Blokery receptorów beta

Przewlekła niewydolność serca

.. ...nietolerancji tych pierwszych blokery receptora AT1 dla angiotensyny II. Uzupełnienie stanowi stosowanie beta blokerów, naparstnicy i wazodylatatorów. Jednak ze względu na obserwowane w tym wieku zmiany farmakokinetyki i farmakodynamiki leków sercowo - naczyniowych, leczenie powinno być..

Atenolol

.. ...lekiem z grupy beta - blokerów ( beta - adrenolityków ). Charakteryzuje się wybiórczym działaniem na receptory beta 1 ( jest kardioselektywny ). Działanie atenololu polega na hamowaniu wpływu układu adrenergicznego na układ bodźcoprzewodzący serca ( głównie na węzeł zatokowy ). Atenolol..

Betaadrenolityki (beta-blokery)

Betaadrenolityki (beta-blokery)

.. ...nazywane potocznie beta - blokerami, są to leki blokujące działanie adrenaliny i noradrenaliny ( układ adrenergiczny ) na receptory beta 1 i beta 2. Leki takie jak propranolol, sotalol, pindolol są nieselektywne, to znaczy blokują zarówno receptory beta 1 jak i receptory beta 2...

Metoprolol (Betaloc, Betaloc ZOK, Beto ZK, Metocard, MetoHEXAL, Metoprolol)

.. ...Metoprolol lek z gruby beta - blokerów ( adrenolityków ) kardioselektwynych. Jak wszystkie leki z tej grupy, blokuje receptory beta 1 ( jest ich dużo w mięśniu sercowym i w układzie bodźcoprzewodzącym ) jednocześnie nie oddziaływając na receptory beta 2. Blokada receptora beta 1 w sercu..

Betaksolol (Locren, Betabion, Betoptic, Optibetol)

.. ...adrenergicznych typu beta ( beta blokery ). Betaksolol to beta bloker kardioselektywny, to znaczy że działa głównie na receptory beta 1 zlokalizowane w sercu i jest przez to pozbawiony działań niepożądanych wynikających z zablokowanie receptora beta 2 ( np. skurcz naczyń obwodowych,..

Leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca (arytmii)

Leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca (arytmii)

.. ...popularnie nazywane beta blokerami. Mechanizm działania tych leków polega na blokowaniu receptorów beta ( w układzie bodźcoprzewodzącym serca są głównie receptory beta 1 ) i przez to ograniczaniu wpływu adrenaliny na rytm serca ( adrenalina przyspiesza rytm serca poprzez receptory beta 1..

Propranolol

.. ...Propranolol jest beta blokerem nieselektywnym, to znaczy blokuje zarówno receptor beta 1 ( zlokalizowany głównie w sercu ) jak i receptor beta 2 ( zlokalizowany miedzy innymi w naczyniach układu krążenia ). Blokada receptorów beta 1 powoduje zwolnienie rytmu serca, zwolnienie szybkości..

Karwedilol (Atrap, Carvedigamma, Carvetrend, Coryol, Dilatrend, Vicacor)

.. ...betaadrenolityków ( beta blokery ). Karwedilol jest beta brokerem nowej generacji. Jest lekiem nieselektywnym, blokuje zarówno receptory beta 1 jak i receptory beta 2. Jego dodatkowe działanie polega na blokowaniu receptora alfa 1. Działanie wynikające z blokady beta jest podobne do..

Acebutolol (Abutol, Abutol long, Sectral)

.. ...to lek z grupy beta blokerów kardioselektywnych, co oznacza, że działa niemal wyłącznie na receptory beta 1 zlokalizowane w sercu. Nieselektywne beta - adrenolityki działają także na receptory beta 2 zlokalizowane miedzy innymi w naczyniach krwionośnych ( ich blokada wywołuje skurcz..

Nebiwolol (Nebilet)

.. Nebiwolol to beta bloker nowej generacji. Nebiwolol to selektywny betaadrenolityk ( działający prawie wyłącznie na receptory beta 1 ). Zmniejsza częstość pracy serca oraz rzut serca, przez co przyczynia się do obniżenia wartości ciśnienia tętniczego. Dodatkowe działanie leku polega na zwiększaniu aktywności..

Objawy depresyjne, czy to nerwica serca?

.. ...proponuję terapię tzw beta blokerem. Jest to grupa leków blokujących receptory dla m. innymi adrenaliny, czyli mediatora stresu przyczyniającego się do wzrostu ciśnienia i przyśpieszenia akcji serca. Bisocard i betaloc ZOK należą do nich. Od tego bym zaczęła. Podsuń te propozycję..

Czy mam chorobę wieńcową?

.. ...Omega - 3 - zażywam blokery receptorów beta od 1992 roku z przerwami, a od 1998 roku bez przerwy. Mam 37 lat. Jestem bardzo zaniepokojony. Czy tachykardia i wypadanie zastawki może powodować aż takie dezorganizujące życie dolegliwości? Wielu twierdzi, że to banalne choroby, dlatego..

Nerwica powoduje straszne duszności i szybkie męczenie się?

.. ...Omega - 3, - zażywam blokery receptorów beta od 1992 roku z przerwami, a od 1998 roku bez przerwy. Pozdrawiam wszystkich i mam nadzieję na dalsze opinie. Nie bralam pod uwagę badań wykonanych w objazdowym autokarze , tylko zaczęłam po pierwsze od badania przedmiotowego , poprzedzonego..

Częste uczucie zimna i nadwrażliwość na niską temperaturę

.. ...nadreaktywność? Próbowałem beta blokera i rzeczywiście zadziałał na zmniejszenie pulsu,ale nasilił on niestety odczuwanie zimna. Czy są jakieś beta blokery które nie powodują skurczu naczyń krwionośnych? Teraz próbuję alfa blokera - blokującego receptor alfa 1,ale uczucie zimna nadal..