Blokery angiotensyny

Losartan (Cozaar, Lakea, Lorista, Lozap, Losacor, Losartic, Xartan)

.. ...sartanów - antagonistów ( blokerów ) receptora dla angiotensyny drugiej. Losartan wpływa na układ renina - angiotensyna - aldosteron ( RAA ). Blokujące receptor dla angiotensyny drugiej ( głównie receptor AT1 ) zapobiega naczynioskurczowemu działaniu angiotensyny, hamuje również proces..