BMI masy

BMI (wskaźnik masy ciała, body mass index)

BMI (wskaźnik masy ciała, body mass index)

.. BMI ( wskaźnik masy ciała, body mass index ) to najprostszy sposób określenia otyłości u człowieka. BMI jest wyliczany z prostego wzoru, w którym masa ciała w kilogramach dzielona jest przez wzrost w metrach podniesiony do potęgi drugiej. O otyłości mówimy w sytuacji gdy tłuszcze stanowią 20% wagi mężczyzny..

Dieta obniżająca poziom cholesterolu

Dieta obniżająca poziom cholesterolu

.. ...się pomiędzy 20 a 25 ( BMI - body mass index - wskaźnik masy ciała ), ogranicz ilość kalorii w stosowanej diecie; zacznij regularnie uprawiać umiarkowany wysiłek fizyczny ( min. 3 razy w tygodniu przez minimum 30 minut. Ogranicz podaż tłuszczu w taki sposób aby stanowił on poniżej 30%..

Dieta cukrzycowa (leczenie niefarmakologiczne cukrzycy typu 2)

Dieta cukrzycowa (leczenie niefarmakologiczne cukrzycy typu 2)

.. ...masy ciała tak by ich BMI ( wskaźnik masy ciała ) mieścił się w przedziale między 20 - 25. Nadmierna masa ciała osłabia działanie doustnych leków przeciwcukrzycowych i jest czynnikiem zwiększającym ryzyko wystąpienia chorób układu sercowo - naczyniowego. Otyłość może być powodem..

Echo serca - Str. 55

.. ...wyników. Kobieta lat: 55 BMI: 36,9 BSA: 2,01m2 Lewa komora - 25 mm / 44 mm Lewy przedsionek - 45mm Aorta: 24 mm Prawa komora: 27 mm Indeks masy: 105 g/m2 Mięsień IVS: 14 mm / 11 mm Ściana tylna: 16 mm / 12 mm Masa mięśnia lewej komory: 210 g Zastawka mitralna: Drobne zgrubienia brzegów..