Białko ostrej fazy

Badanie CRP

.. Białko CRP ( ang. C Reactive Protein ) jest białkiem ostrej fazy, produkowanym przez wątrobę w celu modyfikacji i modulacji odpowiedzi układu immunologicznego na infekcję. Białko CRP ułatwia aktywację kaskady dopełniacza, ułatwia fagocytozę i opsonizację. Badanie poziomu CRP jest bardzo pomocne w..