Bizmut

Nowe nanocząsteczki uwidaczniają skrzepy

Nowe nanocząsteczki uwidaczniają skrzepy

.. ...zawierają ). Nanocząsteczki bizmutu. W tym przypadku metalem wykorzystywanym do uwidaczniania skrzepów w spektralnej tomografii komputerowej jest bizmut. Każda nanocząsteczka zawiera miliony atomów bizmutu. Taka ilość jest niezbędna, aby uwidocznić metal ze względu na fakt, że tomograf..