Blaszki miażdżycowej

Zawał serca (zawał mięśnia sercowego)

Zawał serca (zawał mięśnia sercowego)

.. ...najczęściej w wyniku pęknięcia blaszki miażdżycowej. Zawał serca ( atak serca ) może wystąpić w każdym obszarze mięśnia sercowego, najczęściej występuje w obrębie ściany lewej komory. Zawał może obejmować całą grubość mięśnia ( zawał pełnościenny ) lub warstwę podwsierdziową ( zawał..

Udar mózgu

Udar mózgu

.. ...na tle miażdżycowym; blaszka miażdżycowa zwężająca światło naczynia może powodować niedokrwienie lokalne ( w zakresie unaczynienia danej tętnicy ); u pacjentów z upośledzonym ukrwieniem mózgu do udaru może dojść w wyniku nagłego obniżenia ciśnienia, zmian lepkości krwi, niedokrwistości;..

Angioplastyka (PTCA)

.. ...dochodzi do wgniecenia blaszki miażdżycowej w ścianę naczynia wieńcowego. Podczas PTCA balonik może być pompowany kilka razy aż do uzyskania oczekiwanego efektu. Napompowanie balonika może wywołać u pacjenta ból wieńcowy, co jest spowodowane chwilowym zamknięciem tętnicy wieńcowej. Po..

STENT

.. ...otworzenie stentu, który zapobiega zwężeniu poszerzonej tętnicy wieńcowej. ETAP 3 - wypuszczenie powietrza z balonika i jego usunięcie. Umieszczony w naczyniu stent pozostaje w miejscu pierwotnego przewężenia...

Statyny

Statyny

.. ...się także stabilizacją blaszki miażdżycowej ( im mniejsze wysycenie blaszki miażdżycowej złogami cholesterolu tym bardziej jest ona stabilna ). Wskazania do stosowania statyn. choroba niedokrwienna serca, hipercholesterolemia ( podwyższony poziom cholesterolu we krwi ) w przypadku gdy..

LDL Cholesterol

LDL Cholesterol

.. ...patogenezie powstawania blaszki miażdżycowej. Poziom cholesterolu LDL w surowicy znacznie lepiej koreluje z zagrożeniem rozwoju miażdżycy niż cholesterol całkowity ( Tchol ). Zalecane stężenie LDL w surowicy krwi to wartości mniejsze niż 135mg%. A dla osób z rozpoznaną chorobą..

Hiperlipidemia

Hiperlipidemia

.. ...jest za powstawanie blaszki miażdżycowej. HDL cholesterol ( cholesterol o wysokiej gęstości - High Density Lipoprotein. Odpowiedzialny jest za transport cholesterolu do wątroby. Działa korzystnie i określany jest jako dobry . Wzrost stężenia frakcji VLDL i LDL powoduje wzrost ryzyka..

Triglicerydy (trójglicerydy)

.. ...triglicerydów w powstawaniu blaszki miażdżycowej bierze się z trudności w separacji efektów HDL i triglicerydów. Stężenie triglicerydów i cholesterolu HDL są ze sobą ściśle skorelowane. Wyniki wielu prób klinicznych świadczy, że triglicerydy są prawdopodobnie związane z ryzykiem choroby..

Naczynia wieńcowe serca

Naczynia wieńcowe serca

.. ...np. w wyniku pęknięcia blaszki miażdżycowej ) dochodzi do zawału mięśnia sercowego w obszarze unaczynionym przez dane naczynie. Początkowo prawa i lewa tętnica wieńcowa biegną razem w obrębie tzw. bruzdy wieńcowej. W dalszym przebiegu lewa tętnica wieńcowa układa się w bruździe..

By-passy

.. ...powoduje wgniecenie blaszki miażdżycowej w ścianę naczynia. U pacjentów z chorobą wieńcową ( zwężeniami wielu naczyń wieńcowych ) angioplastyka może być bardziej ryzykowna niż operacja pomostowania aortalno - wieńcowego czyli by - passów. Operacja pomostowania polega na ominięciu..

No reflow phenomenom

.. ...spowodowaną pęknięciem blaszki miażdżycowej, która całkowicie zamyka światło naczynia wieńcowego. Kardiologia inwazyjna umożliwia udrożnienie zamkniętego naczynia z uzyskaniem przepływu krwi w jego świetle. Rewaskularyzacja naczynia z uzyskaniem zadowalającego przepływu krwi nie zawsze..

Brachyterapia wieńcowa

.. ...miejsca zwężonego przez blaszkę miażdżycową w tętnicy wieńcowej promieniami X. Jest to zabieg małoinwazyjny i zazwyczaj odbywa się podczas angioplastyki. Brachyterapia trwa z reguły około kilku minut. Naświetlanie jest bezbolesne. W miejsce poddawane naświetlaniu umieszcza się specjalny..

Choroba niedokrwienna a płeć człowieka

.. ...inna jest też struktura blaszki miażdżycowej powstającej w ich naczyniach. Pierwsze objawy choroby niedokrwiennej mają u kobiet częściej postać ostrą, podczas gdy choroba wieńcowa u mężczyzn ma w pierwszym okresie częściej charakter stabilny. Zawał u mężczyzn manifestuje się przeważnie..

Miażdżyca (blaszka miażdżycowa)

Miażdżyca (blaszka miażdżycowa)

.. Powstawanie blaszki miażdżycowej w świetle naczyń wieńcowych jest przyczyną choroby niedokrwiennej serca. Wyróżniamy różne postaci choroby niedokrwiennej: dławica piersiowa stabilna ( angina pectoris stabilis ), dławica piersiowa niestabilna ( angina pectoris instabilis ), zawał serca ( infarctus cordis ) i..

Powstawanie blaszki miażdżycowej

Powstawanie blaszki miażdżycowej

.. ...tętniaków. Etapy powstawania blaszki miażdżycowej. 1. Prawidłowa ściana naczynia wieńcowego. 2. Ogniska stłuszczenia błony błony wewnętrznej tętnic wieńcowych - lipidozy. 3. Kaszowatość tętnic ( atheromatosis ) - ogniskowe zmiany kaszowate w błonie wewnętrznej i sąsiednich warstwach..

Patogeneza blaszki miażdżycowej

Patogeneza blaszki miażdżycowej

.. Patogeneza blaszki miażdżycowej - mechanizm powstawania blaszki miażdżycowej. 0. Przyczyny powstawania blaszki miażdżycowej. cholesterol LDL turbulentny przepływ krwi ( stres ciśnieniowy ) niezidentyfikowane czynniki / toksyny homocysteina palenie papierosów infekcje wirusowe nadciśnienie kompleksy..

Wpływ białka sojowego na poziom cholesterolu we krwi

Wpływ białka sojowego na poziom cholesterolu we krwi

.. ...przyczynia się do powstawania blaszki miażdżycowej, będącej przyczyną choroby niedokrwiennej serca. Cholesterol możemy podzielić na dwie frakcje: LDL ( cholesterol o niskiej gęstości i HDL ( cholesterol o wysokiej gęstości ). Obniżony poziom HDL i podwyższony LDL są istotnymi czynnikami..

Dieta obniżająca poziom cholesterolu

Dieta obniżająca poziom cholesterolu

.. ...powoduje stabilizację blaszki miażdżycowej ). Wpływ diety na metabolizm lipidów. Spożywanie nadmiernie kalorycznych posiłków prowadzi do otyłości a także wzrostu stężenia triglicerydów we krwi. Duża zawartość tłuszczów w diecie i mała aktywność fizyczna prowadzą do wzmożonej syntezy VLDL..

Dławica Prinzmetala

.. ...występowania jednocześnie anginy Prinzmetala i zmian miażdżycowych w tętnicach wieńcowych. Blaszka miażdżycowa może być czynnikiem wywołującym skurcz tętnic. W takich sytuacjach leczenie wymaga modyfikacji...

Chelatacja

.. ...i wapniem zawartym w blaszkach miażdżycowych, tworzy rozpuszczalne kompleksy i tym samym oczyszcza tętnice. Chelatacja ma na celu zmniejszenie dolegliwości bólowych, zapobieganie wystąpienia zawałów serca, poprawę jakości życia pacjenta. Opinie co do skuteczności chelatacji są..

Fenofibrat (Lipanthyl, Grofibrat, Fenoratio, Fenardin, Apo-Feno)

.. ...procesy powstawania blaszek miażdżycowych w naczyniach tętniczych. Leki z grupy fibratów są stosowane w stanach zwiększonego stężenia cholesterolu. Fibraty mogą uszkadzać wątrobę i mięśnie, stąd konieczne jest okresowe kontrolowanie poziomu enzymów wątrobowych ( Aspat, Alat ) oraz..

Chwilowa utrata wzroku

Chwilowa utrata wzroku

.. ...odkładające się w ich ścianie blaszki miażdżycowe. Z czasem proces ten prowadzi do istotnego zwężenia światła tętnicy, które uniemożliwia odpowiedni dopływ krwi do mózgu. Mózg to organ bardzo wrażliwy na niedokrwienie, stąd chorzy ze zważeniami tętnic szyjnych mogą cierpieć na zawroty..

Pulsowanie brzucha

Pulsowanie brzucha

.. ...średnicy lub ewentualne zwężenia oraz oboczność blaszek miażdżycowych i charakter przypływu krwi przez naczynie. Badanie ma w takiej sytuacji przede wszystkim na celu wykluczenie tętniaka aorty brzusznej...

Zator

.. ...powstające na pękniętych blaszkach miażdżycowych ). Materiał zatorowy mogą także stanowić inne substancje, jak komórki tłuszczowe, fragmenty łożyska, gazy ( zator powietrzny ) czy czopy bakteryjne. Zatory tłuszczowe są rzadkie, zwykle towarzysza masywnym złamaniom kości szczególnie u..

Miażdżyca naczyń trzewnych

.. ...naczynia krezkowe są usiane blaszkami miażdżycowymi, porównuje się do stabilnej choroby niedokrwiennej ( łac. angina pectoris ). Zwężone naczynia wieńcowe zapewniają odpowiednie ukrwienie mięśnia sercowego w warunkach optymalnych. Zawodzą jednak w przypadku wysiłku, gdy, wraz ze wzrostem..

Leczenie zachowawcze niedokrwienia kończyn dolnych

.. ...zmniejszają ryzyko powstawania skrzeplin ) oraz preparaty z grupy statyn. Statyny nie tylko obniżają poziom cholesterolu, ale także stabilizują blaszkę miażdżycową, pośrednio wpływając na zwolnienie jej wzrostu...

Zwężenia tętnic szyjnych

.. ...czasie, aby ocenić, czy ukrwienia mózgu za pośrednictwem pozostałych naczyń jest wystarczające, zwykle pacjent jest proszony o liczenie do 10 ), a następnie usuwa blaszki miażdżycowe z zwężonego odcinka...

Kwas acetylosalicylowy (aspiryna)

Kwas acetylosalicylowy (aspiryna)

.. ...powstawanie skrzeplin na blaszkach miażdżycowych ( prewencja mikrozatorowości ). Kwas acetylosalicylowy ma ponadto, podobnie jak wszystkie leki z grupy NLPZ, działanie przeciwgorączkowe, przeciwzapalne i przeciwbólowe. Działanie leku jest zależne od dawki. Leku nie wolno stosować w..

Ultrasonografia wewnątrzwieńcowa

.. ...przed planowanymi zabiegami na naczyniach wieńcowych. Dostarcza też istotnych informacji na temat budowy ścian tych naczyń, składu ewentualnych blaszek miażdżycowych oraz stentu, jeśli taki jest obecny...

Homocysteina

.. ...hiperhomocysteinemią mają podwyższone ryzyko wystąpienia chorób sercowo - naczyniowych takich jak zawała mięśnia sercowego czy udar mózgu. Oznaczenie poziomu homocyteiny we krwi nie jest badaniem rutynowo wykonywanym...

Aterotromboza (zakrzepowe powikłania miażdżycy)

.. ...związane z tworzeniem się blaszek miażdżycowych wiążą się głównie z uszkodzeniem komórek śródbłonka, tendencją do nadkrzepliwości krwi oraz niewydolności naturalnych mechanizmów przeciwkrzepliwych. Chorobami istotnie zwiększającymi ryzyko aterotrombozy są: nadciśnienie tętnicze, zespół..

W zawale serca liczy się przede wszystkim czas

.. ...pozbyć się zakrzepu i blaszek miażdżycowych. Niestety, takie leczenie wymaga drogiego sprzętu i wyszkolonego personelu, więc musi być przeprowadzone w wyspecjalizowanym ośrodku kardiologicznym. A co z pacjentami, którzy mieszkają z dala od takich ośrodków, albo zawał zaskoczył ich gdzieś..

Aterotromboza - jak leczyć, jak zapobiegać?

.. ...krwionośnych w postaci tzw. blaszek miażdżycowych. Pod wpływem licznych czynników zewnętrznych i skomplikowanych procesów biochemicznych blaszki te mogą ulec gwałtownemu uszkodzeniu, na co organizm odpowiada zwiększeniem krzepnięcia krwi przepływającej w tej okolicy. Prowadzi to do..

Prace nad bezpieczniejszymi stentami wieńcowymi

.. ...naturalnie występującymi w blaszce miażdżycowej - tłumaczy. Budowa drugiego polimeru jest niemal identyczna z białkami naturalnymi, dzięki czemu nie wywołuje reakcji obronnej organizmu. Równolegle do badań nad nowymi polimerami, Laboratorium Inżynierii Biomedycznej wspólnie z Warszawskim..

Każda minuta ważna przy ostrym zawale serca

.. ...Dochodzi do niego, gdy pęka blaszka miażdżycowa i tworzy się zakrzep zamykający naczynie. Gdy taki stan utrzymuje się 20 - 30 minut, do mięśnia sercowego przestaje dopływać krew i zaczyna on obumierać. Objawia się to najczęściej ( niemal u 90 proc. chorych ) ostrym bólem w klatce..

80 proc. zgonów z powodu zawału serca można zapobiec

.. ...przeważnie wówczas, gdy blaszka miażdżycowa pęknie i oderwie się od ścianki naczynia wieńcowego, a następnie zaczopuje je, hamując dopływ krwi do serca. W wyniku przedłużającego się niedokrwienia fragment mięśnia sercowego obumiera. Miażdżyca tętnic jest najczęstszą przyczyną zawału. Jak..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 697

.. ...przypadków to oderwanie się blaszki miażdżycowej, reszta to rzadkie przypadki, uszkodzenia, wypadki, zatrucia, przedawkowania różnych substancji, wady układu krążenia. Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia chorób serca i układu krążenia a także innych poważnych chorób, trzeba zmienić sposób..

Migotanie przedsionków - Str. 2

.. ...cholesterolu stabilizowanie blaszki miażdżycowej,zmniejsza arytmie komorową zmniejsza migotanie przedsionków. Badania światowe, które pokazały że 1000 - 1500mg EPA i DHA z grupy omega3 o 80% zmniejszają ryzyko nagłej śmierci sercowej, o 60% zmniejszają ilość zgonów z powodu zawału serca..

Chelatacja

.. ...spowoduje odwapnienie blaszki miażdżycowej, co miałoby przyczynić się do cofania się zmian miażdżycowych. Założenie to jest sprzeczne z obecną wiedzą na temat miażdżycy i nigdy nie zostało poparte dowodami naukowymi. W przeprowadzonych badaniach nie stwierdzono korzyści wynikających z..

Chelatacja - Str. 4

.. ...chelatacja wysysa wapń z blaszek miażdżycowych i w ten sposób „rozpuszcza” miażdżycę. Jest to twierdzenie na obecny stan wiedzy medycznej naiwne choć nie pozbawione cech powierzchownej spostrzegawczości. Jest bowiem faktem statystycznie obserwowanym w ponad 90%..

Chelatacja - Str. 15

.. ...młot pneumatyczny * do blaszek miażdżycowych.do zamkniętych tętnic miażdżycą. Dlaczego Ciemnogród? w sekciarskich pisemkach reklamuje się : * ksiądz ma lekarstwo jedno na wszystko bo......przyjechał z Ameryki Południowej.... * /JAMA 2002,287: American Heart Journal;2000;140, więcej..

Chelatacja - Str. 16

.. ...na temat powstawania blaszki miażdżycowej. A co dla osób, którym angioplastyka lub by - passy nie pomogły lub nie kwalifikują się na tego typu zabiegi? Obenie w fazie badań jest inna metoda leczenia, która nazywa się TMLR, czyli Laserowa rewaskularyzacja mięśnia serca ( przezmięśniowa..

Blok prawej odnogi pęczka Hisa - Str. 3

.. ...wyszło mi, że mam jakieś blaszki miażdżycowe ) to mogą one w jakimś stopniu być związane z sercem i tym co się z nim dzieje? Może i nie jest to poważna wada i niue leczy sie jej, ale zawodowe wojsko już nie * wpuszcza * w swoje szeregi. Odrzucono mnie na komisji do szkoły podoficerskiej..

Chelatacja na plus

.. ...spowoduje odwapnienie blaszki miażdżycowej, co miałoby przyczynić się do cofania się zmian miażdżycowych. Założenie to jest sprzeczne z obecną wiedzą na temat miażdżycy i nigdy nie zostało poparte dowodami naukowymi. W przeprowadzonych badaniach nie stwierdzono korzyści wynikających z..

Koronarografia i niedokrwienie mózgu

.. ...oderwania sie częsci blaszki miażdżycowej, która dostając sie do mózgu lub płuca powoduje zator. A zaczopowanie naczynia właśnie prowadzi do udaru niedokrwiennego. Objawy, które pan podaje są niespecyficzne( ból żołądka )i trudno coś powiedzieć wiecej, a zmęczniem nie musi sie pan..

Wysycenie aorty

.. ...ścianach znajdują się blaszki miażdżycowe, czyli złogi cholesterolu. Większość naczyń w naszym ciele wraz z wiekiem niestety jest tak zmieniona. NArastająca blaszka miażdżycowa prowadzi do postępującego zwężania się światła naczynia. Akurat wysycenie aorty nie jest groźne bo jest to..

Odstawienie tabletek na cholesterol a by-pasy

.. ...skutek powiększającej się blaszki miażdżycowej. Radze zmienić tabletki na inne nmoże wtedy będzie lepiej, ale odstawienie ich jest ryzykowne Dziękuję .. zapytaj sie lekarza tabletki na cholesterol maja bardzo negatywne działanie wyniszczajace na caly organizm, polecam zmiane diety bogatą..

Zwapnienia aorty brzusznej

.. ...charakterystyczne są dla uwapnionej blaszki miażdżycowej w wewnętrznej błonie naczynia. Duży odsetek starszych pacjentów ma zwapnienia w ściane aorty i nie podejmuje się w tym przypadku żadnego leczenia... anula masz racje... tylko dlaczego??? przecież żyjemy w XXI wieku... kiedy..

Powiększenie łuku aorty

.. ...wszystko wskazuje że są w niej raczej blaszki miażdżycowe. Ale miażdżycę ma chyba każdy, jednak jest to . Nikektórzy blaszek w wieku 80 lat nie ma za dużo ale Ci co dożyją zwykle, ja szacuję że 90 - 99,9% ma..

Zatorowość płucna

.. ...być oderwany tłuszcz, blaszka miażdżycowa albo płyn owodniowy po porodzie. Po zatorze bierze się 3 - 6mc leki rozrzedzające, a odstaić je można dopiero kiedy D - dimery wrócą trwale do normy. Niektórzy ( zależy od przyczyny zatoru ) musza brać leki całe życie. Niestety zatorowość jest..

Koronografia - mam pytanie - ktoś sie na tym zna? - Str. 2

.. ...napełnieniu balon zgniata blaszkę miażdżycową, co poprawia przepływ krwi. Czasami w miejscu poszerzonego zwężenia umieszcza się stent. Stent to rodzaj metalowej siateczki, która utrzymuje naczynie otwarte. Stent pozostaje w tętnicy na stale. Angioplastykę wykonuje się w znieczuleniu..

Bypassy i udar mózgu

.. ...najczęściej miażdżyca ( może blaszka miażdżycowa, może skrzeplina w miejscu zwężenia, może skok ciśnienia tetniczego, który odrywa blaszkę miażdżycową - tą są różnice w mechanizmie powstania niedokrwienia mózgu, a nie w przyczynie wyjściowej czyli miażdżycy ). Problem w tym, że o ile..

Reanimacja trzykrotna - Str. 2

.. ...powodują powstawanie blaszki miażdżycowej...tak więc...trzeba wrzucić na luz!!! O to mnie trochę przestraszyłaś,ja jestem chodząca nerwica a stres to mnie dosłownie zżera,muszę łykać psychotropy ale one i tak mi nie pomagają.Podobna może poradzisz jak się wyluzować,bo ja naprawdę nie..

Problem z pulsem

.. ...bierny co powoduje iż blaszka miażdżycowa jest bardziej podatna na uszkodzenie. To już stosunkowo nieduży wysiłek może podnieść Ci na tyle puls, że ryzyko zawalu rośnie znacząco. Bezpieczniej jest zatem mieć puls dużo niższy i o wiele bardziej komfortowo. Unikanie nawet niedużych..

Bardzo szybkie tetno - Str. 3

.. ...zakrzep na uszkodzonej blaszce miażdżycowej. Jeśli masz takie problemy z kondycją to trzeba się zwrócić do lekarza i wytłumaczyć o co Ci chodzi, że chciałbyś trochę poćwiczyć ale najpierw potrzebujesz coś na obniżenie akcji serca żeby uniknąć niepotrzebnego ryzyka. pozdrawiam Dostałem..

Internista na badaniach odrzucił mnie ze względu na cholesterol

.. ...spustoszenie w żyłach tworząc blaszki miażdżycowe a te mogą doprowadzić do zatkania a wtedy wylew czy zawał gotowy. Hej zdrowa!Jeżeli Soso ma racje to niech napisze to we właściwy sposób.On sobie z każdego jaja robi.Poczytaj na innych forach jak on odpisuje do ludzi.Jak ma coś..