Białe krwinki

Morfologia krwi obwodowej (normy krwi)

Morfologia krwi obwodowej (normy krwi)

.. Morfologia krwi obwodowej to badanie dostarczające podstawowych danych na temat trzech grup komórek znajdujących się we krwi: erytrocytów, czyli czerwonych krwinek ( tzw. strona czerwona ), leukocytów, czyli białych krwinek ( strona biała ) oraz trombocytów, czyli płytek krwi. Erytrocyty ( RBC - red blood..