardiologa dla Ciebie? Do żony czytelnika. Dziękuję, że poinformowałaś nas co sie..