Blaszki

Zawał serca (zawał mięśnia sercowego)

Zawał serca (zawał mięśnia sercowego)

.. ...najczęściej w wyniku pęknięcia blaszki miażdżycowej. Zawał serca ( atak serca ) może wystąpić w każdym obszarze mięśnia sercowego, najczęściej występuje w obrębie ściany lewej komory. Zawał może obejmować całą grubość mięśnia ( zawał pełnościenny ) lub warstwę podwsierdziową ( zawał..

Udar mózgu

Udar mózgu

.. ...na tle miażdżycowym; blaszka miażdżycowa zwężająca światło naczynia może powodować niedokrwienie lokalne ( w zakresie unaczynienia danej tętnicy ); u pacjentów z upośledzonym ukrwieniem mózgu do udaru może dojść w wyniku nagłego obniżenia ciśnienia, zmian lepkości krwi, niedokrwistości;..

Angioplastyka (PTCA)

.. ...dochodzi do wgniecenia blaszki miażdżycowej w ścianę naczynia wieńcowego. Podczas PTCA balonik może być pompowany kilka razy aż do uzyskania oczekiwanego efektu. Napompowanie balonika może wywołać u pacjenta ból wieńcowy, co jest spowodowane chwilowym zamknięciem tętnicy wieńcowej. Po..

STENT

.. ...otworzenie stentu, który zapobiega zwężeniu poszerzonej tętnicy wieńcowej. ETAP 3 - wypuszczenie powietrza z balonika i jego usunięcie. Umieszczony w naczyniu stent pozostaje w miejscu pierwotnego przewężenia...

Statyny

Statyny

.. ...się także stabilizacją blaszki miażdżycowej ( im mniejsze wysycenie blaszki miażdżycowej złogami cholesterolu tym bardziej jest ona stabilna ). Wskazania do stosowania statyn. choroba niedokrwienna serca, hipercholesterolemia ( podwyższony poziom cholesterolu we krwi ) w przypadku gdy..

LDL Cholesterol

LDL Cholesterol

.. ...patogenezie powstawania blaszki miażdżycowej. Poziom cholesterolu LDL w surowicy znacznie lepiej koreluje z zagrożeniem rozwoju miażdżycy niż cholesterol całkowity ( Tchol ). Zalecane stężenie LDL w surowicy krwi to wartości mniejsze niż 135mg%. A dla osób z rozpoznaną chorobą..

Hiperlipidemia

Hiperlipidemia

.. ...jest za powstawanie blaszki miażdżycowej. HDL cholesterol ( cholesterol o wysokiej gęstości - High Density Lipoprotein. Odpowiedzialny jest za transport cholesterolu do wątroby. Działa korzystnie i określany jest jako dobry . Wzrost stężenia frakcji VLDL i LDL powoduje wzrost ryzyka..

Triglicerydy (trójglicerydy)

.. ...triglicerydów w powstawaniu blaszki miażdżycowej bierze się z trudności w separacji efektów HDL i triglicerydów. Stężenie triglicerydów i cholesterolu HDL są ze sobą ściśle skorelowane. Wyniki wielu prób klinicznych świadczy, że triglicerydy są prawdopodobnie związane z ryzykiem choroby..

Naczynia wieńcowe serca

Naczynia wieńcowe serca

.. ...np. w wyniku pęknięcia blaszki miażdżycowej ) dochodzi do zawału mięśnia sercowego w obszarze unaczynionym przez dane naczynie. Początkowo prawa i lewa tętnica wieńcowa biegną razem w obrębie tzw. bruzdy wieńcowej. W dalszym przebiegu lewa tętnica wieńcowa układa się w bruździe..

By-passy

.. ...powoduje wgniecenie blaszki miażdżycowej w ścianę naczynia. U pacjentów z chorobą wieńcową ( zwężeniami wielu naczyń wieńcowych ) angioplastyka może być bardziej ryzykowna niż operacja pomostowania aortalno - wieńcowego czyli by - passów. Operacja pomostowania polega na ominięciu..

No reflow phenomenom

.. ...spowodowaną pęknięciem blaszki miażdżycowej, która całkowicie zamyka światło naczynia wieńcowego. Kardiologia inwazyjna umożliwia udrożnienie zamkniętego naczynia z uzyskaniem przepływu krwi w jego świetle. Rewaskularyzacja naczynia z uzyskaniem zadowalającego przepływu krwi nie zawsze..

Brachyterapia wieńcowa

.. ...miejsca zwężonego przez blaszkę miażdżycową w tętnicy wieńcowej promieniami X. Jest to zabieg małoinwazyjny i zazwyczaj odbywa się podczas angioplastyki. Brachyterapia trwa z reguły około kilku minut. Naświetlanie jest bezbolesne. W miejsce poddawane naświetlaniu umieszcza się specjalny..

Choroba niedokrwienna a płeć człowieka

.. ...inna jest też struktura blaszki miażdżycowej powstającej w ich naczyniach. Pierwsze objawy choroby niedokrwiennej mają u kobiet częściej postać ostrą, podczas gdy choroba wieńcowa u mężczyzn ma w pierwszym okresie częściej charakter stabilny. Zawał u mężczyzn manifestuje się przeważnie..

Miażdżyca (blaszka miażdżycowa)

Miażdżyca (blaszka miażdżycowa)

.. Powstawanie blaszki miażdżycowej w świetle naczyń wieńcowych jest przyczyną choroby niedokrwiennej serca. Wyróżniamy różne postaci choroby niedokrwiennej: dławica piersiowa stabilna ( angina pectoris stabilis ), dławica piersiowa niestabilna ( angina pectoris instabilis ), zawał serca ( infarctus cordis ) i..

Powstawanie blaszki miażdżycowej

Powstawanie blaszki miażdżycowej

.. ...tętniaków. Etapy powstawania blaszki miażdżycowej. 1. Prawidłowa ściana naczynia wieńcowego. 2. Ogniska stłuszczenia błony błony wewnętrznej tętnic wieńcowych - lipidozy. 3. Kaszowatość tętnic ( atheromatosis ) - ogniskowe zmiany kaszowate w błonie wewnętrznej i sąsiednich warstwach..

Patogeneza blaszki miażdżycowej

Patogeneza blaszki miażdżycowej

.. Patogeneza blaszki miażdżycowej - mechanizm powstawania blaszki miażdżycowej. 0. Przyczyny powstawania blaszki miażdżycowej. cholesterol LDL turbulentny przepływ krwi ( stres ciśnieniowy ) niezidentyfikowane czynniki / toksyny homocysteina palenie papierosów infekcje wirusowe nadciśnienie kompleksy..

Wpływ białka sojowego na poziom cholesterolu we krwi

Wpływ białka sojowego na poziom cholesterolu we krwi

.. ...przyczynia się do powstawania blaszki miażdżycowej, będącej przyczyną choroby niedokrwiennej serca. Cholesterol możemy podzielić na dwie frakcje: LDL ( cholesterol o niskiej gęstości i HDL ( cholesterol o wysokiej gęstości ). Obniżony poziom HDL i podwyższony LDL są istotnymi czynnikami..

Dieta obniżająca poziom cholesterolu

Dieta obniżająca poziom cholesterolu

.. ...powoduje stabilizację blaszki miażdżycowej ). Wpływ diety na metabolizm lipidów. Spożywanie nadmiernie kalorycznych posiłków prowadzi do otyłości a także wzrostu stężenia triglicerydów we krwi. Duża zawartość tłuszczów w diecie i mała aktywność fizyczna prowadzą do wzmożonej syntezy VLDL..

Dławica Prinzmetala

.. ...występowania jednocześnie anginy Prinzmetala i zmian miażdżycowych w tętnicach wieńcowych. Blaszka miażdżycowa może być czynnikiem wywołującym skurcz tętnic. W takich sytuacjach leczenie wymaga modyfikacji...

Chelatacja

.. ...i wapniem zawartym w blaszkach miażdżycowych, tworzy rozpuszczalne kompleksy i tym samym oczyszcza tętnice. Chelatacja ma na celu zmniejszenie dolegliwości bólowych, zapobieganie wystąpienia zawałów serca, poprawę jakości życia pacjenta. Opinie co do skuteczności chelatacji są..

Fenofibrat (Lipanthyl, Grofibrat, Fenoratio, Fenardin, Apo-Feno)

.. ...procesy powstawania blaszek miażdżycowych w naczyniach tętniczych. Leki z grupy fibratów są stosowane w stanach zwiększonego stężenia cholesterolu. Fibraty mogą uszkadzać wątrobę i mięśnie, stąd konieczne jest okresowe kontrolowanie poziomu enzymów wątrobowych ( Aspat, Alat ) oraz..

Chwilowa utrata wzroku

Chwilowa utrata wzroku

.. ...odkładające się w ich ścianie blaszki miażdżycowe. Z czasem proces ten prowadzi do istotnego zwężenia światła tętnicy, które uniemożliwia odpowiedni dopływ krwi do mózgu. Mózg to organ bardzo wrażliwy na niedokrwienie, stąd chorzy ze zważeniami tętnic szyjnych mogą cierpieć na zawroty..

Pulsowanie brzucha

Pulsowanie brzucha

.. ...średnicy lub ewentualne zwężenia oraz oboczność blaszek miażdżycowych i charakter przypływu krwi przez naczynie. Badanie ma w takiej sytuacji przede wszystkim na celu wykluczenie tętniaka aorty brzusznej...

Zator

.. ...powstające na pękniętych blaszkach miażdżycowych ). Materiał zatorowy mogą także stanowić inne substancje, jak komórki tłuszczowe, fragmenty łożyska, gazy ( zator powietrzny ) czy czopy bakteryjne. Zatory tłuszczowe są rzadkie, zwykle towarzysza masywnym złamaniom kości szczególnie u..

Miażdżyca naczyń trzewnych

.. ...naczynia krezkowe są usiane blaszkami miażdżycowymi, porównuje się do stabilnej choroby niedokrwiennej ( łac. angina pectoris ). Zwężone naczynia wieńcowe zapewniają odpowiednie ukrwienie mięśnia sercowego w warunkach optymalnych. Zawodzą jednak w przypadku wysiłku, gdy, wraz ze wzrostem..

Leczenie zachowawcze niedokrwienia kończyn dolnych

.. ...zmniejszają ryzyko powstawania skrzeplin ) oraz preparaty z grupy statyn. Statyny nie tylko obniżają poziom cholesterolu, ale także stabilizują blaszkę miażdżycową, pośrednio wpływając na zwolnienie jej wzrostu...

Zwężenia tętnic szyjnych

.. ...czasie, aby ocenić, czy ukrwienia mózgu za pośrednictwem pozostałych naczyń jest wystarczające, zwykle pacjent jest proszony o liczenie do 10 ), a następnie usuwa blaszki miażdżycowe z zwężonego odcinka...

Płyn w jamie opłucnowej

Płyn w jamie opłucnowej

.. ...sytuacjach pomiędzy obie blaszki może jednak dostać się powietrze ( odma opłucnowa ) lub płyn. Płyn w jamie opłucnej może mieć charakter przesięku. Taka sytuacja ma miejsce w przypadku niewydolności serca czy marskości wątroby. Płyn może być także aktywnie wytwarzany, czyli mieć..

Zaciskające zapalenie osierdzia

.. ...zwapnienia blaszek osierdzia. Blaszki worka osierdziowego grubieją, tracą swoją elastyczność. Sztywne osierdzie stanowi poważne utrudnienie dla napływu krwi z naczyń żylnych do serca ( powrót żylny ). Upośledzona jest relaksacja mięśnia sercowego, napełnianie komór, rozwija się..

Kwas acetylosalicylowy (aspiryna)

Kwas acetylosalicylowy (aspiryna)

.. ...powstawanie skrzeplin na blaszkach miażdżycowych ( prewencja mikrozatorowości ). Kwas acetylosalicylowy ma ponadto, podobnie jak wszystkie leki z grupy NLPZ, działanie przeciwgorączkowe, przeciwzapalne i przeciwbólowe. Działanie leku jest zależne od dawki. Leku nie wolno stosować w..

Ból w klatce piersiowej u dziecka

.. ...dostaje się pomiędzy blaszki opłucnej i powoduje uciśniecie fragmentu płuca. Inne przyczyny dolegliwości bólowych to zaburzenia psychogenne, urazy lub nadwyrężenia związane z wysiłkiem czy wyczynowo uprawionym sportem, choroby układu pokarmowego ( np. przepuklina rozworu przełykowego czy..

Kardiomiopatia gąbczasta

.. ...wsierdzia. Zamiast jednolitej blaszki, wsierdzie, wyścielające jamy serca od wewnątrz, przypomina strukturą porowatą gąbkę. Przepływ krwi przez jamy serca jest zaburzony. Turbulencje wywołane przez pory wsierdzia sprzyjają powstawaniu zakrzepów. Wzrasta ryzyko wystąpienie epizodów..

Ultrasonografia wewnątrzwieńcowa

.. ...przed planowanymi zabiegami na naczyniach wieńcowych. Dostarcza też istotnych informacji na temat budowy ścian tych naczyń, składu ewentualnych blaszek miażdżycowych oraz stentu, jeśli taki jest obecny...

Homocysteina

.. ...hiperhomocysteinemią mają podwyższone ryzyko wystąpienia chorób sercowo - naczyniowych takich jak zawała mięśnia sercowego czy udar mózgu. Oznaczenie poziomu homocyteiny we krwi nie jest badaniem rutynowo wykonywanym...

Aterotromboza (zakrzepowe powikłania miażdżycy)

.. ...związane z tworzeniem się blaszek miażdżycowych wiążą się głównie z uszkodzeniem komórek śródbłonka, tendencją do nadkrzepliwości krwi oraz niewydolności naturalnych mechanizmów przeciwkrzepliwych. Chorobami istotnie zwiększającymi ryzyko aterotrombozy są: nadciśnienie tętnicze, zespół..

W zawale serca liczy się przede wszystkim czas

.. ...pozbyć się zakrzepu i blaszek miażdżycowych. Niestety, takie leczenie wymaga drogiego sprzętu i wyszkolonego personelu, więc musi być przeprowadzone w wyspecjalizowanym ośrodku kardiologicznym. A co z pacjentami, którzy mieszkają z dala od takich ośrodków, albo zawał zaskoczył ich gdzieś..

Aterotromboza - jak leczyć, jak zapobiegać?

.. ...procesów biochemicznych blaszki te mogą ulec gwałtownemu uszkodzeniu, na co organizm odpowiada zwiększeniem krzepnięcia krwi przepływającej w tej okolicy. Prowadzi to do powstania skrzepliny, która zwęża lub całkowicie zamyka tętnicę. Ograniczenie swobodnego przepływu krwi skutkuje..

Prace nad bezpieczniejszymi stentami wieńcowymi

.. ...naturalnie występującymi w blaszce miażdżycowej - tłumaczy. Budowa drugiego polimeru jest niemal identyczna z białkami naturalnymi, dzięki czemu nie wywołuje reakcji obronnej organizmu. Równolegle do badań nad nowymi polimerami, Laboratorium Inżynierii Biomedycznej wspólnie z Warszawskim..

Każda minuta ważna przy ostrym zawale serca

.. ...Dochodzi do niego, gdy pęka blaszka miażdżycowa i tworzy się zakrzep zamykający naczynie. Gdy taki stan utrzymuje się 20 - 30 minut, do mięśnia sercowego przestaje dopływać krew i zaczyna on obumierać. Objawia się to najczęściej ( niemal u 90 proc. chorych ) ostrym bólem w klatce..

80 proc. zgonów z powodu zawału serca można zapobiec

.. ...przeważnie wówczas, gdy blaszka miażdżycowa pęknie i oderwie się od ścianki naczynia wieńcowego, a następnie zaczopuje je, hamując dopływ krwi do serca. W wyniku przedłużającego się niedokrwienia fragment mięśnia sercowego obumiera. Miażdżyca tętnic jest najczęstszą przyczyną zawału. Jak..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 2

.. ...wewnątrzserc. Mała separacja blaszek osierdzia, pogrubiałe os. od str.Pk. Nie wiem czy to istotne ale podczas robienia tego badania byłam lekko przeziębiona. Co oznaczają te wyniki, bo niestety nie znam się na tych oznaczeniach i normach. Witam!! Ponownie mam pytanie do Pana dr. Czy..

Echo serca - Str. 17

.. ...miażdzyce np. widząc blaszki miażdzycowe w scianie aorty Izo, bardzo dziękuję za wyjaśnienie. pani Izabelo a ja mam takie pytanie. co oznacza: śladowa IM, IP I st, gradient RV - RA 25 mmHg ???????? Pani Izabelo dziękuję za odpowiedź , mam pytanie odnośnie cholesterolu i trójglicerydów ,..

Echo serca - Str. 40

.. ...+/++ osierdzie grubsze blaszki bez cech płynu mam 37 lat Dzień Dobry!! Pani Izabelo czy mogłaby pani zinerpretować moje wyniki? chociaż strasznie mnie to dziwi że wszyscy mają wszystko tak napisane dokłanie w echo serca a ja mam robione rok rocznie echo i moja p. doktor mi napisała tylko..

Echo serca - Str. 44

.. ...niewielka separacja blaszek osierdzia za tylna sciana lewej komory gl w rowku przesionkowo - komorowym 16 marzec 2007 - Holter EKG Rytm zatokowy o sredniej czestotliwosci - 85 max 136 min 60 bez zlozonych arytmii pojedyncze pobudzenia komorowe 5/dobe 1 nadkomorowe bez pauz i zmian ST 6..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 697

.. ...przypadków to oderwanie się blaszki miażdżycowej, reszta to rzadkie przypadki, uszkodzenia, wypadki, zatrucia, przedawkowania różnych substancji, wady układu krążenia. Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia chorób serca i układu krążenia a także innych poważnych chorób, trzeba zmienić sposób..

Migotanie przedsionków - Str. 2

.. ...cholesterolu stabilizowanie blaszki miażdżycowej,zmniejsza arytmie komorową zmniejsza migotanie przedsionków. Badania światowe, które pokazały że 1000 - 1500mg EPA i DHA z grupy omega3 o 80% zmniejszają ryzyko nagłej śmierci sercowej, o 60% zmniejszają ilość zgonów z powodu zawału serca..

Chelatacja

.. ...spowoduje odwapnienie blaszki miażdżycowej, co miałoby przyczynić się do cofania się zmian miażdżycowych. Założenie to jest sprzeczne z obecną wiedzą na temat miażdżycy i nigdy nie zostało poparte dowodami naukowymi. W przeprowadzonych badaniach nie stwierdzono korzyści wynikających z..

Chelatacja - Str. 4

.. ...lecznicza, rozpuszczająca blaszki miażdżycowe w naczyniach krwionośnych. Szczególnie korzystnie i skutecznie wpływa na zdrowie osób z poważnymi komplikacjami krążeniowymi, takimi jak zawał mięśnia sercowego, przebyty lub zagrażający udar mózgu czy bóle niedokrwienne kończyn. Wywołuje..

Chelatacja - Str. 5

.. ...nie likwiduje wapń w blaszce miażdzycy doprowadzając ją w ten sposób do likwidacji...Jeśli jest na forum ktoś głebiej siedzący w szczegółach tego zakresu tematu , - to proszę o korektę gdybym źle rozumował... Jan P do Pikolo Napisał Pan: * Sedno sprawy w tym temacie tkwi jak zaczynam..

Chelatacja - Str. 15

.. ...młot pneumatyczny * do blaszek miażdżycowych.do zamkniętych tętnic miażdżycą. Dlaczego Ciemnogród? w sekciarskich pisemkach reklamuje się : * ksiądz ma lekarstwo jedno na wszystko bo......przyjechał z Ameryki Południowej.... * /JAMA 2002,287: American Heart Journal;2000;140, więcej..

Kardiomiopatia rozstrzeniowa - Str. 21

.. ...Niewielkie rozwarstwienie blaszek osierdzia za prawą komorą , RVSP 20mmHg , Objawy niewydolnego krążenia .Częsta duszność , ból w klatce , zła tolerancja wysiłku , ciągłe zmęczenie i ten cholerny pisk w głowie. Czy to jest poważna sprawa może ktoś ma podobne objawy i czy to może się..

Niedomykalność zastawek i szmery w okolicach zastawki trójdzielnej

.. ...wewnątrzserc. Mała separacja blaszek osierdzia, pogrubiałe os. od str.Pk. Nie wiem czy to istotne ale podczas robienia tego badania byłam lekko przeziębiona. Co oznaczają te wyniki, bo niestety nie znam się na tych oznaczeniach i normach. Generalnie echo serca ok , pogrubiale osierdzie i..

Szybkie tętno - Str. 12

.. ...i wlasnie tam wyszly blaszki mizdzycowe prawa komora nie do oceny bo serce w tym czasie mi szalalo,zalowac nie zaluje ale migotania przedsionkow daja mniejsze rokowania ja mialam izolowane wszystkie zyly plucne, czestoskurcze wystepuja teraz krocej ale sa narazie pani dr nie wspomina o..

Woda w płucach

.. ...która składa się z dwóch blaszek - dlatego może się tam zbierać płyn. - Jeśli powodem jest niewydolność serca to się ją leczy. To jest główna przyczyna tego objawu ( bo jest to właśnie objaw ) - Jeśli wyleczymy chorobę podstawową to tak - To zależy od tego w jakim tempie powstaje i co..

Blok prawej odnogi pęczka Hisa - Str. 3

.. ...wyszło mi, że mam jakieś blaszki miażdżycowe ) to mogą one w jakimś stopniu być związane z sercem i tym co się z nim dzieje? Może i nie jest to poważna wada i niue leczy sie jej, ale zawodowe wojsko już nie * wpuszcza * w swoje szeregi. Odrzucono mnie na komisji do szkoły podoficerskiej..

Chelatacja na plus

.. ...spowoduje odwapnienie blaszki miażdżycowej, co miałoby przyczynić się do cofania się zmian miażdżycowych. Założenie to jest sprzeczne z obecną wiedzą na temat miażdżycy i nigdy nie zostało poparte dowodami naukowymi. W przeprowadzonych badaniach nie stwierdzono korzyści wynikających z..

Woda w worku osierdziowym u nastolatki

.. ...surowiczym ( zwilża on blaszki osierdzia, ocierające się o siebie w czasie pracy serca ). Zapalenie osierdzia ostre lub przewlekłe przebiega zwykle z wysiękiem, niekiedy ( zapalenie osierdzia zaciskające ) z powstawaniem grubych zrostów i powstawaniem tzw. serca opancerzonego,..

Dodatkowe skurcze - Str. 204

.. ...Andrzej ! Kup jedną blaszkę ( niektóre apteki tak sprzedają ) i spróbuj co Ci szkodzi . Pozdrawiam. Magda przeżyłam trzy porody siłami natury ,mam wypadanie płatka zastawki mitralnej i nerwice wegetatywną Pierwsza ciąża byłaok,druga zagrożona ciągłe potykania serca kołatania raz..

Koronarografia i niedokrwienie mózgu

.. ...oderwania sie częsci blaszki miażdżycowej, która dostając sie do mózgu lub płuca powoduje zator. A zaczopowanie naczynia właśnie prowadzi do udaru niedokrwiennego. Objawy, które pan podaje są niespecyficzne( ból żołądka )i trudno coś powiedzieć wiecej, a zmęczniem nie musi sie pan..

Wysycenie aorty

.. ...ścianach znajdują się blaszki miażdżycowe, czyli złogi cholesterolu. Większość naczyń w naszym ciele wraz z wiekiem niestety jest tak zmieniona. NArastająca blaszka miażdżycowa prowadzi do postępującego zwężania się światła naczynia. Akurat wysycenie aorty nie jest groźne bo jest to..

Odstawienie tabletek na cholesterol a by-pasy

.. ...skutek powiększającej się blaszki miażdżycowej. Radze zmienić tabletki na inne nmoże wtedy będzie lepiej, ale odstawienie ich jest ryzykowne Dziękuję .. zapytaj sie lekarza tabletki na cholesterol maja bardzo negatywne działanie wyniszczajace na caly organizm, polecam zmiane diety bogatą..

Plaquex - lek na chorobę wieńcową?

.. ...zakresie rozpuszczania blaszek? Podobno staje sie coraz bardziej popularny na zachodzie... Witam, nie znam tego leku, lekarz zlecił mi przyjmowanie bisokardu i acardu. Pozdrawiam , ala Proponuje w przypadku choroby wiencowej znalezc w internecie informacje pod haslem : chelatacja. W..

Zwapnienia aorty brzusznej

.. ...charakterystyczne są dla uwapnionej blaszki miażdżycowej w wewnętrznej błonie naczynia. Duży odsetek starszych pacjentów ma zwapnienia w ściane aorty i nie podejmuje się w tym przypadku żadnego leczenia... anula masz racje... tylko dlaczego??? przecież żyjemy w XXI wieku... kiedy..

Nerwica serca?! ktoś z Was to ma? - Str. 20

.. ...w normie - separacja blaszek osierdzia w normie Oto opis mojego * echa serca * . Skoro wszystko jest okej to dlaczego czuję się tak fatalnie.Skąd te wszystkie * sensacje * ? Dzisiaj założono mi * Holtera * Czesc wam wszystkim Ja przez trzy lata walczyłam z tym cholerstwem i myslałam ze..

Klinika na Ochojcu - skierowanie na bajpasy - Str. 2

.. ...miazdzycy tetnic, jak zlogi blaszki miazdzycowej zatkaly swiatlo tetnic i nie ma przeplywu do serca,po koronarografi kardiochirurg decyduje.o operacji wszczepienia bajpasow Witam, Panie Jurku mam pytanie. Czy nie orientuje sie Pan ile dni po operacji trzymaja pacjenta w szpitalu w..

Powiększenie łuku aorty

.. ...wszystko wskazuje że są w niej raczej blaszki miażdżycowe. Ale miażdżycę ma chyba każdy, jednak jest to . Nikektórzy blaszek w wieku 80 lat nie ma za dużo ale Ci co dożyją zwykle, ja szacuję że 90 - 99,9% ma..

Interpretacja badania serca

.. ...egzamin.. 1 )generalnie blaszki miażdzycowe w aorcie , poza tym podane wymiary ok( nie wiem czy IA to lapsus??? ) 2 )Nie wiem czy dobrze opisane czy brakuje jednego wyrazu - najpierw opis o prawidlowej kurczliwości , w dalszym opise zaburzenia kurczliwosci odcinkowej, powiększony lewy..

Migotanie przedsionków - ablacja - Str. 25

.. ...powoduję odrywania się blaszek miażdrzycowych lecz je rozpuszcza i wypłukuje z organizmu ). Wiele przyjaciół zauważyło stosując Alveo, że niedokuczają im inne przypadłości zdrowotne jak bezsenność, alergie czy nerwice. Zapraszam do odwiedzenia strony www.akuna.pl Jestem wstanie..

Zatorowość płucna

.. ...być oderwany tłuszcz, blaszka miażdżycowa albo płyn owodniowy po porodzie. Po zatorze bierze się 3 - 6mc leki rozrzedzające, a odstaić je można dopiero kiedy D - dimery wrócą trwale do normy. Niektórzy ( zależy od przyczyny zatoru ) musza brać leki całe życie. Niestety zatorowość jest..

Czy wszystko jest w porządku ze zdrowiem?

.. ...ogniskowych. Odcinkowo widoczna blaszka osierdzia na lewym zarysie serca. Serce i aorta w normie Opis badania: Wymiary jam serca, grubość ścian lewej komory w normie. Zastawki bez zmian organicznych.Ślad IT. Funkcja skurczowa i rozkurczowa lewej komory prawidłowa. Rozwarstwienie blaszek..

Napady słabości, lekkie drętwienie prawej strony ciała - Str. 4

.. ...tłuszczowego z nierownosciami blaszek granicznych w podchrzestnych czesciach sasiadujacych powierzchni trzonow l5/s1. Pozdrawiam. do lock. nie wiem czy to to bo lekarzem nie jestem ale to może być tężyczka - mało wapnia w organimie. poczytaj na internecie Witam wszystkich - według mnie (..

Nerwica przełyku wyleczalna? - Str. 8

.. ...gazecie o corce Ewy Blaszczyk. Artykul byl okraszony drastycznymi zdjeciami malej dziewczyni w stanie...no, dosc wegetatywnym. Obraz ten mna wstrzasnal do tego stopnia, ze od tego czasu zaczelam miec problemy z przelykaniem. Przedtem taka ewentualnosc, ze mozna sie zakrztusic na smierc,..

Interpretacja wyników badania TK serca

.. ...zwezona o 35%, przez blaszki miazdzycowe zajmujace poczatkowe odcinki galezi przedniej zstepujacej oraz galezi okazaljacej, trojpodzial; - LAD: w segmencie proksymalnym i blizszej czesci segmentu srodkowego zaawansowane zmiany miazdzycowe uwapnione i nie uwapnione powoduja istotne i..

Tętniak przegrody międzyprzedsionkowej serca

.. ...spoczynkowa separacja blaszek do 1,8. Przegroda międzyprzedsionkowa wiotka, duży ( 16 mm - wychylenie ) tetniak przegrody międzyprzedsionkowej. Naczytałam się już o tym wiele. W artykułach podają wiele mozliwych komp[likacji. Jakie jest niebezpieczeństwo ich wystapienia? Im bliżej do..

Nerwica - luźne rozmowy o życiu z chorobą - Str. 418

.. ...ze moglbym zjesc cala blaszke captoprilu ;]. Wole sie polozyc posluchac muzyki i starac sie zrelaksowac, czsami jest ciezko...ale nie ma tragedii ;] Noi widzicie jak to jest z tą parszywą chorobą rano sie człowiek cieszył dobrym zamopoczuciem a tu naraz jak za dotknięciem czrodziejskiej..

Nerwica - luźne rozmowy o życiu z chorobą - Str. 619

.. ...się spotkamy upieczemy blaszke pysznego ciasta i zjemy cała hihih ale by było Buziaczki kochana Pozdrawiam wszystkich serdecznie trzymajcie sie kochani Witajcie. U mnie sajgonu ciąg dalszy. Starszy synek wczoraj z rana miał atak astmy, dusił się biedaczek. Ale dałam leki i się uspokoiło...

Nerwica - luźne rozmowy o życiu z chorobą - Str. 657

.. ...trzeba przechowac w blaszanym pojemniczku,tak robi moja kuzynka i sa pyszne.Jak juz piszesz o kupnie prezentow,daj mi namiar co kupujesz mezusiowi,bo ja nie wiem co mam kupic, Dorotko dzieki kochana ,ze postaralas sie porozmawiac z wujkiem na moj temat ( ojca ),od poniedzialku wkraczam w..

Nerwica - luźne rozmowy o życiu z chorobą - Str. 704

.. ...zapraszam ,ale jedna blaszka by nie starczyła hihi.Ostatnie zakupy za mbną teraz herbatka ,a i kupiliśmy śliczną choinkę ,a ubierzemy pózniej bo trzeba jeszcze stojak kupić. Kochana Iwonko!wiesz,u mnie różnie jest z tą wiarą,zawsze miałam z tym problemy i walczyłam z księżmi,ale to nie..

Duszności i ból w klatce, a wyniki dobre

.. ...zatkane, czy nie ma tej blaszki miażdzycowej itd...bo czasem czuje dolegliwosc w lewej rece i kłuje mnie wtedy z lewej strony. wiesz co najlepiej by było wykonac usg i usk serduszka to juz z pewnoscia by wykazało jak by bylo cos nie tak mi tez czesto dretwieje lewa reka sztywnieje szyja..

Nerwica w ciąży - Str. 145

.. ...120 zł?! Lekarze kurde blaszka! ej spokojnie!!! z tym uzaleznieniem to jest kicha, no i trudno, przede wszystkim nie odstawia sie leku ktory silnie uzależnia w ciaży, bo nie bardzo mozna sobie pomoc, czym innym, a mozna zaszkodzic. sobie i dziecku, przy odstwaieniach lekow podaje się..

Wyraźnie upośledzona relaksacja serca

.. ...która zaatakowała mi nerki w postaci obustronnej kamicy może czy też ma wpływ na moje nadciśnienie i serce ? Prawdopodobnie tak ale mogą to wykazać badania specjalistyczne Urologiczne i Kardiologiczne ...

Koronografia - mam pytanie - ktoś sie na tym zna? - Str. 2

.. ...napełnieniu balon zgniata blaszkę miażdżycową, co poprawia przepływ krwi. Czasami w miejscu poszerzonego zwężenia umieszcza się stent. Stent to rodzaj metalowej siateczki, która utrzymuje naczynie otwarte. Stent pozostaje w tętnicy na stale. Angioplastykę wykonuje się w znieczuleniu..

Szumy uszne - pisk 24/7

.. ...usg serca mam drobne blaszki miazdzycowe na tetnicach szyjnych neurolog mowi ze to nie jestem powodem bo przeplyw krwi jest mam ciagle drzenie plecow czasami trzesa mi sie nogi boje sie wychoszic z domu pomozcie moze ktos tak ma i mi podpowie co zrobic mi też cały czas piszczy i szumi w..

Bypassy i udar mózgu

.. ...najczęściej miażdżyca ( może blaszka miażdżycowa, może skrzeplina w miejscu zwężenia, może skok ciśnienia tetniczego, który odrywa blaszkę miażdżycową - tą są różnice w mechanizmie powstania niedokrwienia mózgu, a nie w przyczynie wyjściowej czyli miażdżycy ). Problem w tym, że o ile..

Graniczne P-mitrale i graniczna wielkosc lewego przedsionka

.. ...niewielka separacja blaszek osierdzia za tylna sciana lewej komory gl w rowku przesionkowo - komorowym 16 marzec 2007 - Holter EKG Rytm zatokowy o sredniej czestotliwosci - 85 max 136 min 60 bez zlozonych arytmii pojedyncze pobudzenia komorowe 5/dobe 1 nadkomorowe bez pauz i zmian ST 6..

Niska hemoglobina i wysoki cholesterol

.. ...Zapchane żyły przez blasze miażdzycową i niedotlenienie można jakoś leczyć? DO jakiego lekarza ma sie udać ( napewno kardiolog, ale może hematolog )? Jakie badania zrobić ( ja myśle że podstawa morfologia, cholestyerol z robiciem na frakcje, trójglicerydy, ciśnienei jest w normie ( 110 -..

Rozlane niespecyficzne zmiany ST-T

.. ...wysycone i pobrubiałe blaszki osierdzia w tej okolicy. Pierwotna IM I st. Osierdziwe wolne. Jeszcze raz bardzo prosze o interpretację. Witam serdecznie : ) Wykonałam EKG i jestem zaniepokojona wynikiem : HR 78[1/min] RR 761 [ms] QRS 83[ms] QT 330[ms] QTC 287[ms] P 94[ms] PQ 156[ms] Oś P..

USG serca na ile jest skuteczne?

.. ...wysycone i pobrubiałe blaszki osierdzia w tej okolicy. Pierwotna IM I st. Osierdziwe wolne. Jeszcze raz bardzo prosze o interpretację. Wyniki holtera : Rytm zatokowy z akcja komór 134 - 60/min. Zarejestrowano pojedyncze przedwczesnepobudzenia komorowe dwukształtne i pojedyncze pobudzenia..

Napady paniczno-lękowe z agorafobią - Str. 59

.. ...jesteś juz obkuta na blaszkę? Beti napisz jak ząb? - masz swietne poczucie humoru, zawsze się usmieję z tego co piszesz. Janek ico spotkamy sie w Warszawie w poniedzialek lub wtorek? no a teraz chwila przyjemności - czytanie a potem wieczor z synem papapa Cześć!! Jestem i również gorąco..

Napady paniczno-lękowe z agorafobią - Str. 115

.. ...histimerck 16 ale wzięłam 2 blaszki i doszłam do wniosku że wszystko jest do du... Sara ja tak jak ty mam stracha przed lekami.Boję się że będzie po nich jeszcze gorz ej bo kilka razy tak się złożyło. Muszę Wam powiedzieć że mi naprawdę bardzo pomagają rozmowy z wami jak u..

Napady paniczno-lękowe z agorafobią - Str. 160

.. ...brzegi.Bułki ułożyć na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia, pamiętając o odstępach między nimi.Odstawić na parę minut do wyrośnięcia.Można bułki posypać kruszonką ( w równej ilości połączyć ze sobą cukier , margarynę i mąkę ).Piekarnik nagrzać do temp.190st.Bułeczki posmarować..

Wynik Holtera i jego interpretacja

.. ...wysycone i pobrubiałe blaszki osierdzia w tej okolicy. Pierwotna IM I st. Osierdziwe wolne. Jeszcze raz bardzo prosze o interpretację. Wyniki holtera : Rytm zatokowy z akcja komór 134 - 60/min. Zarejestrowano pojedyncze przedwczesnepobudzenia komorowe dwukształtne i pojedyncze pobudzenia..

Reanimacja trzykrotna - Str. 2

.. ...powodują powstawanie blaszki miażdżycowej...tak więc...trzeba wrzucić na luz!!! O to mnie trochę przestraszyłaś,ja jestem chodząca nerwica a stres to mnie dosłownie zżera,muszę łykać psychotropy ale one i tak mi nie pomagają.Podobna może poradzisz jak się wyluzować,bo ja naprawdę nie..

Problem z zasypianiem, dziwne objawy

.. ...kilogramy, rośnie nam blaszka miażdzycowa, a potem wystarczy normalnie niewielki wysiłek który dla takiego * wyjałowionego * organizmu okazuje się zbyt extremalny i mamy gotowy problem. Co do zamianty samochodu na rower, to raczej odpada - ponad 40km do pracy :/ Zmiana pracy niestety tez..

Problem z pulsem

.. ...bierny co powoduje iż blaszka miażdżycowa jest bardziej podatna na uszkodzenie. To już stosunkowo nieduży wysiłek może podnieść Ci na tyle puls, że ryzyko zawalu rośnie znacząco. Bezpieczniej jest zatem mieć puls dużo niższy i o wiele bardziej komfortowo. Unikanie nawet niedużych..

Bardzo szybkie tetno - Str. 3

.. ...zakrzep na uszkodzonej blaszce miażdżycowej. Jeśli masz takie problemy z kondycją to trzeba się zwrócić do lekarza i wytłumaczyć o co Ci chodzi, że chciałbyś trochę poćwiczyć ale najpierw potrzebujesz coś na obniżenie akcji serca żeby uniknąć niepotrzebnego ryzyka. pozdrawiam Dostałem..