Blok całkowity

Blok przedsionkowo-komorowy

.. ...trzeciego stopnia ( blok całkowity ) to sytuacja, w której żadne z pobudzeń powstałych w węźle zatokowym nie dociera do komór. Przedsionki pracują więc swoim rytmem, niezależnym od komór, które pracują dużo wolniej. Blok trzeciego stopnia może być stanem zagrożenia życia ( na przykład w..